Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Editorială


2002-2004

Preşedinte al Colegiului redacţional al revistei “Mediul ambiant” (Moldova)

2001-prezent

Membru al Colegiului redacţional internaţional al revistei „Himia i tehnologia vodi” (Ucraina)

2002-2006

Membru al Colegiului redacţional al revistei «Environmental Engineering and Management Journal» (Romania)

2004

Co-preşedinte al Comitetului Naţional pentru editarea colecţiei “Lumea animală a Moldovei” (4 volume) şi “Lumea vegetală a Moldovei” (4 volume) (Moldova)

2005-prezent

Preşedinte al Colegiului redacţional al revistei “Chemistry Journal of Moldova” (Moldova)

2005-prezent

Preşedinte al Colegiului redacţional al revistei de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos” (Moldova)

2006–prezent

Coredactor al revistei „CLEAN-Soil, Aer, Water” (Germania)

2006-prezent Preşedinte al Consiliului coordonator al colecţiei "Academica" (Moldova)