Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Scientific articles

Actualized - 05.04.2012

2012

391. Duca, Gheorghe. Un parteneriat strategic cu Uniunea Europeană / Gheorghe Duca Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2012. – Nr 1 (24). – P. 4-5.

390. Duca, Gheorghe. Chemistry VS Ecology / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2012. – Vol. 7, Nr 1. – P. 12-19.

389. The pollution spectrum of old pesticides storages in Moldova / Gh. Duca, O. Bogdevich, O. Cadocinicov, D. Porubin // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2012. – Vol. 7, Nr 1. – P. 124-128. – Bibliogr.: 13 tit.

388. Duca, Gheorghe. Groundwater Resources of Moldova and Transboundary Impact / Gheorghe Duca, Lidia Romanciuc, and Diana Porubin // Transboundary Aquifers in the Eastern Borders of the European Union. Regional Cooperation for Effective Management of Water Resources - 2012. - Springer Science + Business Media B.V., P. 121-127.

387. Duca, Gheorghe. Estimation of Organic Pesticide Residues in Wines of Moldova / Gheorghe Duca, Rodica Sturza, Ludmila Siretanu // CLEAN - Soil, Air, Water. - 2012. - Vol. 40. - Bibliogr.: 26 tit. - doi: 10.1002/clen.201100081.

386. Proprietăţile antioxidante. Caracteristica şi proprietăţile matricei silicioase alae preparatului Enoxil / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Alexandru Gonţa, Evelina Popovici // Enoxil - preparat ecologic pentru sănătatea omului. - Ch., 2012. - Cap. 1. - P. 13-60. - Bibliogr.: p. 55-60 (66 tit.).

385. Lupaşcu, Tudor. Stabilirea calităţii şi cantităţii grupelor funcţionale în compusul biologic-activ Enoxil / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Nina Ţâmbaliuc // Enoxil - preparat ecologic pentru sănătatea omului. - Ch., 2012. - Cap. 3. - P. 73-84.

2011

384. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea, pilonii dezvoltării durabile a economiei / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2011. - Nr 4 (23). - P. 4-6. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf.

383. Analysis of the phthalate content levels in wine products / Gheorghe Duca, Rodica Sturza, Boris Gaina, Dmitri Lazacovici // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2011. - Vol. 6, Nr 2. - P. 65-69. - Bibliogr.: 12 tit.

382. Duca, Gheorghe. Protecţia mediului / Gheorghe Duca, Violeta Ivanov // Republica Moldova: ediţie enciclopedică. - Ed. a 2-a. - Chişinău, 2011. - P. 94-107.

381. Hydrogen sulphide removal from underground waters / T. Lupascu, R. Nastas, V. Rusu, Gh. Duca // Innovation Processes in ICSTI community. Production of clean water: challenges and innovative solutions. - Moscow, 2011. - P. 101-104.

380. Study of binary systems of b-cyclodextrin with a highly potential anti-mycobacterial drug / V. Boldescu, I. Bratu, Gh. Borodi, I. Kacso, A. Bende, Gh. Duca, F. Macaev, S. Pogrebnoi, Z. Ribkovskaia // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. - 2012. - Vol. 72. - Bibliogr.: 15 tit. - http://www.springerlink.com/content/w4t5j215n3655827/fulltext.pdf; doi: 10.1007/s10847-011-0091-7 (IF: 1.22)

379. Cercetări ştiinţifice in domeniul protecţiei mediului / Gh. Duca, T. Furdui, I. Toderaş, T. Lupaşcu, I. Guceac, V. Alcaz, L. Voloşciuc, A. Teleuţă, I. Dediu, M. Sandu, V. Stegărescu, D. Porubin, S. Andrieş, V. Ungurean // Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010 : (Raport. Naţional). - Ch., 2011. - P. 155-159.

378. Godoroja, Marta. Importanţa aplicării fertilizanţilor cu azot pe solurile Republicii Moldova / Marta Godoroja, Gheorghe Duca // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii şi exacte. - Ch., 2011. - P. 42-45. - Bibliogr.: 3 tit.

377. Studierea procesului de diminuare a concentraţiei coloranţilor direcţi din soluţiile-model prin aplicarea metodelor fizico-chimice / Vera Matveevici, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Viorica Iambarţev, Larisa Mocanu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe reale şi ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. - 2011. - Nr 1 (41). - P. 147-160. - Bibliogr.: 20 tit.

376. Duca, Gh. Obţinerea reductonilor din produse vinicole secundare şi utilizarea lor în inhibiţia proceselor de oxidare lipidică / Gh. Duca, M. Gonţa, I. Guţu // Produse vinicole secundare. - Ch., 2011. - P. 67-110. - Bibliogr.: 18 tit.

375. Elaborarea procedeului de obţinere şi studiul proprietăţilor fizico-chimice ale enoxilului / T. Lupaşcu, Gh. Duca, P. Vlad, V. Kulciţki // Produse vinicole secundare. - Ch., 2011. - P. 173-178.

374. Elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de obţinere a acidului tartric din produse vinicole secundare / Gh. Duca, A. Mereuţa, N. Marchitan, P. Parasca // Produse vinicole secundare. - Ch., 2011. - P. 14-65. -Bibliogr.: 64 tit.

373. Iorga, E. Tehnologii de prelucrare complexă a seminţelor de struguri în scopul obţinerii uleiului, prafului şi a nutreţurilor combinate / E. Iorga, P. Parasca, Gh. Duca // Produse vinicole secundare. - Ch., 2011. - P. 111-144. -Bibliogr.: 21 tit.

372. Lupaşcu, T. Obţinerea preparatelor medicamentoase şi agricole în baza substanţei biologic active enoxil sintezată din enotaninuri / T. Lupaşcu, Gh. Duca // Produse vinicole secundare. - Ch., 2011. - P. 171-236. - Bibliogr.: 16 tit.

371. Mercury Adsorption by Arthrobacter globiformis and Spirulina platensis / T. L. Kalabegishvili, I. Murusidze, D. T. Pataraya, E. Ginturi, M. V. Frontasyeva, E. I. Kirkesali, Gh. Duca, I. Zinicovscaia // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2011. - Vol. 6, Nr 1. - P. 6-9. - Bibliogr.: 27 tit.

370. Occurrence and Chemistry of Dihydroxyfumaric Acid / N. Secara, Gh. Duca, L. Vlad, F. Macaev // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. - 2011. - Vol. 6, Nr 1. - P. 29-44. - Bibliogr.: 81 tit.

369. Prelucrarea sedimentelor vinicole cleioase cu conţinut de ferocianuri / V. Covaliov, V. Nenno, Gh. Duca, O. Covaliova // Produse vinicole secundare. - Ch., 2011. - P. 285-312. - Bibliogr.: 33 tit.

368. Энергетические ресурсы человечества (I) / А. А. Кудряшева, Г. Дука, Г. Е. Маковейчук, С. А. Билык, Д. Порубин // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. - 2011. - Nr 3. - P. 49-53. - Bibliogr.: 6 tit. - http://www.akademos.asm.md/files/Academos_4__2011.pdf

367. Дука, Г. Г. Академии наук Молдовы - 50 лет / Г. Г. Дука // Электронная обработка материалов. - 2011. - Т. 47, Nr 5. - P. 7-11.

366. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea - baza dezvoltării societăţii // Convergenţe spirituale Iaşi - Chişinău. - 2011. - Nr.2. - P.13-19.

365. Duca, Gheorghe. LECŢIILE INDEPENDENŢEI: realizări, dezamăgiri, perspective / Gheorghe Duca // Literatura şi arta. - 2011. - 25 aug. - P. 6.

364. Kinetic Study of the Tartaric Acid Separation from Aqueous Solution with a New Impregnated Ion Exchanger / Natalia Marchitan, Gheorghe Duca, Aliona Mereuţa, Ilie Siminiceanu / Bul. Inst. Politehnic din Iaşi. Secţia Chimie şi Inginerie Chimică. - 2010. - Tom 56, Nr 1. - P. 99-107. - http://www.tuiasi.ro/users/110/Bul_IPI_2010_1.pdf

363. Problemele cheie ale dezvoltarii sectorului energetic / Gheorghe Duca // Akademos. nr. 2 (21), iunie 2011 - P. 63-66. http://www.akademos.asm.md/files/Problemele%20cheie%20ale%20dezvoltarii%20sectorului%20energetic.pdf

362. Совершенствование электрохимических процессов водородной энергетики / О. В. Ковалева, В. В. Ковалев, Г. Г. Дука, М. В. Иванов // Problemele energeticii regionale. – 2011. – Nr 1 (15). – P. 7-20. – Bibliogr.: 20 tit. – http://ieasm.webart.md/contents_ro/?volume_id=27

361. Estimarea spectrului de poluare a resurselor de apă ale fluviului Nistru cu compuşi organici toxici / Gheorghe Duca, Oleg Bogdevici, Oleg Cadocinicov, Diana Porubin // Armonizarea cadrului normative al Republicii Moldova la dreptul European în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă. – Ch., 2010. – P. 86-93. – Bibliogr.: 11 tit.

360. Impactul afluenţilor din dreapta asupra calităţii apelor fluviului Nistru / V. Gladchi, N. Goreaceva, Gh. Duca, E. Bunduchi, L. Anghel, O. Şurâghina, L. Romanciuc // Revista apelor. – 2011. – Nr 12. – P. 14-18. – Bibliogr.: 5 tit. http://www.mediu.gov.md/file/publicati/Revista%20Apelor/RA_12_ROM.pdf

359. Gheorghe Duca. Chimia la interfaţa timpurilor // Akademos. Nr. 1 (20), martie 2011. - P. 4-10. http://www.duca.md/sites/default/files/imce/Articol-Duca-Academos-1-2011.pdf

358. Mathematical Models on Thermodynamic Equilibrium and Kinetics of an Ion Exchange Process / Ilie Siminiceanu, Natalia Marchitan, Gheorghe Duca, Aliona Mereuta // Revista de Chimie (Bucharest). - 2010. - Vo. 61, Nr. 7. - P. 623-626. - Bibliogr.: 22 tit. - (Impact factor: 0,552). - http://www.revistadechimie.ro/pdf/SIMINICEANU%20I.pdf%207%2010.pdf

357. Duca, Gheorge. Sugestii privind eficientizarea managementului sfereie ştiinţei şi inovării / Gheorghe Duca // Săptămîna. - 2011. - 25 martie. http://saptamina.md/pub/2011/03/sugestii-privind-eficientizarea-managementului-sferei-stiintei-si-inovarii.html

2010

356. Дука Г., Шарагов В. Ударная вязкость листового стекла, термохимически обработанного газообразными реагентами. // Fizica şi Tehnica. 2010, nr. 1. p.80-88. ISSN 1857-0437

355. Caciuc, A. Ştiinţa şi inovare / A. Caciuc, Gh. Duca // Univers Om. – 2010. – Nr 4. – P. 6-9.

354. Duca, Gheorghe. Academicianul Constantin Turtă la 70 de ani / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 4 (19). – P. 191.

353. Furdui, Teodor. Academicianul Andrei Ursu – somitate în domeniul pedologiei (la cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Academicianul Andrei Ursu : Biobibliografie : Solul în viaţa academicianului Andrei Ursu. – Ch., 2010. – P. 3-8.

352. Duca, Gheorghe. Academician Constantin Turta – renowned, consistent, ambitious, non-conformist scientist : [dr. habilitat în chimie] / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 88-89.

351. Duca, Gheorghe. Academicianul Constantin Turtă la 70 de ani / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 4 (19). – P. 191.

350. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Popuşoi – un destin asumat / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 4 (19). – P. 181-183.

349. Duca, Gheorghe. Anul 2010 – unul deosebit pentru domeniul ştiinţei // Monitorul Guvernamental. – 2010. – Nr. 4. – P. 23.

348. Duca, Gheorghe. Mereu în anotimpul belşugului : [conf. univ. dr. Lidia Kulikovski] // Gheorghe Duca // BiblioPolis. – 2011. – Vol. 38, Nr 1. – P. 68-69.

347. Observations on the Antioxidant Activity of Novel Dihydroxyfumaric Acid Derivatives / N. Secara, Gh. Duca, L. Vlad, F. Macaev // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 59-67. – Bibliogr.: 17 tit.

346. Duca, Gheorghe. Revitalizarea economiei, imperativul naţional ce ne uneşte / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 4 (19). – P. 10-12.

345. The Pollution Spectrum of Old Pesticides Storages in Moldova / Gh. Duca, O. Bogdevich, O. Cadocinicov, D. Porubin // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 41-46. – Bibliogr.: 13 tit.

344. Secara, Natalia. Radicalii liberi în sistemele biologice: mecanisme de formare şi de protecţie a celulelor / Natalia Secara, Ghrorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 4 (19). – P. 115-118. – Bibliogr.: 19 tit.

343. The Study of the Buffering Capacity of Several Water Objects in the Republic of Moldova / Angela Lis, Gheorghe Duca, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi, Nelli Goreaceva // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2010. – Vol. 5, Nr 2. – P. 30-36. – Bibliogr.: 9 tit.

342. Duca, Gheorghe. Actualitatea lui Vasile Coroban / Gheorghe Duca // Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului. – Ch., 2010. – P. 5-6.

341. Duca, Gheorghe. Dezvoltarea ştiinţei – singura cale spre economia inovaţională şi formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 3 (18). – P. 25.

340. Duca, Gheorghe. Fără frică de cutremure : acad. Anatol Drumea la 80 de ani / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 1 (16). – P. 138.

339. Duca, Gheorghe. Laudatio pentru poetul Adrian Păunescu, senator în Parlamentul României / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 3 (18). – P. 17-20.

338. Duca, Gheorghe. Managementul apelor în Republica Moldova. Expertiza A.Ş.M. / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 2 (17). – P. 26-27.

337. Duca, Gheorghe. Nu există loc de târg privind limba română : [discurs rostit la conf. şt. intern., consacrată aniversării a 75-a de la naşterea poetului Grigore Vieru, AŞM, 13 febr. 2010] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 1 (16). – P. 3-4; Univers pedagogic pro. – 2010. – 18 febr. – P. 14.

336. Duca, Gheorghe. The Paradigm of Science Administration and Self-Administration in the Republic of Moldova / Gheorghe Duca, Victor Balmuş // Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic Countries. – Venice, 2010. – P. 83-88. – http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187823e.pdf

335. Duca, Gheorghe. Poetul la modul absolut / Gheorghe Duca // Grigore Vieru, poetul. – Ch., 2010. – P. 5-6.

334. Duca, Gheorghe. Popas aniversar : dr. habilitat [în chimie] Tudor Lupaşcu la 60 de ani: [directorul Inst. de Chimie al AŞM] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 1 (16). – P. 145.

333. Duca, Gheorghe. Problema reziduurilor de ftalaţi în produse vinicole / Gheorghe Duca, Boris Gaina, Rodica Sturza // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 3 (18). – P. 96-100. – Bibliogr.: 14 tit.

332. Duca, Gheorghe. Propunerile Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind eficientizarea sectorului energetic / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2010. – Nr 1 (16). – P. 34-41.

331. Duca, Gheorghe. The Scientific-Educational Cluster of the Academy of Sciences in the Republic of Moldova „Univer Science” / Gheorghe Duca // Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic Countries. – Venice, 2010. – P. 83-88. – http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001878/187823e.pdf

330. Duca, Gheorghe. Tudor Lupaşcu: a brilliant scientist and skilfull manager / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2010. – Vol. 5, Nr 1. – P. 124-125.

329. MARCHITAN, N.; COJOCARU, C.; MEREUTA, A.; DUCA, Gh.; CRETESCU, I.; GONTA, M. Modeling and optimization of tartaric acid reactive extraction from aqueous solutions: A comparison between response surface methodology and artificial neural network. Separation and Purification Technology. 2010, 75(3), 273-285.  ISSN 1383-5866. doi:10.1016/j.seppur.2010.08.016. (Impact factor 2.879).

328. Studii fizico-chimice ale enotaninurilor, intacte şi modificate / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Pavel Vlad, Veaceslav Kulciţki // Enoxilul – preparat ecologic pentru protecţia plantelor. – Ch., 2010. – P. 10-56. – Bibliogr. : 73 tit.

327. SANDU, M.; MOŞANU, E.; GLADCHI, V.; TĂRÎŢĂ, A.; DUCA, Gh.; SPĂTARU, P.; LUPAŞCU, T.; SERGENTU, E.; LOZAN, R.; JABIN, V.; ŢURCAN, S. Study of springs water quality as sources of potable water and for irrigation in Rezina district. Chemistry Journal of Moldova: General, Industrial and Ecological Chemistry. 2010, 5(1), 84-89. ISSN 1857-1727.

326. Acad. Gheorghe Duca despre Limba Română şi crimele comunismului // http:// hotnews.md/articles/view.hot?id=1530

325. Duca, Gheorghe. Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la timpul trecut / Gheorghe Duca // Literatura şi Arta. – 2010. – 11 febr. – P. 3.

324. DUCA, Gh.; FURDUI, T.; CIOCHINĂ, V.; ARÎCU, A. Savant şi manager de prestigiu: profesorul universitar Tudor Lupaşcu la 60 de ani. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr 1, 172-174. ISSN 1857-064X.

323. Duca, Gheorghe. Savantul Teodor Furdui la vârsta împlinirilor / Gheorghe Duca // Timpul. – 2010. – 7 mai.

322. Duca, Gheorghe. Trebuie schimbată atitudinea de sorginte proletară faţă de savanţi şi în genere faţă de intelectuali : [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / a intervievat Ion Toma // http://www.allmoldova.com/ro/int/interview/gheorghe-duca-060410.html. – 2010. – 6 apr.; Săptămîna. – 2010. – 9 iulie. – P. 8-9.

321. ДУКА, Г. Г.; БАЛМУШ, В. И. Особенности управления и самоуправления наукой в Республике Молдова. Российская юстиция. 2010, nr. 1, 59-61. ISSN 0131-6761.

320. DUCA, Gh.; FURDUI, T.; GAINA, B.; TUDORACHE, Gh. Proeminentul savant, rectorul UASM, membru corespondent Gheorghe Cimpoieş la 60 de ani. Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2010, nr 1, 177-179. ISSN 1857-064X.

319. DUCA, Gh.; GLADCHI, V.; GOREACEVA, N.; BUNDUCHI, E.; BORODAEV, R.; LIS, A.; ANGHEL, L.; ŞURĂGHINA, O.; ROMANCIUC, O. Impactul afluenţilor din dreapta asupra calităţii apelor fluviului Nistru în perioada de primăvară a anului 2009. Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii. 2010, nr 1, 146-154. ISSN 1857-1735.

318. MATVEEVICI, V.; DUCA, Gh.; GONŢA, M.; ISAC, T.; MOCANU, L. Studierea procesului de diminuare a concentraţiei coloranţilor activi din soluţiile model prin aplicarea metodelor fizico-chimice. Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii. 2010, nr 1, 162-172. ISSN 1857-1735.

317. ГОРЯЧЕВА, Н.; ГЛАДКИЙ, В.; ДУКА, Г.; БУНДУКИ, Е.; БОРОДАЕВ, Р.; ШУРЫГИНА, О. Формирование химического стока р. Реут в условиях 2009 года. Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii. 2010, nr 1, 158-161. ISSN 1857-1735.

316. DUCA, Gh.; FURDUI, T.; CIOCHINĂ, V.; ARÎCU, A. Savant şi manager de prestigiu: profesorul universitar Tudor Lupaşcu la 60 de ani. Cercetător şi manager de prestigiu: profesorul Tudor Lupaşcu la 60 de ani. Coord. A. ARÎCU. Ch., 2010, p. 118-121.

315. DUCA, Gh. Savant şi manager de prestigiu: profesorul universitar Tudor Lupaşcu la 60 de ani. Literatura şi Arta. 2010, 25 febr., p. 8.

314. LUPAŞCU, T.; DUCA, Gh.; VLAD, P.; KULCIŢKI, V. Studii fizico-chimice ale enotaninurilor, intacte şi modificate. Enoxilul – preparat ecologic pentru protecţia plantelor. Coord. T. LUPAŞCU, Gh. DUCA, G. LUPAŞCU. Ch., 2010, p. 10-56.

313. ДУКА, Г.; ПОРУБИН, Д. Менеджмент водных ресурсов Республики Молдова. Государственная программа «Научные исследования и менеджмент качества вод». Водные ресурсы бассейна реки Днестр – предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона. Отв. ред. Г. ДУКА. К., 2010, р. 5-11.

312. ГЛАДКИЙ, В.; ГОРЯЧЕВА, Н.; ДУКА, Г.; БУНДУКИ, Е.; РОМАНЧУК, Л. Химический состав и редокс состояние вод Днестра в створе Наславча (2005-2009 гг.). Водные ресурсы бассейна реки Днестр – предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона. Отв. ред. Г. ДУКА. К., 2010, р. 18-22.

311. DUCA, Gh. Campania electorală - indicator al maturităţii politice. Timpul. 2010, 17  noiemb.

310. DUCA, Gh. Dezvoltarea ştiinţei - singura cale spre economia inovaţională şi formarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Timpul. 2010, 1 oct.

309. DUCA, Gh. Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la timpul trecut. Literatura şi Arta. 2010, 11 febr., p. 3.

308. Duca, Gh. Republica Moldova are nevoie de un nou model economic. Timpul. 2010, 5 noiemb.

307. Duca, Gh. Revitalizarea economiei - un imperativ naţional. Timpul. 2010, 7 dec.

2009

306. Дука Г.Г., Шарагов В.А. Применение метода HF-секционирования для исследования структурных измерений в листовом стекле, обработанном электромагнитными полями. Fizica şi Tehnica. 2009, nr. 2. P. 88-95. ISSN 1857-0437.

305. Cercetarea arderii catalitice a gazului natural / A. Crăciun, L. Păunescu, Gh. Duca, T. Sajin, A. Gaba // Mediul Ambiant. – 2009. – Nr 2 (44). – P. 14-18.

304. Crăciun, Alexandru. Determinarea influenţei catalizatorului omogen asupra reducerii conţinutului de emisii poluante în atmosferă ale motoarelor cu ardere internă / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. – 2009. – Nr 1 (21). – P. 124-130. – Bibliogr. : 4 tit.

303. Duca, Gheorghe. Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 3.

302. Duca, Gheorghe. Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului : [Dumitru Matcovschi la 70 de ani] / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 3.

301. Duca, Gheorghe. Necesitatea evaluării cercetării într-o societate bazată pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 3-4.

300. Duca, Gheorghe. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie : Acad. Gheorghe Ghidirim la cea de-a 70-ea aniversare / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2009. – Nr 2. – P. 11-13.

299. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea – baza dezvoltării societăţii / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 5-9.

298. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi societatea în condiţiile de criză / Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 52-56.

297. Duca, Gheorghe. Managementul apelor / Gheorghe Duca, Diana Porubin // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 1 (12). – P. 61-62.

296. Distins om de ştiinţă în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor. Membru corespondent al AŞM Nicolae Balaur la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 3 (14). – P. 128-129.

295. Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi. Academicianul Gheorghe Paladi la 80 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 128-130.

294. Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în medicină. Academicianul Gheorghe Ghidirim la 70 de ani / Teodor Furdui, Gheorghe Duca // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 123-125.

293. Se nasc şi în Moldova savanţi de talie mondială. Academicianul Ion Bostan / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Ion Tighineanu // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 138-140.

292. Membrane photocatalytic destruction of benzothiazoles in an aqueous medium / O. V. Kovaleva, G. G. Duka, V. V. Kovalev, M. V. Ivanov, I. P. Dragalin // Journal of Water Chemistry and Technology. – 2009. – Vol. 31, Nr 5. – P. 297-304. – www.springerlink.com

291. Natural Compounds with Antioxidant Properties / Tudor Lupascu, Gheorghe Duca, Maria Giurginca, Pavel Vlad, Lucian Lupascu, Taras Gromovoi, Aurelia Meghea // Key Engineering Materials. – 2009. – Vol. 415 : Electrochemistry and physical chemical methods in serving materials for sustainable development. – P. 25-28. – http://www.scientific.net/KEM.415.25

290. Photochemistry of Fe(III) complex with glyoxalic acid in aqueous solution / I. P. Pozdnyakov, E. M. Glebov, V. F. Plyusnin, V. P. Grivin, E. Bunduki, N. V. Goryacheva, V. Gladki, Gh. G. Duka // High Energy Chemistry. – 2009. – Vol. 43, Nr 5. – P. 406-409. – Bibliogr. : 18 tit. – www.springerlink.com

289. Removal of direct dyes from textile wastewater by means of combined methods / V. A. Matveevich, G. G. Duka, M. V. Gontsa, V. F. Yambartsev, L. V. Mokanu // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2009. – Vol. 45, Nr 4. – P. 312-317. – Bibliogr. : 18 tit. – www.springerlink.com

288. Un savant sobru şi de sacrificiu de sine (la 70 de ani de la naşterea academicianului Tatiana Constantinov) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Alexandru Chirilov // Akademos : revistă de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2009. – Nr 2 (13). – P. 135-136.

287. Versatility and reactivity of salicylaldehyde S-methylisothiosemicarbazone in palladium(II) complexes / M. D. Revenco, Yu. A. Simonov, G. G. Duka, P. N. Bourosh, P. I. Bulmaga, V. Yu. Kukushkin, E. I. Jora, M. Gdaniec // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 2009. – Vol. 54, Nr 5. – P. 698-707. – Bibliogr. : 38 tit. – www.springerlink.com

286. Амбидентность и реакционная способность S-метилизотиосемикарбазона салицилового альдегида в комплексах палладия(II) / М. Д. Ревенко, Ю. А. Симoнов, Г. Г. Дука, П. Н. Боурош, П. И. Бульмага, В. Ю. Кукушкин, Е. И. Жора, М. Гданец // Журнал неорганической химии. – 2009. – T. 54, Nr 5. – P. 756-765. – Bibliogr. : 38 tit.

285. Дука, Г. Г. Молдавско-украинские культурные и научные связи: история и современность / Г. Г. Дука // Наука та наукознавство (Science and Science of Science). – 2009. – Nr 1. – P. 166-173. – http://naukainform.kpi.ua/Nauka_Naukoznavstvo/Nauka%20N1-2009%20THE%20END.pdf

284. Фотохимия комплекса Fe(III) с глиоксалевой кислотой в водном растворе / И. П. Поздняков, Е. М. Глебов, В. Ф. Плюснин, В. П. Гривин, Е. Бундуки, Н. В. Горячева, В. Гладкий, Г. Г. Дука // Химия высоких энергий. – 2009. – Т. 43, Nr 5. - P. 461-464. – Bibliogr. : 18 tit.

283. Удаление прямых красителей из текстильных сточных вод комбинированными методами / В. А. Матвеевич, Г. Г. Дука, М. В. Гонца, В. Ф. Ямбарцев, Л. В. Мокану // Электронная обработка материалов. – 2009. – Nr 4 (258). – P. 69-75. – Bibliogr. : 18 tit.

282. Photochemistry of Fe(III) complex with glyoxalic acid in aqua solution / Pozdneakov I., Glebov E., Plyusnin V., Grivin V., Bunduchi E., Goreaceva N., Gladchi V., Duca Gh. // Energy Chemistry – 2009 – V.45, N. 5, p. 406-409

281. Duca, Gheorghe. Cuvânt despre un om plenar realizat / Gheorghe Duca // Academicianul Pavel Vlad – savant ilustru şi promotor tenace al ştiinţei : [biobibliografie]. – Ch., 2009. – P. 5-6.

280. Duca, Gheorghe. Ion Bostan, inginerul fără de care nu se poate ridica ţara / Gheorghe Duca // Academicianul Ion Bostan : biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Plăcintă, Ana Rusu. – Ch., 2009. – P. 5-7.

279. Duca, Gheorghe. Ipostazele scriitorului şi cetăţeanului : [Dumitru Matcovschi la 70 de ani] / Gheorghe Duca // Dumitru Matcovschi – Poet şi Om al Cetăţii. – Ch., 2009. – P. 5-6.

278. A sober self-sacrificing scientist (at the 70th anniversary of the academician Tatiana Constantinov / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Alexandru Chirilov // Tatiana Constantinov – prima femeie academician din Republica Moldova : [biobibliografie]. – Ch., 2009. – P. 148-152.

277. Un savant sobru şi de sacrificiu de sine (la 70 de ani de la naşterea academicianului Tatiana Constantinov) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valentina Ciochină, Alexandru Chirilov // Tatiana Constantinov – prima femeie academician din Republica Moldova : [biobibliografie]. – Ch., 2009. – P. 32-37.

276. Realizări inovatoare în tehnologii de biogaz / Covaliov V., Jalba V., Covaliova O., Duca Gh.// Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale, AGEPI, 2009, p.152-155.

275. Duca, Gheorghe. Apa – sursă de viaţă, dar şi o problemă de actualitate : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / interviu realizat de Diana Porubin // Innoviews : bul. informativ-analitic AITT. – 2009. – iulie. – P. 3-5.

274. Duca, Gheorghe. Education, science and innovation: the knowledge – based bearings of the economy / Gheorghe Duca // Consultant. – 2009. – Nr 10. – P. 25-29.

273. Duca, Gheorghe. Cuvânt de adio pentru Grigore Vieru / Gheorghe Duca // Literatura şi Arta. – 2009. – 5 febr. – P. 1.

272. Duca, Gheorghe. De la seismul energetic – la realizarea Strategiei naţionale / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2009. – 6 febr. – P. 8-9.

271. Duca, Gheorghe. Energia unui singur om al Planetei Pământ : [Academicianul Ion Bostan la 60 de ani] / Gheorghe Duca // Făclia. – 2009. – 10 oct. – P. 6.

270. Duca, Gheorghe. Ion Varta, un herostrat care şi-a aprins paiele din cap… / Gheorghe Duca // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 16 oct. – P. 10; 23.

269. Duca, Gheorghe. Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei va deveni centrul talentului din Republica Moldova / Gheorghe Duca // http//omg.md [2009.06.01.].

268. Duca, Gheorghe. Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi : (Academicianul Gheorghe Palade la cea de-a 80-a aniversare) / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 7.

267. Duca, Gheorghe. Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la trecut / Gheorghe Duca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 23 ian. – P. 8.

266. Duca, Gheorghe. Volumul „Republica Moldova”. Ediţie enciclopedică – model de cooperare şi consens social / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2009. – 11 sept. – P. 8-9.

265. Duca, Gheorghe. «Vreau să obţinem măcar un Premiu Nobel pentru Ştiinţă...” : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Viorica Cucereanu // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 febr. – P. 10, 23.

264. Metafora este poezia însăşi : Mihail Dolgan la 70 de ani / Gheorghe Ciocanu, Gheorghe Duca, Victor Stepaniuc, ... // Făclia. – 2009. – 7 febr. – P. 5.

263. Дука, Георге. Дети обладают навыками, и наша задача – развивать их дальше : [интервью Президента АН Молдовы, академика Георге Дука] / записала Дина Круду // http://www.allmoldova.com/int/interview/george-duca-180909.html. – 2009. – 22 сент.

262. Дука, Георге. Молдова – Беларусь: дружим академиями : [интервью Президента АН Молдовы, академика Георге Дука] / записал Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 29 янв. – Р. 3.

261. Дука, Георге. «Наука – это шаг в будущее» : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записала Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2009. – 30 янв. – Р. 6-7.

260. Дука, Георге. Четыре пилона экономики знаний : [интервью с Президентом АН Молдовы, академиком Георге Дука] / записал Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 14.

2008

259. Дука Г.Г., Шарагов В.А. Структура поверхностных слоев листового стекла, выщелоченного кислыми газами по данным ИК спектроскопии // Fizica şi Tehnica: procese, modele, experimente. 2008. - Nr 2. P. 61-69.

258. Gheorghe Duca, Natalia Marchita, Aliona Mereuta, Herbert G. Boechzelt / Study of the separation process of tartric acid by ion-exchange with solid anionites amberlite IRA-67 and amberlite IRA-410 //Environmental Engineering and Management Journal. - Iasi, July/August 2008, Vol.7, No. 4, 413-413. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol7/no4/14_Duca.pdf

257. Duca, Gheorghe. Pledoarie pentru progres: [Boris Melnic la 80 de ani] / Gheorghe Duca // Univers Om: revista şt. populară. – 2008. – Nr 1. – P. 5.

256. Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al ştiinţelor agricole şi agriculturii contemporane autohtone / Gh. Duca, T. Furdui, A. Gorodenco, V. Rudic, A. Spivacenco, A. Ciubotaru, S. Toma, I. Toderaş, A. Chirilov, Valentina Ciochină // Academicianul Mihail Lupaşcu – ctitor şi patriarh al agriculturii: [biobibliogr.]. – Chişinău, 2008. – P. 5-11.

255. Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă – scriitorul care ne reprezintă neamul / Gheorghe Duca // Fenomenul artistic Ion Druţă. – Chişinău, 2008. – P. 5-7.

254. Duca, Gheorghe. „Cred în puterea ştiinţei”: [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Viorica Cucereanu // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 3-4.

253. Duca, Gheorghe. Foreword of the President of the Academy of Sciences of Moldova Republic / Gheorghe Duca // The Jahn-Teller Effect and Beyond: Selected Works of Isaac Bersuker with Commentaries. – Chişinău, 2008. – P. 3.

252. Duca, Gheorghe. Iniţiator al noilor direcţii ştiinţifice în oenologie: [acad. Boris Gaina] / Gheorghe Duca // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova. – 2008. – Nr 3. – P. 29.

251. Duca, Gheorghe. Physical methods of fast reactions investigation / Gheorghe Duca, Natalia Secara, Daniela Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 22-30. – Bibliogr.: 53 tit.

250. Duca, Gheorghe. Pledoarie pentru progres: [Boris Melnic la 80 de ani] / Gheorghe Duca // Univers Om: revista şt. populară. – 2008. – Nr 1. – P. 5.

249. Duca, Gheorghe. Science and innovation within lasting progress / Gheorghe Duca // Consultant. – 2008. – Nr 6. – P. 22-28.

248. Duca, Gheorghe. Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Akademos: rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 3-7.

247. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi inovarea în dezvoltarea durabilă / Gheorghe Duca // Consultant. – 2008. – Nr 6. – P. 22-28.

246. Duca, Gheorghe. Vasile Anestiadi, dascăl al intelectualităţii / Gheorghe Duca // Akademos: rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2008. – Nr 3 (10). – P. 7-9.

245. Estimation of the natural water self-purification capacity from the kinetic sandpoint / Gheorghe Duca, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi, Lidia Romanciuc,Nelli Goreaceva // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 10-21. – Bibliogr.: 44 tit.

244. Gonţa, Maria. Establishment of the antioxidant/antiradical activity of the inhibitors using the DPPH-radical / Maria Gonţa, Gheorghe Duca, Diana Porubin // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 118-126. – Bibliogr.: 29 tit.

243. Physicochemical characterization of sanguinarine-hydroxypropyl-β-cyclodextrin binary and ternary systems / Veaceslav Boldescu, Irina Kacso, Gheorghe Borodi, Ioan Bratu, Gheorghe Duca // Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry and Macrocyclic Chemistry. – 2008. – Vol. 62, Nr 1/2. – P. 143-148. – Bibliogr.: 14 tit. – www.springerlink.com/

242. Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Anatol Gorodenco, Anatolie Spivacenco, Simion Toma // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2008. – Nr 1-2 (9). – P. 48-54.

241. Spectrophotometric studies of sanguinarine-β-cyclodextrin complex formation / Veaceslav Boldescu, Irina Kacso, Ioan Bratu, Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 85-88. – Bibliogr.: 15 tit.

240. The study of redox conditions in the Dniester River / Viorica Gladchi, Nelli Goreaceva, Gheorghe Duca, Elena Bunduchi, Lidia Romanciuc, Igor Mardari, Ruslan Borodaev // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2008. – Vol. 3, Nr 1. – P. 70-76. – Bibliogr.: 33 tit.

239. Utilizarea câmpului electric în procesul de ardere a gazului natural / Lucian Păunescu, Gheorghe Duca, Aurel Gaba, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, George Surugiu // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2008. – Nr 1 (37). – P. 1-6.

238. Дука, Георге. Зачинатель новых научных направлений в энологии и биотехнологии: [акад. Борис Гаина] / Георге Дука // Виноградарство и виноделие в Молдове. – 2008. – Nr 3. – P. 29.

237. Дука, Георге. Наука и иновации в долгосрочном развитии / Георге Дука // Consultant. – 2008. – Nr 6. – P. 22-28.

236. Крачун, А. Стандарты ЕС на вредные выбросы автомобилей и качество атмосферного воздуха в Республике Молдова / А. Крачун, Г. Дука, В. Ене // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2008. – Nr 2 (38). – P. 6-12. – Bibliogr.: 6 tit.

2007

235. Agricultura durabilă – necesitate şi obiectiv prioritar / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Serafim Andrieş, … // Agricultura Moldovei. – 2007. – Nr 9. – P. 13-14.

234. Crăciun, Alexandru. Standarde de toxicitate ale Uniunii Europene şi calitatea mediului ambiant din Republica Moldova / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, V. Ene // Meridian ingineresc. – 2007. – Nr 1. – P. 11-16.

233. Development of Multipurpose Plastic Lubricants and Study of Their Tribological and Rheo / Alexandru Craciun, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca, V. Moraru, Tudor Sajin // Meridian ingineresc. – 2007. – Nr 2. – P. 11.

232. Duca, Gheorghe. Asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova / Gheorghe Duca, Vitalie Postolatii // Itinerar Strategic: revistă de studii de securitate şi apărare. – 2007. – Nr 1-2. – P. 8-23. – Bibliogr.: 8 tit.

231. Duca, Gheorghe. Cercetarea şi Inovarea – două imperative de interes public major pentru dezvoltarea ţării / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2007. – Nr 1(6). – P. 5-13.

230. Duca, Gheorghe. Coloana de rezistenţă a spiritualităţii autohtone şi universale / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2007. – Nr 1(6). – P. 28-29.

229. Duca, Gheorghe. Cu drag şi preţuire despre Eugen Doga / Gheorghe Duca // Eugen Doga: compozitor, academician. – Chişinău, 2007. – P. 5-7.

228. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Neliniştea memoriei: evoluţia chimiei în Moldova şi avatarurile vieţii. Sinteze. Portrete. Medalioane. Reflecţii / Dumitru Batîr. – Chişinău, 2007. – P. 3-4.

227. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca, Ion Ababii // Catalogul inovaţiilor top: Produse farmaceutice şi medicamente, obţinute din materiile prime locale = Каталог инноваций: Фармацевтические продукты и медикаменты, полученные из отечественного сырья. – Chişinău, 2007. – Vol. 5. – P. 3.

226. Duca, Gheorghe. Dear Readers! / Gheorghe Duca // Oportunităţi de cercetare pentru tineri în domeniul Tehnologiei Informaţiei în Republica Moldova = Research Opportunities for Youth in Information Technologies in Moldova. – Chişinău, 2007. – P. 3-4.

225. Duca, Gheorghe. Dumitru Batâr: the infinite road of the hourglass / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 123-125.

224. Duca, Gheorghe. Ecological Chemistry in New Independent States of the Former Soviet Union / Gheorghe Duca // CLEAN – Soil, Air, Water. – 2007. – Vol. 35, Nr 1. – P. 17-25. – Bibliogr.: 29 tit. – www.oaresciences.org/

223. Duca, Gheorghe. Inovarea şi competitivitatea în ştiinţă – chezăşie a integrării în spaţiul european / Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2007. – Nr 4. – P. 5-7.

222. Duca, Gheorghe. Maratonul înălţării: [file din biografia lui Dumitru Batâr, doctor-habilitat, profesor] / Gheorghe Duca // Moldova: ser. nouă. – 2007. – Nr 1-2. – P. 37-39.

221. Duca, Gheorghe. Prefaţă / Gheorghe Duca // Biotehnologii ecologice viti-vinicole. – Chişinău, 2007. – P. 11-14.

220. Duca, Gheorghe. Stimaţi cititori! / Gheorghe Duca // Oportunităţi de cercetare pentru tineri în domeniul Tehnologiei Informaţiei în Republica Moldova = Research Opportunities for Youth in Information Technologies in Moldova. – Chişinău, 2007. – P. 3-4.

219. Duca, Gheorghe. Ştiinţa pentru pace şi dezvoltare / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2007. – Nr 4 (8). – P. 3-5.

218. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi dezvoltarea naţională / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2007. – Nr 2-3 (7). – P. 58-60.

217. Duca, Gheorghe. Timpul regăsirii. Prof. Dumitru Batâr la 80 de ani / Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2007. – Nr 1. – P. 94-95.

216. Investigation of grape seed proanthocyanidins. Achievements and perspectives / V. Kulciţki, P. F. Vlad, Gheorghe Duca, T. Lupaşcu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 36-50. – Bibliogr.: 68 tit.

215. Înlăturarea coloranţilor activi din soluţiile-model şi apele reziduale prin metode electrochimice / Gheorghe Duca, Vera Matveevici, Maria Gonţa, Valeria Zamşa // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 7. – P. 205-212. – Bibliogr.: 11 tit.

214. Înlăturarea coloranţilor direcţi din apele reziduale textile prin metode electrochimice / Gheorghe Duca, Vera Matveevici, Maria Gonţa, Olga Coptu // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 256-260. – Bibliogr.: 6 tit.

213. Savant de pe linia de avangardă a ştiinţei: (acad. Valerie Rudic la 60 de ani) / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Tatiana Constantinov, … // Academicianul Valeriu Rudic: Biobibliografie. – Chişinău, 2007. – P. 18-23.

212. Transferul tehnologic în cadrul Programului de Stat „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi” / Gheorghe Duca, A. Mereuţă, M. Gonţa, V. Covaliov, T. Lupaşcu, V. Căldare, E. Iorga; rec. şt.: B. Gaina // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova: publicaţie şt.-practică, analitică şi de informaţie. – 2007. – Nr 4. – P. 14-17; Nr 5. – P. 16-18; Nr 6. – P. 21-23. – Bibliogr.: 28 tit.

211. Vlad, Pavel. Research directions and the most relev and achievements of chemistry researchers in the Republic of Moldova for the period of 2004-2007 / Pavel Vlad, Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2007. – Vol. 2, Nr 1. – P. 8-14.

210. Дука, Георге. Анализ состояния энергетической безопасности Республики Молдова / Г. Г. Дука, В. М. Постолатий, Е. В. Быкова // Управляемые электропередачи: Труды (2001-2007) / Акад. Наук Молдовы. – 2007. – Вып. 8 (23). – Р. 93-106. – Bibliogr.: 8 tit.

209. Дука, Георге. Предисловие / Георге Дука // Традиционная духовная культура гагаузов: этнорегиональные особенности / Е. Н. Квилинкова; Акад. Наук Респ. Молдова, … – Chişinău, 2007. – P. 3.

208. Дука, Георге. Предисловие / Георге Дука // Экологическая химия: сб. учебных программ и методических материалов для студентов и аспирантов химического факультета в ун-тах / под ред. А. Г. Самурзиной; Казахский Нац. Ун-т им. Аль-Фераби . – Алматы, 2007. – Р. 3-5.

207. Дука, Георге. Растительное сырье для получения горюче-смазочных материалов и энергетическая безопасность Республики Молдова / Г. Дука, А. Крачун // Problemele energeticii regionale. – 2007. – Nr 1. – P. 13-23. – Bibliogr.: 8 tit.

206. Дука, Георге. Растительное сырье для получения горюче-смазочных материалов, энергетическая и экологическая безопасность Республики Молдова / Г. Дука, А. Крачун, Т. Сажин // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2007. – Nr 1 (31). – P. 38-44. – Bibliogr.: 4 tit.

205. Ковалева, Ольга. Разработка гибридных каталитических реакторов для фотодеструкции стойких органических загрязнителей / Ольга Ковалева, Виктор Ковалев, Георгий Дука // Studia Universitatis. Ser. Ştiinţe ale naturii / Univ. de Stat din Moldova. – 2007. – Nr 1. – P. 246-255. – Bibliogr.: 12 tit.

204. Технологическое переустройство в рамках Государственной программы «Переработка и использование отходов винодельческой промышленности, а также производство новых видов продукции» / Г. Дука, А. Мереуцэ, М. Гонца, В. Ковалев, Т. Лупашку, В. Кэлдаре, Е. Йорга; науч. рец.: Б. Гаина // Виноградарство и виноделие в Молдове: научно-практическое, аналитическое, информационное период. изд. – 2007. – Nr 5. – P. 18-21; Nr 6. – P. 21-23.

2006

203. Academicianul Simion Toma – personalitate marcantă în ştiinţa naţională / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Petru Patron, … // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 2 (299). – Р. 179-182.

202. Assessment of Kinetic Parameters in the Waters of the Nistru Course in the Section Naslavcea – Dubasari / Elena Bunduchi, Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Nelli Goreaceva, Igori Mardari // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 68-73. – Bibliogr.: 6 tit.

201. Boldescu, V. Anticancer effects of sanguinarine at the presence of povidone K30 and hydroxypropyl-B-cyclodextrin / V. Boldescu, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 3 (300). – Р. 33-39. – Bibliogr.: 15 tit.

200. Duca, Gheorghe. „Adevărata generozitate faţă de viitor constă în a dărui totul prezentului…”: [interviu cu Gheorghe Duca] / Lora Rucan // Voci umane, destine neordinare. – Chişinău, 2006. – P. 86-91.

199. Duca, Gheorghe. Adresarea preşedintelui Academiei de Ştiinţe a Moldovei către comunitatea ştiinţifică din ţară / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2006. – Nr 2. – P. 1-3. – www.asm.md.

198. Duca, Gheorghe. Cetatea cugetului lucid şi a spiritului descarcerat / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2006. – Nr 2 (3). – P. 4-5.

197. Duca, Gheorghe. Cîte ceva despre filosofia substanţelor chimice: [dialog cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Vasile Odoleanu // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova: publicaţie şt.-practică, analitică şi de informaţie. – 2006. – Nr 3. – P. 15-17.

196. Duca, Gheorghe. Cuvânt de salut oamenilor de afaceri / Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în nanotehnologii, inginerie industrială, materiale şi tehnologii de construcţie = Каталог инноваций в области нанотехнологий, индустриальной инженерии, строительных материалов и технологий. – Ch., 2006. – Vol. 3. – P. 3.

195. Duca, Gheorghe. Cuvânt despre colegul, academicianul Teodor Furdui / Gheorghe Duca // Academicianul Teodor Furdui: savant, mentor, militant. – Chişinău, 2006. – P. 47-49.

194. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Academia de Ştiinţe a Moldovei: Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006. – Chişinău, 2006. – P. 5.

193. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Catalogul inovaţiilor top în ingineria mediului, tehnologii şi produse ecologic pure = Каталог инноваций в области инженерии окружающей среды, экологически чистых технологий и продуктов. – Chişinău, 2006. – Vol. 4. – P. 3.

192. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Dicţionar (1961-2006). – Chişinău, 2006. – P. 5.

191. Duca, Gheorghe. Economy's European vector has no alternative / Gheorghe Duca // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 134-136.

190. Duca, Gheorghe. Foreword / Gheorghe Duca // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 7.

189. Duca, Gheorghe. Organizarea ştiinţei şi a procesului inovaţional pe teritoriul postsovetic: experienţa Republicii Moldova / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – 2006. – Nr 1. – P. 1-4.

188. Duca, Gheorghe. Preface / Gheorghe Duca // Academy of Sciences of Moldova. – Chişinău, 2006. – P. 5-6.

187. Duca, Gheorghe. Prefaţă / Boris Melnic, Trifan Miroliubov // Omul. – Chişinău, 2006. – P. 7-8.

186. Duca, Gheorghe. Pronosticul şi strategia dezvoltării chimiei în funcţie de tendinţele de dezvoltare a ştiinţei şi necesităţile practice ale economiei naţionale / Gheorghe Duca, Aurelian Gulea // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. – 2006. – Nr 1(298). – Р.162-173.

185. Duca, Gheorghe. Republica Moldova – 15 ani de independenţa: [răspunsurile la ancheta “Moldovei”] / Gheorghe Duca // Moldova: ser. nouă. – 2006. – Nr 8-9. – P. 12: fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

184. Duca, Gheorghe. Revitalizarea Academiei de Ştiinţe – o şansă pentru viitorul ţării: [interviu cu Gheorghe Duca, preş. Acad. de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare: Boris Marian // Moldova: ser. nouă. – 2006. – Nr 4-5. – P. 10-12: fotogr. – Text şi în lb. engl., rusă.

183. Duca, Gheorghe. Revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării: realizări şi perspective / Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2006. – Nr 1. – P. 5-10.

182. Duca, Gheorghe. 60 de ani de cercetare academică în Republica Moldova / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2006. – Nr 3-4. – P. 3-6.

181. Duca, Gheorghe. The Forecast and the Strategy of Chemistry Development / Gheorghe Duca, Aurelian Gulea // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 8-16.

180. Duca, Gheorghe. Un spirit european uriaş – Constantin Stere / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2006. – Nr 1(2). – P. 3.

179. Duca, Gheorghe. Vectorul european al economiei nu are alternativă / Gheorghe Duca // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 19-21.

178. (4r)-4-Hydroxy-1-Nitroso-L-Proline: Synthesis, X-Ray Structure, Ab Initio and Conformational Calculations / Marina S. Fonari, Iu. M. Chumakov, Gheorghe G. Duca, Edward Ganin, Arkadii A. Javolovskii, T. Lis, Iurii Simonov // Tetrahedron. – 2006. – Vol. 62. – P. 8779-8786.

177. Instrument armonios de legătură dintre ştiinţă şi practică / …, Gheorghe Duca, … // Viticultura şi Vinificaţia în Moldova: publicaţie şt.-practică, analitică şi de informaţie. – 2006. – Nr 2. – P. 2.

176. Studies on the water solubilization processes of oenotannins and their phisico-chemical properties / Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu, Pavel Vlad, Veaceslav Kulciţki, Raisa Nastas // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 74-79. – Bibliogr.: 6 tit.

175. Şedinţa ordinară a Clubului Naţional Parteneriat “Ştiinţa şi Business” [coord. de acad. Gheorghe Duca] // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2006. – Nr 3. – P. 88-89.

174. Tehnologii cu consum redus de energie şi surse alternative de energie: [şed. Clubului Naţ. Parteneriat “Ştiinţa şi Business” coord. de acad. Gheorghe Duca] // Pro Business. – 2006. – Nr 5. – P. 13; Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2006. – Nr 2. – P. 43-44.

173. Ţugui, Tatiana. Development of National Emission Factors for Solid Waste Disposal on Land Greenhouse Gas Source Category of the National Inventory in the Republic of Moldova / Tatiana Ţugui, Gheorghe Duca, Marius Ţăranu // Chemistry Journal of Moldova. General, Industrial and Ecological Chemistry. – 2006. – Vol. 1, Nr 1. – P. 61-67. – Bibliogr.: 13 tit.

172. Гармоничное связующее звено между наукой и практикой / …, Георге Дука, … // Виноградарство и виноделие в Молдове: научно-практическое, аналитическое, информационное период. изд. – 2006. – Nr 2. – P. 2.

171. Дука, Георге. Европейский вектор экономики не имеет альтернативы / Георге Дука // Consultant. – 2006. – Nr 5. – P. 79-81.

170. Дука, Георге. Кое что о философии химических веществ: [беседа с президентом Акад. Наук Молдовы Георге Дука] / беседовал Василе Одоляну // Виноградарство и виноделие в Молдове: научно-практическое, аналитическое, информационное период. изд. – 2006. – Nr 3. – P. 15-17.

169. Дука, Георге. Приветствие / Георге Дука // Victor Covaliov la 70 de ani: biobibliografie. – Chişinău, 2006. – P. 5-7.

168. Изменение солевого состава малых рек Молдовы в условиях регулирования стока / Нелли Горячева, Георге Дука, Виорика Гладки, Лидия Романчук // Эколого-гидрохимические проблемы изучения и использования водных ресурсов: сборник ст. – Казань, 2006. – Р. 137-139.

2005

167. Г. Дука. Органiзацiя науки та iнновацiйного процесу на пострадянському просторi: молдавський досвiд/ Г.Дука // Вiсник Нацiональноi Академii Украiни, 2005, № 4, ISSN 0372-6436. http://www.nbuv.gov.ua/portal/all/herald/2005-04/art7-v4-5.pdf


166. Acţiunea de promovare a valorilor culturale şi descoperire de talente tinere: Caravela culturii – „Euro-Moldova ART”: opinii şi doleanţe / Gheorghe Duca, … – Chişinău, 2005. – P. 3.

165. Duca, Gheorghe. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi dialogul european / Gheorghe Duca // Academica: Rev. de Ştiinţă, Cultură şi Artă. – 2005. – Nr 35. – P. 28-31.

164. Duca, Gheorghe. Academia de Ştiinţe a Moldovei şi dialogul european / Gheorghe Duca // Akademos: Rev. de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă. – 2005. – Nr 1. – P. 3-6.

163. Duca, Gheorghe. Argument / Gheorghe Duca, Constantin Mihailescu // Ciuperci. Plante fără flori. – Chişinău, 2005. – P. 6. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 1).

162. Duca, Gheorghe. Argument / Gheorghe Duca, Constantin Mihailescu // Plante cu flori - I. – Chişinău, 2005. – P. 6. – (Lumea vegetală a Moldovei. Vol. 2).

161. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. – 2005. – Nr 1 (1). – P. 5.

160. Duca, Gheorghe. Mai mult sprijin pentru ştiinţa / Gheorghe Duca // Profit. – 2005. – Nr 9. – P. 33. – Idem şi în lb. rusă.

159. Duca, Gheorghe. Obiectivele strategice ale dezvoltării ştiinţei şi inovării / Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2005. – Nr 1. – P. 5-8. 161. Duca, Gheorghe. Obiectivele strategice ale dezvoltării ştiinţei şi inovării / Gheorghe Duca // Pro Business. – 2005. – Nr 6. – P. 2-3.

158. Duca, Gheorghe. Un împătimit al ştiinţei fundamentale / Gheorghe Duca // Strădania de a-l uni pe om cu universul: Academicianul Boris Matienco, 1929-2004: Biobibliografie. – Chişinău, 2005. – P. 18-19.

157. Electrochemical methods for nitrates removal from waste waters / Maria Jitaru, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Vera Matveevici // Analele şt. Ser. Şt. chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2005. – P. 571-577. – Bibiliogr.: 39 tit.

156. Nitrosation of hydrochlorothiazide and the modes of binding of the N-nitroso derivative with two macrocycles possesing an 18-membered crown ether cavity / Iurii Simonov, Marina S. Fonari, Gheorghe G. Duca, Maria V. Gonţa, Edward K. Ganin, Arkadii A. Javolovskii, Maria Gdaniec, Janusz Lipkowski // Tetrahedron. – 2005. – Vol. 61, Nr 27. – P. 6596-6601.

155. Дука, Г. Г. Аспекты проблемы энергетической безопасности Республики Молдова / Г. Г. Дука, В. М. Постолатий, Е. В. Быкова // Problemele energeticii regionale. – 2005. – Nr 1. – P. 13-27. – Bibiliogr.: 8 tit.

152. Дука, Г. Г. Российские ученые будут сотрудничать с учеными Молдовы: [подписание соглашения о сотрудничестве между Акад. Наук Молдовы и Российским фондом фундаментальных исследований] / Г. Г. Дука // Вестник РФФИ. – 2005. – Nr 2. – P. 8-9.

2004

151. Brega, V. Industria / V. Brega, Gheorghe Duca, P. Groza // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003: (raport naţional). – Chişinău, 2004. – P. 23-25.

150. Brega, V. Industry / V. Brega, Gheorghe Duca, P. Groza // Republic of Moldova: State of the Environment Report 2003. – Chişinău, 2004. – P. 18-19.

149. Duca, Gheorghe. Agricultura ecologică: [Tehnologii avansate în agricultură şi protecţia mediului înconjurător: materiale ses. şt., 27 noiemb. 2003] / Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 1. – Р.10-16.

148. Duca, Gheorghe. Argument / Gheorghe Duca, Constantin Mihailescu // Mamifere / A. Munteanu, M. Lozanu. – Chişinău, 2004. – P. 4. – (Lumea animală a Moldovei. Vol. 4).

147. Duca, Gheorghe. Mediul şi sănătatea: de la Londra şi Johannesburg spre Budapesta / Gheorghe Duca, Andrei Isac, Ion Barbărasă // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2004. – Nr 4(15). – P. 24-25.

146. Duca, Gheorghe. Perspectivele ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2004. – Nr 4. – P. 9-13.

145. Etude du procede de destruction des colorants pendant le traitement electrochimique des eaux usee / Gheorghe Duca, M. Gonţa, V. Matveevici, Diana Porubin, Olesea Nistor // Actes du troisieme Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquee (CoFrRoCa-2004). – Bacău, 2004. – P. 359.

144. Etude du procedes de reduction electrochimique des nitrate / Gheorghe Duca, M. Gonţa, V. Matveevici, V. Iambarţev, V. Călugăreanu, T. Pripa // Actes du troisieme Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquee (CoFrRoCa-2004). – Bacău, 2004. – P. 408-411.

143. Iacovlev, V. Economia şi mediul / V. Iacovlev, Gheorghe Duca, A. Stratan // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003: (raport naţional). – Chişinău, 2004. – P. 14-20.

142. Iacovlev, V. Environmental Economics / V. Iacovlev, Gheorghe Duca, A. Stratan // Republic of Moldova: State of the Environment Report 2003. – Chişinău, 2004. – P. 13-16.

141. L’Impact des nitrites, nitrates et N-nitrosamines sur la sante et leur contenu dans les produits carnes / Gheorghe Duca, M. Gonţa, V. Matveevici, V. Iambarţev // ACTES du seminaire d’animation regionale (Region Europe Centrale et Occidentale) SAR-2004. – Chişinău, 2004. – P. 43-48. – Bibiliogr.: 12 tit.

140. Managementul deşeurilor / C. Bulimaga, Gheorghe Duca, M. Iftodi, L. Ilaşcu // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003: (raport naţional). – Chişinău, 2004. – P. 88.

139. Modelarea şi optimizarea procesului de decontaminare a apelor poluate cu motorină, utilizând ca material sorbtiv deşeul lemnos / Corneliu Cojocaru, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca, Camelia Popa, Igor Mardari // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2004. – Nr 3(14). – P. 5-10. – Bibiliogr.: 15 tit.

138. Municipal solid waste composition study / Tatiana Ţugui, Gheorghe Duca, Marius Ţăranu, V. Mîrza, Irina Draguţan // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe biologice, chimice şi agricole. – 2004. – Nr 4. – Р.114-119. – Bibiliogr.: 7 tit.

137. Production of tartric acid from wine yeast via reactive extraction: [Proc. of the 2nd Int. Conf. on Environmental Engineering and Management–ICEEM/02, Iaşi, 23-26 Sept. 2004] / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţă, Maria Gonţa, Cornel Cojocaru // Environmental Engineering and Management Journal. – 2004. – Vol. 3, Nr 4. – P. 771-780. – Bibiliogr.: 7 tit.

136. Waste Management / C. Bulimaga, Gheorghe Duca, M. Iftodi, L. Ilaşcu // Republic of Moldova: State of the Environment Report 2003. – Chişinău, 2004. – P. 54.

2003

135. Cojocaru, Corneliu. Process simulation of hydrocarbons removal from water surfase using a capillary absorption system / Corneliu Cojocaru, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca // Environmental Engineering and Management Journal. – 2003. – Vol. 2, Nr 1. – P. 47-54. – Bibliogr.: 7 tit.

134. Duca, Gheorghe. Anul 2002 – realizări şi perspective: [activitatea Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / Gheorghe Duca // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2003. – Nr 1(6). – P. 2-3.

133. Duca, Gheorghe. Argument / Gheorghe Duca // Peşti. Amfibieni. Reptile / T. Cozari, – Chişinău, 2003. – P. 4. – (Lumea animală a Moldovei. Vol. 2).

132. Duca, Gheorghe. Cuvânt către cititor / Gheorghe Duca // Manual pentru inspectorii de stat de mediu. – Chişinău, 2003. – P. 3.

131. Duca, Gheorghe. Cuvânt către cititor / Gheorghe Duca // Starea mediului în Republica Moldova în anul 2002: (raport naţional). – Chişinău, 2003. – P. 3-5.

130. Duca, Gheorghe. Dezvoltarea durabilă e o şansă: [interviu cu Gheorghe Duca, min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, participant la lucr. Reuniunea Mondială privind Dezvoltarea Durabilă de la Johannesburg, 24 aug.-4 sept. 2002] / consemnare: Ion Şcerbina // Panoramic TV. – 2003. – Nr 2. – P. 15-18.

129. Duca, Gheorghe. Foreword / Gheorghe Duca // Republic of Moldova: State of the Environment Report 2002. – Chişinău, 2003. – P. 3-4.

128. Duca, Gheorghe. Specii invazive şi soluţii: [seminarul regional şt.-practic, 16-17 oct. 2003] / Gheorghe Duca // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2003. – Nr 6(11). – P. 10.

127. Duca, Gheorghe. 35 ani de activitate a organelor de protecţie a mediului din Republica Moldova / Gheorghe Duca // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2003. – Nr 4(9). – P. 3-4.

126. Скурлатов, Ю. И. Загрязнение и самоочищение природной водной среды / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2003. – Nr 3(8). – P. 4-11. – Bibliogr.: 15 tit.

2002

125. Analysis of Tobacco-Specific Nitrosamines in Moldovan Cigarette Tobacco / Irina Stepanov, Steven G. Carmella, Stephen S. Hecht, Gheorghe Duca // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2002. – Vol. 50, Nr 10. – P. 2793-2797.

124. Autoepurarea radicală sistemelor acvatice în prezenţa unor substanţe tiolice / Viorica Gladchi, Gheorghe Duca, Nelli Goreaceva, Lidia Romanciuc // Analele şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2002. – P. 396-400.

123. Duca, Gheorghe. Advances and Prospects of Ecological Chemistry / Gheorghe Duca // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2002. – Nr 3 (3). – P. 4-9. – Bibliogr.: 6 tit.

122. Duca, Gheorghe. Chimia ecologică: realizări şi perspective / Gheorghe Duca // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2002. – Nr 2 (2). – P. 5-10.

121. Duca, Gheorghe. Estimarea riscului chimic şi importanţa sa pentru deciziile de mediu / Gheorghe Duca, Igor Mardari // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2002. – Nr 2. – P. 37-41.

120. Duca, Gheorghe. O Carte Roşie ce se vrea verde: [interviu cu acad. Gheorghe Duca, ministrul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului] / pentru conformitate: Efim Bivol // Noi. – 2002. – Nr 1. – P. 3.

119. Ene, Vladimir. Influenţa catalizatorului omogen asupra reducerii conţinutului de emisii nocive de la motoarele cu ardere internă / Vladimir Ene, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2002. – Nr 4. – P. 53-57.

118. Estimarea riscului pentru sănătate a n-nitrozoaminelor specifice tutunului / Irina Stepanov, Gheorghe Duca, Vladimir Şutchin, Gheorghe Ţâbârnă, Stephen S. Hecht, Steve Carmella // Analele şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2002. – P. 413-416.

117. Mathematical modelling and optimization of synthesis process of dihydroxyfumarate acid sodium salt / Gheorghe Duca, C. Oniscu, A. Mereuţă, C. Cojocaru, M. Gonţa // Roumanian Biotechnological Letters. – 2002. – Vol. 7, Nr 5. – P. 897-904. – Bibliogr.: 5 tit.

116. Mathematical modelling and optimization of tartaric acid separation process from aqueous phase by reactive extraction / C. Oniscu, C. Cojocaru, A. Mereuţă, D. Caşcaval, Gheorghe Duca // Roumanian Biotechnological Letters. – 2002. – Vol. 7, Nr 6. – P. 986-993.

115. NOx and SO2 removal from exhaust gases in combined electric field / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Cleopatra Botez, Gheorghe Duca // Environmental Engineering and Management Journal. – 2002. – Vol. 1, Nr 2. – P. 147-154. http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/vol1/no2//3Sajin%20et%20al%20%20abstract.pdf

114. Selective separation of organic oxyacids from aqueouse phase by reactive extraction / C. Oniscu, A. Mereuţă, D. Caşcaval, Gheorghe Duca // Roumanian Biotechnological Letters. – 2002. – Vol. 7, Nr 5. – P. 933-940. – Bibliogr.: 7 tit.

113. Stepanov, Irina. Cancer Chemopreventive and Antioxidant Activity of Resveratrol, a Natural Polyphenolic Compound / Irina Stepanov, Gheorghe Duca // Mediul Ambiant: rev. şt. de informaţie şi cultură ecologică. – 2002. – Nr 5 (5). – P. 17-20. – Bibliogr.: 24 tit.

112. Tobacco-specific n-nitrosamines and their precursors in tobacco and smoke of moldovan cigarettes / Irina Stepanov, Stephen S. Hecht, Steve Carmella, Gheorghe Duca, Maria Gonţa // Analele şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2002. – P. 408-412. – Bibliogr.: 19 tit.

111. Transformările redox catalitice ale tioureei în mediul acvatic / Viorica Gladchi, Gheorghe Duca, Nelli Goreaceva, Lidia Romanciuc // Analele şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2002. – P. 392-395.

2001

110. Dehidrogenarea etilbenzenului pe catalizator de . IV. Influenţa promotorilor , şi asupra activităţii şi selectivităţii catalitice / Nicu Dulămiţă, Maria Jitaru, Maria Stanca, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Radu Crăciun, Maria Olea // Analele şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2001. – P. 330-339. – Bibliogr.: 12 tit.

109. Duca, Gheorghe. Cuvânt înainte / Gheorghe Duca, Arcadie Capcelea // Cartea Roşie a Republicii Moldova. – Ed. a doua. – Chişinău, 2001. – P. 5.

108. Duca, Gheorghe. Foreword / Gheorghe Duca, Arcadie Capcelea // Cartea Roşie a Republicii Moldova. – Ed. a doua. – Chişinău, 2001. – P. 5.

107. Duca, Gheorghe. Prefaţă / Gheorghe Duca // Legislaţia ecologică a Republicii Moldova (1999-2000). – Chişinău, 2001. – P. 5.

106. Melnic, Boris. Un om al inspiraţiei şi al zbuciumului necunten: [despre Dumitru Batîr, doctor-habilitat, profesor] / Boris Melnic, Boris Matienco, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 2001. – Nr 1(286). – Р. 138-140.

105. Гладкий, В. И. Редокс – состояние и процессы самоочищения / В. И. Гладкий, Г. Г. Дука, Н. В. Горячева // Экология окружающей среды стран СНГ: Экологические проблемы окружающей среды, пути и методы их решения. – 2001. – www.ecologylife.ru

104. Очистка природных вод от избыточных нитрат-ионов / Г. Дука, М. Гонца, В. Матвеевич, В. Ямбарцев // Экология окружающей среды стран СНГ: Экологические проблемы окружающей среды, пути и методы их решения. – 2001. – www.ecologylife.ru

2000

103. Characterization of magnetic fluids for their usage in environmental technologies / V. Pode, I. Luminosu, C. Marcu, Gheorghe Duca // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 326-329. – Bibliogr.: 8 tit.

102. Considerations concerning the formation of non-volatile chlorinated organic compounds in the chlorination process of water / Georgeta Burtică, Rodica Pode, Sidonia Herman, Eveline Popovici, Gheorghe Duca // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 321-325. – Bibliogr.: 8 tit.

101. Covaliov, Victor. Noua strategie de dezvoltare a ecologiei industriale / Victor Covaliov, Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 2000. – Nr 1. – P. 46-50.

100. Duca, Gheorghe. Peroxidul de hidrogen şi starea redox a apelor naturale / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 330-333. – Bibliogr.: 7 tit.

99. Duca, Gheorghe. Surse de alternativă: [interviu cu Gheorghe Duca] / consemnare: Boris Stratulat // Moldova şi lumea. – 2000. – Nr 11/12. – P. 5.

98. Goreaceva, Nelli. Problemele apelor de suprafaţă ale Republicii Moldova / Nelli Goreaceva, Lidia Romanciuc, Gheorghe Duca // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 367-373. – Bibliogr.: 7 tit.

97. Stepanov, Irina. Oxizi de azot în fumul de ţigări produse în Moldova / Irina Stepanov, Maria Gonţa, Gheorghe Duca // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 2000. – P. 349-351. – Bibliogr.: 8 tit.

1999

96. Duca, Gheorghe. Nu trădaţi această dragoste: [interviu cu Gheorghe Duca] / consemnare: Valerie Volontir // Noi. – 1999. – Nr 2. – P. 6-7, 23.

95. Duca, Gheorghe. Poluarea aerului şi deşeurile solide / Gheorghe Duca, Lidia Romanciuc // Starea mediului ambiant în Republica Moldova: opinia unor organizaţii nonguvernamentale. – Chişinău, 1999. – P. 97-102.

94. Duca, Gheorghe. Predecesorii substanţelor cancerogene în tutun şi în fumul de tutun şi legităţile cinetice ale intreracţiunii lor / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Irina Stepanov // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1999. – P. 190-193. – Bibliogr.: 13 tit.

93. Duca, Gheorghe. Resursele de apă / Gheorghe Duca, Nelli Goreacev // Starea mediului ambiant în Republica Moldova: opinia unor organizaţii nonguvernamentale. – Chişinău, 1999. – P. 74-85. – Bibliogr.: 5 tit.

92. Intensificarea procesului de obţinere a coagulanţilor pentru prelucrarea apei prin metodele electro- şi galvanochimică / O. Covaliova, Riad M. Saleh, V. Covaliov, Gheorghe Duca // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1999. – P. 194-198. – Bibliogr.: 10 tit.

91. Starea ecologică a apelor de suprafaţă în Republica Moldova / Gheorghe Duca, Nelli Goreacev, Lidia Romanciuc, Viorica Gladchi // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 1999. – Nr 4. – P. 62-68. – Bibliogr.: 7 tit.

1998

90. Considerations concerning the formation of non-volatile chlorinated organic compounds in the chlorination process of water / Georgeta Burtică, Rodica Pode, Sidonia Herman, Eveline Popovici, Gheorghe Duca // Anale şt. Ser. Ştiinţe reale / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1998. – P. 95-100. – Bibliogr.: 8 tit.

89. Duca, Gheorghe. Estimarea riscului tumoral cauzat de sinteza n-nitrozaminelor cancerigene în stomac din precursori / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Iurie Subotin // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1998. – P. 88-94. – Bibliogr.: 10 tit.

88. Duca, Gheorghe. Poluarea şi autopurificarea râului Prut / Gheorghe Duca, Nelli Goreaceva, Lidia Romanciuc // Anale şt. Ser. Ştiinţe chimico-biologice / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1998. – P. 71-74.

87. Nica, Gheorghe. Tehnici de creaţie utilizate în obţinerea straturilor de difuzie / Gheorghe Nica, Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 1998. – Nr 1. – P. 35-40. – Bibliogr.: 14 tit.

86. Sampling, extraction and chromatografic analysis of polluted soils by petroleum hydrocarbons / Diana Juc, Jean Carre, Jean-Marie Blanchard, Gheorghe Duca // Eau, Industry, Nuisances. – 1998. – Vol. 216. – P. 52-55.

85. Дука, Георге. Изучение физико-химических процессов самоочищения природных вод / Георге Дука // Сборник рефератов НИР и ОКР / МолдНИИТЭИ. – Ch., 1998. – P. 130.

84. Дука, Георге. Научное исследование в области технологии очистки питьевой и сточной воды / Георге Дука // Сборник рефератов НИР и ОКР / МолдНИИТЭИ. – Ch., 1998. – P. 129-130.

1997

83. Brega, Radu. Tehnologii de obţinere ale oenocolorantului / Radu Brega, Gheorghe Duca [conducător şt.] // Anale şt. Ser. Lucrări studenţeşti / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1997. – P. 93-95.

82. Crăciun, Alexandru. Purificarea gazelor de eşapament / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 1997. – Nr 3. – P. 64-66. – Bibliogr.: 6 tit.

81. Duca, Gheorghe. Free radicals in natural water / Gheorghe Duca // Free Radicals in Biology and Environment. – Dordrecht, 1997. – P. 475-489. – (NATO ASI Series. 3. High Technology. Vol. 27).

80. Duca, Gheorghe. Metode de determinare şi estimare a conţinutului unor n-nitrozamine în produsele alimentare / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Iurie Subotin // Anale şt. Ser. Ştiinţe reale / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1997. – P. 192-196. – Bibliogr.: 8 tit.

79. Duca, Gheorghe. O privire de ansamblu asupra ingineriei mediului ambiant / Gheorghe Duca, Victor Covaliov // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 1997. – Nr 1. – P. 42-44.

78. Nica, Gheorghe. Poluarea atmosferei în procesele tehnologice de elaborare a aliajelor ferioase / Gheorghe Nica, Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 1997. – Nr 2. – P. 67-70. – Bibliogr.: 9 tit.

77. Reznik, Ala. The dynamics of permethrin hydrolysis / Ala Reznik, Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1997. – Nr 1. – Р. 76-79.

76. Some pollutants elimination from waste waters by means of zeolitic volcanic tuffs / Georgeta Burtică, Rodica Pode, Eveline Popovici, Gheorghe Duca, Victor Covaliov // Anale şt. Ser. Ştiinţe reale / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1997. – P. 175-181. – Bibliogr.: 14 tit.

75. Ковалева, О. В. Углеродно-минеральные сорбенты из отходов производства / О. В. Ковалева, Г. Г. Дука, В. В. Ковалев // Anale şt. Ser. Ştiinţe reale / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1997. – P. 181-192. – Bibliogr.: 12 tit.

1996

74. Danoi, Angela. Aspecte ambientale în predarea chimiei în şcoală (licee) / Angela Danoi, Gheorghe Duca // Chimia: rev. pentru profesori şi elevi . – 1996. – Nr 2-3. – P. 61-68.

73. Duca, Gheorghe. Admiterea la facultatea de chimie [a Universităţii de Stat] / Gheorghe Duca // Chimia: rev. pentru profesori şi elevi . – 1996. – Nr 1. – P. 37-43.

72. Duca, Gheorghe. Cinetica proceselor de oxidoreducere a polifenolilor naturali / Gheorghe Duca, Maria Gonţa // Revista de chimie. – 1996. – Nr 7. – P. 620-630. – Bibliogr.: 17 tit.

71. Duca, Gheorghe. Investigation of the natural water self-purification capacity under simulated conditions / Gheorghe Duca, N. V. Goryacheva, L. S. Romanciuc // Water resources. – 1996. – Vol. 23, Nr 6. – P. 619-623. – Bibliogr.: 8 tit.

70. Duca, Gheorghe. Methodological aspects of the pesticides’ chemical transformation study in water / Gheorghe Duca, Ala Reznik, Dumitru Batîr // Cellulose chemistry and technology. – 1996. – Vol. 30, Nr 5-6. – P. 523-536. – Bibliogr.: 21 tit.

69. Duca, Gheorghe. Rezultatele cercetării procesului de nitrozare al metilureei / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Iurie Subotin // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1996. – Nr 2. – Р. 60-63. – Bibliogr.: 5 tit.

68. Tehnologii chimice: aspecte şi realizări / Gheorghe Duca, Iuliu Gorodeţki, Maria Gonţa, Gheorghe Şişcovski, Nelli Goreaceva, Lidia Romanciuc, Victor Covaliov, Olga Covaliova, Igor Mardari // Anale şt. (1946-1996) / Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău, 1996. – P. 138-149. – Bibliogr.: 9 tit.

67. Дука, Г. Г. Исследование самоочищающей способности природной воды в модельных условиях / Г. Г. Дука, Н. В. Горячева, Л. С. Романчук // Водные ресурсы. – 1996. – Т. 23, Nr 6. – Р. 668-671. – Bibliogr.: 8 tit.

1995

66. Acţiunea unor substanţe xenobiotice asupra conţinutului de auxine în plantele de Hellianthus annuus L. cultivate „în vitro” / Maria Duca, Gheorghe Duca, O. Budeanu, A. Reznic, E. Onici // Ocrotirea naturii: prezent şi viitor: materialele conf. şt., 15-16 dec. 1995. – Chişinău, 1995. – P. 61.

65. Duca, Gheorghe. Anaerobic processes in the environment and biotechnology / Gheorghe Duca, Diana Juc // Self-purification processes in natural waters. – Chişinău, 1995. – P. 155-160.

64. Duca, Gheorghe. Chimia ecologică şi problemele brevetării / Gheorghe Duca // Intellectus: rev. inventatorilor şi cercetătorilor. – 1995. – Nr 1. – P. 51-53.

63. Duca, Gheorghe. Model of pesticides ecological passportization by „persistense in water medium” indexes / Gheorghe Duca, Ala Reznik // Self-purification processes in natural waters. – Chişinău, 1995. – P. 180-193. – Bibliogr.: 19 tit.

62. Duca, Gheorghe. Processes of natural water self-purification under anthropogenic influence / Gheorghe Duca, Lidia Romanchuk, Iu. Scurlatov // Self-purification processes in natural waters. – Chişinău, 1995. – P. 5-26. – Bibliogr.: 28 tit.

61. Siminiceanu, I. Water contamination by pesticides / I. Siminiceanu, G. Duca, M. Neamţu // Self-purification processes in natural waters. – Chişinău, 1995. – P.167-179. – Bibliogr.: 17 tit.

60. The redox state of aquatic medium and plants germination process regulation / Maria Duca, Angela Port, Lidia Romanciuc, Gheorghe Duca // Self-purification processes in natural waters. – Chişinău, 1995. – P. 245-256. – Bibliogr.: 24 tit.

1994

59. Duca, Gheorghe. Chimia şi tehnologia materialelor de construcţie / Gheorghe Duca, Gheorghe Şişcovschi // Revista constructorilor. – 1994. – Nr 3. – Р. 23.

58. Дука, Г. Г. Химия – стройиндустрии / Г. Г. Дука, Г. Г. Шишковский // Журнал конструктора. – 1994. – Nr 3. – Р. 23.

1993

57. Melnic, Boris. La protezione dell’ambiente della Republica Moldova une dimensione Europea / Boris Melnic, Gheorghe Duca // Dimensione Europea. – Roma, 1993. – Nr 47. – P. 23-28.

56. Дука, Г. Г. Преподавание экологической химии на химическом факультете / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов // XV Менделеевский съезд по общей и прикладной химии: тезисы докл. – Минск, 1993. – Т. 1. – Р. 359.

1992

55. Влияние ионов металлов на анаэробное сбраживание избыточного активила / Г. Дука, М. Бони, А. Мизити, Р. Чинтоли, Д. Батыр // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1992. – Nr 5. – Р. 66-74. – Bibliogr.: 9 tit.

54. Расчет физико-химических параметров установки Letto Fluido, используемой для денитрификации питьевой воды / А. Мизити, Г. Дука, Р. Гаваши, Б. Ерамо, Д. Батыр // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1992. – Nr 2. – Р. 67-69. – Bibliogr.: 10 tit.

1991

53. Влияние дигидроксифумаровой кислоты на окисление (+) катехина реактивом фентона / Г. Г. Дука, А. Я. Сычев, М. В. Гонца, Д. Г. Батыр // Координационная химия. – 1991. – Т. 17, Nr 12. – Р. 1654-1657. – Bibliogr.: 5 tit.

52. Каталитическое окисление красителей в системе / В. Г. Исак, А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, З. Фавахорджи, Ф. Г. Лупашку, Р. П. Кацер // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1991. – Nr 3. – Р. 70-72. – Bibliogr.: 8 tit.

51. Кинетические особенности биохимической очистки сточных вод / Г. Г. Дука, Л. Ю. Попович, Л. И. Синюк, Ю. И. Скурлатов, Л. С. Романчук, Д. Г. Батыр // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1991. – Nr 1. – Р. 66-69.

50. Способ предохранения белых столовых вин от окисления / А. Я. Сычев, Т. А. Постолатий, Г. Г. Дука, М. В. Гонца // Научные исследования в бродильном производстве / ред. журнала «Изв. вузов. Пищевая технология». – Краснодар, 1991. – Р. 66-74. – Деп. В НгроНИИТЭИ-пищепром 18.02.91, Nr 2378 – пщ. 91.

1990

49. Duca, Gheorghe. Nitrate removal from wastewater using a fluidized bed biological reactor / Gheorghe Duca, V. Eramo, R. Gavaci // Biological Approach to Sewage Treatment Process: Current states and perspectives: proc. int. symp. – Perugia (Italy), 1990. – P. 95.

48. Дука, Г. Г. Особенности экохимических процессов в сточных водах / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Д. Г. Батыр // Bul. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. Ştiinţe biologice şi chimice. – 1990. – Nr 6. – Р. 53-60. – Bibliogr.: 14 tit.

47. Кильмининов, С. В. Экологические аспекты редокс-процессов в присутствии координационных соединений переходных металлов / С. В. Кильмининов, Г. Г. Дука, Д. Г. Батыр // XVII Всесоюз. Чугаевское совещание по химии комплексных соединений, 29-31 мая 1990: тезисы докл. – Минск, 1990. – Ч. 2. – Р. 357.

46. Фотохимическая трансформация оксикислот в присутствии ионов железа(III) / Г. Г. Дука, Д. Г. Батыр, Л. С. Романчук, А. Я. Сычев // Координационная химия. – 1990. – Т. 16, Nr 1. – Р. 93-106. – Bibliogr.: 45 tit.

1989

45. Дука, Г. Г. Кинетические аспекты прогнозирования качества воды / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Д. Г. Батыр // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1989. – Nr 2. – Р. 60-66. – Bibliogr.: 10 tit.

44. Дука, Г. Г. Определение нитрит-ионов при помощи n-аминобензойной кислоты и 1-нафтиламина / Г. Г. Дука, В. О. Швыдкий, Д. Г. Батыр // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1989. – Nr 5. – Р. 74-75. – Bibliogr.: 5 tit.

43. Координационные соединения частичного переноса заряда в окислительно-восстановительных процессах / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, Д. Г. Батыр, С. О. Травин // Координационная химия. – 1989. – Т. 15, Nr 3. – Р. 291-307. – Bibliogr.: 71 tit.

42. Окислительно-восстановительные превращения железа в сточных водах / Г. Г. Дука, Л. С. Чуб, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев // Координационная химия. – 1989. – Т. 15, Nr 1. – Р. 91-95. – Bibliogr.: 7 tit.

41. Редокс-превращение железа в природной воде / Г. Г. Дука, Л. С. Чуб, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев // Журнал физической химии. – 1989. – Т. 63, Nr 9. – Р. 2366-2371. – Bibliogr.: 12 tit.

40. Травин, С. О. Каталитическая конденсация (-) эпикатехина в присутствии ионов железа / С. О. Травин, Г. Г. Дука, А. П. Пурмаль // Журнал физической химии. – 1989. – Т. 63, Nr 12. – Р.3214-3220. – Bibliogr.: 6 tit.

39. Улучшение качества воды в поливном земледелии / Г. Г. Дука, Л. С. Романчук, Л. Н. Кайряк, М. В. Дука, Ю. И. Скурлатов // Экология водных ресурсов в агропромышленном комплексе: материалы регион. науч. конф., 10-12 сент. 1989. – Волгоград, 1989. – Р. 9.

38. Экологически безопасные способы стимулирования роста растений / Ю. И. Скурлатов, Д. Г. Батыр, Г. Г. Дука, Л. Н. Кайряк, М. В. Дука // Проблемы улучшения экологического состояния в агропромышленном комплексе республики: тезисы докл. респ. научно-производственной конф., 15 июня 1989. – Бельцы, 1989. – Р. 61-63.

1988

37. Дука, Г. Г. Влияние лимонной кислоты на окисление (+) катехина ионами трехвалентного железа / Г. Г. Дука, М. В. Гонца, А. Я. Сычев // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1988. – Nr 1. – Р. 46-50.

1987

36. Transformarea polifenolilor şi hidroxi-acizilor şi schimbarea calităţii produselor alimentare / G. G. Duca, A. Ia. Sâcev, S. P. Avachianţ, S. A. Cerepnin // Pomicultura şi viticultura Moldovei. – 1987. – Nr 2. – P. 55-56. – (Cu caract. chir.).

35. Дука, Г. Г. Кинетика взаимодействия иода с дигидроксифумаровой кислотой / Г. Г. Дука, Ю. В. Скутару, А. Я. Сычев // Журнал физической химии. – 1987. – Т. 61, Nr 8. – Р. 2266-2268. – Bibliogr.: 7 tit.

34. Дука, Г. Г. Трансформация винной кислоты в природных водах / Г. Г. Дука, А. Я. Сычев // Химия и технология воды. – 1987. – Т. 9, Nr 5. – Р. 454-456. – Bibliogr.: 6 tit.

33. О трансформации полифенолов и оксикислот и изменении качества пищевых продуктов / Г. Г. Дука, А. Я. Сычев, С. П. Авакянц, С. А. Черепнин // Садоводство и виноградарство Молдавии. – 1987. – Nr 2. – P. 55-56.

32. Планирование эксперимента при каталитическом окислении глиоксалевой кислоты / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Л. С. Чуб, С. И. Кампос // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1987. – Nr 2. – Р. 62-64. – Bibliogr.: 5 tit.

31. Сычев, А. Я. Каталитическое и автокаталитическое декарбоксилирование оксалогликолевой кислоты в водно-спиртовых растворах / А. Я. Сычев, Ю. В. Скутару, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1987. – Т. 61, Nr 8. – Р. 2264-2266.

30. Фотокаталитическое превращение глиоксалатного комплекса железа(III) / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Л. С. Чуб, А. Я. Сычев // Координационная химия. – 1987. – Т. 13, Nr 8. – Р. 1074-1077.

1986

29. Scurlatov, Iu. I. Trebuie să cunoaştem şi să folosim chimia ecologică a solului / Iu. Scurlatov, Gheorghe Duca // Agricultura Moldovei. – 1986. – Nr 11. – Р. 51-53. – (Cu caract. chir.).

28. Кинетика и механизм промежуточного комплексообразования в окислительно-восстановительной системе / С. О. Травин, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев // Журнал физической химии. – 1986 – Т. 60, Nr 6. – Р. 1394-1398. – Bibliogr.: 5 tit.

27. Скурлатов, Ю. И. Нужно знать и использовать экологическую химию почвы / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука // Сельское хозяйство Молдавии. – 1986. – Nr 11. – Р. 51-53.

26. Сычев, А. Я. Механизм каталитического окисления винной кислоты в присутствии ионов железа / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1986. – Т. 60, Nr 1. – Р. 78-82. – Bibliogr.: 9 tit.

25. Сычев, А. Я. Некаталитическое декарбоксилирование оксалогликолевой кислоты / А. Я. Сычев, Ю. В. Скутару, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1986. – Т. 60, Nr 8. – Р. 2045-2047.

24. Сычев, А. Я. Таутометрия оксалогликолевой кислоты / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Ю. В. Скутару // Журнал структурной химии . – 1986. – Т. 27, Nr 5. – Р. 142-143. – Bibliogr.: 9 tit.

23. Фотохимическое превращение биологически–активных моно– и диеновых феромонов / А. Я. Сычев, В. Н. Ретунский, Г. Г. Дука, А. Е. Вайсман // Журнал физической химии. – 1986. – Т. 60, Nr 10. – Р. 2512-2517. – Bibliogr.: 6 tit.

1985

22. Duca, Gheorghe. A fi stăpân pe pământ: [despre protecţia mediului înconjurător] / Gheorghe Duca // Tribuna. – 1985. – Nr 6. – P. 36-39. – (Cu caract. chir.).

21. Duca, Maria. Unele particularităţi ale antocienilor: Protecţia complexă a plantelor / Maria Duca, Gheorghe Duca // Agricultura Moldovei. – 1985. – Nr 9. – P. 27. – (Cu caract. chir.).

20. Sâcev, A. Folosirea acidului dihidroxifumaric pentru îmbunătăţirea calităţii vinurilor seci / A. Sâcev, Gheorghe Duca // Pomicultura, viticultura şi vinificaţia Moldovei. – 1985. – Nr 12. – P. 39-41. – (Cu caract. chir.).

19. Дука, Г. Г. Быть хозяином на земле: [Об охране природной среды] / Г. Г. Дука // Трибуна. – 1985. – Nr 6. – P. 35-37.

18. Дука, М. Некоторые особенности антоцианов / М. Дука, Г. Дука // Сельское хозяйство Молдавии. – 1985. – Nr 9. – P. 27.

17. Скурлатов, Ю. И. Каталитические реакции в природных водах / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1985. – Nr 3. – Р. 74-76.

16. Сычев, А. Я. Использование дигидроксифумаровой кислоты для улучшения качества сухих вин / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. – 1985. – Nr 12. – Р. 38-40.

15. Сычев, А. Я. Катализ окисления винной кислоты кислородом в присутствии ионов железа(II) / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1985. – Т. 59, Nr 8. – Р. 1933-1936. – Bibliogr.: 11 tit.

1984

14. Кинетика взаимодействия С (+) катехином / А. Я. Сычев, В. Г. Исак, Г. Г. Дука, М. В. Гонца // Журнал физической химии. – 1984. – Т. 58, Nr 1. – Р. 247-249.

13. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. Кинетические закономерности и механизм окисления дигидроксифумаровой кислоты перекисью водорода в присутствии ионов железа(II) / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1984. – Т. 58, Nr 6. – Р. 1382-1384. – Bibliogr.: 7 tit.

12. Сычев, А. Я. Кинетика и механизм окисления дигидроксифумаровой кислоты кислородом в присутствии ионов железа(II) / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1984. – Т. 58, Nr 4. – Р. 858-861. – Bibliogr.: 9 tit.

1983

11. Скурлатов, Ю. И. Процессы токсикации и механизмы самоочищения природной воды в условиях антропогенных воздействий / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука, Л. С. Эрнестова // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1983. – Nr 5. – Р. 3-20. – Bibliogr.: 30 tit.

10. Сычев, А. Я. Декарбоксилирование дикетоянтарной кислоты / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Н. Г. Руссу // Координационные соединения переходных элементов: Вопросы химии и химической технологии: межвуз. сб. – Кишинев, 1983. – Р. 90-96. – Bibliogr.: 11 tit.

9. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. V. Механизм окисления дигидроксифумаровой кислоты кислородом в присутствии ионов меди / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1983. – Т. 57, Nr 8. – Р. 1938-1941. – Bibliogr.: 8 tit.

8. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. VI. Механизм окисления перекисью водорода в присутствии ионов меди(II) / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1983. – Т. 57, Nr 9. – Р. 2209-2212. – Bibliogr.: 7 tit.

7. Сычев, А. Я. Планирование эксперимента при каталитическом декарбоксилировании дикетоянтарной кислоты / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Л. С. Чуб // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1983. – Nr 3. – Р. 65-68. – Bibliogr.: 9 tit.

1982

6. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. Механизм анаэробного окисления дигидроксифумаровой кислоты ионами меди(II) / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Химическая физика. – 1982. – Nr 4. – Р. 521-523. – Bibliogr.: 9 tit.

1981

5. Duca, Gheorghe. Reacţii de oxidoreducere / Gheorghe Duca // Învăţătorul Sovetic. – 1981. – Nr 7. – P. 28-32. – (Cu caract. chir.).

4. Сычев, А. Я. Катализ окисления винной кислоты пероксидом водорода в присутствии ионов меди / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Известия АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. – 1981. – Nr 6. – Р. 68-72. – Bibliogr.: 8 tit.

1979

3. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. I. Окисление дигидроксифумаровой кислоты перекисью водорода в присутствии ионов меди / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1979. – Т. 53, Nr 2. – Р. 510-511. – Bibliogr.: 7 tit.

2. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. II. Кинетические закономерности окисления дигидроксифумаровой кислоты кислородом в присутствии ионов меди / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1979. – Т. 53, Nr 2. – Р. 512-513. – Bibliogr.: 5 tit.

1. Сычев, А. Я. Катализ окисления дигидроксифумаровой кислоты. III. Кинетика анаэробного окисления дигидроксифумаровой кислоты ионами меди / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука // Журнал физической химии. – 1979. – Т. 53, Nr 2. – Р. 513-515.