George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Manuals

Actualized: 07.03.2012

2012

74. Duca, Gheorghe. Dicţionar poliglot de chimie ecologică / Gheorghe Duca; resp. de ed.: Constantin Manolache; rec. şt.: Matei Macoveanu; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2012. - 680 p. - Bibliogr.: p. 680. - ISBN 978-9975-4307-1-5.

73. Duca, Gheorghe. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications / Gheorghe Duca. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - VIII, 412 p. : 275 ill. - (Springer Series in Chemical Physics ; Vol. 102). - ISBN 978-3-642-24628-9. - http://www.springer.com/chemistry/book/978-3-642-24628-9

72. ENOXIL - preparat ecologic pentru sănătatea omului / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Veaceslav Gonciar. Ch. 2012, 256 p. ISBn 978-9975-62-304-9.

2011

71. Produse vinicole secundare : [monogr.] / în red. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Ch. : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.

70. Craciun, Alexandru. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarlor cu ardere internă / Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. - Ch.: CEP USM, 2011. - 136 p. - Bibliogr.: p. 129-132 (64 tit.)

69. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la Dreptul european în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. – Ch. : CEP USM, 2010. – 368 p. – Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-71-054-1.

68. Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Diana Porubin. Chimia Ecologica: Îndrumar la cursul de lecţii teoretice şi de laborator. USM, 2011. 135 p. ISBN 978-9975-71-077-0.

2010

67. LUPAŞCU, T.; DUCA, Gh.; LUPAŞCU, G.; VLAD, P. [et al.]. Enoxilul – preparat ecologic pentru protecţia plantelor. Ch.: S. n., 2010. 136 p. ISBN 978-9975-62-274-5.

66. Водные ресурсы бассейна реки Днестр – предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона. Oтв. ред. Г. ДУКА; отв. секретарь Д. ПОРУБИН. К.: Б. и., 2010. 80 р. ISBN 978-9975-4135-0-3.

2009

61. Duca, Gheorghe. Contribution to Knowledge Society / Gheorghe Duca; trad. din lb. română : Olga Kovaliova. – Ch. : Î.E.P. Ştiinţa, 2009. – 280 p. – (Col. „Strategia schimbării”). – ISBN 978-9975-67-636-6.

62. Culturi vegetale şi potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe Duca, Stela Drucioc, Victor Donea; red. şt. : Gheorghe Duca; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. – Ch. : „Bons Offices” SRL, 2009. – 168 p. – Bibliogr. p. 144-153 (210 tit.). – ISBN 978-9975-80-225-3.

63. Gonţa, Maria. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor / Maria Gonţa, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Ch. : CEP USM, 2009. – 268 p. – Bibliogr. : p. 225-254 (524 tit.). – ISBN 978-9975-70-866-1.

64. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development : Proc. of the NATO Advanced Research Workshop, Chisinau, Moldova, 8-11 October 2008 / ed. by Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. – Dordrecht : Springer, 2009. – 308 p. – (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). – ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) 978-90-481-2903-4 (Online). – http://www.springerlink.com/content/978-90-481-2901-0?v=editorial

65. Gh.Duca, D.Porubin, Научные исследования и менеджмент качества вод, Государственная программа/AŞM, ISBN 978-9975-62-262-2, Chişinău, 2009, 16 p.

2008

60. Дука, Георге. На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука; trad. din lb. română : Rodica Cujbă. – Chişinău: Î.E.P. Ştiinţa, 2008. – 304 p. – (Col. "Strategia schimbării"). – ISBN 978-9975-67-014-2.

2007

55. Buga, Alina. Protecţia mediului ambiant : compendiu / Alina Buga, Gheorghe Duca. – Chişinău: Univers pedagogic, 2007. – 244 p.


56. Duca, Gheorghe. Chimia apelor naturale: lucrări practice / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Nelly Goreaceva; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: CEP USM, 2007. – 108 p. – Bibliogr. p. 107 (17 tit.). – ISBN 978-9975-70-140-2.

57. Duca, Gheorghe. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) / Gheorghe Duca. – Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. – 288 p. – (Col. "Strategia schimbării"). – ISBN 978-9975-67-235-1.

58. Duca, Gheorghe. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău : CEP USM, 2007. – 232 p. – Bibliogr. p. 232 (27 tit.). – ISBN 978-9975-70-136-5.

59. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис Гаина; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т, … – Chişinău: S. n., 2007. – 344 p. – Bibliogr. p. 332-343 (137 tit.). – ISBN 978-9975-62-188-5.

2006

54. Duca, Gheorghe. Managementul deşeurilor / Gheorghe Duca, Tatiana Ţugui; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Regional de Mediu-Moldova. – Chişinău: S. n., 2006. – 248 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 978-9975-62-167-0.

2005

51. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă, Constantin Mihailescu, Aliona Stratan; Min. of Ecology and Natural Resources, The World Bank, NGO "Ecospectru". – Chişinău: CEP USM, 2005. – 140 p. – Bibliogr. p. 136-138 (58 tit.). – ISBN 9975-64-039-7.

52. Gladchi, Viorica. Lucrări practice la tehnologia chimică organică / Viorica Gladchi, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 101 p. – Bibliogr. p. 101 (11 tit.). – ISBN 9975-70-574-X.

53. Дука, Георгий. Практикум по экологической химии / Георгий Дука, Мария Гонца, Вера Матвеевич, Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. – Chişinău: CEP USM, 2005. – 192 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-606-1.

 

2004

48. Duca, Gheorghe. Poluanţi organici persistenţi: Starea actuală şi evaluarea capacităţilor de monitoring în Republica Moldova / Gheorghe Duca, V. Cazac, G. Gâlcă. – Chişinău: F.E.-P. "Tipografia Centrală", 2004. – 52 p. – Bibliogr. p. 52 (16 tit.). – ISBN 9975-78-333-3.

49. Горячева, Н. В. Гидрохимия малых рек Республики Молдова: монография / Н. В. Горячева, Г. Г. Дука; Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. – Chişinău: CE USM, 2004. – 288 р. – Bibliogr. p. 282-285 (66 tit.). – ISBN 9975-70-471-9.

50. Экологически чистое винодельческое производство / Георге Дука, Борис Гаина, Ольга Ковалева, Виктор Ковалев, Мария Гонца; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия Молдовы. – Chişinău: Ştiinţa, 2004. – 430 р. – Bibliogr. p. 424-427 (89 tit.). – ISBN 9975-67-472-0.

2003

43. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu; Univ. de Stat din Moldova. – Ed. a 2-a, revăz. – Chişinău: CE USM, 2003. – 304 p. – Bibliogr. p. 293-304 (231 tit.). – ISBN 9975-70-255-4.

44. Duca, Gheorghe. Starea factorilor de mediu din Republica Moldova / Gheorghe Duca, Ion Stoleru, Alexandru Teleuţă; Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al RM, Banca Mondială, ONG „Ecospectru”, ... – Chişinău : Grafema Libris, 2003. – 79 p. – Bibliogr. p. 79 (18 tit.). – ISBN 9975-9737-7-9.

45. Ingineria mediului în energetică / Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Cleopatra Botez; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2003. – 293 p. – Bibliogr. p. 279-288 (127 tit.). – ISBN 9975-70-244-9.

46. Poluarea şi protecţia atmosferei : [monografie] / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Igor Mardari; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2003. – 212 p. – Bibliogr. p. 201-208 (104 tit.). – ISBN 9975-70-298-8.

47. Teleuţă, Alexandru. Economia mediului şi dezvoltarea durabilă / Alexandru Teleuţă, Gheorghe Duca, Aliona Stratan. – Chişinău : CE USM, 2003. – 190 p.

2002

32. Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova = Концепция экологической политики Республики Молдова = Concept of the Environmental Policy of the Republic of Moldova / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Centrul Regional de Mediu Moldova, Proiectul Tacis "Asistenţă şi implementarea Politicii de Mediu şi a PNAM în CSI"; elaborarea: Gheorghe Duca, ... – Chişinău: S. n., 2002. – 42 p. – ISBN 9975-900-80-1.

33. Duca, Gheorghe. Chimie: ghid pentru elevi şi studenţi / Gheorghe Duca, Alina Buga; Min. Învăţământului al Rep. Moldova. – Chişinău: Ştiinţa, 2002. – 220 p. – Bibliogr. p. 220 (27 tit.). – ISBN 9975-67-260-3.

34. Duca, Gheorghe. Combustibili şi lubrifianţi: manual pentru uzul studenţilor / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 125 p. – Bibliogr. p. 125 (10 tit.). – ISBN 9975-70-164-7.

35. Duca, Gheorghe. Ecological Chemistry: [monografie] / Gheorghe Duca, Iu. Scurlatov; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 289 p. – Bibliogr. p. 271-279 (215 tit.). – ISBN 9975-70-172-8.

36. Duca, Gheorghe. Îndrumar de laborator la cursul „Chimie ecologică” / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Vera Matveevici; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 177 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-176-0.

37. Duca, Gheorghe. Lucrări practice la cursul „Metode fizice de cercetare” / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău : CE USM, 2002. – 140 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-221-X.

38. Duca, Gheorghe. Procese de poluare şi autoepurare a apelor naturale: [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Lidia Romanciuc; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 144 p. – Bibliogr. p. 134-144 (179 tit.). – ISBN 9975-70-108-6.

39. Duca, Gheorghe. Redox Catalysis and Ecological Chemistry: monografie / Gheorghe Duca, Yu. Scurlatov, A. Sycev. – Chişinău: CE USM, 2002. – 316 p. – Bibliogr. p. 291-316 (500 tit.). – ISBN 9975-70-170-1.

40. Tehnologii moderne de ardere şi de reducere a emisiilor poluante în atmosferă: [monografie] / Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Aurel Gaba, Lucian Păunescu; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 2002. – 223 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – (Termoenergetica şi ingineria mediului ambiant). – ISBN 9975-70-077-2.

41. Сычев, А. Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 1: [монография] / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука; Молд. Гос. Ун-т. – Chişinău: CE USM, 2002. – 442 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-109-4.

42. Сычев, А. Я. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 2: [монография] / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука; Молд. Гос. Ун-т. – Chişinău : CE USM, 2002. – 332 р. – Bibliogr. la sfârşitul cap. – ISBN 9975-70-168-X.

2001

29. Auditul ecologic / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, A. Jolondovschi. – Chişinău: Şearec-Com S.R.L., 2001. – 260 p. – Bibliogr. p. 256-258 (34 tit.). – ISBN 9975-9592-7-X.

30. Procese redox în mediul ambiant: [manual pentru studenţi] / Gheorghe Duca, Cristinel Zanoagă, Maria Duca, Viorica Gladchi; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. – Chişinău: USM, 2001. – 382 p. – Bibliogr. p. 360-382 (381 tit.). – ISBN 9975-70-076-4.

31. Экологический аудит / Г. Г. Дука, О. В. Ковалева, А. Н. Жолондовский, В. В. Ковалев. – Chişinău: Şearec – Com S.R.L., 2001. – 278 p. – Bibliogr. p. 274-276. – (Химия и технология защиты окружающей среды). – ISBN 9975-9592-5-3.

2000

27. Jocuri ecologice în şcoală: elaborare metodică / adapt.: Gheorghe Duca, V. Gladchi, L. Vozian, N. Goreaceva, L. Romanciuc. – Chişinău: Secţia Poligrafie Operativă a USM, 2000. – 40 p.

28. Reologie: manual / Grigore Lungulescu, Gheorghe Duca, Pavel Brijatâi, Eugenia Spulber; Univ. de Stat din Moldova, Inst. Politehnic Galaţi, Univ. Tehnică din Moldova. – Chişinău: USM, 2000. – 300 p. – Bibliogr. p. 294 (17 tit.). – ISBN 9975-917-29-1.

1999

25. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu. – Bucureşti: Matrix Rom, 1999. – 305 p. – Bibliogr. p. 295-305 (217 tit.). – (Chimia şi ingineria mediului). – ISBN 973-685-016-1.

26. Povar, I. Îndrumar pentru lucrări practice de chimie coloidală / I. Povar, Gheorghe Duca. – Chişinău: USM, 1999. – 210 p. – ISBN 9975-917-08-9.

1997

20. Chimia, stresul şi tumoarea / Boris Melnic, Gheorghe Ţâbârnă, Gheor-ghe Duca, Simona Corina Gica. – Chişinău : Universul, 1997. – 237 p. – Bibliogr. p. 228-237 (147 tit.). – ISBN 9975-944-01-9.

21. Îndrumar de laborator la cursul „Chimie ecologică” : [pentru uzul stu-denţilor] / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Evelina Popovici, Doina Lutic; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: USM, 1997. – 140 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

22. Lucrările practice la cursul „Hidrochimie”: [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Duca, N. Goreaceva, L. Romanciuc, L. Vozian; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: USM, 1997. – 69 p.

23. Macoveanu, Matei. Epurarea avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili / Matei Macoveanu, Carmen Teodosiu, Gheorghe Duca. – Iaşi: Ed. „Gheorghe Asachi”, 1997. – 196 p. – (Chimia şi ingineria mediu-lui). – ISBN 973-9178-43-X.

24. Nica, Gheorghe. Poluarea în industria metalurgică şi chimică / Gheorghe Nica, Gheorghe Duca. – Iaşi: Ed. „Performantica”, 1997. – 204 p. – Bibliogr. p. 166-170 (92 tit.). – ISBN 973-97813-7-3.

1996

17. Gorodeţki, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 1. Aparate de masură şi control în tehnologia chimică / Iu. Gorodeţki, Gheorghe Duca, I. Siminiceanu; Univ. de Stat din Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : CE USM, 1996. – 84 p.

18. Gorodeţki, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 2. Tehnologii chimice şi electrochimice / Iu. Gorodeţki, Gheorghe Duca, Gh. Mihăilă; Univ. de Stat din Moldova. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău: CE USM, 1996. – 132 p.

19. Дука, Г. Г. Практикум по гидрохимии / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, Л. С. Романчук; Молд. Гос. Ун-т. Кафедра пром. и экол. химии. – Chişinău: CE USM, 1996. – 76 р.

1994

10. Gorodeţchi, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 1. Aparate de masură şi control în tehnologia chimică / Iu. Gorodeţchi, Gheorghe Duca, I. Siminiceanu; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 1994. – 84 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

11. Gorodeţchi, Iu. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 2. Tehnologii chimice şi electrochimice / Iu. Gorodeţchi, Gheorghe Duca, Gh. Mihăilă; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău: CE USM, 1994. – 132 p. – Bibliogr. la sfârşitul cap.

12. Скурлатов, Ю. И. Введение в экологическую химию : учеб. пособие для студ. хим. и хим.-технолог. спец. вузов / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, А. Мизити. – Москва: Высшая школа, 1994. – 400 р. – Bibliogr. p. 396-397 (40 tit.). – ISBN 5-06-002593-4.

1993

9. Городецкий, Ю. С. Практикум по химической технологии / Ю. С. Городецкий, Г. Г. Дука. – Кишинев: Молд. Гос. Ун-т, 1993. – 75 р.1995

13. Chimia apelor naturale: material didactic pentru studenţii chimişti, biologi, ecologişti şi specialiştii în domeniul mediului ambiant / Gheorghe Duca, Gh. Mihăilă, N. Goreaceva, P. Chetruş; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. – Chişinău: CE USM, 1995. – 288 p. – Bibliogr. p. 283 (11 tit).

14. Duca, Gheorghe. Ce-am putea face pentru ocrotirea mediului ambiant? / Gheorghe Duca, Diana Juc. – Chişinău : S. n., 1995. – 37 p.

15. Гидрохимия: учеб. пособие для студентов хим., биол., экол. cпец. и специалистов в обл. окружающей среды / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, П. М. Кетруш, Г. Михэилэ; Молд. Гос. Ун-т. – Chişinău: S. n., 1995. – 314 р.

16. Дука, Г. Г. Что мы можем сделать для охраны окружающей сре-ды? / Г. Г. Дука, Д. Жук. – Chişinău: S. n., 1995. – 40 р.

1989

8. Скурлатов, Ю. И. Химия и жизнь воды / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 124 р. – ISBN 5-362-00126-4.

1988

5. Антиоксидант для первичного виноделия / А. Я. Сычев, Т. А. Постолатий, Г. Г. Дука, М. В. Гонца; Кишиневский Гос. Ун-т. – Кишинев, 1987. – 12 р. – Деп. в МолдНИИНТИ 25.01.88, Nr 931-М 88.

6. Дука, Г. Г. Механизмы экохимических процессов в водной среде : 11.00.11 – Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов; 02.00.15 – Химическая кинетика и катализ: автореф. дис. … доктора химических наук / Г. Г. Дука; Одесский Гос. Ун-т. – Одесса, 1988. – 46 р. – Bibliogr. p. 43-46 (41 tit.).

7. Травин, С. О. Кинетика окисления некоторых полифенолов / С. О. Травин, Г. Г. Дука, А. Я. Сычев; Ред. журн. «Изв. вузов. Пищевая технология». – Краснодар, 1986. – 8 р. – Деп. в АгроНИИТЭИпищепром 04.02.88, Nr 1735-пщ.

1986

4. Дука, Г. Г. Экологическая химия сточных вод в условиях МССР / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм. – Кишинев: МолдНИИНТИ, 1986. – 54 р. – Bibliogr. p. 47-54 (97 tit.).

1985

3. Каталитическое окисление гликолевой кислоты реактивом Фентона / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Ю. В. Скутару, В. Н. Мунтяну; Кишиневский Гос. Ун-т. – Кишинев, 1985. – 17 р. – Bibliogr. p. 17(14 tit.) – Деп. в МолдНИИНТИ 27.12.85, Nr 601-М.

1983

2. Каталитические реакции и охрана окружающей среды / А. Я. Сычев, С. О. Травин, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов; отв. ред.: Д. Г. Батыр. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 272 р. – Bibliogr. p. 258-271 (461 tit.).

1979

1. Дука, Г. Г. Катализ окисления винной и дигидроксифумаровой кислот: 02.00.04 – Физическая химия : автореф. дис. … канд. химических наук / Г. Г. Дука; науч. рук.: А. Я. Сычев; Кишиневский Гос. Ун-т. – Кишинев, 1979. – 16 р. – Bibliogr. p. 16 (6 tit.).