Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Patents

Actualized: 24.02.2012

2012

138. Procedeu de obţinere a brevicolinei-bază din Carex brevicollis D. C. : br. inv. 4146 MD : Int. Cl. C07D 209/04, C07D 209/10, C07D 401/14, C07G 5/00, A61K 36/89, A61P 15/04 / Fliur Macaev, Felix Şepeli, Diana Şepeli, Marina Zveaghinţeva, Oxana Şepeli, Natalia Susman, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2011 0013 ; data depozit. 2011.02.04 ; data publ. 2012.01.31, BOPI Nr 1/2012.

2011

137. Sistem de prelucrare biochimică a deşeurilor organice de la fermele zootehnice : br. inv. 417 MD : Int. Cl. C02F 3/02, C02F 1/74, C02F 1/50, C02F 9/02, C02F 9/14, C02F 103/20 / Alexandr Mihailenco, Andrei Palamarciuc, Maria Sandu, Andrei Petruşin, Vasile Harea, Ghenadie Cernei, Gheorghe Duca, Valerii Liubiţchi, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Vladimir Nenno, Victor Zubarev, Serghei Corolicov, Tatiana Mihailenco, Denis Mihailenco ; solicitantul Alexandr Mihailenco. - Nr depozit. s 2011 0102 ; data depozit. 2010.03.23 ; data publ. 2011.09.30, BOPI Nr 9/2011.

136. Procedeu de pregătire a apelor reziduale de la complexe de porcine destinate pentru fertilizarea şi irigarea câmpurilor agricole : cerere de brevet de invenţie a 2009 0128 MD : C02F 9/00; C02F 9/04; C02F 9/12; C02F 9/14; C02F 1/58; C02F 1/48; C02F 1/24; C02F 3/02; C02F 3/14; C02F 3/32; C02F 1/20; C02F 101/30; A01G 25/00 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vladimir Filipciuc, Vladimir Nenno, Irina Senicovscaia, Alexandru MIHAILENCO ; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”. – Nr depozit. a 2009 0128; data depozit. 2009.11.23; data publ. 2011.06.30, BOPI Nr 6/2011.

135. Electrolizor compact pentru obţinerea hidrogenului: brevet de invenţie 322 MD : C25B 1/02; C25B 1/06; C25B 11/03; C25B 11/04; C25B 11/10; C01B 3/02; B01D 53/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. s 2010 0096; data depozit. 2010.05.24; data publ. 2011.01.31, BOPI Nr 1/2011.

134. Instalaţie pentru regenerarea cartuşului cu cărbune activ sau cu absorbanţi minerali, utilizat pentru epurarea apei de compuşi organici: brevet de invenţie 320 MD : C01B 31/08; C02F 1/28; C02F 101/30 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. s 2010 0095; data depozit. 2010.05.24; data publ. 2011.01.31, BOPI Nr 1/2011.

2010

130. Procedeu de tratare biochimică a vinasei : brevet de invenţie 4041 MD : C02F 1/32; C02F 1/36; C02F 103/32; C02F 101/30 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vitalie Jalbă, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2008 0277; data depozit. 2008.11.10; data publ. 2010.05.31, BOPI Nr 5/2010.

131. Soluţie pentru transformarea produselor de coroziune : brevet de invenţie 4019 MD : C23C 22/08; C23C 22/12; C23C 22/17; C23G 1/02; C23G 1/08; C01C 3/12 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca, Aliona Mereuţă; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2008 0279; data depozit. 2008.11.11; data publ. 2010.02.28, BOPI Nr 2/2010.

132. Utilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei in calitate de remediu antituberculos: brevet de invenţie 4009 MD : C07D 471/04; A61K 31/395; A61K 31/4045; A61K 31/435; A61K 31/437; A61P 31/06 / Fliur Macaev, Eugenia Stângaci, Daniela Duca, Gheorghe Duca; Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0198; data depozit. 2008.07.15; data publ. 2010.01.31, BOPI Nr 1/2010.

133. Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin. Brevet de invenţie MD 295. TARAN, N.; DUCA, Gh.; GONŢA, M. 2010-11-30.

2009

122. Compus cu proprietăţi antioxidante : brevet de invenţie 3979 MD : C08H 5/00; C07D 311/30; C08F 8/06; C07C 37/60; A61P 39/06 / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Lucian Lupaşcu, Maria Giurginca, Aurelia Meghea; Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Nr depozit. a 2008 0247; data depozit. 2008.09.30; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

123. Instalaţie de epurare a biogazului cu regenerarea dioxidului de carbon : brevet de invenţie 67 MD : B01D 47/02; F17C 3/00 ; C07C 9/04; C01B 31/20 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. s 2008 0017; data depozit. 2008.11.10; data publ. 2009.08.31, BOPI Nr 8/2009.

124. Instalaţie pentru distrucţia fotocatalitică combinată a substanţelor organice biochimic greu degradabile : brevet de invenţie 41 MD : C02F 1/32; C02F 1/14 ; C02F 1/74; C02F 9/08 / Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. s 2009 0034; data depozit. 2009.03.25; data publ. 2009.06.30, BOPI Nr 6/2009.

125. Procedeu de demetalizare a materiei prime vinicole şi procedeu de obţinere a reagentului pentru realizarea acestuia : brevet de invenţie 3814 MD : C12H 1/10; C12F 3/00; B09B 3/00; C01C 3/12; A62D 3/30; A62D 3/33; A62D 3/36; A62D 101/24 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2008 0067; data depozit. 2008.03.06; data publ. 2009.01.31, BOPI Nr 1/2009.

126. Procedeu de obţinere a acoperirilor fotocatalitice active : brevet de invenţie 3806 MD : B01J 21/06; B01D 29/00; C23C 18/34; C23C 18/52; C25D 11/34 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Mihail Ivanov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0174; data depozit. 2007.06.13; data publ. 2009.01.31, BOPI Nr 1/2009.

127. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers carbon : brevet de invenţie 3977 MD : C01G 23/047; C01G 23/08; C25B 1/00; B82B 3/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Iurii Polucarov, Gheorghe Duca, Mihail Ivanov, Vladimir Nenno; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2008 0278; data depozit. 2008.11.11; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

128. Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri : brevet de invenţie 51 MD : C11B 1/06; C11B 1/08; B09B 3/00; A23L 1/212; A23P 1/06 / Eugen Iorga, Gheorghe Duca, Vladimir Verbanov, Inesa Soboleva, Elena Nojac, Diana Crucirescu; Inst. Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Nr depozit. s 2009 0034; data depozit. 2009.03.25; data publ. 2009.07.31, BOPI Nr 7/2009.

129. Procedeu de tratare a plantelor cu o compoziţie fungicidă cu descompunere accelerată : brevet de invenţie 3827 MD : A01N 25/32; A62D 3/30; A01N 59/08; A01N 59/16; A01N 37/02; C01G 23/047; A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0079; data depozit. 2007.03.22; data publ. 2009.02.28, BOPI Nr 2/2009.

2008

110. Aparat pentru activarea aerului în motoarele cu ardere interne: brevet de invenţie 3630 MD: F02M 27/04; F02M 27/06; H01F 7/02 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Şibaiev; Univ. de Stat din Mol-dova. – Nr depozit. a 2007 0070, data depozit. 2007.03.21; data publ. 2008.06.30, BOPI Nr 6/2008.

111. Centrifugă pentru separarea suspensiilor: brevet de invenţie 3651 MD: B04B 1/00; B04B 5/10; B04B 9/12; B04B 11/05; C02F 1/465 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Gheorghe Duca, Olga Covaliova; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0172; data depozit. 2007.06.13; data publ. 2008.07.31, BOPI Nr 7/2008.

112. Filtru pentru înlăturarea impurităţilor mecanice din lichide: brevet de invenţie 3647 MD: B01D 24/28; B01D 25/00; B01D 33/48 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0249; data depozit. 2007.09.14; data publ. 2008.07.31, BOPI Nr 7/2008.

113. Instalaţie pentru distrugerea fotocatalitică a compuşilor organici greu degradabili: brevet de invenţie 3682 MD: C02F 1/32; C02F 1/74; C02F 9/08; C02F 101/30 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0190; data depozit. 2007.07.06; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008 (Partea I).

114. Instalaţie pentru epurarea electrofotocatalitică complexă a apei de compuşi organici stabili: brevet de invenţie 3726 MD: C02F 1/32; C02F 1/461; B01D 39/16; B01D 71/02 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Victor Cocicodan, Vladislav Goncearuc; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0173; data depozit. 2007.06.13; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

115. Pesticid pentru stropirea plantelor şi procedeu de preparare a acestuia: brevet de invenţie 3668 MD: A01N 59/20; A01N 25/02; A01P 7/04; / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Vitalii Jalbă; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2008 0066; data depozit. 2008.03.06; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008 (Partea I).

116. Procedeu de denocivizare a deşeurilor obţinute în urma demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu: brevet de invenţie 3731 MD: C12F 3/00; B09B 3/00; A62D 3/30; A62D 3/36; A62D 101/20; C01C 3/12 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depo-zit. a 2008 0076; data depozit. 2008.03.18; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

117. Procedeu de obţinere a compoziţiei fungicide ultradisperse: brevet de invenţie 3583 MD: A01N 59/20; A01N 59/06; A01N 25/04; A01P 3/00; A01G 1/00; A01G 17/00 / Gheorghe Duca, Boris Grăjdieru, Aliona Mereuţă, Ni-colae Pamujac. – Nr depozit. a 2008 0035; data depozit. 2008.02.12; data publ. 2008.05.31, BOPI Nr 5/2008.

118. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers: brevet de invenţie 3535 MD: B82B 1/00; B82B 3/00; C01G 23/047; C01G 23/053; C01G 23/07; C01G 23/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0072; data depozit. 2007.03.21; data publ. 2008.03.31, BOPI Nr 3/2008.

119. Procedeu de obţinere a suplimentului vitamino-proteic furajer pentru animale: brevet de invenţie 3716 MD: A23K 1/06; C12F 3/10; B09B 3/00; A23L 1/302 / Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumi-tru Ungureanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2008 0031; data depozit. 2008.02.04; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

120. Procedeu de obţinere electrochimică a hidrogenului: brevet de invenţie 3488 MD: C25B 1/02; C25B 1/10; C25B 11/03; C25B 11/12; B01J 21/02; B01J 23/75 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0009; data depozit. 2007.01.17; data publ. 2008.01.31, BOPI Nr 1/2008.

121. Reactor fotocatalitic pentru epurarea apei de substanţe poluante : brevet de invenţie Nr 3728 MD: C02F 1/32; C02F 1/58; B01D 29/33; B01D 71/02; B01J 35/10; B01J 23/44; B01J 23/755; B01J 21/06; B01J 23/06; B01J 23/72; B01J 23/14 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Ivanov; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0050; data depozit. 2007.02.26; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

2007

96. Aparat pentru activarea aerului în motoarele cu arbore intern: cerere de brevet de invenţie Nr a 2007 0070 MD: C23C 18/16 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Ibaiev; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0070; data depozit. 2007.03.21.

97. Dispozitiv pentru epurarea gazelor industriale de particule solide şi funingine: brevet de invenţie 163 MD: B01D 45/02; B01D 45/08; B01D 45/18; B01D 47/02; B01D 53/14; B01D 53/78 / Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Ghe-orghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. u 2007 0016; data depozit. 2007.07.06; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

98. Dispozitiv pentru ionizarea gazelor: brevet de invenţie 3262 MD: H05H 1/34 / Alexandru Crăciun, Oleg Corşac, Gheorghe Duca, Tudor Sajin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2005 0368; data depozit. 2005.12.08; data publ. 2007.02.28, BOPI Nr 2/2007.

99. Dispozitiv pentru obţinerea suspensiilor activate electrochimic pentru tratarea plantelor: brevet de invenţie 3335 MD: A01N 25/04; C02F 1/46; B01J 19/00; A01N 59/20 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Gheorghe Duca, Anatol Puşneac; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2006 0207; data depozit. 2006.08.07; data publ. 2007.06.30, BOPI Nr 6/2007.

100. Instalaţie pentru deshidratarea sedimentelor din apele reziduale: brevet de invenţie 3367 MD: C02F 9/02; C02F 9/04; C02F 1/52; C02F 11/14; C02F 101/30; C02F 103/32 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2006 0204; data depozit. 2006.08.07; data publ. 2007.07.31, BOPI Nr 7/2006.

101. Procedeu de denocivizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin albastru de Berlin: brevet de invenţie 3412 MD: A62D 3/30; A62D 3/35; A62D 3/36; A62D 3/38; A62D 101/20; B09B 3/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Boris Gaina, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0012; data depozit. 2007.01.17; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

102. Procedeu de descompunere accelerat a pesticidelor pentru stropirea plantelor: cerere de brevet de invenţie Nr a 2007 0079 MD: A01N 63/00; C12N 1/20; C12P 39/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0079; data depozit. 2007.03.22.

103. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers: cerere de brevet de invenţie Nr a 2007 0072 MD: B01D 71/56; B01D 69/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Ibaiev; Univ. de Stat din Mol-dova. – Nr depozit. a 2007 0072; data depozit. 2007.03.21.

104. Procedeu de obţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă: brevet de invenţie 3347 MD: C11C 3/10; C10L 1/02; C07C 67/02; B01F 3/08 / Ion Hăbăşescu, Gheorghe Duca, Valerian Cerempei, Lilea Sîsoeva, Iurii Molotcov, Denis Ruschin; Inst.de tehnică agricolă ”MECAGRO” – Nr depozit. a 2006 0294; data depozit. 2006.12.26.; data publ. 2007.06.30, BOPI Nr 6/2007.

105. Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate: brevet de invenţie 3321 MD: C05F 5/00; B09B 3/00; C01C 3/12 / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Simion Toma, Boris Boincean, Valerian Bejan; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2005 0128; data depozit. 2005.05.04.; data publ. 2007.05.31, BOPI Nr 5/2007.

106. Procedeu de obţinere a membranelor metalice barometrice pentru procese fotocatalitice: brevet de invenţie 3413 MD: B01D 61/14; B01D 67/00; B01B 71/02; B01J 19/12; C25D 1/02; C22G 19/03; C22G 19/07; C01G 33/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Victor Cocikodan, Gheorghe Duca, Vladislav Goncearuc; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2006 0205; data depozit. 2006.08.07; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

107. Procedeu de obţinere a unui îngrăşământ organo-mineral combinat: brevet de invenţie 3402 MD: C05F 3/00; C05F 5/00; B09B 3/00; B03D 1/02 / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Boris Gaina, Irina Senicovscaia; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0008; data depozit. 2007.01.17; data publ. 2007.09.30, BOPI Nr 9/2007.

108. Procedeu de realizare a unui efect util suplimentar la cumpărarea unui produs consumabil: cerere de brevet de invenţie Nr a 2007 0009 MD: C25B 1/02; C25B 1/04; C25B 11/03; C25B 11/12; C25B 1/10; C01G 53/09; C01G 15/00; C01D 1/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2007 0009; data depozit. 2007.01.17.

109. Reactor fotocatalitic hibrid pentru epurarea apei de substanţe poluante : cerere de brevet de invenţie Nr a 2007 0050 MD: C02F 1/32 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depo-zit. a 2007 0050; data depozit. 2007.02.26.

2006

88. Instalaţie pentru epurarea fotocatalitică a apei de substanţe organice: brevet de invenţie 3149 MD: C02F 1/32; B01J 35/02; C25D 3/50; B01J 35/10 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Jilles Mailhot, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2005 0276; data depozit. 2005.09.15; data publ. 2006.09.30, BOPI Nr 9/2006.

89. Instalaţie pentru obţinerea electrochimică a suspensiilor: brevet de invenţie 3167 MD: C02F 1/46; B01J 19/00; A01N 59/16 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0083; data depozit. 2004.04.08; data publ. 2006.10.31, BOPI Nr 10/2006.

90. Metanic anaerob pentru epurarea apelor reziduale: brevet de invenţie 3062 MD: C02F 3/28; C02F 1/32; C02F 1/48; C02F 1/72; C02F 101/30; C02F 103/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vasile Onica, Ion Suman; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0281; data depozit. 2004.11.29; data publ. 2006.05.31, BOPI Nr 5/2006. – P. 41.

91. Procedeu de cultivare a bacteriilor lactice (variante): brevet de invenţie 2969 MD: A23C 9/12; C12N 1/02; C12N 11/02; C12N 11/14; C12R 1/225; C12R 1/46 / Abdelkrim Azzouz, Tudor Sajin, Ileana Denisa Nistor, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0245; data depozit. 2004.10.04; data publ. 2006.02.28, BOPI Nr 2/2006. – P. 23-24.

92. Procedeu de degradare a deşeurilor greu degradabile obţinute de la distilarea alcoolului: brevet de invenţie 3078 MD: C02F 1/78 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2005 0166; data depozit. 2005.06.13; data publ. 2006.06.30, BOPI Nr 6/2006.

93. Procedeu de obţinere a membranelor catalitice şi procedeu de epurare a soluţiilor apoase de impurităţi organice greu degradabile: brevet de invenţie 3165 MD: B01J 37/02; B01J 21/02; B01J 23/30; B01J 23/755; C02F 1/32; B01D 29/35; C04B 35/111; B01D 39/20 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Mihail Ivanov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2005 0275; data depozit. 2005.09.15; data publ. 2006.10.31, BOPI Nr 10/2006.

94. Procedeu de purificare a apelor reziduale: brevet de invenţie 3050 MD: C02F 1/32; C02F 9/04; C02F 9/12; C02F 9/14; C02F 11/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Suman, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0299; data depozit. 2004.12.27; data publ. 2006.05.31, BOPI Nr 5/2006. – P. 30-31.

95. Procedeu de tratare a viţei de vie (variante): brevet de invenţie 3178 MD: A01N 25/32; A01N 43/76; A01N 59/16; A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Ion Dragalin, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Angela Cincilei, Valeri-an Bejan, Ion Osipov; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2006 0076; data depozit. 2006.03.02; data publ. 2006.11.30, BOPI Nr 11/2006.

2005
79. Instalaţie pentru obţinerea lichidului activat electrochimic: cerere de brevet de invenţie a 2004 0083 MD: C02F 1/46 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0083; data depozit. 2004.04.08; data publ. 2005.11.30, BOPI Nr 11/2005. – P. 19-21.

80. Procedeu de epurare biochimică a apelor reziduale: brevet de invenţie 2771 MD: C02F 11/02, 3/28 / Dumitru Ungureanu, Petru Brîjatîi, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Anatolii Cişlaru, Ion Suman, Ion Ioneţ; Soc. de acţiuni „Carmez”, Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0005; data depozit. 2003.12.29; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005. – P. 33-35.

81. Procedeu de epurare biochimică anaerobă – aerobă a apelor reziduale: brevet de invenţie 2795 MD: C02F 3/30 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Boris Gaina, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova, Univ. Tehnică a Moldovei. – Nr depozit. a 2004 0221; data depozit. 2004.09.15; data publ. 2005.06.30, BOPI Nr 6/2005 (Partea I). – P. 35-36.

82. Procedeu de epurare galvanochimică a apelor reziduale şi instalaţie galvanocoagulantă pentru realizarea aces-tuia: brevet de invenţie 2724 MD: C02F 1/463 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Solojenkin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0006; data depozit. 2003.12.29; data publ. 2005.03.31, BOPI Nr 3/2005. – P. 29-31.

83. Procedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor: brevet de invenţie 2757 MD: A01N 25/04 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Margarita Prohin, Boris Gaina; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0084; data depozit. 2004.04.08; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005. – P. 21.

84. Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate cu folosirea sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin fero-ferocianuri: cerere de brevet de invenţie Nr a 2005 0128 MD: C05F 5/00 / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Simion Toma, Boris Boincean, Valerian Bejan; Univ. de Stat din Moldova. – Nr de-pozit. a 2005 0128; data depozit. 04.05.2005.

85. Procedeu de tratare a plantelor: brevet de invenţie 2867 MD: A01N 25/32; C02F 1/461 / Victor Covaliov, Valerii Streleţ, Olga Covaliova, Boris Gaina, Angela Cincilei, Gheorghe Duca, Ion Dragalin; Firma de producere şi co-merţ “Bioprotect”, Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0262; data depozit. 2004.11.08; data publ. 2005.10.31, BOPI Nr 10/2005. – P. 20.

86. Procedeu şi dispozitiv de epurare a apei potabile în condiţii casnice: brevet de invenţie 2940 MD: C02F 1/48, 1/28, 9/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova, Univ. Tehnică a Moldovei. – Nr depozit. a 2004 0223; data depozit. 2004.09.15; data publ. 2005.12.31, BOPI Nr 12/2005. – P. 40-41.

87. Procedeu şi instalaţie pentru purificarea biogazului de hidrogen sulfurat: brevet de invenţie 2767 MD: B01D 53/34, 53/48; C02B 11/04 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Ion Suman, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0063; data depozit. 2004.03.25; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005. – P. 28-29.

2004

66. Aparat pentru extragerea lichid-lichid: brevet de invenţie 2422 MD: B01D 11/04; C02F 1/26 / Victor Covaliov, Ol-ga Covaliova, Ion Suman, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0288; data depozit. 2002.12.10; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004. – P. 31-32.

67. Instalaţie pentru epurarea apei de impurităţi organice: brevet de invenţie 2425 MD: C02F 1/32, 1/48 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2003 0014; data depozit. 2003.01.15; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004. – P. 35-36.

68. Instalaţie pentru obţinerea electrochimică a hipocloritului de natriu: brevet de invenţie 2529 MD: C25B 1/26, 9/12; C02F 1/467 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0227; data depozit. 2002.09.09; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004. – P. 51-52.

69. Procedeu de epurare a apei de impurităţi organice: brevet de invenţie 2497 MD: C02F 1/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Dragalin, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr de-pozit. a 2003 0013; data depozit. 2003.01.15; data publ. 2004.07.31, BOPI Nr 7/2004. – P. 29.

70. Procedeu de epurare a scurgerilor superficiale de produse petroliere şi instalaţie pentru realizarea lui: brevet de invenţie 2554 MD: B01J 20/10 / Victor Covaliov, Cornel Cojocaru, Olga Covaliova, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0266; data depozit. 2002.11.05; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004. – P. 35-36.

71. Procedeu de neutralizare a sedimentului ce conţine albastru de Berlin: brevet de invenţie 2584 MD: B09B 3/00; C09C 1/26; C01C 3/12; C12F 3/00 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Aliona Mereuţă, Ion Su-man, Nicolae Taran, Maria Gonţa; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2004 0007; data depozit. 2003.12.29; data publ. 2004.10.31, BOPI Nr 10/2004. – P. 38-39.

72. Procedeu de obţinere a adsorbentului şi procedeu de demetalizare a produselor industriei vinicole cu utilizarea acestuia: brevet de invenţie 2356 MD: B01J 20/00; C12H 1/04; B01D 15/00 / Olga Covaliova, Aliona Mereuţă, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0276; data depozit. 2002.11.15; data publ. 2004.01.31, BOPI Nr 1/2004. – P. 26-27.

73. Procedeu de obţinere a lichidului magnetic: brevet de invenţie 2560 MD: C25B 3/12, 1/46; H01F 1/28 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0130; data depozit. 2002.04.24; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004. – P. 40-41.

74. Procedeu de obţinere directă a acidului tartric din produsele vinicole secundare: brevet de invenţie 2407 MD: C07C 51/42, 51/43 / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Liviu Vacarciuc; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0295; data depozit. 2002.12.23; data publ. 2004.03.31, BOPI Nr 3/2004. – P. 35-36.

75. Procedeu de purificare a acidului tartric: brevet de invenţie 2428 MD: C07C 51/42, 51/43 / Aliona Mereuţă, Cor-neliu Oniscu, Tamara Ceban, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0275; data de-pozit. 2002.11.15; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004. – P. 38-39.

76. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile: brevet de invenţie 2615 MD: F23D 14/18; F23C 11/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2003 0076; data depozit. 2003.03.06; data publ. 2004.11.30, BOPI Nr 11/2004. – P. 43-44.

77. Procedeu şi instalaţie de epurare a gazelor de eşapament: brevet de invenţie 2522 MD: B01D 53/00, 53/54, 53/74; C01B 17/04, 21/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0267; data depozit. 2002.11.05; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004. – P. 43-44.

78. Procedeu şi instalaţie de epurare aerobă a apelor reziduale: brevet de invenţie 2524 MD: C02F 3/02, 3/26 / Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Victor Covaliov, Ion Suman, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Ioneţ; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2003 0118; data depozit. 2003.05.19; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004. – P. 45-47.

2003

60. Adsorber în mai multe trepte: brevet de invenţie 2261 MD: B01J 74/06; C02F 1/48 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0277; data depozit. 2002.11.15; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003. – P. 21.

61. Instalaţie pentru epurarea electrochimică a apelor reziduale de impurităţi organice: brevet de invenţie 2121 MD: C02F 1/461//C02F 101:30; B03C 1/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman. – Nr depozit. a 2001 0163; data depozit. 2001.05.25; data publ. 2003.03.31, BOPI Nr 3/2003. – P. 27-28.

62. Procedeu de activare a apei: brevet de invenţie 2281 MD: C02F 1/48 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheor-ghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0272; data depozit. 2002.11.11; data publ. 2003.10.31, BOPI Nr 10/2003 (Partea I). – P. 26-27.

63. Procedeu de ardere a combustibilului lichid de hidrocarbură: brevet de invenţie 2268 MD: F23K 5/02; B01J 21/16, 23/74; C10L 1/10 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr de-pozit. a 2001 0169; data depozit. 2001.03.30; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003. – P. 26.

64. Procedeu de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia: brevet de invenţie 2334 MD: C02F 3/28; C12M 1/02, 1/04, 1/107 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman, Ion Ioneţ; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0213; data depozit. 2002.08.30; data publ. 2003.12.31, BOPI Nr 12/2003 (Partea I). – P. 28-29.

65. Procedeu de obţinere a dihidroxifumaratului acid de sodiu: brevet de invenţie 2147 MD: C07C 59/42 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran, Aliona Mereuţă, Viorica Iambarţev; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2002 0097; data depozit. 2002.03.15; data publ. 2003.04.30, BOPI Nr 4/2003. – P. 25-26.

2002

57. Instalaţie pentru epurarea apelor reziduale: brevet de invenţie 2017 MD: C02F 9/00 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Joseph Malina, Gheorghe Duca, Ion Suman; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depo-zit. a 2001 0321; data depozit. 2001.10.11; data publ. 2002.10.31, BOPI Nr 10/2002. – P. 19-20.

58. Material solid de lubrifiere: brevet de invenţie 1924 MD: C10M 125/04//C10N 50:08 / Svetlana Crăciun, Gheor-ghe Duca, Alexandru Crăciun, Carolina Pelipeţcaia; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2001 0290; data depozit. 2001.09.11; data publ. 2002.05.31, BOPI Nr 5/2002. – P. 23.

59. Procedeu de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere: brevet de invenţie 1939 MD: B01D 53/54, 53/48; C01B 17/04, 21/04 / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Cleopatra Botez, Svetlana Crăciun, Serghei Dmitriev; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2001 0291; data depozit. 2001.09.11; data publ. 2002.06.30, BOPI Nr 6/2002. – P. 17-18.

2001

42. Dispozitiv pentru tratarea catalitică a emisiilor gazoase: brevet de invenţie 1654 MD: F01N 3/00, 3/08, 3/10 / Vic-tor Covaliov, Nina Gheorghe, Gheorghe Duca, Doru Tatar, Olga Covaliova; Univ. de Stat din Moldova. – Nr de-pozit. 99-0234; data depozit. 1999.09.06; data publ. 2001.04.30, BOPI Nr 4/2001. – P. 24-25.

43. Instalaţie pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere adsorbite pe sorbent magnetizat: brevet de in-venţie 1809 MD: C02F 1/40, 1/48; E02B 15/04 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2000 0116; data depozit. 2000.07.13; data publ. 2001.12.31, BOPI Nr 12/2001. – P. 21.

44. Lichid de ungere-răcire pentru prelucrarea mecanică a metalelor: brevet de invenţie 1763 MD: C10M 125/10, 173/02, 103/00, C10N 40:20, 40:22 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Carolina Pelipeţcaia; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2001 0035; data depozit. 2001.02.08; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001. – P. 20.

45. Lubrifiant de placare a metalelor: brevet de invenţie 1790 MD: F 1, C 10 M 125/04; C 10 N 10:08; 30:06; 50:10 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2000 0212; data depozit. 2000.12.19; data publ. 2001.11.30, BOPI Nr 11/2001. – P. 22-23.

46. Lubrifiant de placare a metalelor: brevet de invenţie 1791 MD: C10M 125/04; C10N 10:08; 30:06; 50:10 / Ale-xandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Tudor Sajin, Victor Moraru; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2001 0005; data depozit. 2000.12.28; data publ. 2001.11.30, BOPI Nr 11/2001. – P. 23.

47. Lubrifiant solid de placare a metalelor: brevet de invenţie 1746 MD: C10M 125/10; C10N 30:06, 30:08, 50:08 / Victor Moraru, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Tudor Sajin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2000 0211; data depozit. 2000.12.18; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001. – P. 26-27.

48. Procedeu de ardere a hidrocarburii lichide: brevet de invenţie 1750 MD: F23D 14/18 / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2000 0022; data depozit. 2000.01.31; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001. – P. 29.

49. Procedeu de dezinfectare a apei: brevet de invenţie 1636 MD: C02F 1/32, 1/46 / Olga Covaliova, Riad M. M. Saleh, Gheorghe Duca, Victor Covaliov; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0285; data depozit. 1999.11.30; data publ. 2001.03.31, BOPI Nr 3/2001. – P. 21-22.

50. Procedeu de epurare a apelor naturale de fluor: brevet de invenţie 1760 MD: C02F 1/46 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Riad M. M. Saleh, Vera Matveevici; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0127; data depozit. 1999.04.08; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001. – P. 18.

51. Procedeu de neutralizare a deşeurilor obţinute ca rezultat al demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de pota-siu: brevet de invenţie 1618 MD: C12F 3/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ala Reznic, Ele-na Barcari; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0086; data depozit. 1999.02.26; data publ. 2001.02.28, BOPI Nr 2/2001. – P. 27.

52. Procedeu de obţinere a agentului adsorbant de carbon: brevet de invenţie 1758 MD: C01B 31/12, 31/08; B01J 20/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Elena Spinei, Veaceslav Goncear; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0107; data depozit. 1999.02.12; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001. – P. 17.

53. Procedeu de obţinere a sorbentului carbomineral şi procedeu de demetalizarea a vinurilor brute cu utilizarea lui: brevet de invenţie 1747 MD: C12H 1/04; B01D 15/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Nicolae Taran, Iurie Madan, Aliona Mereuţă; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0087; data depozit. 1999.02.26; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001. – P. 27-28.

54. Procedeu de purificare a apelor reziduale de ionii metalelor grele: brevet de invenţie 1649 MD: C02F 1/62 / Vic-tor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0123; data depozit. 1999.03.17; data publ. 2001.04.30, BOPI Nr 4/2001. – P. 21-22.

55. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile: brevet de invenţie 1622 MD: F23D 14/18 / Tudor Sajin, Ioan Gheorghiu, Alexandru Crăciun, Andrian Angheluţ-Manus, Gheorghe Duca, Aurel Gaba; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0130; data depozit. 1999.04.16; data publ. 2001.02.28, BOPI Nr 2/2001. – P. 29-30.

56. Procedeu şi instalaţie pentru obţinerea de materiale electrodice cu proprietăţi modificate: brevet de invenţie 115546 RO: C25B 11/04, 11/10, 17/10, 11/16 / Igor Creţescu, Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valeriu Goncearuc, Jana Bobanova, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca; Univ. Tehnică “Gheorghe Asachi“. – Nr depo-zit. 98-00660; data depozit. 1998.03.03; data publ. BOPI Nr 8/2001.

2000

37. Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere magnetizate: brevet de invenţie 1416 MD: C02F 1/40, 1/48; E02B 15/04 / Victor Covaliov, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Olga Covaliova; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 98-0218; data depozit. 1998.11.11; data publ. 2000.02.29, BOPI Nr 2/2000. – P. 20.

38. Aparat pentru obţinerea galvanochimică a coagulanţilor: brevet de invenţie 1479 MD: C02F 1/463; C01F 7/56 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Scripcaru; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 98-0070; data depozit. 1998.03.17; data publ. 2000.05.31, BOPI Nr 5/2000. – P. 26-27.

39. Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice: brevet de invenţie 1540 MD: C02F 1/48, 1/40 / Olga Covaliova, Riad M. M. Saleh, Gheorghe Duca, Victor Covaliov; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 99-0267; data depozit. 1999.11.23; data publ. 2000.09.30, BOPI Nr 9/2000. – P. 23-24.

40. Material magnetic solid de lubrifiere: brevet de invenţie 1561 MD: C10M 125/04 / Alexandru Crăciun, Victor Moraru, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2000 0036; data depozit. 2000.02.21; data publ. 2000.11.30, BOPI Nr 11/2000. – P. 21-22.

41. Material solid de lubrifiere: brevet de invenţie 1575 MD: C10M 125/10 / Alexandru Crăciun, Victor Moraru, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. a 2000 0032; data depozit. 2000.02.11; data publ. 2000.12.31, BOPI Nr 12/2000. – P. 27-28.

1999

32. Dispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic: brevet de invenţie 1180 MD: F23D 14/18 / Alexandru Crăci-un, Aurel Gaba, Tudor Sajin, Nicolai Jaloba, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 97-0278; data depozit. 1997.10.14; data publ. 1999.03.31, BOPI Nr 3/1999. – P. 25-26.

33. Procedeu de extragere a metalelor colorate din precipitatele apelor reziduale: brevet de invenţie 1173 MD: C02F 11/14 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 98-0100; data depozit. 1998.04.24; data publ. 1999.03.31, BOPI Nr 3/1999. – P. 21-22.

34. Procedeu de obţinere a coagulantului: brevet de invenţie 1153 MD: C02F 1/463 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 98-0099; data depozit. 1998.04.24; data publ. 1999.02.28, BOPI Nr 2/1999. – P. 22-23.

35. Procedeu de obţinere a coagulantului care conţine aluminiu: brevet de invenţie 1232 MD: C02F 1/52, 1/463; C01F 7/42 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi, Alexandru Scripcaru; Univ. de Stat din Moldova, Soc. de acţiuni “Carmez”. – Nr depozit. 97-0217; data depozit. 1997.08.04; data publ. 1999.05.31, BOPI Nr 5/1999. – P. 30-31.

36. Procedeu de regenerare a cromului din precipitatele apelor reziduale: brevet de invenţie 1152 MD: B01J 8/18; C02F 11/06; C22B 7/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr de-pozit. 98-0104; data depozit. 1998.05.05; data publ. 1999.02.28, BOPI Nr 2/1999. – P. 21-22.

1998

28. Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice: brevet de invenţie 920 MD: C02F 1/46 / Olga Covaliova, Igor Creţescu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Matei Macoveanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0326; data depozit. 1996.11.04; data publ. 1998.02.28, BOPI Nr 2/1998. – P. 22.

29. Procedeu de obţinere a sorbentului magnetic plutitor: brevet de invenţie 1021 MD: B01J 20/06, 20/12, 20/20, 20/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Elena Spinei, Tatiana Daţco, Riad M. M. Saleh, Veaceslav Zelenţov; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 97-0205; data depozit. 1997.07.23; data publ. 1998.09.30, BOPI Nr 9/1998. – P. 18.

30. Procedeu de purificare a apelor naturale de hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realizarea lui: brevet de invenţie 1023 MD: C02F 1/461, 1/20 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 97-0182; data depozit. 1997.07.02; data publ. 1998.09.30, BOPI Nr 9/1998. – P. 20-21.

31. Procedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice şi a sucurilor: brevet de invenţie 1010 MD: C12H 1/04 / Nico-lae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Dionis Urâtu, Elena Achimova. – Nr depozit. 97-0314; data depozit. 1997.02.01; data publ. 1998.08.31, BOPI Nr 8/1998. – P. 17.

1997

23. Metodă de determinare a concentraţiilor optime ale soluţiilor stimulatorilor de creştere a plantelor: brevet de in-venţie 741 MD: A01N 25/00-25/02 / Maria Duca, Cristinel Zănoagă, Angela Port, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0159; data depozit. 1996.07.10; data publ. 1997.06.30, BOPI Nr 6/1997. – P. 16-17.

24. Procedeu de determinare a fitohormonilor: brevet de invenţie 788 MD: G01N 30/00, 30/02 / Maria Duca, Gheor-ghe Duca, Oleg Budeanu; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0067; data depozit. 1996.03.20; data publ. 1997.07.31, BOPI Nr 7/1997. – P. 37-38.

25. Procedeu de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor: brevet de invenţie 705 MD: B01J 23/76 / Victor Covaliov, Constantin Turtă, Olga Covaliova, Valeriu Dolgopolov, Gheorghe Duca, Valentin Şofranschi; Univ. de Stat din Moldova, Asociaţia de Ecologie Industrială a RM, Inst. de Chimie al AŞM. – Nr depozit. 96-0018; data depozit. 1996.02.08; data publ. 1997.04.30, BOPI Nr 4/1997. – P. 17.

26. Procedeu de purificare a apei potabile de nitriţi: brevet de invenţie 806 MD: C02F 1/70 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Iurie Subotin; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 97-0027; data depozit. 1997.01.29; data publ. 1997.08.31, BOPI Nr 8/1997. – P. 22-23.

27. Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor reziduale impurificate cu substanţe organice greu biodegradabile: brevet de invenţie 841 MD: C02F 1/48 / Olga Covaliova, Igor Creţescu, Valeriu Goncearuc, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0048; data depozit. 1996.02.28; data publ. 1997.09.30, BOPI Nr 9/1997. – P. 25-26.

1996

13. Electrolit pentru electrosedimentarea aliajelor de nichel-fosfor: brevet de invenţie 529 MD: C25D 3/56 / Iurii Gorodeţchi, Leonid Cotogoi, Gheorghe Duca. – Nr depozit. 95-0217; data depozit. 1995.04.04; data publ. 1996.04.30, BOPI Nr 4/1996. – P. 18.

14. Procedeu de confecţionare a anozilor rezistenţi la uzură: brevet de invenţie 594 MD: C25B 11/10 / Victor Covaliov, Valeriu Goncearuc, Olga Covaliova, Igor Creţescu, Mircea Bologa, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM. – Nr depozit. 95-0263; data depozit. 1995.06.05; data publ. 1996.07.31, BOPI Nr 7/1996. – P. 19.

15. Procedeu de obţinere a biogazului: brevet de invenţie 619 MD: C12P 5/02 / Diana Juc, Gheorghe Duca; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 95-0342; data depozit. 1995.07.07; data publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996. – P. 19.

16. Procedeu de obţinere a sorbentului carbono-mineral: brevet de invenţie 375 MD: B01J 20/00 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Liliana Popa; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 95-0241; data depozit. 1995.05.03; data publ. 1996.01.31, BOPI Nr 1/1996. – P. 39.

17. Procedeu de obţinere a sorbentului carbono-mineral: brevet de invenţie 588 MD: B01J 20/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Maxim Zelionâi, Radu Radoveţ; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 95-0419; data depozit. 1995.12.19; data publ. 1996.07.31, BOPI Nr 7/1996. – P. 16.

18. Procedeu de purificare a apei potabile de nitrit-ion: brevet de invenţie 456 MD: C02F 1/70 / Gheorghe Duca, Ma-ria Gonţa; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 95-0213; data depozit. 1995.03.28; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996. – P. 16.

19. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat: brevet de invenţie 450 MD: A01C 1/00 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 95-0420; data depozit. 1995.12.19; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996. – P. 14.

20. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat: brevet de invenţie 451 MD: A01C 1/00, A01N 37/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0011; data depo-zit. 1996.01.24; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996. – P. 14.

21. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat: brevet de invenţie 597 MD: A01C 1/00, A01N 37/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0044; data depo-zit. 1996.02.28; data publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996. – P. 11.

22. Procedeu şi dispozitiv de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor: brevet de invenţie 481 MD: B01J 11/32 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Constantin Turtă, Olga Covaliova, Valentin Şofranschi, Elena Sarua; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 96-0021; data depozit. 1996.02.13; data publ. 1996.10.31, BOPI Nr 10/1996. – P. 14.

1995

11. Procedeu de obţinere electrochimică a coagulantului: brevet de invenţie 352 MD: C02F 1/46 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Liliana Popa, Petru Brîjatîi; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depozit. 95-0247; data depozit. 1995.04.17; data publ. 1995.12.31, BOPI Nr 12/1995. – P. 22.

12. Способ стимулирования роста растений: патент 2025926 RU: А01C 1/00, A01N 59/20 / Г. Г. Дука, Р. Д. Бунеску, Л. С. Романчук, Ю. И. Скурлатов; Кишиневский Гос. Ун-т. – Nr 4873094/15; заявлено 1990.07.26; опубл. 1995.01.09, Бюл. Nr 1.

1994

10. Compoziţie pentru tratarea seminţelor înainte de însămânţare: brevet de invenţie 40 MD: A01N 59/16 / V. Isac, L. Romanciuc, S. Chilimininov, Gheorghe Duca, Dumitru Batîr, S. Lisnic; Univ. de Stat din Moldova. – Nr depo-zit. 94-0053; data depozit. 1994.02.24; data publ. 1994.08.31, BOPI Nr 7-8/1994. – P. 11.

1993

9. Состав для предпосевной обработки семян: а. с. 1833711 SU: А01N 59/16 / В. Г. Исак, Л. С. Романчук, С. В. Кильмининов, Г. Г. Дука, Д. Г. Батыр, С. П. Лисник. – Nr 4910409/15; заявлено 1991.02.11; опубл. 1993.08.15, Бюл. Nr 30.

1991

7. Способ стабилизации виноградного сусла: а. с. 1621504 SU / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев. – Опубл. 1991.01.15, Бюл. Nr 2. – (De uz intern).

8. Фильтр для очистки питьевой воды: а. с. 1633681 SU / Г. Г. Дука, Г. И. Руссу, В. Н. Попа. – Опубл. 1991.03.07, Бюл. Nr 9. – (De uz intern).

1990

6. Способ стимулирования роста растений: а. с. 1544334 SU: А01N 59/20, A01C 1/00 / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев, Л. С. Романчук, Л. Н. Кайряк, Л. С. Эрнестова, М. В. Дука, Е. В. Штамм; Кишинев-ский Гос. Ун-т, Ин-т химической физики АН СССР. – Nr 4425709/31-15; заявлено 1988.04.11; опубл. 1990.02.23, Бюл. Nr 7. – P. 34.

1988

3. Способ интенсификации очистки сточных вод с применением УФ-облучения: а. с. 1412412 SU / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм, ... – Опубл. 1988.07.23, Бюл. Nr 27. – (De uz intern).

4. Способ получения кислой натриевой соли дигидроксифумарной кислоты: а. с. 1391032 SU / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов. – Опубл. 1988.04.23, Бюл. Nr 15. – (De uz intern).

5. Способ получения пищевого красителя: а. с. 1431570 SU / Г. Г. Дука, С. Авакянц, С. Черепнин. – Опубл. 1988.10.15, Бюл. Nr 38. – (De uz intern).

1987

2. Способ стабилизации виноматериалов: а. с. 1325897 SU: С12Н 1/02 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Т. А. По-столатий, М. В. Гонца; Кишиневский Гос. Ун-т. – Опубл. 1987.07.23, Бюл. Nr 27. – (De uz intern).

1985

1. Способ стабилизации виноматериалов: a. с. 1159946 SU: С12Н 1/00 / А. Я. Сычев, Т. А. Постолатий, Г. Г. Дука, М. В. Гонца; Кишиневский Гос. Ун-т. – Nr 3667487/28-13; заявлено 1983.10.31; опубл. 1985.06.07, Бюл. Nr 21. – P. 91.