George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Popularizarea științei

LUCRĂRI DE POPULARIZARE A ȘTIINȚEI

2022

518.Academicianul Gheorghe Duca, despre reforma universitară: Autorii nu aduc argumente clare, ceilalți nu propun alternativă/Gh.Duca. Articol in "Oficial.md" 11.07.2022. http://oficial.md/politica/academicianul-gheorghe-duca-despre-reforma-universitara-autorii-nu-aduc-argumente-clare-ceilalti-nu-propun-alternativa.

517.  (ANALIZĂ) DACĂ GUVERNAREA S-AR BAZA PE EXPERIENȚA AUTENTICĂ EUROPEANĂ, ATUNCI SUNT CONVINS CĂ REFORMA AR ARĂTA CU TOTUL ALTFEL/Gh.Duca. Articol in "Tribuna" 11.07.2022. https://tribuna.md/2022/07/11/daca-guvernarea-s-ar-baza-pe-experienta-autentica-europeana-atunci-sunt-convins-ca-reforma-ar-arata-cu-totul-altfel/.

2021

516. Doi Academicieni care invata din trecut, implementeaza in prezent si privest in viitor./A.Aricu,  Articol in "Tribuna". - 2.03.2021. https://tribuna.md/2021/03/02/doi-academicieni-care-invata-din-trecut-implementeaza-in-prezent-si-privesc-in-viitor/.

2020

515. Articol in ziarul AVA: Ce facem cu rezultatele stiintifica a institutului de chimie?

514. Trei articole in ziarul AVA: 1. Coronavirus este cel mai "inteligent" virus; 2. "Armele de lupta" contra Covid-19; 3. Coronavirus Covid-2019 - sansele ratate.

2018

513. O lecţie de voinţă și curaj pentru consolidarea și salvarea neamului român / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2018. - Nr 1. - P. 12-13. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_1-2018_web_compressed.pdf

512. Pomicultura ca un crez al vieții : Membrul corespondent al AȘM Vasile Babuc la 85 de ani / Gheorghe Duca, Boris Gaina, Gheorghe Tudorache, Eugenia Tofan // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2018. - Nr 1. - P. 175-176. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_1-2018_web_compressed.pdf

2017

511. Declarația Președintelui Academiei de Științe a Moldovei: Cu privire la dezvoltarea științei în noile condiții de reformare / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 2. - P. 7. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_2__2017_web_compressed.pdf

510. Distins savant în fiziologia plantelor: Academicianul Gheorghe Șișcanu la 85 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 2. - P. 180-181. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_2__2017_web_compressed.pdf

509. Eulogy to a Man of Excellence: Academician Pavel Vlad / Gheorghe Duca, Tudor Lupascu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2017. - Vol. 12, Nr 1. - P. 119-120. - http://www.cjm.asm.md/sites/default/files/ChemJMold_10.19261cjm.2017.428...

508. Excelenţa sa academicianul Valeriu Rudic şi BioR-ul : (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere) / T. Furdui, Gh. Duca, A. Gulea, I. Toderaş, Valentina Ciochină, Liliana Cepoi, A. Chirilov, Svetlana Codreanu, Vera Miscu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2017. - Nr 1 (331). - P. 170-175. - https://ibn.idsi.md/en/vizualizare_articol/52264

507. O activitate academică impresionantă / Gheorghe Duca // Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi : conf. șt., 4-5 sept. 2017. - Chişinău, 2017. - P. 7-9.

506. Paul Goma - doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei / Gheorghe Duca, Mihai Cimpoi, Maria Sleahtițchi // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 3. - P. 7. - https://ibn.idsi.md/en/vizualizare_articol/56175

505. Propunerile președintelui AȘM la proiectul de modificare a Codului cu privire la știință și inovare, prezentat în cadrul ședinței Guvernului din 10 iulie 2017 / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 2. - P. 8-9. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_2__2017_web_compressed.pdf

504. Reforma științei calea spre consolidare și dezvoltare / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 1. - P. 7-9. -http://www.akademos.asm.md/files/92_104_Stiinta%20si%20inovarea%20%D0%BEn%20Republica%20Moldova_istorie%20si%20actualitate.pdf

503. Savantul de renume mondial și BioR-ul. Academicianul Valeriu Rudic la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Aurelian Gulea, Ion Toderaș, Valentina Ciochină, Liliana Cepoi, Alexandru Chirilov, Svetlana Codreanu, Vera Miscu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 1. - P. 172-175. - http://www.akademos.asm.md/files/92_104_Stiinta%20si%20inovarea%20%D0%BE...

502. Sfatul Țării: luciditate, discernământ și curaj / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 4. - P. 7. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/59453

501. Sinonim cu arta sunetelor. Academicianul Eugen Doga la 80 de ani / Gheorghe Duca, Violina Galaicu, Victor Ghilaș // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 1. - P. 178-180. - http://www.akademos.asm.md/files/92_104_Stiinta%20si%20inovarea%20%D0%BE...

500. Știința și inovarea în Republica Moldova: istorie și actualitate / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 1. - P. 92-104. - http://www.akademos.asm.md/files/92_104_Stiinta%20si%20inovarea%20%D0%BE...

499. Un ilustru savant din breasla energeticienilor: Academicianul Vitalie Postolati la 80 ani / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Veaceslav Ursachi // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 2. - P. 182-184. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_2__2017_web_compressed.pdf

498. Un model nou de stabilire a tarifelor în energetică, economie și servicii / Gh. Duca, V. Postolati, M. Tîrșu, M. Grodețchi, A. Stratan, Tatiana Gutium // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2017. - Nr 2. - P. 36-42. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_2__2017_web_compressed.pdf

2016

497. Medicina - vocație și destin: Academicianul Stanislav Groppa la 60 de ani / Ion Ababii, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 2. - P. 176-177. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45531

496. Academia de Ştiinţe a fost întotdeauna principială în problema limbii române : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Efim Josanu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 416-425.

495. Aderarea la spaţiul european de cercetare - oportunităţi şi perspective : [alocuţiune rostită în cadrul Sesiunii anuale a Asambleei a XIV-a a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 3 apr. 2012] / Gheorghe Duca // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 219-225.

494. Ce sunt academiile de ştiinţe şi cum trebuie ele să fie // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 279-282.

493. Cercetare-inovare quo vadis? : [alocuţiunea acad. Gheorghe Duca în cadrul Adunării Generale a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 18 sept. 2013] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 237-242.

492. Cercetarea şi inovarea: cheia dezvoltării ţării : [alocuţiune rostită în cadrul celei de-a XV-a Asamblee a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 12 mar. 2013] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 226-236.

491. Cercetarea şi inovarea - două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării : [Raport prezentat la Sesiunea a V-a a Asambleei Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 15 febr. 2007] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 184-190.

490. Cercetarea ştiinţifică - condiție primordială sine qua non a cunoașterii : [alocuţiune rostită cu prilejul celei de-a 60-a aniversări de la fondarea Univ. de Stat din Moldova, 28 sept. 2006] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 177-183.

489. Creşterea rolului ştiinţei - prerogativa dezvoltării durabile a Republicii Moldova : [Raport prezentat la Asambleea a XVII-a a Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 27 mar. 2015] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 250-254.

488. Chimia este soarta mea // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 10-14.

487. Comunitatea ştiinţifică din ţară în serviciul intereselor naţionale : [alocuţiunea preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, la Asambleea a XII-a a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 4 mar. 2010] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 215-218.

486. Arta de a deveni şi a fi pedagog: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Arta de a deveni şi a fi pedagog / Virgil Mândâcanu. - Chişinău, 2016. - P. 7-12.

485. De strajă sănătății publice: Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani / Gheorghe Duca, Ion Ababii, Angela Paraschiv // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 1. - P. 181-183. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/43945

484. De vorbă cu academicianul Gheorghe Duca : [interviu] / realizat de Valeriu Volontir // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 441-448.

483. Declaraţie privind situația creată în jurul AŞM [19 noiem. 2012] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 283-286.

482. Dezideratul construirii unei societăți bazate pe cunoaștere // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 437-440.

481. Din programul candidatului la funcția de președinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [alocuţiune rostită la Adunarea Generală a Acad. de Ştiinţe din 5 febr. 2004] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 158-160.

480. Eficientizarea managementului sferei ştiinţei şi inovării // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 264-266.

479. Ilustru agrochimist și manager al ştiinţei : [Academician Simion Toma] / Gheorghe Duca, Boris Gaina, Gheorghe Tudorache // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 3. - P. 158-159. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/48183

478. Integratorul științei : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / realizat de Viorica Cucereanu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 402-411.

477. Istoria a dat întotdeauna dreptate științei și celor care au investit în oameni : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / realizat de Valentina Ursu // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 431-436.

476. Justițiar și pedagog: Doctorul habilitat în drept Sergiu Brînza la 50 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 1. - P. 184. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/43965

475. La plecarea patriarhului oenologiei românești, acad. Valeriu D. Cotea / Gheorghe Duca, Boris Gaina // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 2. - P. 158-159. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45523

474. Lecţiile independenţei noastre // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 272-278.

473. Mesaj de felicitare adresat comunității științifice / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 2. - P. 6. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45476

472. Meditații la ora bilanțului / Gheorghe Duca // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 412-415.

471. Obiectivele strategice ale dezvoltării sferei științei și inovării : [Raport prezentat la Sesiunea I a Asambleei Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 14 febr. 2005] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 161-164.

470. Paradigma dezvoltării ştiinţei este singura cale spre economia inovaţională şi formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 258-259.

469. Problemele și căile de dezvoltare a ştiinţei în Moldova // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 296-302.

468. Realizarea programului de activitate și platforma de dezvoltare a sferei științei și inovării : [Raport analitic al preşedintelui Acad. de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, la Asambleea a VII-a a AŞM din 21 febr. 2008] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 191-198.

467. Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării: realizări şi perspective : [Raport prezentat la Sesiunea a III-a a Asambleei Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 14 febr. 2006] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 165-170.

466. 60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova : [discurs rostit la Sesiunea a IV-a jubiliară a Asambleei Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 12 iun. 2006] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 171-176.

465. Ştiinţă performantă în serviciul societăţii : [Raportul și programul de activitate al preşedintelui Acad. de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, prezentat la Asambleea a XVI-a a AŞM din 17 apr. 2014] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 243-249.

464. Ştiinţa şi inovarea: pilonii dezvoltării durabile a economiei // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 267-271.

463. Ştiinţa şi inovaţia - baza dezvoltării societății : [alocuţiune prezentată la Asambleea a X-a a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 19 febr. 2009] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 199-206.

462. Ştiinţa şi societatea în condiţiile de criză : [Raport prezentat la Sesiunea a XI-a extraordinară a Asambleei Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 15 sept. 2009] // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 207-214.

461. Trebuie schimbată atitudinea faţă de savanţi şi în genere faţă de intelectuali : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / realizat de Ion Toma // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 427-430.

460. Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei // La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca. - Chişinău, 2016. - P. 287-295.

459. Un senior al ştiinţei chimice: Academicianul Aurelian Gulea la 70 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 2. - P. 180-181. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/45533

458. Savant-chimist cu renume mondială: Academicianul Aurelian Gulea la 70 ani de la naştere / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic, Ion Toderaş, Tudor Lupaşcu, Alexandru Chirilov, Valentina Ciochină // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2016. - Nr 1. - P. 201-205. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/44849

457. Молдавские ученые достигли в 2015 году успехов на Европейской арене с помощью программы "Горизонт 2020" / Дука, Георге. // INFOTAG. - 2016. - 11 янв. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=7152&new_language=0

456. Дука, Георге. Наука ближайшего будущего: Стратегия развития науки «Молдова - 2020». Научная реформа / Дука, Георге. // Эксперт Новостей. - 2016. - 3 июня. - P. 6-10. - http://asm.md/galerie/file/EN_13_03_06_2016%20(1).pdf

455. Academia Română, simbol al spiritualităţii româneşti / Gheorghe Duca // // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 1. - P. 13-10. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_1_2016_web.pdf

454. De strajă sănătății publice : Membrul corespondent al AŞM Viorel Prisacari la 70 ani / Gh. Duca, I. Ababii, A. Paraschiv // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 1. - P. 181-183. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_1_2016_web.pdf

453. Viziunea societăţii ştiinţifice asupra strategiei UE pentru regiunea Dunării / Gheorghe Duca, Oleg Bogdevici // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2016. - Nr 4. - P. 29-32. - http://www.akademos.asm.md/files/Akademos_4_2016_resized.pdf

2015

452. Academicianul Ion Tighineanu - savant şi manager care duce faima ştiinţei departe peste hotarele ţării / Gheorghe Duca, Ion Bostan, Teodor Furdui // Academician Ion Tighineanu : biobibliogr. - Chişinău, 2015. - P. 4-16.

451. Academicianul Mircea Bologa - personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Academicianul Mircea Bologa : biobibliogr. - Chişinău, 2015. - P. 5-9.

450. Cuvânt-înainte // Gheorghe Duca, / Academician Valeriu Pasat : biobibliogr. - Chişinău, 2015. - P. 5-7.

449. Personalitate notorie a ştiinţelor fizice şi inginereşti academicianul: Mircea Bologa la 80 de ani / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2015. - Nr 2. - P. 179-181. - http://akademos.asm.md/files/Akademos_2_2015.pdf

448. Prioritatea zero pentru următorul program guvernamental: Reformarea sustenabilă a sistemului național de cercetare / Gheorghe Duca // 2015. - 2 noiem. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=7006&new_language=0

447. Reformarea sau distrugerea ştiinţei? / Gheorghe Duca //: Conferinţă de presă asupra viitorului ştiinţei. - 2015. - 12 oct. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6974&new_language=0

446. Un destin de savant împlinit : [Boris Boincean, dr. habilitat în ştiinţe agricole, 60 de ani de la naştere] / Gheorghe Duca, Mihail Lupaşcu, Teodor Furdui, Ion Dediu // Noosfera: rev. şt. de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. - 2015. - Nr 13. - P. 120-123. - https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/39831

445. Un proeminent botanist ieșean: Academicianul Constantin Toma la 80 de ani : [Membru de Onoare al Acad. de Științe a Moldovei] / Gheorghe Duca, Alexandru Ciubotaru, Maria Duca, Teodor Furdui, Alexandru Teleuţă, Alexei Palancean // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2015. - Nr 4. - P. 180-181. - http://akademos.asm.md/files/Akademos_4_2015.pdf

444. Приговор привести в исполнение / Дука, Георге // Эксперт Новостей. - 2015. - № 38/39. - P. 6-10. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6985&new_language=0

443. Проблемы и пути развития науки в Молдове. / Дука, Георге // - 2015. - 7 мая. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6738&new_language=0

2014

442. Doctor habilitat Dormidont Şerban la 75 de ani : [fizician] / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Leonid Culiuc, Alexei Simaşchevici // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 1. - P. 185-186. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_32_2014.pdf

441. Doctor habilitat Valentin Celac la 75 de ani : [biolog] / Gheorghe Duca, Alexandru Ciubotaru, Vasile Botnari, Leonid Voloşciuc // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 1. - P. 189-190. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_32_2014.pdf

440. Academicianul Alexandru Roşca la 80 de ani : [dr. habilitat în filosofie] / Gheorghe Duca, Victor Moraru, Victor Juc // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 2. - P. 165-166. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2_2014_PDF.pdf

439. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă la 70 de ani : [medic, dr. habilitat în medicină, prof. univ.] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 1. - P. 182-185. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_32_2014.pdf

438. Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă - unul dintre fondatorii dinastiei naţionale ţîbîrnene de medici şi a oncologiei naţionale: (la 70 de ani de la naştere) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Academicianul Gheorghe Ţîbîrnă [dr. habilitat în medicină, prof. univ.] : Biobibliogr. - Chişinău, 2014. - P. 5-10.

437. Academicianul Ion Ababii la 70 de ani : [medic, dr. habilitat în medicină, prof. univ., rector al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu"] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 1. - P. 181-182. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_32_2014.pdf

436. Am plecat din funcţie pentru a fi egal în şanse cu ceilalţi trei candidaţi : [interviu cu acad. Gheorghe Duca] // Tribuna. - 2014. - 27 febr. - http://timpul.md/articol/gheorghe-duca-am-plecat-din-funcie-pentru-a-fi-...

435. Capacităţile de a conduce Academia de Științe a Moldovei vin din experienţa : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // Timpul. - 2014. - 10 apr. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6130&new_language=0

434. Fiecare trebuie să lupte pentru programul şi ideile pe care le are... : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // Tribuna. - 2014. - 30 mart. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6099&new_language=0

433. Inginerul, fără de care nu se poate ridica ţara / Gheorghe Duca // Academician Ion Bostan : [acad., dr. habilitat în ştiinţe tehnice, prof. univ., rector UTM] : Biobibliogr. - Chişinău, 2014. - P. 4-8.

432. Istoria a dat întotdeauna dreptate științei și celor care au investit în oameni : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Valentina Ursu // Radio Europa Liberă. - 2014. - 10 oct. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6379&new_language=0

431. În acest post m-am simţit cel mai bine, dar şi cel mai greu : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Valeriu Volontir // Literatura și Arta. - 2014. - 20 mart. - http://asm.md/galerie/Nr_12.pdf

430. Managementul ecologic: un nou mecanism de administrare a relaţiilor mediu-societate / Gheorghe Duca // [serie de lucrări monografice cu genericul „Management Ecologic" de Arcadie Capcelea] // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 1. - P. 166-168. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_32_2014.pdf

429. Membru corespondent al AŞM Anatol Ciobanu la 80 de ani : [lingvist, dr. habilitat în filologie] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 2. - P. 166-167. http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2_2014_PDF.pdf

428. Membru corespondent al AŞM Victor Ghicavîi la 70 de ani : [dr. hab. în medicină] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2014. - Nr 2. - P. 179-182. http://www.akademos.asm.md/files/Academos_2_2014_PDF.pdf

427. Profesorul Elena Zubcov la 65 de ani : [dr. habiltat în biologie, prof. cercetător] / Gheorghe Duca, Ion Toderaş, Laurenţia Ungureanu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2014. - Nr 1. - P. 186-189. - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1.2014_1.pdf

426. Viitorul Moldovei e în Europa ştiinţei / Gheorghe Duca // Timpul. - 2014. - 8 noiem.

425. Vreau să realizez a doua reformă : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Diana Cebotari // Curentul. - 2014. - 3 iun. -http://curentul.md/politica/interviu-video-gheorghe-duca-vreau-sa-realizez-a-doua-reforma.html ; http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6210&new_language=0

424. Personalitate emblematică a limbii române: (membrul corespondent Anatol Ciobanu la 80 de ani) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu, Ion Guceac, Valentina Ciochină, Svetlana Micu // Membru corespondent Anatol Ciobanu : Biobibliogr. - Chişinău, 2014. - P. 18-25.

423. Savant ecolog notoriu, fondator al Sistemului ecologic naţional, om de stat şi patriot / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic, Alexandru Ciubotaru, Ion Toderaş, Vasile Şalaru, Constantin Manolache, Alexandru Chirilov, Valentina Ciochină // Membru corespondent Ion Dediu : Biobibliogr. - Chişinău, 2014. - P. 46-50.

422. Savant ecolog notoriu, fondator al sistemului ecologic național, om de stat și patriot: (Membrul corespondent Ion Dediu la 80 de ani de la naștere) / Gh. Duca, T. Furdui, V. Rudic, A.Ciubotaru, I.Toderaș, V. Șalaru, P. Cuza, A. Chirilov, Valentina Ciochină, V. Stegărescu // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2014. - Nr 1. - P. 182-185. - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/1.2014_1.pdf

421. Savant notoriu, mentor iscusit, manager chibzuit în pregătirea cadrelor de medici şi în planificarea sistemuluui de asistenţă medicală / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină // Academicianul Ion Ababii : Biobibliogr. - Chişinău, 2014. - P. 8-11.

420. In memory of corresponding member of Academy of Sciences of Moldova professor Mihail Revenco / Gheorghe Duca, Tudor Lupașcu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2014. - Vol. 9, Nr 2. - P. 111-112.

419. Академии наук предстоит сложный экзамен : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записал Дмитрий Калак // Экон. обозрение. - 2014. - 28 марта. - Р. 18. - http://asm.md/galerie/Pages%20from%2011_1035.pdf

418. Академия наук нуждается в поддержке и стабильности : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записал Александр Романов // Панорама. - 2014. - 14 марта. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=6053&new_language=0

417. Академия начинается с президента: Настоящая наука не создается по расписанию и не появляется на ровном месте, проходят годы кропотливого труда, пока появляется група ученых, колектив, лаборатория, тематика, научная школа : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записала Лариса Веверица // Эксперт Новостей. - 2014. - № 11 (223). - http://asm.md/galerie/expert_novostei_2.pdf

416. Не спрашивай, что твоя страна для тебя сделала, а спрашивай, что ты сделал для свой страны : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] // AVA. - 2014. - 31 марта. - https://ava.md/2014/03/31/akademik-georgiy-duka-ne-sprashivay-chto/

415. Научное сообщество неправильно воспринимается политическими деятелями : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] // Tribuna. - 2013. - 13 апр. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=5417&new_language=0

2013

414. Academicianul Ion Toderaş la 65 de ani / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, Leonid Voloşciuc, Laurenţia Ungureanu, Elena Zubcov // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2013. - Nr 2. - P. 165-170.

413. Academicianul Mihail Lupaşcu la 85 de ani / Gheorghe Duca, Valeriu Rudic, Nistor Bolocan, Mihai Lala, Valerian Darie, Eugen Revenco // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 170-172.

412. Academicianul Sveatoslav Moscalenco la 85 de ani / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, Leonid Voloşciuc, Veaceslav Ursachi // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 179-180.

411. Academicianul Vsevolod Moscalenco la 85 de ani / Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, Leonid Voloşciuc, Veaceslav Ursachi // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 181-182

410. Academia este o istorie de succes care nu poate fi negată : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Mihai Sultana Vicol // Literatura şi arta. - 2013. - 24 ian. - P. 7. - http://www.asm.md/galerie/PageFrom_121212_2196-16_Appeal.pdf

409. Academicianul Andrei Andrieş - savant şi conducător / Gheorghe Duca // Academicianul Andrei Andrieş : Biobibliogr. - Chişinău, 2013. - P. 4-5.

408. Academicianul Ion Druţă la 85 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 174-175.

407. Academicianul Mihail Lupaşcu la 85 de ani / Gheorghe Duca, Valeriu Rudic, Leonid Culiuc // AGEPI info. - 2013. - Nr 3. - P. 58.

406. Academicianul Mihail Popovici - la popasul a 70 de ani de la naştere / Gheorghe Duca, // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. - 2013. - Nr 1. - P. 7-9.

405. Academicianul Vasile Micu la 75 de ani / Gheorghe Duca, Simion Toma, Andrei Palii // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 4 (31). - P. 185-186.

404. Cercetarea şi inovarea sunt componente de bază în dezvoltarea ţării / Duca, Gheorghe // Săptămîna. - 2013. - 15 mart. - http://saptamina.md/pub/2013/03/cercetarea-si-inovarea-sint-componente-d...

403. Colecţia naţională de carte „Diversitatea, protecţia şi valorificarea lumii animale" / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 85-86.

402. Gheorghe Duca despre reformarea ştiinţei moldoveneşti în contextul integrării europene / Gheorghe Duca // Economist. - 2013. - 6 febr. - P. 9.

401. Doctor Constantin Manolache la 60 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 4 (31). - P. 187.

400. Doctor habilitat Alexandr Rotari la 75 de ani / Gheorghe Duca, Silvia Mistreţ // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 175-176.

399. Doctor habilitat Victor Moraru la 60 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 168-169.

398. Doctor habilitat Pavel Chintea la 75 de ani / Gheorghe Duca, Leonid Voloşciuc, Vasile Botnari // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 167.

397. Eveniment de profundă trăire sufletească : [Discurs cu prilejul vizitei la AŞM a membrilor Familiei Regale a României, 8 oct. 2013] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 4 (31). - P. 3.

396. Iulian Filip la vârsta împlinirilor / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2013. - 7 febr. - P. 1.

395. Moldova a fost premiată pentru realizări remarcabile în domeniul Integrării Europene / Gheorghe Duca // PUBLICA.MD. - 2013. - 24 iun. - http://www.publika.md/gheorghe-duca--moldova-a-fost-premiata-pentru-real...

394. Moldova îşi extinde aria de cercetare : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / au consemnat : Eugenia Tofan, Igor Serotila // Săptămîna. - 2013. - 18 oct.

393. Moldova spre Orizont 2020 : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // http://unimedia.info/comunicate/interviu-cu-acad--gheorghe-duca-presedin... - 2013. - 15 mai.

392. Programul de stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor" (2009-2012) / Gheorghe Duca // http://www.infotag.md/press-releases-ro/738672/

391. Reformarea cercetării ştiinţifice - imperativ acut al societăţii / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 1 (28). - P. 5-8. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_nr_1_2013.pdf

390. Membru corespondent Anatolie Sidorenco la 60 de ani / Valeriu Canţer, Gheorghe Duca, Leonid Culiuc, Ion Tighineanu, Victor Lacusta, Boris Gaina // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2013. - Nr 3 (30). - P. 177-178.

389. Во власти есть разные люди, как и во всех странах, но считаю, что большинство из них честные и порядочные люди, которые ставят своей задачей способствовать развитию нашей страны : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / беседовала Лариса Веверица // Эксперт новостей. - 2013. - Nr 44 (208). - http://asm.md/galerie/PageFrom_121212_2196-16_Appeal(2).pdf

388. Главный фактор развития : [интервью с президентом АН Молдовы Георге Дука] / беседу вела Дана Морарь // Работай!. - 2013. -Nr 17. - P. 24-27. - http://issuu.com/rabotay-i-otdyhai/docs/comon

387. Реформирование молдавской науки - шанс для успешной интеграции РМ в ЕС / Георге Дука // INFOTAG. - 2013. - 4 февр. - http://www.infotag.md/news/599947/

2012

386. Academicianul Boris Gaina - savant oenolog proeminent : [65 de ani de la naştere] / Gheorghe Duca, Vasile Bumacov, Teodor Furdui, Victor Donea // Agricultura Moldovei. - 2012. - Nr 7/8. - P. 36-38.

385. Academia de Ştiinţe: S.O.S. Reducere drastică a bugetului : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Alexandru Canţîr, Liliana Barbăroşie. // Radio Europa Liberă. - 2012. - 8 noiem. - http://www.europalibera.org/content/article/24764475.html.

384. Academicianul Alexandru Ciubotaru - savant renumit, citoembriolog şi fondator al Grădinii Botanice / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Alexandru Teleuţă // Literatura şi arta. - 2012. - 16 febr. - P. 7.

383. Aderarea la spaţiul de cercetare european - oportunităţi şi perspective / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2012. - 12 apr. - P. 7 - http://www.duca.md/sites/default/files/imce/LA-pag7-12-04-2012.pdf

382. Adio, dragă prietene şi coleg Ion Drancă [dr. în chimie] / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Literatura şi arta. - 2012. - 16 febr. - P. 8.

381. Anexarea Basarabiei la imperiul rus: abordări critice [alocuţiune rostită de acad. Gh. Duca la deschiderea Conf. şt. intern. „Basarabia - 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale", Chişinău, 14 mai 2012] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2012. - Nr 2 (25). - P. 3-5.

380. Ce sunt academiile de ştiinţe şi cum trebuie ele să fie: (Scurt istoric al problemei şi câteva propuneri privind reformarea AŞM) / Gheorghe Duca // Timpul. - 2012. - 13 ian. - P. 12-13 http://www.timpul.md/articol/ce-sunt-academiile-de-stiinte-si-cum-trebui... ; http://www.duca.md/node/409

379. Cooperare în dublu sens / Gheorghe Duca // Evaluarea şi atestarea - chezăşia calităţii în cercetare şi învăţământul superior. - Chişinău, 2012. - P. 209-212.

378. Cuvânt de salut / Gheorghe Duca // Protecţia plantelor - probleme şi perspective = Защита растений - проблемы и перспективы : simpoz. şt. intern., 30-31 oct. 2012. - Chişinău, 2012. - P. 3-4. - (Информ. бюл. ВПРС МОББ ; 41).

377. Fondatorul Grădinii Botanice: Academicianul Alexandru Ciubotaru la 80 de ani / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Alexandru Teleuţă // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2012. - Nr 1 (24). - P. 162-163.

376. În dialog cu preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academician Gheorghe Duca / interlocutor : V. Răileanu // Flacăra lui Adrian Păunescu. - Bucureşti, 2012. - Nr 36. - P. 7.

375. Marele cercetător al microlumii vii: Valeriu Rudic la 65 ani / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2012. - Nr 1 (24). - P. 161-162.

374. Nicolae Dabija de vorbă, la ceas aniversar, cu preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2012. - 23 febr. - P. 7.

373. Factorul feminin în istorie: Prefaţă / Duca, Gheorghe. // Factorul feminin în istorie = Women's factor in history = Женский фактор в истории : Culeg. de studii şi documente. - Chişinău, 2012. - P. 9-10.

372. Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate: Prefaţă / Gheorghe Duca, Ion Hadârcă // Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate. - Chişinău, 2012. - P. 5-7.

371. Revitalizarea economiei - imperativul naţional ce ne uneşte / Gheorghe Duca // Sesiunea Ştiinţifică Anuală a Institutului de Cercetări „Academician Ion Haulică" organizată în cadrul celei de a XXVII-a ediţii a Zilelor Academice Ieşene 2012, 18-19 oct. 2012. - Iaşi, 2012.

370. Spovedania unui incomod / Gheorghe Duca // Timpul. - 2012. - 23 ian. - P. 4.

369. Ştiinţa este veşnică, iar partidele se succed la guvernare în funcţie de preferinţele electoratului : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Veronica Povar. - // MOLDOVA.ORG. - 2012. - 7 iun. - http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=4867&new_language=0 ; http://www.duca.md/node/450

368. Știința nu este o problemă, ci o soluție de dezvoltare a țării / Duca, Gheorghe. // Privesc.eu. - 2012. - 17 dec. - http://www.privesc.eu/Arhiva/14083/Gheorghe-Duca--presedintele-ASM---Sti... ; http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=5221&new_language=0

367. Timpul şi istoria arată cine a avut dreptate... : [interviul dimineții la Radio Europa Liberă cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Valentina Ursu // Radio Europa Liberă. - 2012. - 6 aug. - http://www.europalibera.org/content/article/24667599.html

366. Protecţia plantelor - probleme şi perspective: Welcome Speech / Gheorghe Duca // Protecţia plantelor - probleme şi perspective = Защита растений - проблемы и перспективы : simpoz. şt. intern., 30-31 oct. 2012. - Chişinău, 2012. - P. 5-6. - (Информ. бюл. ВПРС МОББ ; 41).

365. Savant, manager şi militant al lumii vegetale Alexandru Ştefan Teleuţă la 60 de ani = Savant, manager and militant of the plant world Alexander Stephen Teleutsa of the 60 years / Gh. Duca, T. Furdui, I. Guceac, Gh. Tudorache // Revista Botanică. - 2012. - Vol. 4, Nr 1. - P. 119-122.

364. Все хотят, чтобы АНМ создала научный рай» / Дука, Георге. // Эксперт Новостей. - 2012. - № 47 (163). - P. 7. - http://asm.md/galerie/7.pdf

363. Всем противникам и недоброжелателям - благодарность от Президента Академии наук Молдовы! : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записала Татьяна Добрынина // Эксперт новостей. - 2012. - 20 янв.

2011

362. Academicianul Pavel Vlad - savant de talie mondială : [la aniversarea a 75-a] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu // Literatura şi arta. - 2011. - 2 iun. - P. 7.

361. Academicianul Simion Toma - personalitate marcantă în ştiinţa naţională / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron, Serafim Andrieş, Ion Toderaş, Anatol Jacotă, Alexandru Chirilov, Anatol Spivacenco // Academicianul Simion Toma - cavaler al cunoaşterii şi dăruirii. - Chişinău, 2011. - P. 139-145.

360. Academicianul Anatolie Jacotă - figură marcantă în genetica plantelor / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Academicianul Jacotă Anatolie (1941-2010) : biobibliografie. - Chişinău, 2011. - P. 22-26.

359. Andrei Ursu - nume de preferinţă în domeniul pedologiei autohtone / Gheorghe Duca // Solurile Moldovei / Andrei Ursu. - Chişinău, 2011. - P. 5-6.

358. Bucuria umanităţii e cea pe care o trăiesc şi eu : [5 zile cu Gheorghe Duca în Jurnalul săptămânal la Europa Liberă, noiembrie 2010-decembrie 2011] [Resursă electronică] / Gheorghe Duca // http://www.europalibera.org/content/article/24094108.html#relatedInfoCon...

357. Cuvânt introductiv la conferinţa ştiinţifică „20 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova" / Gheorghe Duca // Revista de Istorie a Moldovei. - 2011. - Nr 3/4. - P. 123-127.

356. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Simbolurile naţionale ale Republicii Moldova. - Chişinău, 2011. - P. 7-8.

355. Cuvânt omagial : [acad. Simion Toma] / Gheorghe Duca // Academicianul Simion Toma - cavaler al cunoaşterii şi dăruirii. - Chişinău, 2011. - P. 9-12.

354. De parcă însuşi Eminescu / Te-ascultă ce şi cum vorbeşti : alocuţiune la şedinţa festivă a Acad. de Ştiinţe a Moldovei din 31 aug. 2011 / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2011. - 8 sept. - P. 3.

353. Democraţia, o lungă bătălie : [discurs ţinut în deschiderea Conf. şt. „20 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova", 24 aug. 2011] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2011. - Nr 3. - P. 5-7.

352. Despre uniforma şcolară, calitatea studiilor, educaţia morală şi civică / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2011. - 16 sept. - P. 14.

351. 20 ani de reforme economice: realizări, probleme, propuneri / Gheorghe Duca // Timpul de dimineaţă. - 2011. - 30 aug. - http://www.timpul.md/articol/20-ani-de-reforme-economice-realizari-probl...

350. LECŢIILE INDEPENDENŢEI: realizări, dezamăgiri, perspective / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2011. - 25 aug. - P. 6.

349. Mereu în anotimpul belşugului : [conf. univ. dr. Lidia Kulikovski] // Gheorghe Duca // BiblioPolis. - 2011. - Vol. 38, Nr 1. - P. 68-69.

348. Numai prin competiţie sănătoasă se obţine performanţa... : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Eugenia Tofan, Dan Bogdea // Didactica Pro... - 2011. - Nr 5/6. - P. 3-6.

347. Pentru ea au fost răniţi poeţii : alocuţiune ţinută la 31 aug. 2011 la ceremonia de dezvelire a bustului poetului Andrian Păunescu în Grădina Publ. „Ştefan cel Mare din Chişinău / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2011. - 8 sept. - P. 4.
346. Ghirurgia oncologică a tumorilor capului şi gâtului în imagini, Atlas: Prefaţă / Gheorghe Duca // / Gheorghe Ţîbîrnă. - Chişinău, 2011. - P. 4.

345. Profund respect şi consideraţiune pentru un irepetabil DASCĂL şi OM al ŞTIINŢEI / Gheorghe Duca // Prin ştiinţă spre un stat de drept: [Gheorghe Costachi la 70 de ani] : Volum omagial / Gheorghe Costachi. - Chişinău, 2011. - P. 653-654.

344. Să-i dăm Cezarului ce este al Cezarului! / Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Petru Soltan la 80 de ani. - Chişinău, 2011. - P. 12-18.

343. Senator în Regatul miraculos al Limbii Române : [Marele poet Andrian Păunescu] / Gheorghe Duca // Convergenţe spirituale Iaşi-Chişinău. - 2011. - Nr 2. - P. 185-186.

342. Sugestii privind eficientizarea managementului sferei ştiinţei şi inovării / Gheorghe Duca // Săptamîna. - 2011. - 25 mar. - P. 13 ; Literatura şi arta. - 2011. - 31 mar. - P. 7. - http://saptamina.md/pub/2011/03/sugestii-privind-eficientizarea-manageme...

341. Ştiinţa şi inovarea: pilonii dezvoltării durabile a economiei / Gheorghe Duca // Săptamîna. - 2011. - 18 noiem.

340. Un performer al ştiinţei: Membru corespondent Constantin Moraru la 85 de ani : [dr. habilitat în ştiinţe agricole] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2011. - Nr 2. - P. 155.

339. Vladimir Beşleagă, cititorul şi scriitorul / Gheorghe Duca // Vladimir Beşleagă, omul luminat. - Chişinău, 2011. - P. 5-6.

338. Vreau să ajung timpurile când şi Moldova va avea un laureat al Premiului Nobel : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Tudor Iaşcenco // Cuvântul. - 2011. - 2 oct.

337. La cârma chimiei bioorganice: Academicianul Pavel Vlad la 75 de ani / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Tudor Lupaşcu, Aculina Arîcu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2011. - Nr 2. - P. 153-154.

336. Profesorul Gheorghe Costachi - personalitate notorie a ştiinţei din Republica Moldova / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Ion Guceac [et al.] // Prin ştiinţă spre un stat de drept: [Gheorghe Costachi la 70 de ani] : Volum omagial / Gheorghe Costachi. - Chişinău, 2011. - P. 7-55.

335. Академии наук Молдовы - 50 лет : [выступление на Торжественном собрании, посвященном 65-летию создания первых академических организаций в Молдове, 13.06.2011] / Г. Г. Дука // Электронная обработка материалов. - 2011. - Т. 47, Nr 5. - P. 7-11.

334. В каждом человеке, как носителе высшего разума, обитает божественное существо : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записала Лариса Веверица // Эксперт новостей. - 2011. - 15 июля.

333. Где истина? Она там, где меньше крайностей : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записала Татьяна Добрынина // Эксперт новостей. - 2011. - 8 июня. - Р. 2-3.

332. Ни минуты покоя: Георгий Дука о демократии, науке и семейной жизни : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / беседовала Екатерина Банару // Аргументы и факты. - 2011. - 24 авг. - Р. 21.

2010

331. Acad. Gheorghe Duca despre Limba Română şi crimele comunismului [Resursă electronică] // http://hotnews.md/articles/view.hot?id=1530

330. Academician Constantin Turta - renowned, consistent, ambitious, non-conformist scientist : [dr. habilitat în chimie] / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2010. - Vol. 5, Nr 2. - P. 88-89.

329. Academicianul Constantin Turtă la 70 de ani / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2010. - Nr 4 (19). - P. 191.

328. Academicianul Ion Popuşoi - un destin asumat / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2010. - Nr 4 (19). - P. 181-183.

327. Actualitatea lui Vasile Coroban / Gheorghe Duca // Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului. - Chişinău, 2010. - P. 5-6.

326. Campania electorală - indicator al maturităţii politice / Gheorghe Duca // Timpul. - 2010. - 17 noiem.

325. Dezvoltarea ştiinţei - singura cale spre economia inovaţională şi formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Timpul. - 2010. - 1 oct.

324. Discurs cu ocazia aniversării Curţii Constituţionale / Gheorghe Duca // Justiţia Constituţională în Republica Moldova. - 2010. - Nr 1. - P. 27

323. Discursul acad. Gheorghe Duca despre limba română şi meritele incontestabile ale scriitorului Andrian Păunescu în literatura şi cultura română : 30 aug. 2010 // Literatura şi arta. - 2010. - 2 sept. - P. 5.

322. Etnologul Victor Cirimpei la 70 de ani / Gheorghe Duca // Philologia. - 2010. - Vol. 52, Nr 1/2. - P. 132.

321. Fără frică de cutremure : acad. Anatol Drumea la 80 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2010. - Nr 1 (16). - P. 138.

320. Integrarea Republicii Moldova în UE este realizată şi prin intermediul comunităţii stiinţifice [Resursă electronică] / Gheorghe Duca // UNIMEDIA. - 2010. - 15 iul. - http://unimedia.md/?mod=news&id=21301

319. Laudatio pentru poetul Adrian Păunescu, senator în Parlamentul României / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2010. - Nr 3 (18). - P. 17-20.

318. Mesaj de felicitare : [Paul Goma - 75] / Gheorghe Duca // Metaliteratura. - 2010. - Nr 5/6. - P. 6.

317. Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la timpul trecut / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2010. - 11 febr. - P. 3.

316. Nu există loc de târg privind limba română / Gheorghe Duca // Univers pedagogic pro. - 2010. - 18 febr. - P. 14.

315. Poetul la modul absolut / Gheorghe Duca // Grigore Vieru, poetul. - Chişinău, 2010. - P. 5-6.

314. Popas aniversar : [dr. habilitat Tudor Lupaşcu la 60 de ani] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2010. - Nr 1 (16). - P. 145 ; Cercetător şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani : volum omagial. - Chişinău, 2010. - P. 6-8.

313. Republica Moldova are nevoie de un nou model economic / Gheorghe Duca // Timpul. - 2010. - 5 noiem.

312. Revitalizarea economiei - un imperativ naţional / Gheorghe Duca // Timpul. - 2010. - 7 dec. - http://www.moldova.org/revitalizarea-economiei-este-imperativul-national...

311. Savant si manager de prestigiu: profesorul universitar Tudor Lupaşcu la 60 de ani / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2010. - 25 febr. - P. 8.

310. Savantul Teodor Furdui la vârsta împlinirilor / Gheorghe Duca // Timpul. - 2010. - 7 mai.

309. Trebuie schimbată atitudinea de sorginte proletară faţă de savanţi şi în genere faţă de intelectuali : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / a intervievat Ion Toma // Săptămîna. - 2010. - 9 iul. - P. 8-9 ; BiblioPolis. - 2010. - Nr 2. - P. 59-63. - http://www.asm.md/?go=noutati_detalii&n=2907&new_language=0

308. Tudor Lupaşcu: a brilliant scientist and skilfull manager / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2010. - Vol. 5, Nr 1. - P. 124-125.

307. Academicianul Andrei Ursu - somitate în domeniul pedologiei (la cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Academicianul Andrei Ursu : Biobibliografie : Solul în viaţa academicianului Andrei Ursu. - Chişinău, 2010. - P. 3-8.

306. Omagiu marelui luptător Vasile Vîşcu : [în memoriam omului politic şi de cultură] / Gheorghe Duca, Eugen Doga, Mihai Cimpoi [et al.] // Timpul de dimineaţă. - 2010. - 21 mai. - P. 7.

305. Proeminentul savant, rectorul UASM, membru corespondent Gheorghe Cimpoieş la 60 de ani / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Găina, Gheorghe Tudorache // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2010. - Nr 1. - P. 177-179.

304. Savant şi manager de prestigiu: profesorul universitar Tudor Lupaşcu la 60 de ani / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Aculina Arîcu // Cercetător şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani : volum omagial. - Chişinău, 2010. - P. 118-121 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2010. - Nr 1. - P. 172-174.

303. Инновационный процесс - связующее звено между наукой и бизнесом [Resursă electronică] / Георге Дука // AVA. - 2010. - 15 июля. - http://ava.md/034-kommentarii/04317-innovacionnii--process---svyazuqshee...

302. Куда идем? К чему стремимся? : [о проекте Кодекса об образовании : аспекты организации унив. науки] / Георге Дука // Новое время. - 2010. - 14 мая. - Р. 4.

2009

301. Academia de Ştiinţe a fost întotdeauna principială în problema limbii române : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preşedinte al Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Efim Josanu // Literatura şi arta. - 2009. - 5 noiem. - P. 7.

300. Apa - sursă de viaţă, dar şi o problemă de actualitate : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Diana Porubin // Innoviews : bul. informativ-analitic AITT. - 2009. - iul. - P. 3-5.

299. Curaj gazetăresc şi frumuseţe / Gheorghe Duca // Flacăra lui Andrian Păunescu. - 2009. - 20-26 febr. - P. 13.

298. Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 1 (12). - P. 3 ; Literatura şi arta. - 2009. - 5 febr. - P. 1.

297. Cuvânt despre un om plenar realizat / Gheorghe Duca // Academicianul Pavel Vlad - savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei : [biobibliografie]. - Chişinău, 2009. - P. 5-6.

296. De la seismul energetic - la realizarea Strategiei naţionale / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2009. - 6 febr. - P. 8-9.

295. Dumitru Matcovschi, poetul reînviat care ne-a readus Biblia în casă / Gheorghe Duca // Biblio Polis. - 2009. - Nr 3. - P. 93-96.

294. Energia unui singur om al Planetei Pământ : [Academicianul Ion Bostan la 60 de ani] / Gheorghe Duca // Făclia. - 2009. - 10 oct. - P. 6.

293. Grigore Vieru a fost şi Rege, şi slugă a Cuvântului / Gheorghe Duca // Flacăra lui Andrian Păunescu. - 2009. - 13-19 febr. - P. 12.

292. Intelectualitatea de la Chişinău a apropiat victoriile anului istoric 1989 : [discursul în cadrul conf. intern. „1989 - anul care a schimbat lumea. Viziunea protagoniştilor schimbării asupra viitorul Europei", 3 dec. 2009, Bucureşti] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2009. - 17 dec. - P. 3.

291. Ion Bostan, inginerul fără de care nu se poate ridica ţara / Gheorghe Duca // Academicianul Ion Bostan : biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Ana Rusu. - Chişinău, 2009. - P. 5-7.

290. Ion Varta, un herostrat care şi-a aprins paiele din cap... / Gheorghe Duca // Timpul de dimineaţă. - 2009. - 16 oct. - P. 10, 23.

289. Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului : [Dumitru Matcovschi la 70 de ani] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 3 (14). - P. 3 ; Dumitru Matcovschi - Poet şi Om al Cetăţii. - Chişinău, 2009. - P. 5-6.

288. Laudatio pentru Ion Ungureanu, Artist al Poporului, Laureat al Premiului de Stat / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2009. - 10 sept. - P. 3.

287. Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei va deveni centrul talentului din Republica Moldova [Resursă electronică] / Gheorghe Duca // http//omg.md - 2009. - 6 ian.

286. . „Luceafărul" în limba găgăuză // Moldova : ser. nouă. - 2009. - Nr 6. - P. 41. - Duca, Gheorghe Rec. la cartea : Eminesku, Mihay. Luceafărul. Çoban yildizi-çylpan. Gözyaşindan dyyan Făt-Frumos. Făt-Frumos din lacrimă / trad. : Todur Angheli. - Chişinău : S. n., 2009. - 72 p.

285. Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi : [Academicianul Gheorghe Palade la cea de-a 80-a aniversare] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 2 (13). - P. 128-130 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. - 2009. - Nr 2. - P. 17-19 ; Literatura şi arta. - 2009. - 7 mai. - P. 7.

284. Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la trecut / Gheorghe Duca // Flux european : ed. de vineri. - 2009. - 23 ian. - P. 8.

283. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie : [Acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. - 2009. - Nr 2. - P. 11-13.

282. Volumul „Republica Moldova". Ediţie enciclopedică - model de cooperare şi consens social / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2009. - 11 sept. - P. 8-9.

281. Vreau să obţinem măcar un Premiu Nobel pentru Ştiinţă... : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Viorica Cucereanu // Timpul de dimineaţă. - 2009. - 23 ian. - P. 10, 15. - http://asm.md/administrator/fisiere/cadru/f54.pdf

280. Academicianul Andrei Ursu - somitate în domeniul Pedologiei. (La cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2009. - Nr 2 (308). - P. 150-154.

279. Distins om de ştiinţă în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor. Membru corespondent al AŞM Nicolae Balaur la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 3 (14). - P. 128-129 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2009. - Nr 2 (308). - P. 160-162.

278. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medicină. Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 2 (13). - P. 123-125.

277. Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială. Academicianul Ion Bostan / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 2 (13). - P. 138-140.

276. Somitate în domeniul pedologiei. Academicianul Andrei Ursu la 80 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 4 (15). - P. 137-139.

275. Grigore Vieru pe ultimul drum / Gh. Duca, M. Cimpoi, A. Păunescu, A. Strâmbeanu, V. Mihalcean, F. Teodorescu, M. Candu // Limba Română. - 2009. - Nr 1/4. - P. 386-392.

274. Metafora este poezia însăşi : [Mihail Dolgan la 70 de ani] / Gheorghe Ciocanu, Gheorghe Duca, Victor Stepaniuc [et al.] // Făclia. - 2009. - 7 febr. - P. 5.

273. A sober self-sacrificing scientist (at the 70th anniversary of the academician Tatiana Constantinov / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Alexandru Chirilov // Tatiana Constantinov - prima femeie academician din Republica Moldova : [biobibliografie]. - Chişinău, 2009. - P. 148-152.

272. Un savant sobru şi de sacrificiu de sine (la 70 de ani de la naşterea academicianului Tatiana Constantinov) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Alexandru Chirilov // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2009. - Nr 2 (13). - P. 135-136 ; Tatiana Constantinov - prima femeie academician din Republica Moldova : [biobibliografie]. - Chişinău, 2009. - P. 32-37.

271. Дети обладают навыками, и наша задача - развивать их дальше : [интервью Президента АН Молдовы, академика Георге Дука] [Resursă electronică] / записала Дина Круду // http://www.allmoldova.com/int/interview/george-duca-180909.html. - 2009. - 22 сент.

270. Молдова - Беларусь: дружим академиями : [интервью Президента АН Молдовы, академика Георге Дука] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. - 2009. - 29 янв. - Р. 3.

269. Наука - это шаг в будущее : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записала Александра Юнко // Независимая Молдова. - 2009. - 30 янв. - Р. 6-7. - https://m.point.md/ru/novosti/obschestvo/nauka---eto-shag-v-buduschee http://asm.md/index.php?go=noutati_detalii&n=1858&new_language=0

268. Четыре пилона экономики знаний : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записал Игорь Фомин // Экон. обозрение. - 2009. - 4 сент. - Р. 14. - http://www.duca.md/node/211

2008

267. Academicianul Dumitru Ghiţu : [savant în domeniul fizicii şi electronicii (1931-2008)] / Zinaida Greceanâi, Victor Stepaniuc, Gheorghe Duca [et al.] // Moldova Suverană. - 2008. - 25 noiem. ; Dreptul. - 2008. - 28 noiem. - P. 7.

266. Academicianul Mihail Lupaşcu - ctitor şi patriarh al ştiinţelor agricole şi agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco, V. Rudic, A. Spivacenco, A. Ciubotaru, S. Toma, I. Toderaş, A. Chirilov, Valentina Ciochină // Academicianul Mihail Lupaşcu - ctitor şi patriarh al agriculturii : [biobibliogr.]. - Chişinău, 2008. - P. 5-11 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2008. - Nr 1 (304). - P. 177-181.

265. Adio, prieten drag, Vasile Procopişin. Adio, Patriarh al Farmaciei moldave : [Gh. Duca, in memoriam] / L. Catrinici, I. Ababii [et al.] // Pro farmacia. - 2008. - Mai-Iun. (Nr 5/6). - P. 16.

264. Academicianul Boris Melnic la 80 de ani / Gheorghe Duca // Timpul de dimineaţă. - 2008. - 11 febr. - P. 6.

263. Academicianul Ion Druţă - scriitorul care ne reprezintă neamul / Gheorghe Duca // Fenomenul artistic Ion Druţă. - Chişinău, 2008. - P. 5-7. - (Col. „Academica" / coord. col. : acad. Gheorghe Duca [et al.] ; Vol. IV) ; Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2008. - Nr 4 (11). - P. 30-31 ; Săptămîna. - 2008. - 10 oct. - P. 12 ; Glasul. - 2008. - 30 oct. - P. 1.

262. Cred în puterea ştiinţei : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Viorica Cucereanu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2008. - Nr 3 (10). - P. 3-4. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_3_2008_0.pdf

261. Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări: Cuvînt către cititor / Gheorghe Duca // Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări : materialele conf. şt., intern., 30-31 oct. 2008. - Chişinău, 2008. - P. 10.

260. Dacă există elita intelectuală, apoi există şi elita pedagogică : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / a intervievat Virgil Mîndîcanu // Făclia. - 2008. - 2 febr. - P. 5.

259. Explorarea şanselor oferite depinde de noi : [pe marginea conf. intern. „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", 18-21 sept. 2008 : interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. - 2008. - 25 iul. - P. 13.

258. Fără ştiinţă, fără procese tehnologice performante, fără inovare nu vom putea avea o economie dezvoltată, nu vom putea să trăim bine : [discuţia cu preş. Acad. de Ştiinţe, acad. Gheorghe Duca, din cadrul ediţiei de luni, 16 iun. a emisiunii „Epicentru", de la EU TV] / a realizat Sergiu Praporşcic ; pentru consemnare : Irina Bruma, George Iosip // Flux : ed. de vineri. - 2008. - 20 iun. - P. 9. - http://archiva.flux.md/articole/3596/

257. Foreword of the President of the Academy of Sciences of Moldova Republic / Gheorghe Duca // The Jahn-Teller Effect and Beyond : Selected Works of Isaac Bersuker with Commentaries. - Chişinău, 2008. - P. 3.

256. Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în oenologie : [acad. Boris Gaina] / Gheorghe Duca // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. - 2008. - Nr 3. - P. 29.

255. Investiţiile în învăţământ vor transforma sistemul educaţional într-un producător de cadre calificate : [interviu acordat în exclusivitate Agenţiei MOLDPRES de academicianul Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] // Moldova Suverană. - 2008. - 7 oct.

254. Moldova a devenit un exemplu al faptului, cum poate fi stopată degradarea ştiinţei [Resursă electronică] / Gheorghe Duca // http://newsmoldova.ru/news. ; html?nws_id=775958

253. Neamul Cantemireştilor - figuri notorii ale culturii naţionale şi universale : [discurs la conf. intern. „Cantemireştii - o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII", 28-29.11.2008] / Gheorghe Duca // Revistă de Istorie a Moldovei. - 2008. - Nr 4. - P. 8-9.

252. Noi, comunitatea ştiinţifică, avem o singură prioritate: contribuţia la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere [Resursă electronică] / Gheorghe Duca // Ziarul Universitatea. - 2008. - 29 ian. - http://www.usm.md/ziar/?cat=1839

251. Personalităţi necesare timpului şi locului / Gheorghe Duca // Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII. - Chişinău, 2008. - P. 5-6. - (Col. „Academica" / coord. col. : acad. Gheorghe Duca [et al.] ; Vol. V).

250. Pledoarie pentru progres şi prosperare : [academicianul Boris Melnic la 80 de ani de la naştere] / Gheorghe Duca // Moldova Suverană. - 2008. - 8 febr. ; Univers Om : revista şt. populară. - 2008. - Nr 1. - P. 5.

249. Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice din ţară la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2008. - 15 febr. - P. 14, 19.

248. Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2008. - Nr 3 (10). - P. 7-9.

247. Viaţa, consacrată ştiinţei şi a umanităţii : [academicianul Vasile Anestiadi la 80 de ani] / Gheorghe Duca // Moldova Suverană. - 2008. - 25 apr.

246. Visez la o societate informată / Gheorghe Duca, a consemnat Irina Moraru // Timpul de dimineaţă. - 2008. - 23 oct. - P. 8.

245. Savant, inventator şi manager : (60 de ani de la naşterea academicianului Ion Toderaş) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic, Aurelian Gulea, Alexandru Chirilov, Valentina Ciochină // Structura şi funcţionarea ecosistemelor în zona de interferenţă biogeografică : simpoz. intern. consacrat jubileului de 60 de ani al acad. Ion Toderaş. - Chişinău, 2008. - P. 9-12 ; Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2008. - Nr 1 (304). - P. 181-185.

244. Vasile Ceban : [prof. univ., matematician (1917-2008)] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.] // Moldova Suverană. - 2008. - 5 febr.

243. Vasile Procopişin, patriarhul farmaciei autohtone : [in memoriam] / L. Catrinici, Gh. Duca, I. Ababii [et al.] // Timpul de dimineaţă. - 2008. - 7 mai. - P. 4.

242. В Молдове есть и остается потенциал для развития международного сотрудничества в области науки [Resursă electronică] / Георге Дука // http://newsmoldova.ru/news.html?nws_id= - 2008 - 22 дек.

241. В последние годы наблюдается возрастающая тенденция в развитии молдавской науки [Resursă electronică] / Георге Дука. - http://newsmoldova.ru/news.html?nws_id=760545. - 2008 - 10 нояб.

240. Зачинатель новых научных направлений в энологии и биотехнологии : [акад. Борис Гаина] / Георге Дука // Виноградарство и виноделие в Молдове. - 2008. - Nr 3. - P. 29.

239. Молдо-украинские культурные и научные связи: история и современность / Георге Дука // Независимая Молдова. - 2008. - 4 дек.

238. Хорошо образованные люди - это развитая экономика страны : [эксклюзивное интервью Агенству МОЛДПРЕС Президента АН Молдовы, академика Георге Дука] // Независимая Молдова. - 2008. - 7 окт. - Р. 2.

2007

237. Academicianul Silviu Berejan : in memoriam / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.] // Moldova suverană. - 2007. - 13 noiem. - P. 4 ; Timpul. - 2007. - 12 noiem. - P. 2; Flux continuu : cotid. naţ. - 2007. - 14 noiem. ; Flux continuu : ed. de vineri. - 2007. - 16 noiem. - P. 8.

236. Agricultura durabilă - necesitate şi obiectiv prioritar / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Serafim Andrieş [et al.] // Moldova suverană. - 2007. - 10 aug. - P. 1, 2.

235. L'Organisation de la science et de l'innovation dans la République de Moldavie / Gheorghe Duca, Boris Gaina // Les Académies en Europe au XXIe siècle : Rencontre des Académies européennes, 21-23 oct. 2007. - Paris : Inst. de France, 2007. - P. 125-128.

234. Cu drag şi preţuire despre Eugen Doga / Gheorghe Duca // Eugen Doga : compozitor, academician. - Chişinău, 2007. - P. 5-7.

233. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Academicianul Boris Gaina : Secvenţe biobibliografice. - Chişinău, 2007. - P. 6-10.

232. Neliniştea memoriei: evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // / Dumitru Batîr. - Chişinău, 2007. - P. 3-4.

231. Catalogul inovaţiilor top : Produse farmaceutice şi medicamente, obţinute din materiile prime locale = Каталог инноваций : Фармацевтические продукты и медикаменты, полученные из отечественного сырья: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca, Ion Ababii // - Chişinău, 2007. - Vol. 5. - P. 3.

230. Dacă nu ar fi profesorul, nimic nu ar fi / Gheorghe Duca // Ecoul. - 2007. - 12 oct.

229. De la imaginaţia bogată a scriitorilor la realizările ştiinţifice ale savanţilor / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2007. - 2 mar. - P. 9.

228. Research Opportunities for Youth in Information Technologies in Moldova: Foreword: / Gheorghe Duca // Oportunităţi de cercetare pentru tineri în domeniul Tehnologiei Informaţiei în Republica Moldova = Research Opportunities for Youth in Information Technologies in Moldova. - Chişinău, 2007. - P. 3-4.

227. Doresc să fac multe pentru oraşul meu de baştină / Gheorghe Duca // Plai sîngereian. - 2007. - 26 ian. - P. 2.

226. Dumitru Batîr: the infinite road of the hourglass / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2007. - Vol. 2, Nr 1. - P. 123-125.

225. M-am molipsit de ştiinţă din curiozitate : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Octombrina Onofrei // Florile Dalbe. - 2007. - 14 iun. - P. 2.

224. Maratonul înălţării : [file din biografia lui Dumitru Batîr, doctor-habilitat, profesor] / Gheorghe Duca // Moldova : ser. nouă. - 2007. - Nr 1-2. - P. 37-39.

223. Pasionat de a făuri frumosul ... / Gheorghe Duca // Destinul meu, cântecul ... / Petru Eşanu. - Chişinău, 2007. - P. 10-11.

222. Biotehnologii ecologice viti-vinicole: Prefaţă / Gheorghe Duca // Biotehnologii ecologice viti-vinicole. - Chişinău, 2007. - P. 11-14.

221. Puntea de legătură dintre ştiinţă şi societate - o realitate a zilei / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 2007. - 8 noiem. - P. 1, 2.

220. Oportunităţi de cercetare pentru tineri în domeniul Tehnologiei Informaţiei în Republica Moldova: Cuvînt Înainte/ Gheorghe Duca // Oportunităţi de cercetare pentru tineri în domeniul Tehnologiei Informaţiei în Republica Moldova = Research Opportunities for Youth in Information Technologies in Moldova. - Chişinău, 2007. - P. 3-4.

219. Ştiinţa şi dezvoltarea naţională : [alocuţiunea preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei rostită la Conferinţa Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est, 4-5 mai 2007, Chişinău] / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2007. - 4 mai. - P. 14, 19.

218. Timpul regăsirii. Prof. Dumitru Batîr la 80 de ani / Gheorghe Duca // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2007. - Nr 1. - P. 94-95.

217. Un deceniu şi jumătate alături de savanţi : [15 ani de la apariţia primului număr al rev. „Săptămîna"] / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2007. - 23 noiem. - P. 9.

216. Eminent savant şi promotor al limbii române : [acad. Silviu Berejan] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.] // Limba Română. - 2007. - Nr 10/12. - P. 264-266.

215. Savant de pe linia de avangardă a ştiinţei : [acad. Valerie Rudic la 60 de ani] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Tatiana Constantinov [et al.] // Academicianul Valeriu Rudic : Biobibliografie. - Chişinău, 2007. - P. 18-23.

214. Savant şi cetăţean de forte : [acad. Alexandru Ciubotaru la 75 de ani] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Tatiana Constantinov [et al.] // Literatura şi arta. - 2007. - 15 febr. - P. 6.

213. Un savant - candidat pentru Cartea recordurilor Guinnes : [Valeriu Rudic] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Tatiana Constantinov [et al.] // Moldova suverană. - 2007. - 16 febr. - P. 2.

212. Контакт на равных : [Дука, Георге, Президент АН Молдовы - о сотрудничестве с российскими учеными] / записал Михаил Дрейзлер // Русское слово. - 2007. - 15 авг. - Р. 5.

211. Молдова - Россия : у науки единое пространство : определены 44 темы совместных проектов по фундаментальным исследованиям, над которыми работают российские и молдавские ученые / Георге Дука // Независимая Молдова. - 2007. - 22 марта. - Р. 2.

210. Мы находимся на пороге огромных открытий, и такие встречи помогут совместно решить главную задачу дня: как можно скорее внедрить новые разработки в производство : [Дука, Георге о конф. «Нанофеномены: фундаментальные и прикладные аспекты»] / записала Тина Дорн // Бизнес - Элита. - 2007. - 5 нояб. - Р. 4.

209. На стержень широкой судьбы: 40 лет в науке : [Дука, Георге о член-корреспонденте Г. И. Козубе] / записал Василий Степанов // Коммунист. - 2007. - 9 нояб. - Р. 15, 16.

208. Нанотехнологии в Молдове : [точка зрения Президента АН Молдовы Георге Дука о научно-технологическом консорциуме] / Георге Дука // Деловой меридиан. - 2007. - 2 июля. - Р. 1.

207. Наука не терпит изоляции : [встреча Президента АН Молдовы Георге Дука с министром образования России А. Фурсенко] / Георге Дука // Время. - 2007. - 11 июля. - Р. 5.

206. Academicianul Boris Gaina : Secvenţe biobibliografice: Предисловие / Георге Дука // - Chişinău, 2007. - P. 11-16.

205. Традиционная духовная культура гагаузов: этнорегиональные особенности: Предисловие / Георге Дука // / Е. Н. Квилинкова ; Акад. Наук Респ. Молдова. - Chişinău, 2007. - P. 3.

204. Экологическая химия : сб. учебных программ и методических материалов для студентов и аспирантов хим. фак-та в ун-тах: Предисловие / Георге Дука // / под ред. А. Г. Самурзиной ; Казахский Нац. Ун-т им. Аль-Фераби. - Алматы, 2007. - Р. 3-5.

2006

203. Academicianul Simion Toma - personalitate marcantă în ştiinţa naţională / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron, Serafim Andrieş, Ion Toderaş, Anatol Jacotă, Alexandru Chirilov, Anatolie Spivacenco // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2006. - Nr 2 (299). - Р. 179-182.

202. Doctor habilitat Iacov Copanschii : [istoric, cercetător şt. principal la Inst. de Cercetări Interetnice al AŞM (1930-2006)] / V. Voronin, Gh. Duca, T. Furdui [et al.] // Moldova suverană. - 2006. - 20 iul.

201. Adevărata generozitate faţă de viitor constă în a dărui totul prezentului... : [interviu cu Gheorghe Duca] / consemnare : Lora Rucan // Voci umane, destine neordinare / Lora Rucan. - Chişinău, 2006. - P. 86-91.

200. Are nevoie astăzi Moldova de o staţie electrică atomică sau mai bine să cumpărăm energie de la vecini? : Gh. Duca, [pe marginea participării la lucrările ses. a 50-a Conf. Gen. a Agenţiei Intern. pentru Energia Atomică, Viena, Austria] / interviu realizat de Tatiana Rotaru // Moldova suverană. - 2006. - 29 sept. - P. 2 ; ProFarmacia. - 2006. - Oct.-Dec. (Nr 10/12). - P. 15.

199. Câte ceva despre filosofia substanţelor chimice : [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Vasile Odoleanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. - 2006. - Nr 3. - P. 15-17.

198. Cuvânt de salut oamenilor de afaceri / Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi tehnologii de construcţie = Каталог инноваций в области нанотехнологий, индустриальной инженерии, строительных материалов и технологий. - Chişinău, 2006. - Vol. 3. - P. 3.

197. Cuvânt despre colegul, academicianul Teodor Furdui / Gheorghe Duca // Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant. - Chişinău, 2006. - P. 47-49.

196. Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Academia de Ştiinţe a Moldovei : Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006. - Chişinău, 2006. - P. 5.

195. Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure = Каталог инноваций в области инженерии окружающей среды, экологически чистых технологий и продуктов. - Chişinău, 2006. - Vol. 4. - P. 3.

194. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca //: Dicţionar (1961-2006). - Chişinău, 2006. - P. 5.

193. Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry: Foreword / Gheorghe Duca //. - 2006. - Vol. 1, Nr 1. - P. 7.

192. Istoria Academiei de Ştiinţe reflectă cu fidelitate destinul ţării : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / pentru conformitate : Vsevolod Ciornei, Viorel Mihail, Constantin Olteanu // Săptămîna. - 2006. - 9 iun. - P. 6-8.

191. În Moldova ştiinţa s-a născut sub o stea fericită : [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Serghei Capustin // Comunistul. - 2006. - 6 oct. - P. 12.

190. Mă mândresc cu numele de absolvent al USM / Gheorghe Duca // Universitatea de Stat din Moldova. - 2006. - 29 sept. - P. 2.

189. Academy of Sciences of Moldova: Preface / Gheorghe Duca //- Chişinău, 2006. - P. 5-6.

188. Prefaţă / Duca, Gheorghe// Boris Melnic, Trifan Miroliubov // Omul. - Chişinău, 2006. - P. 7-8.

187. Republica Moldova - 15 ani de independenţa : [răspunsurile la ancheta „Moldovei"] / Gheorghe Duca // Moldova : ser. nouă. - 2006. - Nr 8/9. - P. 12. - Text şi în lb. engl., rusă.

186. Revitalizarea Academiei de Ştiinţe - o şansă pentru viitorul ţării : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Boris Marian // Făclia. - 2006. - 17 iun. - P. 1, 2 ; Moldova: ser. nouă. - 2006. - Nr 4/5. - P. 10-12. - Text şi în lb. engl., rusă. - http://www.moldova.md/md/stiinta/2405/

185. Un spirit european uriaş - Constantin Stere / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2006. - Nr 1 (2). - P. 3.

184. Instrument armonios de legătură dintre ştiinţă şi practică / ..., Gheorghe Duca [et al.] // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. - 2006. - Nr 2. - P. 2.

183. Şedinţa ordinară a Clubului Naţional Parteneriat „Ştiinţa şi Business" [coord. de acad. Gheorghe Duca] // Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2006. - Nr 3. - P. 88-89.

182. Tehnologii cu consum redus de energie şi surse alternative de energie : [şed. Clubului Naţ. Parteneriat „Ştiinţa şi Business" coord. de acad. Gheorghe Duca] // Pro Business. - 2006. - Nr 5. - P. 13 ; Intellectus : rev. inventatorilor şi cercetătorilor. - 2006. - Nr 2. - P. 43-44.

181. Академик Алексей Андреевич Спасский : [ученый биолог (1917-2006)] / Валериан Кристя, Виктор Степанюк, Георге Дука [et al.] // Независимая Молдова. - 2006. - 28 июня.

180. Гармоничное связующее звено между наукой и практикой / ..., Георге Дука [et al.] // Виноградарство и виноделие в Молдове. - 2006. - Nr 2. - P. 2.

179. Кое что о философии химических веществ : [беседа с президентом Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / беседовал Василе Одоляну // Виноградарство и виноделие в Молдове. - 2006. - Nr 3. - P. 15-17.

178. Наука в Молдове родилась под счастливой звездой : [диалог с акад. Георге Дука, президентом Акад. Наук Молдовы] / беседовал Сергей Капустин // Коммунист. - 2006. - 6 окт. - Р. 12.

177. Приветствие / Георге Дука // Victor Covaliov la 70 de ani : biobibliografie. - Chişinău, 2006. - P. 5-7.

176. Через год после реформы : [интервью с акад. Георге Дука, президентом Акад. Наук Молдовы] / беседовала Наталья Узун // Время. - 2006. - 10 февр. - Р. 5.

175. 60 лет в пути : [60 лет Академии Наук Молдовы : диалог с президентом АНМ Георге Дука] / беседовал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. - 2006. - 7 июня. - Р. 2.

174. Наука и бизнес стремятся к партнерству : [заседание нац. клуба „Партнерство науки и бизнеса", ведущий : акад., президент АН Молдовы Георге Дука] / Анна Светлова // Бизнес Молдовы. - 2006. - 29 марта. - Р. 4.

173. Что лично для Вас изменилось за годы независимости Молдовы? : [отвечают : Георге Дука, акад., президент АН Молдовы ...] // Независимая Молдова. - 2006. - 25 авг. - Р. 3.

 

2005

172. Acţiunea de promovare a valorilor culturale şi descoperire de talente tinere : Caravela culturii - „Euro-Moldova ART" : [opinii şi doleanţe] / Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău, 2005. - P. 3.

171. Argument / Gheorghe Duca, Constantin Mihailescu // Ciuperci. Plante fără flori. - Chişinău, 2005. - P. 6. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 1).

170. Argument / Gheorghe Duca, Constantin Mihailescu // Plante cu flori - I. - Chişinău, 2005. - P. 6. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 2).

169. Climatul inovaţional trebuie să fie confortabil : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Dmitri Sidorov // Businessul Moldovei. - 2005. - 13 sept.

168. Cooperare ştiinţifică - factor decisiv al integrării : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Ion Stici // Moldova suverană. - 2005. - 21 iun.

167. Credinţă şi ştiinţă : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : pr. Octavian Moşin // Altarul credinţei. - 2005. - 2 iun. - P. 3.

166. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. - 2005. - Nr 1 (1). - P. 5.

165. Integrarea şi accesul cercetării din Moldova la dialogul european : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Dragoş Vicol // Moldova suverană. - 2005. - 5 mai.

164. Mai mult sprijin pentru ştiinţa / Gheorghe Duca // Profit. - 2005. - Nr 9. - P. 33. - Idem şi în lb. rusă.

163. Perspectivele transferului tehnologic în agricultură şi industria alimentară / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 2005. - 10 iun.

162. Savanţii şi integrarea europeană : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / a dialogat Ion Stici // Moldova suverană. - 2005. - 30 mar. - P. 3 ; Funcţionarul public. - 2005. - Nr 8. - P. 6-7.

161. Un împătimit al ştiinţei fundamentale / Gheorghe Duca // Strădania de a-l uni pe om cu universul: Academicianul Boris Matienco, 1929-2004 : Biobibliografie. - Chişinău, 2005. - P. 18-19.

160. Arta de a iubi a creat arta de a scrie ... // Eugen Simion: Literatura şi arta. - 2005. - 22 sept. - P. 4-5. - Cuprins : ..., Darul sintezei structurale / Gheorghe Duca.

159. Reforma ştiinţei moldoveneşti prin optica unui american : [un dialog la AŞM cu participarea prof. din SUA Lawrence Goldberg, coord. de preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei Gheorghe Duca] / Tatiana Rotaru // Democraţia. - 2005. - 31 mai. - P. 12.

158. Numai prin eforturi unite vor fi soluţionate problemele: Programul Naţional "Satul moldovenesc" : [conf. şt. „Comunităţile rurale şi renaşterea satului" : moderator Gheorghe Duca] / Ion Stici // Moldova suverană. - 2005. - 1 mar.

157. Академическая ассамблея : о II-й сессии Ассамблеи Акад. Наук Молдовы : [интервью с президентом Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / записала Е. Амамбаева // Экон. обозрение. - 2005. - 4 февр. - Р. 16.

156. Вреда Днестру не будет, говорят молдавские ученые : [сообщение президента Акад. Наук Молдовы Георге Дука о загрязнении реки Днестр] / Георге Дука // Кишин. новости. - 2005. - 4 марта. - Р. 3.

155. Европейский вектор молдавской науки : [интервью с президентом Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / записал Э. Шалимов // Кишин. новости. - 2005. - 4 марта. - Р. 5.

154. Если завтра рванет : [доклад президента Акад. Наук Молдовы Георге Дука о ситуации вокруг складов с вооружением и боеприпасами в Приднестровье] / Георге Дука // Молдавские ведомости. - 2005. - 8 июля. - Р. 2.

153. Мы пойдем по другому пути : [стратег. приоритеты Акад. Наук Молдовы : интервью с акад. Георге Дука, президентом Акад. Наук Молдовы] / записал Алексей Москалу // Кишин. обозреватель. - 2005. - 2 июня. - Р. 5.

152. Отходы в доходы? : [исследование вторичных продуктов винодельческой промышленности : мнение акад. Георге Дука] / беседовала Ангелина Таран // Экон. обозрение. - 2005. - 8 апр. - Р. 23.

151. Ученые в Плане действий „ЕС - Молдова" / Георге Дука // Независимая Молдова. - 2005. - 23 марта. - Р. 2.

150. Химия, которая дружит с экологией : [междунар. конф. по экологической химии] / Георге Дука // Комсомольская правда в Молдове. - 2005. - 23 мая.

 

2004

149. Boris Matienco : [academician-biolog, Laureat al Premiului de Stat (1929-2004)] / V. Cristea, V. Dragomir, Gheorghe Duca [et al.] // Moldova suverană. - 2004. - 30 noiem. ; Literatura şi arta. - 2004. - 2 dec. - P. 8.

148. Academia - la înălţimea exigenţelor ştiinţifice existente în lume : [din cuvântarea acad. Gheorghe Duca, preş. AŞM la Adunarea Generală a Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / Gheorghe Duca // Făclia. - 2004. - 20 mar. - P. 2.

147. Academia şi locul ei în societate : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. - 2004. - 28 mai. - P. 12-13.

146. Academia trebuie să renască : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor : Ion Stici // Moldova suverană. - 2004. - 23 mar.

145. AGEPI va crea un fond de susţinerea a brevetelor peste hotare : [opinia Preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei Gheorghe Duca] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 2004. - 26 oct. - P. 2.

144. Argument / Gheorghe Duca, Constantin Mihailescu // Mamifere / A. Munteanu, M. Lozanu. - Chişinău, 2004. - P. 4. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 4).

143. Ce examen îl aşteaptă pe noul preşedinte al Academiei de Ştiinţe? : [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor : Tudor Rusu // Făclia. - 2004. - 28 febr. - P. 7.

142. Modernizarea sferei ştiinţei şi inovaţiilor - factor esenţial al reformei : [conf. şt. „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice - baza dezvoltării durabile a economiei naţionale" : dialog cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Ion Stici // Moldova suverană. - 2004. - 24 iun. - P. 3.

141. Perspectivele ştiinţei şi ale inovării în Republica Moldova / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2004. - 18 noiem. - P. 6.

140. Sânt un vechi cititor al ziarului [„Moldova suverană"] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 2004. - 30 apr. - P. 2.

139. Statul ar trebui să mărească cota de finanţare a ştiinţei / Gheorghe Duca // Vocea poporului. - 2004. - 11 iun. - P. 4 ; Голос народа. - 2004. - 11 июня.

138. Şansa de a salva cercetarea şi ţara : [pe marginea proiectului „Codul cu privire la ştiinţă şi inovare"] / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2004. - 9 iul. - P. 23.

137. Ştiinţa Moldovei este pe calea cea bună : [spicuiri din luarea de cuvânt a dlui Gheorghe Duca, preş. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei în faţa viceminiştrilor şi vicedirectorilor generali ai departamentelor aflaţi la cursurile de perfecţionare la Acad. de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova] / Gheorghe Duca // Funcţionarul public. - 2004. - 23 dec. - P. 6.

136. Ştiinţa orientată spre orizonturi noi : [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. - 2004. - 10 iul. - P. 4.

135. Fereastra ştiinţei să rămână întotdeauna deschisă : [întâlnirea Preş. Republicii Elene Constantinis Stephanopoulos cu savanţii AŞM coord. de Gheorghe Duca, preş. Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. - 2004. - 2 apr.

134. Umărul ecologiştilor e necesar pretutindeni : [pe marginea proiectului de Strategie Sectorială în domeniul Protecţiei Mediului şi Utilizării Durabile a Resurselor Naturale] / p. realizată de Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2004. - 14 ian. - P. 4. - Cuprins : Săraci cu bogăţii nevalorificate / Gheorghe Duca.

133. День науки в Академии наук : [о достижениях молд. науки за последнее время рассказывает президент АНМ Георге Дука] // Экон. обозрение. - 2004. - 28 май. - Р. 16.

132. Создать условия для ученых : [на встрече коллектива АНМ с президентом Молдовы В. Ворониным, президент АН Георге Дука говорил о достижениях науки, о техн. базе ин-тов] / Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. - 2004. - 23 марта.

131. AGEPI создает фонд поддержки изобретений / Георге Дука // Независимая Молдова. - 2004. - 26 окт. - Р. 4.

130. Наука Молдовы: состояние и перспективы ее развития / Георге Дука // Экон. обозрение. - 2004. - 19 нояб. - Р. 16.

129. Проблема энергетической безопасности республики : [экон. и науч. аспекты] / Георге Дука, В. Постолатий // Коммерсант plus. - 2004. - 10 дек. - Р. 9. - (Прил. „Энергетика" ; Nr 45).

128. Системный подход - вот ключ к решению проблем! : [интервью министра экологии, стр-ва и развития территории Георге Дука] / записала Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. - 2004. - 4 янв. - Р. 5.

127. Ученые сами знают как развивать науку : [беседа с президентом Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / беседу вели : Олег Лезин, Сергей Басалин // Поиск. - 2004. - 5 нояб. - Р. 12.

126. Ученые хотят управлять наукой : [интервью с президентом Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / записала Ангелина Таран // Независимая Молдова. - 2004. - 2 дек. - Р. 2.

125. Ученым - повышенные компенсации : [сообщение Георге Дука, президента АНМ на первой сессии Ассамблеи АНМ] // Независимая Молдова. - 2004. - 2 нояб. - Р. 2.

124. Федор Иванович Георгицэ : [талантливый ученый, профессор] / Георге Дука, Теодор Фурдуй [et al.] // Независимая Молдова. - 2004. - 13 июля. - Р. 4.

2003

123. Argument / Gheorghe Duca // Peşti. Amfibieni. Reptile / T. Cozari [et al.]. - Chişinău, 2003. - P. 4. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 2).

122. Cu gândul la viitorul naturii noastre : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Nicu Vrednic // Natura. - 2003. - Sept. (Nr 9). - P. 2.

121. Manual pentru inspectorii de stat de mediu: Cuvânt către cititor / Gheorghe Duca // Manual pentru inspectorii de stat de mediu. - Chişinău, 2003. - P. 3.

120. Starea mediului în Republica Moldova în anul 2002: Cuvânt către cititor / Gheorghe Duca // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2002 : (raport naţional). - Chişinău, 2003. - P. 3-5.

119. Dezvoltarea durabilă e o şansă : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, participant la lucr. Reuniunea Mondială privind Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg, 24 aug.-4 sept. 2002] / consemnare : Ion Şcerbina // Panoramic TV. - 2003. - Nr 2. - P. 15-18.

118. Ecologia - impact actual şi viitor : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Ion Vulpe // Oastea Moldovei. - 2003. - 9 apr.

117. Fiecare cetăţean să dea dovadă de dragoste pentru Patrie prin atitudine grijulie faţă de mediu, de tot ce ne înconjoară : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Teo Basarab // Natura. - 2003. - Mai (Nr 5). - P. 4-5.

116. Republic of Moldova: State of the Environment Report 2002: Foreword / Gheorghe Duca // National Report - Chişinău, 2003. - P. 3-4.

115. Legislaţia trebuie aplicată în aşa fel încât să se obţină rezultate bune cu cheltuieli mici : [dialog cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / a dialogat Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2003. - 24 dec.

114. Misiunea de a analiza şi a aprecia corect starea ambianţei în care trăim : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Nicu Vrednic // Moldova suverană. - 2003. - 25 sept.

113. Să fim operativi, dar să nu forţăm lucrurile : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, membru al Comisiei Naţionale pentru integrare în Europa] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2003. - 6 mar.

112. La o nouă etapă : capitalul comunicării : [lucrările celei de a IV Şedinţe a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-poloneze de colaborare cu participarea lui Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi Andrjei Szeina, ministrul Economiei, Muncii şi Politicii Sociale a Poloniei] // Capitala. - 2003. - 9 oct. - P. 4.

111. Un mediu pentru Europa : [pe marginea lucrărilor Conf. a V-a a miniştrilor de mediu din Europa în cadrul procesului „Un mediu pentru Europa", 21-23 mai 2003, Kiev, Ucraina] / p. realizată de Pavel Bujor // Natura. - 2003. - Iunie (Nr 6). - P. 4. - Cuprins: Duca, Gheorghe. Protecţia mediului - un deziderat al timpului : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului].

110. В новое измерение с Польшей : [диалог с министром экологии, стр-ва и развития территории, пред. межправительственной смешанной молдo-польской комиссии Георге Дука о польско-молдавских связях] // Capitala = Столица. - 2003. - 17 апр. - Р. 4.

109. Звенья одной цепочки : [интервью с министром экологии, стр-ва и развития территории Георге Дука] / беседовала Светлана Бондарева // Труд-Молдова. - 2003. - 26 июня.

2002

108. Apa cea de toate zilele : [aspecte ecologice] // Vocea poporului. - 2002. - 6 sept. - P. 6. - Cuprins: Principalul factor de poluare a mediului este chiar omul / Gheorghe Duca.

107. Apărăm natura şi edificăm o societate civilă : [din luările de cuvânt a participanţilor la lucrările Forului II al ONG-urilor de mediu din Rep. Moldova, 14-15 noiem. 2002, Chişinău] / Gheorghe Duca [et al.] ; p. realizată de Pavel Bujor // Natura. - 2002. - Noiem. (Nr 11). - P. 4.

106. Controlul determină eficienţa : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2002. - 1 mai. - P. 4.

105. De la confruntare la conlucrare : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / pentru conformitate : Teo Basarab // Natura. - 2002. - Noiem. (Nr 11). - P. 3.

104. Ecologia - o dragoste ce vine din străbuni : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Andrei Guzun, Lilia Curchi, Liliana Druşcă // Universitatea de Stat din Moldova. - 2002. - Nr 12 (22). - P. 5.

103. O Carte Roşie ce se vrea verde : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / pentru conformitate : Efim Bivol // Noi. - 2002. - Nr 1. - P. 3.

102. Sorţi de izbândă are doar politica de compromis : [dialog cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / a dialogat Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2002. - 28 febr. - P. 3.

101. Un mediu curat pentru dezvoltarea durabilă : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / pentru conformitate : Teo Basarab // Natura. - 2002. - Mai (Nr 5). - P. 4-5.

100. Hora braconajelor şi a legilor imperfecte : [materialele „mesei rotunde"] / Gheorghe Duca [et al.] ; p. realizată de Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2002. - 5 iun. - P. 3.

99. Lumina triumfătoare a unui destin : [savantul Dumitru Batîr la 75 de ani] / Teodor Furdui, Vasile Anestiadi, ..., Gheorghe Duca [et al.] // Moldova suverană. - 2002. - 28 mar. - P. 4.

98. Revelionul - metaforă cu dimensiuni de basm perpetuu : [la întrebările red. ziarului „Moldova suverană" răspund : Mihail Camerzan, ..., Gheorghe Duca, ...] // Moldova suverană. - 2002. - 1 ian.

97. Академик Георге Дука - за конкурсы и ... мудрого президента : [проблемы отеч. науки : интервью с министром экологии, стр-ва и развития территории Респ. Молдова Георге Дука] / записала Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. - 2002. - 3 июля. - Р. 1, 2.

96. Вода нужна всем / Георге Дука // Независимая Молдова. - 2002. - 1 мартa. - Р. 6.

95. Как нам благоустроить Молдову? : [говорят члены молд. делегации после подписания в Москве договора в области стр-ва, архитектуры, градостроительства и коммун. хоз-ва : Георге Дука, министр экологии, стр-ва и развития территории] / записала Евгения Амамбаева // Экон. обозрение. - 2002. - 14 июня. - Р. 17.

2001

94. Alexei Sâciov: [distinsă personalitate în domeniul chimiei] / V. Cristea, Gh. Duca [et al.] // Moldova suverană. - 2001. - 12 dec.

93. Cooperarea internaţională este esenţială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova : [fragment din raportul prezentat de către acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului la Forumul oamenilor de afaceri şi al ONG-urilor, 30 apr. 2001, Bucureşti] / Gheorghe Duca // Natura. - 2001. - Nr 5. - P. 6.

92. Creşti, pădure, şi te-ndeasă... : [dialog cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Tudor Florea // Capitala. - 2001. - 30 sept.

91. Cartea Roşie a Republicii Moldova: Cuvânt înainte / Gheorghe Duca, Arcadie Capcelea // Cartea Roşie a Republicii Moldova. - Ed. a doua. - Chişinău, 2001. - P. 5.

90. De ziua constructorului / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 2001. - 11 aug. - P. 3.

89. Esenţialul în activitatea funcţionarului public este onestitatea : [dialog cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / a dialogat Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2001. - 15 dec.

88. Cartea Roşie a Republicii Moldova: Foreword / Gheorghe Duca, Arcadie Capcelea // Cartea Roşie a Republicii Moldova. - Ed. a doua. - Chişinău, 2001. - P. 5.

87. M-aş caracteriza absolut astrologic: blând, bun la suflet, moale la caracter... : [interviu cu Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Ion Proca // Glasul naţiunii. - 2001. - 30 mai. - P. 14 ; Natura. - 2001. - Nr 5. - P. 3.

86. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1999-2000).: Prefaţă / Gheorghe Duca // Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1999-2000). - Chişinău, 2001. - P. 5.

85. Rezolvarea problemelor la chimie : aspecte ambientale / Gheorghe Duca, Alina Buga // Făclia. - 2001. - 30 mai. - P. 5.

84. Sânt pragmatic şi cred că de fiecare dată e necesar să facem un lucru concret... : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, ministru al Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / consemnare : Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 2001. - 5 iun.

83. Un om al inspiraţiei şi al zbuciumului necunten : [Dumitru Batîr, doctor-habilitat, profesor] / Boris Melnic, Boris Matienco, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. - 2001. - Nr 1 (286). - Р. 138-140.

82. Pavel Cojocaru : [dr. în economie, profesor univ.] / E. Ostapciuc, V. Tarlev, ..., Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 2001. - 6 noiem.

81. Un matematician ilustru : [acad. Petru Soltan] / Mitrofan Ciobanu, Gheorghe Duca, Radu Miron [et al.] // Literatura şi arta. - 2001. - 5 iul. - P. 7.

80. Химик. Эколог. Министр : [интервью с министром экологии, стр-ва и развития территории Республики Молдова Георге Дука] / записала Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. - 2001. - 5 июня.

79. Министром стать легче чем консулом : [интервью с министром экологии, стр-ва и развития территории Республики Молдова Георге Дука] / записала Наталья Синявская // Время. - 2001. - 20 июня.

2000

78. Aspecte legislative ale dezvoltării învăţământului în Republica Moldova / Gheorghe Duca // Făclia. - 2000. - 3 iun. - P. 1-2 ; 10 iun. - P. 2.

77. Atâta timp cât învăţământul nu va deveni prioritar la noi, ţara nu va avea viitor! : [interviu cu Gheorghe Duca, acad., preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / pentru conformitate : Lora Capiţa // Dialog. - 2000. - 9 iun. - P. 4.

76. Economisând pe seama sferei spirituale, păşim spre abisul pustiitor al degradării totale : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / interlocutor : Victor Ţăran // Dialog. - 2000. - 25 febr. - P. 4.

75. Epocă nouă - mai multă coeziune şi deschidere : [interviu cu Gheorghe Duca, acad., preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / a dialogat Tudor Rusu // Făclia. - 2000. - 8 ian. - P. 4.

74. Prefaţă / Gheorghe Duca, Dumitru Roşcovan // Apă şi viaţă / Cristinel Zănoagă, Ion Neacşu. - Iaşi, 2000. - P. 3-6.

73. Presa noastră cea orfană : [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Constantin Andrei ; fot. de Mihai Vengher // Moldova suverană. - 2000. - 11 mar. - P. 3.

72. Să edificăm şcoala naţională în baza unui cadru legislativ adecvat : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / pentru conformitate : Lora Capiţa // Dialog. - 2000. - 25 oct. - P. 3.

71. Surse de alternativă : [interviu cu Gheorghe Duca] / consemnare : Boris Stratulat // Moldova şi lumea. - 2000. - Nr 11/12. - P. 5.

70. Ştiinţa, învăţământul şi cultura urmează să fie puse în capul mesei / Gheorghe Duca // Dialog. - 2000. - 14 apr.

69. Fundaţiile şcolare: colac de salvare sau cale de jecmăneală? // Flux : ed. de vineri. - 2000. - 4 febr. - P. 4. - Cuprins : Părinţii sunt constrânşi să adere la fundaţii / Gheorghe Duca.

68. Кредиты студентам: высшее образование становится доступнее : [интервью с пред. Постоянной парламентской комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Георге Дука] / вела интервью Татьяна Кропанчева // Новое время. - 2000. - 1 авг.

67. Некоторые СМИ занимаются поиском „ведьм" и „леших" : [диалог с пред. Постоянной парламентской комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Георге Дука] / беседовал Константин Андрей // Независимая Молдова. - 2000. - 30 марта.

66. Нужны альтернативные источники : [интервью с пред. Постоянной парламентской комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Георге Дука] / беседовал Сергей Георгиев // Кишин. обозреватель. - 2000. - 9 июня. - Р. 1-4.

1999

65. Afluxul mediocrităţilor poate fi oprit : [meditaţii pe marginea admiterii - 99] / Gheorghe Duca // Dialog. - 1999. - 23 iul. - P. 3.

64. Din nou despre revirimentul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova : [reforma acad.] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 1999. - 15 apr. - P. 3.

63. Intelectualii trebuie să se simtă onoraţi şi protejaţi : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Vasile Tabunşcic // Moldova suverană. - 1999. - 24 iul. - P. 3.

62. Misiunea de a aduce lumina înţelepciunii : [către colaboratorii cotidianului „Moldova suverană"] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 1999. - 4 mai. - P. 1.

61. Noţiunea „costuri reale" să nu fie aplicată selectiv : [scrisoare adresată Prim-Ministrului Republicii Moldova] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 1999. - 23 ian. - P. 2.

60. Nu trădaţi această dragoste : [interviu cu Gheorghe Duca] / consemnare : Valerie Volontir // Noi. - 1999. - Nr 2. - P. 6-7, 23.

59. Optăm pentru măsuri concrete orientate spre o schimbare în bine : mijloacele de informare în masă a Republicii Moldova : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Mihai Cireş // Dialog. - 1999. - 12 febr. - P. 2.

58. Patriotismul nu este doar o frază goală : [unionism, mândria naţională şi realitatea] / Gheorghe Duca // Dialog. - 1999. - 15 oct. - P. 2-3.

57. Statul are menirea de a susţine cultura : [cu privire la proiectul Legii despre cultură] / Gheorghe Duca // Dialog. - 1999. - 12 mar. - P. 4.

56. Unde este formula de compromis? : [educaţia moral-spirituală a tinerei generaţii] / Gheorghe Duca // Făclia. - 1999. - 2 oct. - P. 3.

55. Gânduri la răscrucea veacurilor : [sondaj „N" cu participarea lui Ion Dediu, Arcadie Capcelea, Gheorghe Duca] // Natura. - 1999. - Nr 12. - P. 3.

54. Alternativa n-a fost pe placul academicienilor : [la Adunarea Generală a Acad. de Ştiinţe a Moldovei a luat cuv. Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / Vasile Odoleanu // Moldova suverană. - 1999. - 30 oct. - P. 3.

1998

53. Adevărata generozitate faţă de viitor constă în a dărui totul prezentului... : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Lora Rucan // Dialog. - 1998. - 11 iun.

52. Bugetul e auster, dar real / Gheorghe Duca // Dialog. - 1998. - 17 dec. - P. 7.

51. Cadrul legislativ - juridic şi prioritatea singulară a spiritualului / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 1998. - 29 dec. - P. 2.

50. Cred în raţiunea binelui : [probleme social-politice : interviu cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Lora Rucan // Dialog. - 1998. - 13 aug.

49. De unde vine fermitatea? Prin populism nu rezolvi problemele arzătoare ale societăţii / Gheorghe Duca // Dialog. - 1998. - 17 oct.

48. Grija vieţii mele este instruirea tineretului : [dialog cu prof. univ. Gheorghe Duca] / consemnare : Galina Cotelea // Dialog. - 1998. - 6 ian.

47. Nici demiterea Guvernului, nici alegerile anticipate nu vor rezolva problemele existente : [situaţia economică] / Gheorghe Duca // Dialog. - 1998. - 26 noiem. - P. 5.

46. Nu ne putem permite luxul de a suporta cheltuieli neprevăzute : [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă - ] / consemnare : V. Drumeţu // Moldova suverană. - 1998. - 2 iun.

45. Să nu aruncăm pe vânt potenţialul intelectual : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Ion Iachim // Făclia. - 1998. - 6 iun. - P. 3.

44. Scopul meu e de a promova în Parlament Conceptul cu privire la reformă în ştiinţă ... : [interviu cu Gheorghe Duca , preş. Comisiei parlamentare pentru Cultură, Ştiinţă, Învăţământ şi Mijloace de Informare în Masă] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova suverană. - 1998. - 9 mai.

43. Viaţa mea e munca mea : [interviu cu savantul Gheorghe Duca] / consemnare : Ilie Bujor // Dialog. - 1998. - 7 febr.

42. Temelia viitorului : [apel privind locul prioritar în programul electoral al Mişcării „Pentru o Moldovă Democratică şi Prosperă" a sferelor - învăţământ, ştiinţă, protecţia mediului şi ocrotirea sănătăţii] // Dialog. - 1998. - 13 ian. - Semnat : Gheorghe Duca, Gheorghe Tâbârnă, Mina Lozan [et al.].

41. В политике, как и в науке важно быть личностью : [рассказ чл.-кор. Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / записал А. Грунин // Кишин. обозреватель. - 1998. - 20 февр. - Р. 9.

40. И у нас есть пророки : [интервью с пред. Постоянной парламентской комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Георге Дука] / интервью вел Н. Александров // Кишин. обозреватель. - 1998. - 29 мая. - Р. 5.

39. Начинаю мечтать о диктаторе : [интервью с пред. Постоянной парламентской комиссии по культуре, науке, образованию и средствам массовой информации Георге Дука] / записала Галина Варикаш // Независимая Молдова. - 1998. - 9 дек.

38. Не терплю тех, кто разоряет ласточкины гнезда : [интервью с Георге Дука, канд. в депутаты Парламента от блока „За демократию и процветающую Молдову"] / интервью вела Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. - 1998. - 20 марта. - Р. 2.

1997

37. Apel către oamenii de ştiinţă, specialişti şi cadrele didactice din republică : [referitor la participarea lor la realizarea reformelor] / Gheorghe Duca, Constantin Ţâbârnă, Mina Lozan [et al.] // Dialog. - 1997. - 23 oct. - P. 1.

36. Alternativele ştiinţei : [ştiinţa în condiţiile economiei de piaţă] / Gheorghe Duca // Făclia. - 1997. - 22 mar. - P. 1, 2.

35. Aspiraţiile şi cutezanţa nonguvernamentale : [ONG ecologiste] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 1997. - 5 iul. - P. 5.

34. Creanga de sub picioare / Gheorghe Duca // Dialog. - 1997. - 21 aug. - P. 3.

33. Estimarea tehnico-ecologică a proiectului Terminalului : [petrolier de lângă s. Giurgiuleşti: aspect ecologic] / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 1997. - 24 iul. - P. 2.

32. Lumea în care trăim şi cea în care vrem să trăim : [unele aspecte strategice privind activitatea Dep. de Protecţie a Mediului Înconjurător] / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 1997. - 31 ian. - P. 7.

31. Organizaţiile ecologiste neguvernamentale. Cred că puterea lor stă în unire / Gheorghe Duca // Flux : cotid. naţ. - 1997. - 1 iul.

30. Patru probleme şi mai multe soluţii de sporire a eficienţei cercetărilor ştiinţifice / Gheorghe Duca // Dialog. - 1997. - 13 noiem. - P. 7.

29. Terminalul un „terminator" al mediului din sudul republicii? : o estimare tehnico-ecologică a proiectului Terminalului de produse petroliere din Giurgiuleşti / Gheorghe Duca // Flux : cotid. naţ. - 1997. - 25 iun.

28. Vacuum nefast ... : [despre efectuarea reformei şt. : interviu cu Gheorghe Duca, membru coresp. al Acad. de Şt. a Moldovei] / consemnare : Veaceslav Borodaev // Curierul de seară. - 1997. - 27 dec. - Веч. Кишинев. - 1997. - 27 дек.

27. Făclia - ULIM : pagină specială a Universităţii Libere Internaţionale din Republica Moldova : [Gheorghe Duca, directorul Departamentului Ştiinţe ale Naturii alături de alţi directori de departamente îşi expune părerea referitor la conceptul ULIM] // Făclia. - 1994. - 21 ian. - P. 6.

26. Un om al muncii : [profesorul Dumitru Batîr la 70 de ani] / Boris Melnic, Gheorghe Duca // Moldova suverană. - 1997. - 29 mar.

25. Memorandum cu privire la starea pădurilor şi activitatea Asociaţiei de Stat "Moldsilva" / Mihail Lupaşcu, Ion Dediu, ..., Gheorghe Duca [et al.] // Moldova suverană. - 1997. - 29 mar.

24. Un promotor fidel al valorilor şcolii naţionale : [Ion Mahu, academician] / Nicolae Silistraru, Carolina Platon, Gheorghe Duca [et al.] // Literatura şi arta. - 1997. - 10 apr. - P. 8.

23. Науку надо защищать : [беседа с д-ром экон. наук Е. Ротарем, чл.-кор. Георге Дука, акад. Д. Гицу] / подготовила Галина Варикаш // Независимая Молдова. - 1997. - 30 янв.

1996

22. Admiterea la facultatea de chimie [a Universităţii de Stat] / Gheorghe Duca // Chimia : rev. pentru profesori şi elevi . - 1996. - Nr 1. - P. 37-43.

21. Chimia ecologică / Gheorghe Duca // Natura. - 1996. - Martie. - P. 4.

20. La baştină mi-e sufletul / Gheorghe Duca // Ecoul (Sîngerei). - 1996. - 4 mai.

1995

19. Expediţia „Terra nostra" constată poluarea masivă a Prutului / Gheorghe Duca // Ţara. - 1995. - 21 iul.

18. Duca, Gheorghe. Natura poate fi salvată şi cu ajutorul tehnologiilor chimice : [dialog cu Gheorghe Duca, membru coresp. al Acad. de Ştiinţe a RM, profesor, şeful catedrei Chimie Ecologică] / consemnare : Gheorghe Bologan // Viaţa satului. - 1995. - 21 oct. - P. 2.

17. O gaură în cer : [stratul de ozon e în pericol] / Gheorghe Duca // Făclia. - 1995. - 27 mai. - P. 8.

16. Использование силы катализа : [экологическая химия природных вод] / Георге Дука, Юрий Скурлатов // Независимая Молдова. - 1995. - 21 мая.

15. Прут - река пограничная : [интервью с президентом ассоциации „Terra nostra" профессором Георге Дука] / беседовала Наталья Кравчук // Независимая Молдова. - 1995. - 8 июля.

1994

14. Lucrare de excepţie : [rec. la cartea : Batîr, Dumitru. Dicţionar de chimie şi tehnologie rus-român. - Chişinău : Ed. Enc. „Gheorghe Asachi", 1994. - 540 p.] / Gheorghe Duca, B. Pasecinic, A. Ciobanu // Literatura şi arta. - 1994. - 4 aug. - P. 7.

13. Nimic absurd în îmbinarea chimie ecologică : [interviu cu Gheorghe Duca, şeful catedrei Chimie Industrială şi Ecologică a Univ. de Stat din Moldova şi decanul Fac. Ecologie a ULIM] / interlocutoare : L. Ţîgîrlaş // Făclia. - 1994. - 29 iul. - P. 5.

1993

12. Să păzim acest pământ : [problemele mediului ambiant şi instruirea ecologică] / Gheorghe Duca, Boris Melnic // Făclia. - 1993. - 4 iun. - P. 2.

1985

11. A fi stăpân pe pământ : [despre protecţia mediului înconjurător] / Gheorghe Duca // Tribuna. - 1985. - Nr 6. - P. 36-39. - (Cu caract. chir.).

10. Remediu pentru Cuciurgan : [despre activitatea catedrei de chimie fizică de la Univ. de Stat din Chişinău : interviu cu Gheorghe Duca] / consemnare : A. Cogan // Chişinău. Gazeta de seară. - 1985. - 1 oct. - (Cu caract. chir.) ; Веч. Кишинев. - 1974. - 1 окт.

9. Быть хозяином на земле : [Об охране природной среды] / Г. Г. Дука // Трибуна. - 1985. - Nr 6. - P. 35-37.

1984

8. Buna dispoziţie de muncă : [despre mersul îndeplinirii angajamentelor socialiste la Univ. de Stat din Chişinău] / Gheorghe Duca // Învăţământul public. - 1984. - 1 mai. - (Cu caract. chir.).

1982

7. Aplicarea tehnologică a oxigenului / Gheorghe Duca // Învăţământul public. - 1982. - 27 febr. - (Cu caract. chir.).

6. Metoda cinetico-catalitică de stabilizare a vinurilor / Gheorghe Duca // Tinerimea Moldovei. - 1982. - 28 febr. - (Cu caract. chir.).

5. Prognozarea poluării atmosferei / Gheorghe Duca // Învăţământul public. - 1982. - 28 febr. - (Cu caract. chir.).

1981

4. Пестициды: друзья и враги : [о применении хим. удобрений и пестицидов и последствия их применения] / Ю. Скурлатов, Г. Дука // Сов. Молдавия. - 1981. - 15 мая.

1980

3. Omul contemporan şi natura / Gheorghe Duca // Învăţământul public. - 1980. - 19 noiem. - (Cu caract. chir.).

1976

2. Izvor de vis şi de lumină : [Univ. de Stat din Chişinău la 30 de ani] // Viaţa satului. - 1976. - 12 oct. - Cuprins : ...; Cu devotament şi elan / Gheorghe Duca. - (Cu caract. chir.).

1974

1. Cunoştinţe trainice plus convingere : [la masa rotundă a ziarului Chişinău. Gazeta de seară a fost pusă în discuţie problema procesului educativ la Univ. de Stat din Chişinău. Au participat : ..., Gheorghe Duca, ...] // Chişinău. Gazeta de seară. - 1974. - 21 dec. - (Cu caract. chir.) ; Веч. Кишинев. - 1974. - 21 дек.