George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Scrisoarea Directorului General al Centrului de Cercetări Comune (JRC), Vladimir SUCHA către acad. Gheorghe Duca