George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

Mihai Ghimpu i-a conferit lui Adrian Păunescu „Ordinul Republicii”

2010-09-01

Foto: Vladimir Colos

30 August 2010

Preşedintele interimar al Republicii Moldova Mihai Ghimpu a avut astăzi o întrevedere cu scriitorul Adrian Păunescu, în cadrul căreia i-a înmînat "Ordinul Republicii" cu care a fost decorat prin decret prezidenţial.

În cursul întrevederii, Preşedintele Mihai Ghimpu a menţionat că înalta distincţie i-a fost conferită scriitorului Adrian Păunescu în semn de profundă recunoştinţă pentru contribuţia remarcabilă adusă la dezvoltarea literaturii române, la promovarea valorilor naţionale şi a adevărului istoric şi la consolidarea conştiinţei şi solidarităţii naţionale.
"Aceasta este şi o apreciere că pe tot parcursul vieţii Dumneavoastră aţi fost permanent alături de cetăţenii noştri, le-aţi susţinut speranţa şi curajul că vor trăi într-un stat democratic şi de drept", a accentuat şeful statului.

Primind distincţia, Adrian Păunescu a declarat că trăieşte un moment de cea mai mare bucurie şi aceasta nu este doar o satisfacţie sufletească, dar şi o obligaţie să fie de folos Republicii Moldova şi întregului neam românesc.

Adrian Păunescu a apreciat eforturile depuse de Alianţa pentru Integrare Europeană în direcţia reformării Republicii Moldova, menţionînd că doar AIE este uniunea care poate schimba situaţia, aduce o nouă viaţă în republica noastră.

"Doar prin realizarea programului de guvernare al AIE este posibilă integrarea în Uniunea Europeană. Să vegheaţi la unitatea Alianţei, deoarece orice fisură va fi folosită în detrimentul Republicii Moldova", a adăugat scriitorul.

La întrevederea cu Preşedintele interimar al Republicii Moldova a mai participat familia scriitorului Păunescu, Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor, şi Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Sursa: site-ul Preşedinţiei RM


Scriitorul Adrian Păunescu a fost omagiat de Ziua Limbii Române

 

Foto: Vladimir Colos

După cum a fost programat, la 30 august curent, în ajunul Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră cea Română”, s-a întrunit Adunarea membrilor AŞM, consacrată acestui eveniment, dar şi omagierii scriitorului român Adrian Păunescu cu un prilej deosebit un viaţa sa.
Conform Hotărârii Adunării generale a membrilor AŞM din 12 august 2010 poetul, publicistul şi omul politic Adrian Păunescu a fost ales membru de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în temeiul demersului Institutului de Filologie, aprobat la 28 iulie 2010 de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. Distincţia onorifică i-a fost acordată remarcabilei personalităţi pentru activitate prodigioasă în vederea promovării consecvente a valorilor culturii, istoriei şi tradiţiilor naţionale autentice, a adevărului ştiinţific privind limba şi literatura română în Republica Moldova.

În cuvântul său deschidere acad. Gheorghe Duca a menţionat semnificaţia Sărbătorii Naţionale „Limba noastră cea Română” drept cea mai mare cucerire istorică a poporului nostru de după 1940, Republica Moldova fiind unicul stat din lume, care are un Imn dedicat limbii şi o sărbătoare, pe 31 august, de cinstire a limbii strămoşeşti. Decretarea limbii noastre drept limbă de stat, deja de 21 de ani, a devenit realitate graţie mişcării de emancipare democratică, care a luat amploare în perioada 1988–1989 şi începutul anilor `90. Preşedintele AŞM a nominalizat avangarda în lupta pentru limbă şi alfabet din acea perioadă, fără să uite şi de actualii specialişti filologi şi scriitori care stau la straja curăţeniei, evoluţiei şi promovării consecvente a limbii române. În acest sens, au fost binevenite distincţiile de stat şi academice acordate unor merituoşi savanţi şi oameni de cultură, înmânate de poetul Adrian Păunescu şi viceprim-ministrul Ion Negrei, prezenţi la eveniment.

Cu Diploma Guvernului au fost distinşi: acad. Mihai Cimpoi, remarcabil critic şi istoric literar, susţinător al culturii şi valorilor autentice româneşti din acest areal, eminescolog notoriu; dr. în filologie Ana Vulpe, promotor consecvent al corectitudinii limbii române.

De cea mai înaltă distincţie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Medalia Dimitrie Cantemir, s-a învrednicit poetul şi filologul Arcadie Suceveanu, vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, preşedinte al Filialei Chişinău a Uniunii Scriitorilor din România, autor al unor culegeri de poezii rafinate şi pline de muzicalitate. Diploma AŞM i-a fost acordată dr. Aliona Grati, director adjunct al Institutului de Filologie al AŞM, autor a trei studii monografice, a numeroase articole publicate în revistele de specialitate din Republica Moldova şi România. De aceeaşi distincţie academică s-a bucurat şi colega ei de institut, dr. Viorica Răileanu, directorul Centrului de Lingvistică, cercetătoare dotată în domeniul onomasticii, inclusiv al toponimiei româneşti.

Dar evenimentul principal din această zi a ţinut de omagierea scriitorului Adrian Păunescu, senator în Parlamentul României, cu prilejul alegerii sale în calitate de membru de onoare al AŞM. Conform ceremoniei pentru evenimentul respectiv, acad. Gheorghe Duca a rostit Laudatio, în care a reflectat viaţa şi activitatea dlui Adrian Păunescu. S-a născut la 20 iulie 1943 în s. Copăceni, judeţul Bălţi, într-o familie de învăţători. S-a afirmat plenar ca un talentat poet liric şi combativ chiar de la primele publicaţii. Actualmente este considerat unul dintre cei mai prolifici poeţi români contemporani, reuşind să editeze peste 50 de cărţi de poezie, publicistică, proză. Alte volume urmează să vadă lumina tiparului, între care un roman şi memoriile sale.

Scriitorul Adrian Păunescu este un nume irepetabil şi inconfundabil în literatura română. A devenit cunoscut şi ca organizator al Cenaclului Flacăra. Din 1973 conduce Revista „Flacăra”, destituit de autorităţi din funcţie în iulie 1985. În toamna anului 1990 a fondat Revista „Totuşi iubirea”.

Nu vom exagera, dacă vom afirma că scriitorul Adrian Păunescu este un om al recordurilor, un campion olimpic al culturii general româneşti, a specificat acad. Gheorghe Duca. Volumul său antologic Poezii de până azi, editat în 1978, a apărut într-un tiraj de 155 mii de exemplare, bătând astfel recordul mondial la capitolul poezie. Cărţile scriitorului au înregistrat un tiraj total de 1 mln de exemplare, record pentru un poet român în viaţă. Volumele sale de poezie însumează peste 300 de mii de versuri, depăşind astfel epopeea Indiei antice Mahabharata, care are 215 mii de versuri, fapt ce l-a determinat pe fostul preşedinte al Academiei Române, Eugen Simion, să-l declare pe poet „fără asemănare nu numai în istoria literaturii române, ci şi în literatura universală”. Acelaşi critic literar Eugen Simion semnalează un alt record: „Poetul Adrian Păunescu a reuşit în anii totalitarismului „să mobilizeze masele”, îndeosebi noua generaţie, întru receptarea „poeziei şi muzicii tinere”, umplând până la refuz stadioanele României. Ultimul record este legat de celebrul Cenaclu de poezie, muzică folk şi rock Flacăra, condus de scriitor, care l-a făcut popular şi în ţara noastră. Dar acesta nu e singurul record legat de Flacăra. În perioada 1973-1985, „generaţia în blugi” a susţinut 1615 spectacole în faţa a mai mult de 6 milioane de spectatori!

La finele Laudatio, preşedintele AŞM Gheorghe Duca l-a felicitat încă o dată pe omul de cultură Adrian Păunescu cu acest eveniment remarcabil din viaţa sa şi sub acompaniamentul aplauzelor tuturor celor prezenţi i-a înmânat însemnele de membru de onoare al AŞM.

În continuare noul membru de onoare al AŞM a rostit un emoţionant discurs, Oraţio gratitudinis, consacrat Măreţei Limbi Române, care va fi dat publicităţii. Vom cita doar îndemnul scriitorului de la finele discursului său către audienţă: „Să rămânem credincioşi rădăcinii noastre, să ne batem pentru dezvoltarea şi prosperitatea ambelor maluri ale Prutului, pentru regăsirea noastră în Europa şi în spaţiul legitim al spiritualităţii româneşti, pentru diversitatea şi integritatea culturii naţionale, pentru unitatea neamului, pentru demnitatea de fi români – oriunde ne-am afla – şi pentru a continua să visăm şi să gândim în limba română”.
Atmosfera de sărbătoare de la această manifestare de suflet a întregit-o recitalul de poezie şi muzică în interpretarea elevilor de la Liceul AŞM.

Autor: Tatiana Rotaru, Centrul Media al AŞM

www.asm.md