Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

O nouă uzină pilot de reciclare a gunoiului a fost inaugurată

La Chişinău a fost inaugurată o uzină-pilot de prelucrare integrală a deşeurilor din plastic. Întreprinderea aplică o tehnologie elaborată de o echipă de cercetători ai Academiei de Ştiinţe din Moldova în condusă de acad. Gheorghe Duca.