Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Scrisoarea Directorului General al Centrului de Cercetări Comune (JRC), Vladimir SUCHA către acad. Gheorghe Duca