George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Unimedia: Interviu cu Acad. Gheorghe DUCA, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei: „Moldova spre Orizont 2020”

Presa: Stimate domnule Preşedinte, în perioada 18 – 26 mai a.c. în Republica Moldova se vor celebra Zilele Europei. Ce activităţi realizează Academia de Ştiinţe a Moldovei cu ocazia acestui eveniment?

Gheorghe DUCA: Celebrarea Zilelor Europei a devenit pentru instituţia noastră o tradiţie frumoasă prin intermediul căreia aducem ştiinţa mai aproape de cetăţenii Republicii Moldova.

După cum cunoaşteţi, din 1 ianuarie 2012 Republica Moldova a devenit ţară asociată la cel de-al Şaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (PC7). Acest statut a oferit Moldovei multiple beneficii, cel mai important fiind posibilitatea de integrare plenară a comunităţii ştiinţifice în Spaţiul European de Cercetare. Pentru a disemina rezultatele ştiinţifice obţinute de către cercetătorii din Republica Moldova în cadrul proiectelor PC7, în perioada 7 – 30 mai 2013 Academia de Ştiinţe a Moldovei îşi propune să realizeze mai multe acţiuni relevante. Printre cele mai semnificative aş menţiona organizarea conferinţelor ştiinţifice, dezbaterilor, discuţiilor pe tematica integrării europene, concursurilor, expoziţiilor de postere dedicate proiectelor europene şi alte activităţi similare la care pot participa atît mediul ştiinţific, didactic, studenţesc, cît şi societatea civilă şi mediul de afaceri din ţara noastră. În aceste zile mai multe instituţii de cercetare îşi vor deschide uşile pentru publicul larg şi vor prezenta ultimele realizări şi inovaţii ştiinţifice obţinute în colaborare cu colegii din străinătate.

Presa: Apropo de programul european PC7: care sunt principalele rezultate ale participării noastre la acest program?

Gheorghe DUCA: Vreau să menţionez că după asocierea la PC7, comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova şi-a amplificat considerabil participarea sa la apelurile de concurs lansate în cadrul acestui program european, care de altfel este principalul instrument european de finanţare a cooperării internaţionale în domeniul cercetării şi inovării. Astfel, instituţiile din Moldova au participat pînă în prezent la 35 de proiecte în cadrul programului PC7 atrăgînd în ţară 3 milioane Euro. Cele mai active instituţii în această privinţă sunt Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Reţeaua Naţională pentru Ştiinţă şi Educaţie din Moldova – RENAM ş.a.

Ca urmare a implementării acestor proiecte s-a intensificat semnificativ interacţiunea comunităţii ştiinţifice cu experţii şi cercetătorii europeni, s-au creat condiţii necesare pentru accesul la noi surse de cunoştinţe, acces la infrastructura performantă de cercetare, a demarat procesul de modernizare a infrastructurii naţionale de cercetare, a sporit simţitor vizibilitatea rezultatelor ştiinţifice autohtone pe plan internaţional, au fost create parteneriate noi cu cercetătorii din ţările UE. De asemenea, s-a intensificat cooperarea cu partenerii din ţările incluse în Politica de Vecinătate a UE şi cele din Parteneriatul Estic. Expertiza europeană pentru soluţionarea problemelor interne a devenit mult mai accesibilă, cercetătorii şi experţii moldoveni au fost invitaţi să participe la procesul de definire a priorităţilor europene de cercetare, astfel încît prestigiul şi imaginea Republicii Moldova pe plan extern au crescut simţitor.

Presa: Cunoaştem cu toţii că 2013 este ultimul an de derulare al PC7. Ce va urma şi ce presupune acest lucru pentru ţara noastră?

Gheorghe DUCA: Vreau să remarc că anul 2013 reprezintă o etapa de tranziţie către următorul program cadru al UE, intitulat generic Orizont 2020. Fiind încurajaţi de rezultatele obţinute de cercetătorii noştri în cadrul PC7 dorim să continuăm aprofundarea procesului de integrare în Spaţiul European de Cercetare, prin asocierea la Orizont 2020. Orizont 2020 va reprezenta un instrument cheie pentru punerea în aplicare a iniţiativei emblematice a UE „O Uniune a inovării”. Integrarea cercetării şi inovării prin finanţarea proiectelor conform principiului „de la idee la piaţă”, va reprezenta un stimulent economic direct pentru toţi participanţii la program.

Suntem siguri că participarea activă a Republicii Moldova la noul program european va deschide şi mai multe oportunităţi, nu doar pentru comunitatea ştiinţifică naţională, dar şi pentru mediul de afaceri din ţară şi societatea civilă. Acest program se va axa pe edificarea unor parteneriate durabile dintre cele trei ingrediente indispensabile menţionate mai sus, astfel încît cunoştinţele produse în laborator vor ajunge pe piaţă mult mai facil şi vor avea un impact sesizabil asupra dezvoltării sociale şi economice a Republicii Moldova.

Pînă în prezent au fost realizate mai multe activităţi de suport pentru comunitatea ştiinţifică, însă considerăm că pentru a valorifica toate oportunităţile oferite de Comunitatea Europeană, prin intermediul programului menţionat, este necesar de a realiza o serie de măsuri în vederea pregătirii comunităţii ştiinţifice din Moldova pentru participare şi asociere la Programul Orizont 2020. Pentru a coordona acest proces de pregătire, pe lîngă Guvernul Republicii Moldova, noi am creat Comitetul Naţional Orizont 2020 în componenţa căruia se regăsesc reprezentanţi ai diverselor autorităţi publice centrale, dar şi membri ai societăţii civile. Acest comitet consultativ are drept scop principal pregătirea premizelor necesare pentru asigurarea participării eficiente şi asocierea Republicii Moldova la noul program cadru al Comunităţii Europene.

De asemenea, pentru a crea condiţii necesare de participare în programele europene Academia de Ştiinţe a Moldovei a pregătit un pachet de reforme care au rolul să sporească calitatea cercetării din ţara noastră în contextul european în care ne aflăm. Dezvoltarea strategică, sporirea eficienţei cercetării, sporirea impactului sectorului cercetare-dezvoltare asupra societăţii, pregătirea cadrelor şi instruirea continuă reprezintă cele patru direcţii strategice ale reformelor pe care le implementăm.

În acelaşi context, instituţiile de cercetare din cadrul AŞM organizează anual evenimente ştiinţifice naţionale şi internaţionale pentru a aborda din punct de vedere ştiinţifico-metodologic cele mai actuale provocări privind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. De asemenea, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM implementează din 2011 un proiect instituţional care vizează valorificarea oportunităţilor de integrare a Republicii Moldova în UE.

Presa: Stimate domnule Preşedinte, cunoaştem că pe lîngă comunitatea ştiinţifică din ţară mai avem o comunitate de cercetători originari din Republica Moldova care activează în centrele universitare, de cercetare, în companiile internaţionale de peste hotare. Ce oportunităţi oferă aceste programe europene pentru implicarea cercetătorilor din diaspora moldovenească la dezvoltarea Republicii Moldova?

Programele europene oferă oportunităţi considerabile de atragere a membrilor diasporei ştiinţifice în activităţi de cercetare din Republica Moldova prin elaborarea şi depunerea în comun a unor proiecte ştiinţifice la apelurile de concurs lansate de Comisia Europeană. Prin intermediul acestor proiecte elaborate de către cercetătorii din Republica Moldova şi cei din diasporă, sunt implementate activităţi comune de cercetare, se realizează vizite de studiu de scurtă durată, rezultatele ştiinţifice comune sunt publicate în cele mai cotate reviste internaţionale, sunt preluate cele mai noi metodologii de investigaţii, sunt procurate cele mai noi echipamente etc. Dacă ne referim la reîntoarcerea cercetătorilor din diasporă în Republica Moldova aş dori să menţionez aici, oportunităţile oferite de programul Marie Curie al UE care susţine mobilitatea cercetătorilor pe perioade de pînă la 3 ani cu acordarea unui salariu echivalent cu cel din ţara gazdă. Singura condiţie impusă de program este ca cercetătorul din diasporă să stea cel puţin 3 ani în ţara lui de baştină, să îşi creeze o echipă de cercetători tineri din Moldova şi să implementeze cunoştinţele acumulate peste hotare în ţara noastră. În acest context, noi promovăm activ şi sprijinim implicarea diasporei ştiinţifice în proiecte comune cu cercetătorii care activează în Republica Moldova prin diverse mijloace, iar programele cadru ale UE sunt un instrument ideal pentru noi.

Sursa: unimedia.info