George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

Demers AŞM: toata str. Sprâncenoaia sa se numeasca Lech şi Maria Kaczyinski

2010-05-17

Către Primarul General al mun. Chişinău, dl Dorin CHIRTOACĂ
şi Consiliul Municipal Chişinău

D E M E R S

Stimate dle Primar General, stimaţi consilieri,

salutăm decizia Consiliului Municipal din 13 mai 2010 de a înveşnici numele fostului Preşedinte al Poloniei, Lech Kaczynski prin redenumirea unei străzi din capitala R. Moldova. Este un gest nobil, de solidaritate cu mult pătimitul popor polonez, care face cinste neamului nostru.

Vă îndemnăm, totodată, să reveniţi asupra acestei decizii, pentru a desăvârşi această faptă bună. Considerăm că este logic şi în spiritul dreptăţii ca întreaga stradă Sprâncenoaia de la Telecentru să fie redenumită, nu doar porţiunea dintre străzile Hânceşti – Drumul Viilor. Strada Sprâncenoaia este una destul de scurtă şi nu vedem raţiunea de a fi împărţită în două, cu atât mai mult cu cât pe cele apr. 200 metri ale străzii rămasă Sprâncenoaia (dintre străzile Hânceşti – Gheorghe Asachi) se afla doar câteva clădiri administrative şi, deci, nu implică mari cheltuieli şi eforturi în plus din partea cetăţenilor.

Demersul nostru are la bază şi raţiuni de ordin spiritual. Precum se ştie, fostul Preşedinte al Poloniei nu a fost doar o personalitate politică, dar şi un savant de referinţă în domeniul justiţiei şi administraţiei publice, fiind doctor habilitat în drept.

Pe strada (rămasă) Sprâncenoaia nr. 1 este situat Liceul pentru copiii dotaţi al Academiei de Ştiinţe, unde cresc viitorii savanţi ai R. Moldova, elevii căruia au sădit, la 17 aprilie 2010, doi pomi de nuc în faţa Liceului, în semn de omagiu adus cuplului prezidenţial Lech şi Maria Kaczynski, care şi-a pierdut viaţa în urma tragicei catastrofe aviatice de lângă Smolensk, Rusia, alături de alte câteva zeci de personalităţi poloneze şi demnitari de stat. Prima Doamnă a Poloniei, Maria Kaczyinska a fost, de asemenea, om de ştiinţă, cercetător în domeniul economiei şi marketingului la Institutul Maritim din Gdansk, Polonia. La fel ca şi Lech Kacyzinski, soţia sa Maria Kaczyinska se trage dintr-o familie de mari intelectuali, luptători pentru Independenţa Poloniei, Prima Doamnă devenind în timp o femeie-legendă, model, respectată şi iubită nu numai de polonezi pentru inteligenţa, erudiţia, eleganţa, mărinimia şi modestia sa.

Având în vedere importanţa acestor două personalităţi în istoria modernă a Poloniei, devenite simbol al onestităţii, demnităţii şi dragostei până la ultima suflare, luând în considerare şi exemplul naţional al înveşnicirii cuplului-simbol – artiştii Ion şi Doina Aldea Teodorovici, vă îndemnăm să redenumiţi întreaga stradă Sprâncenoaia din Chişinău în strada Lech şi Maria Kaczyinski.

Considerăm că strada Lech şi Maria Kaczyinski din Chişinău se va încadra fericit în mijlocul Orăşelului Academic, în vecinătatea imediată a Liceului AŞM, a Universităţii AŞM, a Institutelor de Chimie, Fizică, Matematică, Energetică, Biologie, Geografie şi Ecologie, Fiziologie şi Sanocreatologie ale AŞM, a editurii „Ştiinţa” şi Bibliotecii Ştiinţifice Centrale.

Cu respect şi recunoştinţă,

acad. Gheorghe DUCA,
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei