George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Despre...

Academicianul, profesorul universitar Gheorghe DUCA este autor a peste 1800 de lucrări editate, inclusiv 453 de articole științifice, 136 lucrări editate sub redacție, 166 de patente, 94 de monografii și manuale, 515 lucrări de popularizare a științei și mai mult de 435 de prezentări și materiale la conferințe științifice internaționale, cu un h-index de 15. Pe parcursul perioadei de activitate a dezvoltat și elaborat cursurile de chimie fizică, chimie tehnologică, chimie ecologică și chimia mediului, metode fizice de cercetare, procese și aparate, evaluarea riscului chimic, cinetica și termodinamica sistemelor ecologice. A ținut prelegeri la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Dmitrie Cantemir" (Moldova), Universitățile din Roma și Turin (Italia), Texas și California (SUA), Zurich (Elveția), Praga (Cehia), Iași, Timișoara, Cluj, București și Oradea (România). Sub supravegerea sa au fost pregătiți 31 de doctori în științe, inclusiv 5 doctori habilitați.


Academicianul Gheorghe DUCA este fondatorul Catedrei Chimie Ecologică și Industrială (1992), al Centrului de Cercetări Chimie Aplicată şi Ecologică (1992) a Universității de Stat din Moldova, Facultății de Ecologie (1992) a Universității Libere Internaționale din Moldova, Liceului Academiei de Științe a Moldovei pentru copii dotați (2006) și Universității Academiei de Științe a Moldovei (2007), Organizației non-guvernamentale pentru educație și informare ecologică "Terra Nostra" (1992), Asociației pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova "MRDA" (2000), Revistei "Mediul Ambiant" (2002), Journal Chemistry of Moldova (2005), Revistei pentru știință, inovare, cultură și artă "Akademos" (2005).


Academicianul Gheorghe DUCA este membru al Consiliului de Administrație al Fondului Internațional pentru cooperare și parteneriat al bazinelor Mării Negre și Mării Caspice (BSCSF, 2010), Centrului Comun European de Cercetare (JRC, 2013), al Consiliului Directorilor al Academiilor Europene (ALLEA, 2018). A fost delegat de Guvernul Republicii Moldova să semneze Memorandumul de Înțelegere pentru participarea Republicii Moldova la Programul Cadru Șapte ale UE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (FP7, 2011), Acordul de Asociere pentru participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare "Orizont 2020" (H2020, 2014), Acordului de cooperare a Republicii Moldova cu Fondul Civil de Cercetare și Dezvoltare din Statele Unite ale Americii (CRDF, 2000).

Academicianul Gheorghe DUCA este membru de onoare al Academiei de Științe, Cutură Nouă și Dezvoltare Sustenabilă din Bulgaria (2004), Academiei de Agricultură și Științe Forestiere "Gheorghe Ionescu-Sisești", România (2006), Academiei de Științe și Arte din Muntenegru (2006), Academiei Române (2007), Academiei Naționale de Științe din Ucraina (2009), Academiei de Științe din Federația Rusă (2012), Academiei de Științe și Arte din Bulgaria (2018), Societăților Chimice din SUA (2002), Polonia (2010), Moldova (2010), Academiei de Ștințe din Kazahstan, Doctor Honoris Causa a Universității Apollonia (2018), Iași, Unievrsității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca (2018), România, membru al Rețelei de cercetare pentru studii avansate "River-Sea Systems "DANUBIUS RI" (2013).


Activitatea dlui academician Gheorghe DUCA a fost apreciată pe parcursul activității sale cu diferite premii și distincții, cum ar fi: Cavaler al Ordinului pentru invenții al Regatului Belgiei (2003), Ordinul Poloniei "Crucea de Comandor al Ordinului de onoare" (2004), Medalia de aur "Eminente Servicii aduse Cauzei Progresului", Regatul Belgia (2005), Ordinul "Meritul Cultural", România (2006), Medalia de aur V.I.Blinnikov, Federația Rusă (2007), Premiul internaţional „Socrate", Oxford, Marea Britanie (2009), Medalia de argint a Asociației de Inovatori, China (2010), Ordinul Republicii (2011), Medalia de aur "EUROINVENT", Brussels (2011), Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul Integrării Europene al Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (2013), Medalia Comisiei Naționale pentru UNESCO (2014), Ordinul Coroana României, rangul de Comandor (2015), Premiul Asambleei Parlamentare a Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC) (2016), "ICMSEM" Premiu pentru Publicații Științifice, Japonia (2017), Premiul European pentru Inovații, Comisia Europeană, Regatul Belgia (2018), etc.

Academicianul Gheorghe DUCA este nu doar un savant cu renume, profesor și specialist proeminent în domeniul său de activitate, dar și un organizator remarcabil al dezvoltării științei și inovării.