George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Participation in Exhibitions

Actualized 24.02.2012

2011

108. Novel technologies of hydrogen power engineering / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // 5th International Warsaw Invention Show IWIS-2011, 3-5 Nov. 2011 : Catalog. - Warsaw, 2011. - (silver medal).

107. Photocatalysis for the resolving of technologic and ecologic processes / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca // 5th International Warsaw Invention Show IWIS-2011, 3-5 Nov. 2011 : Catalog. - Warsaw, 2011. - (bronze medal).

106. Повышение эффективности биогазовой технологии и очистки биометана / В. Ковалев, О. Ковалева, Г. Дука, В. Бобейка, И. Сениковская // VIIth International Salon of Invention & New Technologies „New Time", 22-24 Sept. 2011. - Sevastopol, 2011. - (gold medal).

105. Device for desooting the exhaust gases and for abating the noise of the internal combustion engine / Al. Craciun, T. Sajin, Gh. Duca, V. Ene // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

104. Heteronuclear Iron Clusters and Natural Alkaloids as New Powerful anti -TB drugs / S. Melnic, D. Prodius, S. Şova, C. Turtă, F. Macaev, E. Stângaci, D. Duca, Gh. Duca // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

103. Increase of the biogas technology efficiency and biogas purification / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică, Irina Senicovscaia // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

102. Novel technologies of hydrogen power engineering / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

101. Photocatalysis for the resolving of technologic and ecologic processes / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

100. Process for production of the wines - raw material for vine distillates / N. Taran, Gh. Duca, M. Gonţa // European Exhibition of Creativity and Innovation: EUROINVENT-2011 : Catalog. - Iaşi, 2011.

99. Совершенствование водородной энергетики / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева, М. В. Иванов, Г. Г. Дука // ХIV Московский Междунар. салон промышленной собственности «АРХИМЕД», 5-8 апр. 2011 : Каталог. Москва, 2011.

98. Aplicarea nanotehnologiilor în procesele complexe de producere a biogazului şi a vitaminei B12 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

97. Clusteri heteronucleari ai fierului şi alcaloizi naturali – noi remedii antituberculoase puternice / Silvia Melnic, Prodius Denis, Sergiu Şova, Constantin Turtă, Fliur Macaev, Eugenia Stângaci, Daniela Duca, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

96. Dispozitiv pentru epurarea de funingine a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene, Tudor Sajin // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

94. Fotocataliză pentru realizarea proceselor tehnologice şi ecologice / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

93.  Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

92. Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri / Eugen Iorga, Gheorghe Duca, Vladimir Verbanov, Inesa Soboleva, Elena Nojac, Diana Crucirescu // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

91. Ridicarea eficacităţii tehnologiei biogazului şi a epurării metanului / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu, Valentin Bobeică, Irina Senicovscaia // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

90. Tehnologii noi de obţinere a hidrogenului aplicabile în energetică / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2011 : Expoz. intern. spec., 22-25 noiem. 2011 : Cat. ofic. – Chişinău, 2011.

2010

89. Intensive fermentation of wastes water high yield of methane and biochemical syntesis of supplement to cattle forage with the contets of proteins and vitamin "B" / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // The XIVth Salon Intern. Exibition of Reasearch, Innovation and Technological Transfer INVENTICA-2010, Iaşi, Romania, 9-11 iun. 2010 : Cat. offic. - Iaşi, 2010.

88. Комплексная переработка трудно утилизируемых отходов свиноводства с получением очищенного метана из биогаза для когенерации тепловой и электрической энергии, комбинированных органо-минеральных удобрений и очищенной воды для ирригации / В. Ковалев, Д. Унгуряну, Г. Дука, О. Ковалева, А. Михайленко, В. Ненно, В. Харя, И. Кликич // ХIII Московский Междунар. салон промышленной собственности «АРХИМЕД», апр. 2010 : Каталог. - Москва, 2010.

2009

87. Grup de invenţii prin probleme ecologice / O. Covaliova, V. Jalbă, Gh. Duca, V. Covaliov, I. Plugaru // Salonul Intern. de Inventică PROINVENT-2009, Cluj-Napoca, România, apr. 2009, ed. a V-a. - Cluj-Napoca, 2009. - (medalie de aur).

86. Intensificarea tehnologiei a biogazului şi obţinerea furagere adaoase cu vitamina B12 pentru creşterea animalelor / V. Covaliov, D. Ungureanu, O. Covaliova, V. Jalbă, Gh. Duca, I. Plugaru // INFOINVENT-2009 : Expoz. intern. spec., 24-27 noiem. 2009 : Cat. ofic. - Chişinău, 2009.

85. Obtaining procedure of reductions / Gh. Duca, M. Gonţa, A. Mereuţa, N. Taran // Expoziţia Intern. a Creativităţii şi Inovării EUROINVENT-2009, 7-9 mai 2009. - Iaşi, 2009. - (medalie de aur).

84. Preparate noi fungicidice de lungă durată pentru tratarea plantelor / Gh. Duca, A. Mereuţa, V. Covaliov, V. Nenno, O. Covaliova // ХII Московский Междунар. салон промышленной собственности «АРХИМЕД», 31 марта-3 апр. 2009 : Каталог. - Москва, 2009. - (medalie de argint).

83. Sisteme noi pentru epurarea apei cu metode fotocatalitice / O. Covaliova, V. Covaliov, Gh. Duca // INFOINVENT-2009 : Expoz. intern. spec., 24-27 noiem. 2009 : Cat. ofic. - Chişinău, 2009.

82. Preparation obtenue a partir de produits secondaires de,etabissement vinicoles. / Duca Gh., Lupaşcu T., Rudic V., Goncear V., Muşet Gh., Plugaru Şt.  //37 eme Salon International des Inventions.Geneva, Suisse, 2009 – medalie de argint.

81. New preparation with anti microbial properties obtained from secundary winery products. / Lupascu T., Duca Gh., Rudic V., Gonciar V., Muşet Gh., Plugaru Şt.  // First European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent. Iasi, Romania, 2009.

80. The new compunds with anti-oxidative properties from wine waste products. /Duca Gh., Lupascu T., Gonta M., Rudic V., Mereuta A., Gutu Ja., Giurginca M., Meghea A. // First European Exhibition of Creativity and Innovation Euroinvent. Iasi, Romania, 2009.

2008

77. A 6-ea Expoziţie Internaţională de Invenţie (Suzhou), China, 2008 (medalie de argint).

78. Автоматизированный метаногенный биореактор / V. Covaliov, Gh. Duca, O. Covaliova, D.Ungureanu // Salon de Inventica şi Tehnologii noi «Timpul Nou», Sevastopol, Ucraina, 2008.

79. Salon de Inventica şi Tehnologii noi «Eureca-2008». Bruxel, Belgia, 2008.

2007

66. Instalaţia înalt productivă de obţinere a biogazului din apele reziduale vinicole / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Ion Suman, I. Plugaru, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 381.

67. Intensificarea proceselor de tratare anaerobă a substratului persistent pentru ridicarea producerii metanului şi cogenerarea energiei termice şi electrice / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Ion Suman, Ion Ioneţ, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, I. Plugaru // INFOINVENT-2007: Expoziţia int. spec., 27-30 iunie 2007: Catalog oficial. – Ch., 2007. – (medalie de aur).

68. Metoda efectivă de destrucţie rapidă a pesticidelor pentru a mări puritatea ecologică a fructelor şi legumelor / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 385; Salonul Naţional de Inventică Pro Invent, 16-19 aprilie 2007. – Ed. a V-a. – Cluj-Napoca, 2007. – (diplomă de excelenţă şi medalie de excelenţă).

69. Metoda eficientă de distrugere fotocatalitică a pesticidelor pentru ridicarea purităţii ecologice a producţiei vinicole / Gheorghe Duca, Ion Dragalin, Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova // INFOINVENT-2007: Expoziţia int. spec., 27-30 iunie 2007: Catalog oficial. – Ch., 2007. – (medalie de aur).

70. Préparation de substances biologiquement actives â partir de sous-produits du vin / Gheorghe Duca, T. Lupaşcu, Maria Gonţa, V. Rudic, Aliona Mereuţa, L. Lupaşcu, N. Marchitan // 35e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 27 avril 2007: Catalogue officiel. – Geneve, 2007. – (medalie de aur).

71. Procedeu de destrucţie accelerată a pesticidelor pentru ridicarea purităţii ecologice în vinificaţie şi cultivarea viţei de vie / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Olga Covaliova // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 382.

72. Procedeu de obţinere a unor reductoni / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Aliona Mereuţa, Nicolae Taran // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 385.

73. Reactor bioenergetic automatizat / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova // 56e anniversaire du Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies ”EURECA”, 19-24 nov. 2007: Catalogue officiel. – Bruxelles, 2007.

74. Reactor hibrid fotocatalitic cu membrană pentru epurarea apei de compuşi toxici / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic în Protecţia Mediului “ECOINVENT-2007”, 30 mai-2 iunie 2007: Catalog oficial. – Iaşi, 2007. – P. 383.

75. Reactor hibrid fotocatalitic membranic pentru epurarea apelor cu conţinut de substanţe otrăvitoare / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // INFOINVENT-2007: Expoziţia int. spec., 27-30 iunie 2007: Catalog oficial. – Ch., 2007. – (medalie de aur); Salonul Internaţional de Invenţii şi Tehnologii Noi, 2-6 oct. 2007. – Ed. XI-a. – Bucureşti, 2007. – (medalie de aur).

76. Эффективный способ фотокаталитической деструкции пестицидов для повышения экологической чистоты винодельческой продукции / Г. Г. Дука, В. В. Ковалев, Б. С. Гаина, О. В. Ковалева // Х Международный салон промышленной собственности «Архимед-2007», 28 марта – 2 апреля 2007. – Москва, 2007. – (medalie de aur).

2006

55. Acid tartric produs din deşeuri vinicole / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Liviu Vacarciuc // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 38-39.

56. Asigurăm curăţarea aerului prin producerea îngrăşămintelor de azot / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 30-31.

57. Cum să mărim eficienţa colectării produselor petroliere de pe suprafaţa apelor în caz de accident / Victor Covaliov, Corneliu Cojocaru, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Matei Macoveanu // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 16-17.

58. Cum să neutralizăm deşeurile insolubile obţinute după demetalizarea vinurilor brute? / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ala Reznic, Elena Barcari // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 36-37.

59. Lubrifiant pentru îmbunătăţirea proprietăţilor metalelor / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi tehnologii de construcţie. – Ch., 2006. – Vol. 3. – P. 44-45.

60. Mod simplu de curăţare a apelor reziduale de impurităţi dificile / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Suman, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure. – Ch., 2006. – Vol. 4. – P. 14-15.

61. Procedeu de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman, Ion Ioneţ // Catalogul inovaţiilor top în agricultură. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 27-28.

62. Procedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Margarita Prohin, Boris Gaina // Catalogul inovaţiilor top în agricultură. – Ch., 2006. – Vol. 1. – P. 36-37.

63. Procedeu eficient de tratare a pomilor fructiferi şi a viţei obţinerea produselor ecologic pure / Victor Covaliov, Boris Gaina, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “INVENTICA-2006”: Catalog oficial. – Iaşi, 2006. – (medalie de argint).

64. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în energie. – Ch., 2006. – Vol. 2. – P. 48-50.

65. Separarea eficientă a diverselor lichide / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Ion Suman, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi tehnologii de construcţie. – Ch., 2006. – Vol. 3. – P. 34-35.

2005

49. Epurare fotocatalitică intensivă a sistemelor acvatice de impurităţi organice greu degradabile / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Ion Dragalin, Gilles Mailhot // СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии: Межгосуд. спец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005: Официальный каталог. – Ch., 2005. – Р. 55. – (medalie de argint).

50. Fertilizarea galvanocatalitică şi utilizarea metalelor grele din apele reziduale / Olga Covaliova, Victor Covaliov, B. Bârsan, Gheorghe Duca // СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии: Межгосуд. спец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005: Официальный каталог. – Ch., 2005. – Р. 74.

51. Neutralizarea şi reciclarea deşeurilor cu conţinut de cianurii din industria vinicolă / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2005”: Catalog oficial. – Iaşi, 2005.

52. Procedeu de purificare a acidului tartric / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Aliona Mereuţă // 33e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 6-10 avril 2005: Catalogue officiel. – Geneve, 2005. – (medalie de argint).

53. Procedeu şi instalaţie de obţinere a preparatului fungicid pentru stropirea plantelor / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina // СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии: Межгосуд. спец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005: Официальный каталог. – Ch., 2005. – Р. 130. – (medalie de argint).

54. Procedeu şi instalaţie pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Corneliu Cojocaru, Matei Macoveanu // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2005”: Catalog oficial. – Iaşi, 2005.

2004

46. Procedeu de purificare a acidului tartric / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Tamara Ceban, Maria Gonţa // INFOINVENT-2004: Expoziţia int. spec., 10-13 noiemb. 2004: Catalog oficial. – Ch., 2004. – P. 55-56.

47. Procedeu şi instalaţie de obţinere a lichidului activat pentru stropirea plantelor / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina // INFOINVENT-2004: Expoziţia int. spec., 10-13 noiemb. 2004: Catalog oficial. – Ch., 2004. – P. 117.

48. Ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов магнитно-сорбционными методами / О. В. Ковалева, Г. Г. Дука, В. В. Ковалев // IV Московский Международный Салон инноваций и инвестиций, Москва, 25-28 марта 2004. – (medalie de bronz).

2003

34. Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere adsorbite pe sorbent magnetizat / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiembrie 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 28-29.

35. Catalizatori pentru epurarea emisiilor gazoase / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2003”, 21 iunie 2003: Catalog oficial. – Iaşi, 2003. – (medalie de argint).

36. Ciclul de invenţii în domeniul ecologiei industriale şi tehnologii pure / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ion Suman // MOLDECO-2003: Expoziţia naţ. spec., 30 oct.-2 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003.

37. Generarea galvanochimică, extracţia şi utilizarea structurilor oxidate fero-magnetice a sedimentelor metalelor grele din apele reziduale / Olga Covaliova, Victor Covaliov, B. Bârsan, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 52. – (medalie de argint).

38. Intensificarea proceselor de denocivizarea destructivă a poluanţilor organici din mediul acvatic / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, I. Creţescu // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2003”, 21 iunie 2003: Catalog oficial. – Iaşi, 2003. – (medalie de bronz).

39. Magnetizare cu adsorbţie şi epurarea scurgerilor de produse petroliere / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Cornel Cojocaru, Matei Macoveanu // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 29-30. – (medalie de argint).

40. Procedeu de obţinere a dihidroxifumaratului acid de sodiu / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran, Aliona Mereuţă, Viorica Iambarţev // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 50.

41. Procedeu de obţinere directă şi aparat pentru extracţia lichidă a acidului tartric din produsele vinicole secundare / Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Liviu Vacarciuc // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 51-52.

42. Procedeu şi instalaţie pentru arderea combustibilului hidrocarburic / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2003: Expoziţia int. spec., 5-8 noiemb. 2003: Catalog oficial. – Ch., 2003. – P. 62. – (medalie de bronz).

43. Sorbenţi magnetici şi instalaţie pentru înlăturarea curgerilor accidentale de produse petroliere de pe suprafeţe acvatice / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “ECOINVENT-2003”, 21 iunie 2003: Catalog oficial. – Iaşi, 2003. – (medalie de argint).

44. Интенсификация анаэробной очистки сточных вод и каталитического сжигания биогаза / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева, Д. Унгуряну, Г. Г. Дука, И. Суман // III Московский Международный Салон инноваций и инвестиций, Москва, 4-7 февр. 2003. – (medalie de argint).

45. Плазмо-электрохимическое обезвреживание стойких органических загрязнений в водной среде / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева, Г. Г. Дука, И. Суман // III Московский Международный Салон инноваций и инвестиций, Москва, 4-7 февр. 2003.

2002

30. Bioreactor şi proces intensificat de epurare anaerobă a apelor reziduale cu obţinerea biogazului / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Joseph Malina, Gheorghe Duca, Ion Suman, Ion Ioneţ, A. Cojocaru // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – (medalie de bronz).

31. Conducerea automată a procesului de formare electrochimică a structurilor de tip şpinel a sedimentelor feromagnetice la tratarea apelor reziduale de metale grele / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – (medalie de argint).

32. Distrucţia fotocatalitică a poluanţilor foarte toxici din apele reziduale / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – P. 31.

33. Utilizarea sedimentelor cleice din vinificaţie / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2002: Expoziţia int. spec.: Catalog oficial. – Ch., 2002. – P. 30. – (medalie de aur).

 

2001

25. Materiale de lubrifiere sintetice pe baza caprolactamei / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru, Carolina Pelipeţcaia // INFOINVENT-2001: Expoziţia int. spec., 3-7 oct. 2001: Catalog oficial. – Ch., 2001. – P. 53-54.

26. Procédé de stabilization de la matiere premiere vinicole / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran // 50e anniversaire du Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies ”EURECA”, 13–19 nov. 2001: Catalogue officiel. – Bruxelles, 2001. – (medalie de aur).

27. Procedeu de stabilizare a materiei prime vinicole şi a vinurilor spumante clasice / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran // INFOINVENT-2001: Expoziţia int. spec., 3-7 oct. 2001: Catalog oficial. – Ch., 2001. – P. 158.

28. Procedeu şi instalaţie „ELEORG” pentru epurarea electrochimică a apelor reziduale de impurităţi organice supertoxice / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Ion Suman // INFOINVENT-2001: Expoziţia int. spec., 3-7 oct. 2001: Catalog oficial. – Ch., 2001. – P. 30-31.

29. Traitement plasmo-electrochimique des eaux usees / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // 29e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux: Catalogue officiel. – Geneve, 2001. – (medalie de bronz).

2000

15. Defluorarea apelor naturale fără reagenţi / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 28-29.

16. Intensification du traitment de l'eau par UVs / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Riad Saleh // 28e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 12-16 avril 2000: Catalogue officiel. – Geneve, 2000. – (medalie de argint).

17. Materiale de lubrifiere / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 45.

18. Noi procedee de obţinere a coagulanţilor cu proprietăţi bacteriologice / Gheorghe Duca, V. Covaliov, O. Covaliova, P. Brîjatîi, A. Chislaru // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 27-28.

19. Procédé de purification des eaux contamines / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Riad Saleh, Olga Covaliova // 49e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-2000, 18-20 nov. 2000: Catalogue officiel. – Bruxelles, 2000. – (medalie de argint).

20. Procedeu şi aparat pentru intensificarea purificării avansate a apei de impurităţi organice prin iradiere cu raze ultraviolete / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Riad Saleh, Olga Covaliova // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 25-26.

21. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile / Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Ioan Gheorghiu, Andrian Angheluţ-Manus, Aurel Gaba // ”INFOINVENT-2000”: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 53-54.

22. Process for demetalation of the alcoholic drinks and juices / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, D. Urâtu // 28e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 12-16 avril 2000: Catalogue officiel. – Geneve, 2000.

23. Tratarea complexă a apelor reziduale / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // Salonul Internaţional al Invenţiilor, Cercetărilor şi Transferului Tehnologic “INVENTICA-2000”, 6 iunie 2000: Catalog oficial. – Iaşi, 2000. – (medalie de argint).

24. Tratarea electrochimică a apei reziduale în stare supercritică / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi // INFOINVENT-2000: Expoziţia int. spec., 18-22 oct. 2000: Catalog oficial. – Ch., 2000. – P. 26-27.

1999

7. Arderea catalitică a combustibilului lichid şi gazos / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Alexandru Crăciun // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 23.

8. Catalizers pour la purification de l'air / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // 27e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999: Catalogue officiel. – Geneve, 1999. – (medalie de aur).

9. Methode d'adsorption magnetique des jets d'huile de la surfase d'eau / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // 27e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999: Catalogue officiel. – Geneve, 1999. – (medalie de argint).

10. Obţinerea coagulanţilor pentru epurarea apelor naturale şi reziduale / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Riad Saleh // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 24.

11. Procédé d'obtention de coagulants pour l'épuration des eaux / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // 27e Salon International des inventions, des techniques et des produits nouveaux, 30 avril – 9 mai 1999: Catalogue officiel. – Geneve, 1999. – (medalie de argint).

12. Procedeu de obţinere a sorbentului pentru purificarea băuturilor. Procedee de purificare / N. Taran, Gheorghe Duca, Z. Palic // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 99.

13. Procedeu de purificare catalitică a emisiilor gazoase / Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Olga Covaliova // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 23.

14. Sorbenţi magnetici plutitori şi instalaţie pentru epurarea apelor reziduale contaminate cu produse petroliere / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca // INFOINVENT-99: Expoziţia int. spec., 28-31 oct. 1999: Catalog oficial. – Ch., 1999. – P. 23.

1998

4. Dispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic / Alexandru Crăciun, Aurel Gaba, Tudor Sajin, Nicolai Jaloba, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // International Exhibition of Inventions, Scientific Research & New Technologies, INVENTICA' 98, 8-13 October 1998: Catalogue official. – Bucharest, 1998.

5. Intensificarea proceselor ecologice chimice industriale / Gheorghe Duca, Olga Covaliova // „Know-how Exchange' 98”: Expoziţia spec., 23 mai 1998: Catalog oficial. – Ch., 1998.

6. Process and technology for making feromagnetic materials to clean water contaminated with production and other organic compounds / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // 47e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-98: Catalogue officiel. – Bruxelles, 1998. – (medalie de aur).

1997

2. Absorption des produits petroliers par les materiaux magnetiques / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // 46e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-97: Catalogue officiel. – Bruxelles, 1997.

3. Carbon-mineral sorbents made of industrial wastes / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova // „East-West Euro Intelect”: Exhibition of Inventions, Research and Innovation: Catalogue official. – Sofia, 1997. – (medalie de aur).

1995

1. Obtention electrochimique de coagulants efficaces / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi // 44e Salon Mondial de l'innovation, de la recherche et des nouvelles technologies EURECA-95: Catalogue officiel. – Bruxelles, 1995. – (medalie de aur).