George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Educaţie şi formare

STUDII

2003 “Manageri de programe  si a procesului de evaluare științifică”, Societatea  Chimică din  America, Virginia  de Vest, SUA

2002 ”Cursuri educaționale la distanță", Universitatea Riverside din California, SUA

2001 Training de Analiză a apei și a deșeurilor, Societatea Chimică din America, New Orleans, SUA

2000 Training „Educația Ecologică", Universitatea Riverside din California, SUA

1996 Bursa de studiu „Evaluarea Impactului Ecologic", Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria

1993 Training „Managementul Ecologic", EERO, Olanda

1989-1990 Borsa di studio la Universitatea din Roma ”La Sapienza”, Italia

1985-1986 Instruire postdoctorat la Institutul de Chimie Fizică al Academiei de Științe din Fedarția Rusă

1976-1979 Doctorand la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Chimie Fizică

1969-1974 Student la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Chimie


TITLURI ȘTIINȚIFICE

2000 Academician al Academiei de Științe a Moldovei

1992 Membru Corespondent al Academiei de Științe a Moldovei

1990 Profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

1988 Doctor habilitat în științe chimice, Specialități: 11.00.11 – Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale și 02.00.15 – Cinetica și cataliza chmică

1979 Doctor în științe chimice, Specialitatea: 02.00.04 – Chimia Fizică