Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Titluri onorifice


2011 Membru al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare din Rusia
2011 Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe din Rusia
2011 Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă din Rusia
2011 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova
2011 Membru de Onoare al Senatului Universităţii "Appollonia din Iaşi
2011 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol
2009 Membru de Onoare al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina
2007 Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte
2007 Membru de Onoare al Academiei Române
2006 Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Moldova
2006 Membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Montenegru
2006 Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat "Aleco Russo" din Bălţi, Moldova
2006
Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Gheorghe Ionescu-Şişeşti
2006
Doctor Honoris Causa al Universităţii de Vest "Vasile Goldiş" din Arad, România
2005 Membru titular al Academiei Internaţionale de Noosferă
2004 Doctor Honoris Causa al Academiei Balcanice de Ştiinţe, Cultură Nouă şi Dezvoltare Durabilă "Denis Jersov", Sofia, Bulgaria
2004
Membru al Academiei de Cosmonautică din Rusia
2001 Doctor Honoris Causa al Universităţii Real Umaniste din Cahul, Moldova
2000 Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice „Gh.Asachi” din Iaşi, România
1999
Membru al Academiei de Ştiinţe Pedagogice şi Sociale din Rusia
1999
Membru al Academiei Internaţionale de Informatică
1999
Membru al Academiei Central Europene de Ştiinţă şi Artă
1997
Membru al Societăţii Chimice din America (ACS), Diviziunea Mediului
1997
Membru al Academiei Ecologice din Moldova
1993
Doctor Honoris Causa al Universităţii Libere Internaţionale din Moldova