George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

O nouă uzină pilot de reciclare a gunoiului a fost inaugurată

La Chişinău a fost inaugurată o uzină-pilot de prelucrare integrală a deşeurilor din plastic. Întreprinderea aplică o tehnologie elaborată de o echipă de cercetători ai Academiei de Ştiinţe din Moldova în condusă de acad. Gheorghe Duca.