George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
president of the Academy of Sciences of Moldova

Republic of Moldova
Home Sitemap CV

Acad. Gh.Duca – Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol

19.04.2010

 

Academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei a devenit Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol – prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova.

Înaltul titlu de Doctor Honoris Causa academicianului Gheorghe Duca i s-a conferit în cadrul Şedinţei solemne a Senatului Universităţii din Tiraspol (UST) pentru contribuţia substanţială la dezvoltarea şi organizarea ştiinţei în Republica Moldova, aprofundarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare între ştiinţa academică şi universitară, dezvoltarea ştiinţelor chimice şi ecologice.

„Omagiem astăzi o personalitate marcantă a ştiinţei, educaţiei şi vieţii publice din Republica Moldova - Gheorghe Duca, academician, doctor habilitat în chimie, profesor universitar, laureat la Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei, Om Emerit în Ştiinţă al Republicii Moldova, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei”, a menţionat dr.hab., prof. Laurenţiu Calmuţchi, rectorul UST.

Tradiţionalul Laudatio a fost prezentat de către academicianul Mitrofan Ciobanu, în care au fost trecute în revistă cele mai valoroase realizări din activitatea ştiinţifică, didactică şi managerială a acad. Gheorghe Duca. A fost exprimată înalta consideraţie pentru elaborările ştiinţifice şi practice în domeniul chimiei, apreciat şi ca fondator al Şcolii ştiinţifice în domeniul Chimiei Ecologice, recunoscută atât în ţară, cât şi departe de hotarele ei.

În cadrul festivităţii, proaspătul Doctor Honoris Causa, acad. Gheorghe Duca a prezentat Oratio Gratitudinis „Ştiinţa în Republica Moldova”, reflectând asupra rolului edificator al instituţiilor academice în soluţionarea diverselor probleme ale dezvoltării economiei naţionale şi culturii, consolidarea potenţialului ştiinţific, şcolile ştiinţifice recunoscute, infrastructura inovaţională. Protagonistul evenimentului a menţionat şi perioada declinului în ştiinţă, situaţie care a impus elaborarea şi adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, ce a condus, în ultimă instanţă, la relansarea acesteia, comunitatea ştiinţifică înregistrând rezultate relevante.

Ca fondator al Şcolii ştiinţifice Chimia Ecologică, acad. Gheorghe Duca, în discursul său, a atras o atenţie deosebită acestui domeniu, prezentând un scurt istoric al dezvoltării ecologiei, invocând legătura între ecologie, ecologie chimică şi chimie ecologică.

Prelegerea a inclus şi menţiunea privind demararea procesului de negociere a asocierii Republicii Moldova la Programul Cadru 7 al UE, asociere preconizată pentru începutul anului 2012. Preşedintele AŞM a prezentat şi propunerile pentru o nouă reformă în ştiinţă, iniţiativă lansată, în premieră, în cadrul şedinţei Sesiunii a XIII-a a Asambleei AŞM, care a avut loc recent.

Academicianul Teodor Furdui, prim-vicepreşedintele AŞM, de altfel şi Domnia sa Doctor Honoris Causa al primului templu al studiilor superioare din R. Moldova, l-a felicitat pe acad. Gheorghe Duca pentru conferirea prestigiosului titlu, exprimând şi recunoştinţa pentru atitudinea faţă de ştiinţă a Universităţii - instituţie supranumită alta dată de acad. Teodor Furdui, o „Sorbonă a Basarabiei”. Cuvinte de felicitare a adresat şi acad. Petru Soltan, de asemenea, Doctor Honoris Causa al UST.

La ceremonia de decernare a onorabilului titlu au fost prezenţi şi cei mai fideli discipoli ai acad. Gheorghe Duca – dr.hab., prof. Maria Gonta, sef Catedra Chimie Industrială şi Ecologică, USM, dr., conf. Viorica Gladchi, decan al Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică, USM, dr. Diana Porubin, şef interimar Catedra Fizică şi Chimie, UnAŞM, care i-au adresat felicitări şi cuvinte alese de recunoştinţă, celui care le-a deschis calea spre miraculoasa lume a chimiei.

Acesta este cel de-al 12 titlu de Doctor Honoris Causa conferit de Universitatea de Stat din Tiraspol.

Galerie foto

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM