George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

Telegrama de felicitare. Acad. Gheorghe Duca il felicita pe acad. Ionel Haiduc

Domnului academician Ionel HAIDUC

9 aprilie 2010, Sofia, Bulgaria

Mult stimate Domnule Preşedinte!

Am aflat cu mare bucurie că aţi fost reales în funcţia de Preşedinte al Academiei Române, colegii încredinţându-vă un nou mandat. Gestul comunităţii ştiinţifice din România constituie o înaltă apreciere dată activităţii Dvs atât în calitate de om al ştiinţei, recunoscut în plan naţional şi internaţional, cât şi în calitate de administrator cu autoritate al Academiei Române.

Sunt convins că nu Vă veţi cruţa nici de acum încolo eforturile în vederea consolidării comunităţii ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, dezvoltării şi afirmării ştiinţei româneşti în plan naţional şi internaţional, prosperării României şi a conaţionalilor din jurul graniţelor.

În numele comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova, Vă felicit cu ocazia acestei victorii bine meritate, dorindu-vă sănătate, energie creatoare, confort intelectual, multe bucurii editoriale, performanţe ştiinţifice şi recunoştinaţa discipolilor, a semenilor. Suntem mândri să vă avem membru de onoare al Academiei de Ştiinţe de la Chişinău.

Ţin să Vă mulţumesc pentru sensibilitatea manifestată mereu faţă de intelectualitatea de la Chişinău, pentru faptul că personal mi-aţi acordat în ultimii ani tot sprijinul, ajutorul Dvs fiind cu atât mai preţios cu cât aceşti ani n-au fost de loc uşori pentru Republica Moldova.

Îmi exprim speranţa că vom avea şi de acum încolo o colaborare fructuoasă, în plan bilateral şi în cadrul UE, cu fapte şi opere concrete, în vederea edificării unei societăţii bazată pe cunoaştere, întru binele ştiinţei şi culturii neamului nostru.

Cu sentimente de înaltă consideraţie şi bucurie frăţească,

acad. Gheorghe DUCA,
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei