George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

Aria de interese

Chimia Ecologică;

Compuşi coordinativi cu transfer parţial al sarcinii în procesele redox;

Transformarea peroxidului de hidrogen în mediul ambiant;

Optimizări în tehnologii chimice şi mediu;

Procese de autoepurare a apelor naturale;

Managementul deşeurilor;

Tehnologii de purificare a apelor;

Estimarea riscului chimic;

Audit ecologic;

Educaţie ecologică.