George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

Şcoală ştiinţifică

Ca fondator al Şcolii ştiinţifice – Chimia Ecologică, Gheorghe Duca a dezvoltat teoria fenomenului redox în mediul ambiant, a elucidat mecanismele de oxidare şi reducere a componentelor în procesul de formare a calităţii sistemelor acvatice, precum şi a produselor oenologice. A elaborat: tehnologii de tratare fizico-chimică şi biochimică a apelor reziduale, de valorificare a deşeurilor, de obţinere a substanţelor medicinale, cosmetice, de micşorare a noxelor din atmosfera; metode de estimare a riscului chimic in apariţia cancerului pulmonar şi gastro-intestinal; procedee noi de obţinere a substanţelor biologic active; auditul ecologic; educaţia ecologică. Rezultatele cercetărilor sale au fost publicate în peste 500 de lucrări apărute atât in R. Moldova cât şi peste hotare, inclusiv 36 de monografii şi manuale. Este autor al peste 100 brevete de invenţie, multe dintre care au fost apreciate cu premii, medalii de aur şi de argint în cadrul Saloanelor internaţionale de inventică de la Bruxelles, Geneva, Budapesta, Iaşi, Moscova, Londra, Sofia, Beijing.