George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

(Nova Apollonia) Felicitări cordiale

Domnului Acad. Gheorghe Duca,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

 

Cu prilejul realegerii Dumneavoastră în calitate de Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, vă felicităm cordial şi vă dorim noi izbânzi, împliniri în nobila misiune de afirmare a valorilor Ştiinţei şi Culturii în Circuitul academic naţional şi internaţional.

Vă asigurăm de toată susţinerea şi colaborarea noastră pentru materializarea proiectelor Dumneavoastră atât de generoase, multivalente, din domeniul Cercetării ştiinţifice interdisciplinare şi interacademice.

 

Prof. univ. dr. Vasile Burlui,

Preşedintele Universităţii „Apollonia"

Membru titular al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice din Republica Moldova


Prof.univ. dr. Constantin Marinescu,

Preşedintele ConsiliuluiŞtiinţific al Universităţii „Apollonia"

Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova

 

Iaşi, 24 aprilie 2014

 

P.S. Votul nostru l-am exprimat public, în favoarea realegerii Dumneavoastră, cu prilejul Congresului al XXIV‑lea Internaţional, al Universităţii „Apollonia", ce a avut loc la începutul lunii martie a.c.

Sursa: novaapollonia.ro/2014/05/01/felicitari-cordiale/