Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Manuale

MANUALE

2015

30. Практические работы по технологии органического синтеза / Виорика Гладкий, Георгий Дука ; Молд. гос. ун-т, Фак. химии и химической технологии. - К. : CEP USM, 2015. - 96 р.

2014

29. Органическая химическая технология : Практические работы / Виорика Гладкий, Георгий Дука ; Молд. гос. ун-т, Фак. химии и химической технологии. - К. : CEP USM, 2014. - 96 p. - Bibliogr.: p. 95-96. - ISBN 978-9975-71-595-9.

2012

28. Tehnologia chimică anorganică : Lucrări practice / Gheorghe Duca, Elena Bunduchi, Ruslan Borodaev ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 93 p. - http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2014/05/Indrumar-pentru-lucrari-practice-la-Tehnologia-Chimica-Anorganica.swf

27. Procese şi aparate în industrie : Îndrumar de laborator / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţa, Natalia Marchitan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 222 p. - Bibliogr.: p. 205-206. - ISBN 978-9975-71-255-2.

26. Ecologie aplicată : Lucrări practice / Viorica Gladchi, Gheorghe Duca, Elena Bunduchi ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 118 p. - Bibliogr.: p. 113-114 (23 tit.). - ISBN 978-9975-71-225-5. - http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2014/04/Ecologie-aplicata.swf

2011

25. Chimia Ecologică : Îndrumar la cursul de lecţii teoretice şi de laborator / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Diana Porubin. - Chişinău : USM, 2011. - 135 p. - ISBN 978-9975-71-077-0. -http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2014/04/Chimie-ecologica-Indrumar-la-cursul-de-lectii-si-de-laborator.pdf

2007

24. Protecţia mediului ambiant : compendiu / Alina Buga, Gheorghe Duca. - Chişinău : Univers pedagogic, 2007. - 244 p.

23. Chimia apelor naturale : lucrări practice / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Nelly Goreaceva ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2007. - 108 p. - Bibliogr.: p. 107 (17 tit.). - ISBN 978-9975-70-140-2. - http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2014/04/Chimia-apelor-naturale.Lucrarile-practice.swf

2005

22. Lucrări practice la tehnologia chimică organică / Viorica Gladchi, Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2005. - 101 p. - Bibliogr.: p. 101 (11 tit.). - ISBN 9975-70-574-X. http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2014/04/Lucrari-practice-la-Tehnologie-Chimica-Organica.swf

21. Практикум по экологической химии / Георгий Дука, Мария Гонца, Вера Матвеевич ; Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. - Chişinău : CEP USM, 2005. - 192 р. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-606-1.

2002

20. Chimie : ghid pentru elevi şi studenţi / Gheorghe Duca, Alina Buga ; Min. Învăţământului al Rep. Moldova. - Chişinău : Ştiinţa, 2002. - 220 p. - Bibliogr.: p. 220 (27 tit.). - ISBN 9975-67-260-3.

19. Combustibili şi lubrifianţi : manual pentru uzul studenţilor / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 125 p. - Bibliogr.: p. 125 (10 tit.). - ISBN 9975-70-164-7.

18. Îndrumar de laborator la cursul „Chimie ecologică" / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Vera Matveevici ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 177 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-176-0.

17. Lucrări practice la cursul „Metode fizice de cercetare" / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CE USM, 2002. - 140 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-221-X. - http://usm.md/chimie/wp-content/uploads/2014/04/Metode-fizice-de-cercetari.-Lucrarile-practice.swf

2000

16. Jocuri ecologice în şcoală : elaborare metodică / adapt. : Gh. Duca, V. Gladchi, L. Vozian, N. Goreaceva, L. Romanciuc. - Chişinău : Secţia Poligrafie Operativă a USM, 2000. - 40 p.

15. Reologie : manual / Grigore Lungulescu, Gheorghe Duca, Pavel Brîjatîi, Eugenia Spulber ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. Politehnic Galaţi, Univ. Tehnică din Moldova. - Chişinău : USM, 2000. - 300 p. - Bibliogr.: p. 294 (17 tit.). - ISBN 9975-917-29-1.

1999

14. Îndrumar pentru lucrări practice de chimie coloidală / I. Povar, Gh. Duca. - Chişinău : USM, 1999. - 210 p. - ISBN 9975-917-08-9.

1997

13. Îndrumar de laborator la cursul „Chimie ecologică" : [pentru uzul studenţilor] / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Evelina Popovici, Doina Lutic ; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : USM, 1997. - 140 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap.

12. Lucrările practice la cursul „Hidrochimie" : [pentru uzul studenţilor] / Gh. Duca, N. Goreaceva, L. Romanciuc, L. Vozian ; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : USM, 1997. - 69 p.

1996

11. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 1. Aparate de masură şi control în tehnologia chimică / Iu. Gorodeţki, Gh. Duca, I. Siminiceanu ; Univ. de Stat din Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : CE USM, 1996. - 84 p.

10. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 2. Tehnologii chimice şi electrochimice / Iu. Gorodeţki, Gh. Duca, Gh. Mihăilă ; Univ. de Stat din
Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : CE USM, 1996. - 132 p.

9. Практикум по гидрохимии / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, Л. С. Романчук ; Молд. Гос. Ун-т. Кафедра пром. и экол. химии. - Chişinău : CE USM, 1996. - 76 р.

1995

8. Chimia apelor naturale : material didactic pentru studenţii chimişti, biologi, ecologişti şi specialiştii în domeniul mediului ambiant / Gh. Duca, Gh. Mihăilă, N. Goreaceva, P. Chetruş ; Univ. de Stat din Moldova. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CE USM, 1995. - 288 p. - Bibliogr.: p. 283 (11 tit).

7. Ce-am putea face pentru ocrotirea mediului ambiant? / Gheorghe Duca, Diana Juc. - Chişinău : S. n., 1995. - 37 p.

6. Гидрохимия : учеб. пособие для студентов хим., биол., экол. cпециальностей и специалистов в обл. окружающей среды / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, П. М. Кетруш, Г. Михэилэ ; Молд. Гос. Ун-т. - Chişinău : S. n., 1995. - 314 р.

5. Что мы можем сделать для охраны окружающей среды? / Г. Г. Дука, Д. Жук. - Chişinău : S. n., 1995. - 40 р.

1994

4. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 1. Aparate de masură şi control în tehnologia chimică / Iu. Gorodeţchi, Gh. Duca, I. Siminiceanu ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 1994. - 84 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap.

3. Lucrări de laborator la cursul de tehnologie chimică. Vol. 2. Tehnologii chimice şi electrochimice / Iu. Gorodeţchi, Gh. Duca, Gh. Mihăilă ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 1994. - 132 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap.

2. Введение в экологическую химию : учеб. пособие для студ. хим. и хим.-технолог. спец. вузов / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, А. Мизити. - Москва : Высшая школа, 1994. - 400 р. - Bibliogr.: p. 396-397 (40 tit.). - ISBN 5-06-002593-4.

1993

1.Практикум по химической технологии / Ю. С. Городецкий, Г. Г. Дука. - Кишинев : Молд. Гос. Ун-т, 1993. - 75 р.