George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Comisia Europeană și-a expus viziunea asupra viitorului științei naționale

La Academia de Științe a Moldovei a avut loc, la 12 iulie curent, prezentarea publică a Raportului  final de analiză și evaluare a sistemului actual al cercetării-dezvoltării-inovăriidin țara noastră. Raportul a fost elaborat în urma exercițiului european, de către o echipă independentă de experți.

La evenimentul de prezentare a raportului au participat membrii AȘM, factorii de decizie în domeniul științei, reprezentanți ai ministerelor, responsabili pentru știință din cadrul universităților, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, ai mediului de afaceri, societății civile, misiunea UE, cercetători științifici.
În cuvântul său inaugural, președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, a mulțumit experților pentru implicarea și efortul depus la elaborarea Raportului, dar și pentru sugestiile oferite asupra reformelor pe care Academia le-a inițiat deja, dar, cu siguranță, vor contribui la îmbunătățirea administrării cercetări în Republica Moldova, precum și la identificarea modalităților de a atrage factorii de decizie în această activitate și, nu în ultimul rând, de a stimula performanța cercetătorilor pentru ca aceștia să fie cât mai activi în programele de cercetare.
„Cooperarea în sfera cercetării și dezvoltării este un aspect important și al cooperării între Republica Moldova și UE, cercetarea fiind inclusă și în Acordul de Asociere”, a afirmatșeful Secției Economie și Politici, șeful interimar al delegației UE, Wicher Slagter. Oficialul european a specificat că stabilirea legăturilor în domeniul cercetării și dezvoltării tehnologice este una din punțile de legătură care ajută Republicii Moldova să se integreze mai bine în UE, prin această cooperare cercetarea având și rolul de a se consolida. Totodată, reprezentantul Delegației UE a subliniat că recomandările evaluării colegiale efectuate de grupul de experți trebuie să fie înțelese ca o foaie de parcurs pentru un  sistem-model, coerent și eficient de cercetare și inovare, sistem ce trebuie să permită consolidarea economiei și participarea activă în dezvoltarea țării.
Reprezentantul oficial al Directoratului General pentru Cercetare și Inovare, Comisia Europeană, Román Arjona, a felicitat Republica Moldova pentru curajul manifestat în demararea acestui exercițiu, pentru deschidere și susținere onestă oferită de Academia de Științe și echipa președintelui Duca. În context, Domnia Sa a subliniat că această inițiativă este una foarte nobilă și foarte importantă, exprimând gratitudinea față de întreaga comunitate de cercetare și inovare a Republicii Moldova pentru angajament, încredere în lucrul acestui panel de evaluare colegială. Membrul Delegației a reconfirmat faptul că UE va oferi suportul necesar și în faza de implementare, dacă va fi solicitat, subliniind, totodată, că Republica Moldova are o oportunitate istorică pentru că țara noastră să poată beneficia la maxim în urma reformelor rezultate din acest exercițiu.
Raportul de bază a fost expus de către dr. Krzysztof Gulda, șeful echipei de experţi internaționali,consilier pentru știință și educație în Guvernul Poloniei, care a prezentat rezultatele studiului privind sistemul de cercetare şi inovare din Republica Moldova. Raportorul a evidențiat pașii de bază în cadrul acestui proces specific, care a inclus colectarea informațiilor, datelor statistice, rapoarte de evaluare anterioare, strategii, precum și întrevederi cu entități interesate sau cu tangențe în cercetare. Totodată, experții au venit și cu un şir de recomandări și propuneri de îmbunătățire a funcţionalităţii şi integrării științei în circuitul economic. În raport se conţin, de asemenea, şapte propuneri strategice privind modificarea politicilor promovate de Guvern şi 24 de recomandări operaţionale de reformare a sistemului. Experţii europeni consideră necesară eliminarea barierelor și instituirea unor stimulente pentru participarea businessului în sfera cercetării și inovării, precum şi valorificarea potențialului științific al diasporei, motivarea tinerelor talente pentru a dezvolta o carieră științifică.
Dr. Krzysztof Gulda și-a finalizat prezentarea cu enunțul „Ultimul, dar nu cel din urmă. Aplicarea reformelor cosmetice ar putea fi mortală pentru cercetarea și inovarea în Republica Moldova, e timpul să aplicați reforme reale”. (Raportul integral aici).         
O analiză generală a recomandărilor și motivelor care au generat aceste recomandări au fost prezentate de co-raportorii George Bonas și  Manfred Spiesberger. Experții au reiterat necesitatea creării Agenției de Cercetare și Inovare, referindu-se și la stabilirea priorităților, resurselor pentru știință și cercetare în Republica Moldova, care sunt foarte limitate, dar este necesar ca Republica Moldova să se concentreze asupra unui set limitat în ceea ce privește cercetarea și inovarea, or, toate prioritățile din Orizont 2020 nu pot fi transpuse în priorități naționale pentru Republica Moldova.
În urma Raportului și recomandărilor experților europeni, președintele AȘM, acad. Gheorghe Duca a prezentat viziunile asupra reformei comunității științifice în Republica Moldova, indicând acțiunile pe care comunitatea științifică și statul urmează să le întreprindă pentru a realiza reforma științei. (Raportul integral aici)

Prezent la eveniment, m.c. Vladimir Hotineanu, președintele Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a menționat că Raportul este unul imperios și oportun pentru autoritățile din Republica Moldova. Or, conținutul acestui document vine să contribuie la îmbunătățirea procesului de elaborare, implementare și analiză a politicilor din domeniul cercetării-inovării, inclusiv prin impulsionarea unei serii de reforme ample și consistente. Totodată, legislatorul a specificat faptul că obiectivele propuse în acest raport urmează să fie racordate la posibilitățile tehnice și financiare ale Republicii Moldova. „Credem că atât asumarea angajamentului politic, cât și guvernamental de a finanța știința cu 1% din PIB către anul 2020 este și posibil va deveni în sfârșit un obiectiv nu doar propus, ci și realizat cu succes”, a conchis parlamentarul.
Consilierul prim-ministrului, dr. Viorelia Moldovanu-Bătrânac, a transmis în numele șefului Executivului expresia aprecierii și mulțumirii pentru efortul pe care l-au depus experții, ajutând la stabilirea unei foi de parcurs pentru inițierea reformei științei, care este deopotrivă și o necesitate și o responsabilitate. Consilierul a subliniat că nu e simplu să realizezi o reformă de modernizare a sistemului național de cercetare și inovare, dar a exprimat încrederea că acest raport creează un cadru clar de unitate dintre AȘM, sistemul de învățământ superior, business, guvern. A exprimat aprecierea pentru conducerea AȘM care a manifestat acest comportament pro-activ, solicitând asistența Comisiei Europene pentru realizarea acestui exercițiu de evaluare a sistemului național de cercetare și exprimând voința de a duce la bun sfârșit această reformă în timp util.
Poziția Ministerului Educației a fost prezentată de către viceministrul, prof. Vasile Marina, iar viziunea universitarilor a fost enunțată de acad. Grigore Belostecinic, rector ASEM, președintele Consiliului Rectorilor.
Viceministrul economiei, Vitalie Iurcu, a remarcat în discursul său necesitatea reformei, invocândperformanța în cercetare. „În ceea ce privește finanțarea într-adevăr este clar trebuie să creștem cu 1% din PIB, dar dacă investim trebuie să avem și o întoarcere a investițiilor. Sursele pe care le oferă Guvernul Republicii Moldova trebuie să fie clar legate de performanță și de evaluarea performanței”, a declarat viceministrul, precizând, totodată, că Moldova trebuie să clarifice care sunt prioritățile de învestire în cercetare și inovare. Demnitarul s-a referit și la crearea Agenției independente responsabilă pentru cercetare, dezvoltare, inovare, subordonarea acesteia, mecanismul de reglementare a activității etc. Viceministrul Iurcu a exprimat gratitudine tuturor participanților, membrilor grupului de experți pentru un bun raport și pentru un bun start în procesul de implementare.  

Chiril Gaburici, reprezentant al businessului, ex-prim-ministrul Republicii Moldova  consideră că inovația și eficiența contează foarte mult și în acest sens trebuie să se implice mediul academic, astfel încât să genereze procesele pozitive în întreaga țară. Ex-prim-ministrul optează pentru o colaborare mai eficientă între stat, mediul științific, de afaceri și societatea civilă, în lipsa căreia acțiunile riscă să fie deșarte. „Datorită tehnologiilor, inovațiilor lumea se poate schimba spre bine. Eu cred că sectorul de afaceri va susține știința, vor investi și vor contribui la o astfel de colaborare, pentru că o economie puternică nu poate să existe fără inovații. Mulțumesc experților care au munci și au venit cu un raport bun”, a declarat omul de afaceri.

În cadrul discuțiilor au intervenit cu întrebări mai mulți membri ai AȘM și reprezentanți ai comunității științifice.
În concluzie, președintele AȘM a mulțumit tuturor participanților, în primul rând, experților UE, care au efectuat acest exercițiu de evaluare foarte important și util pentru comunitatea științifică, Ministerelor Economiei și Educației care s-au implicat foarte activ, deși au fost unele divergențe pe anumite segmente și tuturor celor care doresc și consideră ca cercetarea în Republica Moldova trebuie să se dezvolte.
Precizăm, că grupul de  experţi ai Comisiei Europene, în cadrul Programului „Facilități de Suport pentru Politici” Orizont 2020, au analizat, în perioada noiembrie 2015 – aprilie 2016, funcţionarea şi organizarea actuală a sistemului de cercetare şi inovare din Republica Moldova și au propus o foaie de parcurs pentru elaborarea și implementarea reformei pentru sporirea investițiilor în cercetare și inovare, îmbunătățirea politicilor și administrării sistemului național. Echipa de experţi este formată din specialişti din Polonia, Grecia, Austria, România şi Olanda.
Raportul integral aici:
Here is the link to the EU bookshop: