George DUCA, academician

PhD in chemistry, university professor
President of the Chemistry Society of the Republic of Moldova

Republic of Moldova
Home CV

Monografii

MONOGRAFII

2023

73. Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes. Ed.: Duca Gh., Vaseashta A. U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.1, 495 p. ISBN13: 9781668471982 | ISBN10: 1668471981 | EISBN13: 9781668472002. DOI:10.4018/978-1-6684-7198-2.

72. Environmental and Technological Aspects of Redox Processes. Ed.: Duca Gh., Vaseashta A. U.S.A.IGI Global, 2023, Vol.2, 410 p. ISBN13: 9798369305126 | ISBN10: N/A | EISBN13: 9798369305140. DOI: 10.4018/978-8-3693-0512-6.

2022

71. Legități de transformare fotochimică a unor substanțe tiolice în sistemele acvatice. Lis A., Gladchi V., Duca Gh. Chișinău: CEP USM, 2022. 194 p. ISBN 978-9975-159-85-2

70. Participarea substanțelor tiolice în procese de autopurificare chimică a apelor naturale. Blonschi, V.; Gladchi, V.; Duca, Gh. Chișinău: CEP USM, 2022, 138 p. ISBN 978-9975-159-45-6.

69. Abstract Book of the 7th International Converence: Ecological and Environmental Chemistry. Ed.: Duca Gh., Chisinau: CEP USM. 2022, 1, 230 p. - ISBN 978-9975-159-07-4, DOI: 10.19261/eec.2022.v1.

68. Abstract Book of the 7th International Converence: Ecological and Environmental Chemistry.  Ed.: Duca Gh.,  Chisinau: CEP USM. 2022, 2, 350 p. - ISBN 978-9975-159-07-4, DOI: 10.19261/eec.2022.v2.

67. Handbook of Research on Water Science and Society.  Ed.: Vaseashta A., Duca Gh.,  Travin S., IGI Global, USA. 2022, Volume 1, 931 p. - ISBN 9781799873563 (hardcover); ISBN 9781799873570(ebook), DOI: 10.4018/978-17998-7356-3.

2021

66. Proceedings of the Fifteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Juping Xu, Fausto Pedro Garcia Marquez, Mohamed Hag Ali Hassan, Gheorghe Duca, Asaf Hagiyev, Fulya Altiparmak. Ed. Springer Nature Switzerland AG, Part of: Lecture Note on Data Engineering and Communication Technologies Book Series. 2021., Vol.1, 250 p. ISBN 9780303079203-9.

2020

65. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Computing / Jiuping Xu, Gheorghe Duca, Syed Ejaz Ahmed, Fausto Pedro Garcia Marquez, Asaf Hajiyev. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2020. vol.1191 - 819 Pages. - ISSN:2194-5357, E-ISSN: 2194-5365, ISBN:978-3-030-49888-7, E-ISBN: 978-3-030-49889-4. DOI: 10.1007/978-3-030-49889-4.

64. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Computing / Jiuping Xu, Gheorghe Duca, Syed Ejaz Ahmed, Fausto Pedro Garcia Marquez, Asaf Hajiyev. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2020. vol.1190 - 845 Pages. - ISSN:2194-5357, E-ISSN: 2194-5365, ISBN:978-3-030-49828-3, E-ISBN: 978-3-030-49829-0. DOI: 10.1007/978-3-030-49829-0.

63. Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. Gheorghe Duca (Academy of Sciences of Moldova, Moldova) and Ashok Vaseashta (International Clean Water Institute, USA & New Jersey City University, USA & Academy of Sciences of Moldova, Moldova), 2020, 649 Pages.ISBN13: 9781799812418,ISBN10: 1799812413, EISBN13: 9781799812432, DOI: 10.4018/978-1-7998-1241-8.

2019

62. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Coimputing / Jiuping Xu, Syed Ejaz Ahmet, Fang Lee Cooke, Gheorghe Duca. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2019. vol.1002 - 783 p. - ISBN 978-3-030-21254-4; 978-3-030-21255-1.

61. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Coimputing / Jiuping Xu, Syed Ejaz Ahmet, Fang Lee Cooke, Gheorghe Duca. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2019. vol.1001 - 825 p. - ISBN 978-3-030-21247-6; 978-3-030-21248-3.

60. Knowledge Society (Turk) / Gheorghe Duca. - Baki. Ed:Kitab Mutэrcim-Poligrafiya Mэrkэzindэ, 2019, 304p. - ISBN 978-9952-4713-6-6.

2018

59. Inlaturarea colorantilor si sufractantilor din apele reziduale textile / Mateevici V., Gonta M., Iambartev V., Duca Gh..- Chisinau: CEP-USM, 2018, 162 p., ISBN 978-9975-71-980-3.

58. Chimia ecologica si a mediului / Gheorghe Duca, Tudor Lupascu, Elena Nicolau, Maria Gonta. - Chisinau: Ed.Biotehdesign, 2018, 248 p. - ISBN 978-9975-108-51-5.

57. Clima si apele de suprafata / Maria Nedealcov, Violeta Ivanov, Gheorghe Duca. - Chisinau : Ed. Artpoligraf, 2018, 205 p. - ASBN 978-9975-3278-0-0.

56. Uniti prin stiinta. Editie dedicata Centenarului Unirii / Gheorghe Duca, Ioan-Aurel Pop. - Bucuresti-Cluj Napoca-Chisinau: Ed. Academia Romana, Centrul de studii Transilvane, Presa Universitara Clujeana, 2018. - 392 p. - ISBN 978-606-8694-89-4; 978-606-37-0465-9.

55. Chimia ecologica a apei. Standarde si indicatori de calitate / Gheorghe Duca, Elena Nicolau. - Chisinau:  Ed. Biotehdesign, USDC, 2018. - 78 p. - ISBN 978-9975-108-58-4.

54. Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical Applications / Gheorghe Duca, Fliur Macaev. -București ; Brăilă : Ed. Academiei Române ; ISTROS, 2018. - 310 p. - ISBN 978-973-27-2944-1. - 978-606-654-297-5.

53. Managementul timpului: Timpul ca resursă strategică pentru organizație și om / Gheorghe Duca, Grigore Belostecinic, Ion Petrescu. - București : Ed. Expert, 2018. - Vol. 1. - 375 p. - ISBN 978-973-618-422-2. - ISBN 978-973-618-423-9.

52. Managementul timpului: Managementul timpului, știință omniprezentă în viziune academică / Gheorghe Duca, Grigore Belostecinic, Ion Petrescu. - București : Ed. Expert, 2018. - Vol. II. - 391 p. - ISBN 978-973-618-422-2. - ISBN 978-973-618-424-6.

2017

51. Ecological & Environmental Chemistry - 2017 : The 6th Intern. Conf., March 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chișinău : Pontos, 2017. - 252 p.

50. Зеленая энергия»: инновационные экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений / В. Ковалев, Г. Дука, О. Ковалева ; АН Молдовы, Ин-т Химии, Науч.-исслед. Центр Прикладной и экологической химии Молдавского Гос. Ун-та. - Кишинэу : CEP USM, 2017. - 504 p. - ISBN 978-9975-71-902-5.

49. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges : Материалы междунар. конф., Тирасполь, 26-27 окт. 2017 г. / науч. и ред. ком. : Георге Дука [et al.]; ред. : Илья Тромбицкий. - Тирасполь : Eco-TIRAS, 2017. - 484 p. - ISBN 978-9975-66-591-9. - http://www.eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf

2016

48. La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca ; coord. : Maria Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan" (Inst.). - Chişinău : Ştiinţa, 2016. - 496 p. - (Academica; Vol. 11). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975- 67-965-7.

2015

47. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; resp. ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan" (Inst.) a AŞM, 2015. - 680 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în note. - ISBN 978-9975-3073-7-6.

2014

46. Management of Water Quality in Moldova / Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2014. - 241 p. - (Water Science and Technology Library ; Vol. 69). - ISBN 978-3-319-02707-4. - http://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/book/978-3... http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-02708-1

2013

45. Procese şi aparate / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţa, Natalia Marchitan ; Univ. Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Fizică şi Chimie. - Chişinău : S. n., 2013. - 180 p. - Bibliogr.: p. 179-180 (39 tit.). - ISBN 978-9975-4122-1-6.

2012

44. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications / Gheorghe Duca. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - XII, 478 p. : 276 ill. - (Springer Series in Chemical Physics ; Vol. 102). - ISBN 978-3-642-24628-9. - http://www.springer.com/chemistry/book/978-3-642-24628-9

43. Enoxil - preparat ecologic pentru sănătatea omului / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Valeriu Rudic, Veaceslav Gonciar, Evelina Popovici, Gheorghe Nemţoi, Lucian Lupaşcu, Alexandru Gonţa, Sergiu Cerlat, Nina Ţâmbaliuc Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Chimie, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", Univ. Al. I. Cuza, Iaşi ; coord. : Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Veaceslav Gonciar :. - Chişinău : S. n., 2012. - 256 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-304-9.

2011

42. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internă / Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. - Chişinău : CEP USM, 2011. - 136 p. - Bibliogr.: p. 129-132 (64 tit.).

41. Produse vinicole secundare / Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Chişinău : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.

40. Dicţionar poliglot de chimie ecologică / Gheorghe Duca ; resp. ed. : Constantin Manolache ; rec. : Matei Macoveanu, Tudor Lupaşcu ; coord. etimologică : Valentina Negru ; red. : Silvia Donici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2011. - 680 p. - Bibliogr.: p. 680. - ISBN 978-9975-4307-1-5.

2010

39. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la Dreptul european în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu, Oleg Bogdevici, Petru Cocîrţă, Diana Porubin, Ala Climov, Ilie Teacă, Ilia Trombiţchi, Iordanca-Rodica Iordanov, Oleg Cadocinicov, Igor Serotila ; coord. şi red. şt. : Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 368 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-054-1.

38. Enoxilul - preparat ecologic pentru protecţia plantelor / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Chimie, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor [et al.] ; coord. : Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Galina Lupaşcu ; monogr. elab. de Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Galina Lupaşcu, Pavel Vlad, Veaceslav Kulciţki, Victor Crivceanschi, Elena Saşco, Svetlana Gavzer, Lucian Lupaşcu, Vitalie Cebanu, Boris Gaina, Andrei Midari. - Chişinău : S. n., 2010. - 136 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-274-5.

37. Водные ресурсы бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона / Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2010. - 80 р. - ISBN 978-9975-4135-0-3.

2009

36. Contribution to Knowledge Society / Gheorghe Duca ; trad. din lb. română : Olga Kovaliova. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2009. - 280 p. - (Col. „Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-636-6.

35. Culturi vegetale şi potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe Duca, Stela Drucioc, Victor Donea ; red. şt. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. - Chişinău : „Bons Offices" SRL, 2009. - 168 p. - Bibliogr.: p. 144-153 (210 tit.). - ISBN 978-9975-80-225-3.

34. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor / Maria Gonţa, Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2009. - 268 p. - Bibliogr.: p. 225-254 (524 tit.). - ISBN 978-9975-70-866-1.

33. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development / Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2009. - 308 p. - (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). - ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) ; 978-90-481-2903-4 (online). - doi:10.1007/978-90-481-2903-4.

2008

32. На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука ; trad. din lb. română : Rodica Cujbă. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. - 304 p. - (Col. „Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-014-2.

2007

31. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) / Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 288 p. - (Col. „Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-235-1.

30. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2007. - 232 p. - Bibliogr.: p. 232 (27 tit.). - ISBN 978-9975-70-136-5.

29. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис Гаина ; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т [et al.]. - Chişinău : S. n., 2007. - 344 p. - Bibliogr.: p. 332-343 (137 tit.). - ISBN 978-9975-62-188-5.

2006

28. Managementul deşeurilor / Gheorghe Duca, Tatiana Ţugui ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Regional de Mediu-Moldova. - Chişinău : S. n., 2006. - 248 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-167-0.

2005

27. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă, Constantin Mihailescu, Aliona Stratan ; Min. of Ecology and Natural Resources, The World Bank, NGO „Ecospectru". - Chişinău : CEP USM, 2005. - 140 p. - Bibliogr.: p. 136-138 (58 tit.). - ISBN 9975-64-039-7.

2004

26. Poluanţi organici persistenţi: Starea actuală şi evaluarea capacităţilor de monitoring în Republica Moldova / Gh. Duca, V. Cazac, G. Gîlcă. - Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2004. - 52 p. - Bibliogr.: p. 52 (16 tit.). - ISBN 9975-78-333-3.

25. Гидрохимия малых рек Республики Молдова / Н. В. Горячева, Г. Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. - Chişinău : CE USM, 2004. - 288 р. - Bibliogr.: p. 282-285 (66 tit.). - ISBN 9975-70-471-9.

24. Экологически чистое винодельческое производство / Георге Дука, Борис Гаина, Ольга Ковалева, Виктор Ковалев, Мария Гонца ; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия Молдовы. - Chişinău : Ştiinţa, 2004. - 430 р. - Bibliogr.: p. 424-427 (89 tit.). - ISBN 9975-67-472-0.

2003

23. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu ; Univ. de Stat din Moldova. - Ed. a 2-a, revăz. - Chişinău : CE USM, 2003. - 304 p. - Bibliogr.: p. 293-304 (231 tit.). - ISBN 9975-70-255-4.

22. Starea factorilor de mediu din Republica Moldova / Gheorghe Duca, Ion Stoleru, Alexandru Teleuţă ; Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al RM, Banca Mondială, ONG „Ecospectru" [et al.]. - Chişinău : Grafema Libris, 2003. - 79 p. - Bibliogr.: p. 79 (18 tit.). - ISBN 9975-9737-7-9.

21. Ingineria mediului în energetică / Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Cleopatra Botez ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2003. - 293 p. - Bibliogr.: p. 279-288 (127 tit.). - ISBN 9975-70-244-9.

20. Poluarea şi protecţia atmosferei / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Igor Mardari ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2003. - 212 p. - Bibliogr.: p. 201-208 (104 tit.). - ISBN 9975-70-298-8.

19. Economia mediului şi dezvoltarea durabilă / Alexandru Teleuţă, Gheorghe Duca, Aliona Stratan. - Chişinău : Centrul Editorial U.A.S.M, 2003. - 190 p. - Bibliogr.: p. 188-189. - ISBN 9975-946-62-3.

2002

18. Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova = Концепция экологической политики Республики Молдова = Concept of the Environmental Policy of the Republic of Moldova / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Centrul Regional de Mediu Moldova, Proiectul Tacis „Asistenţă şi implementarea Politicii de Mediu şi a PNAM în CSI" ; elaborarea : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2002. - 42 p. - ISBN 9975-900-80-1.

17. Ecological Chemistry / Gheorghe Duca, Iu. Scurlatov ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 289 p. - Bibliogr.: p. 271-279 (215 tit.). - ISBN 9975-70-172-8.

16. Procese de poluare şi autoepurare a apelor naturale / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Lidia Romanciuc ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 144 p. - Bibliogr.: p. 134-144 (179 tit.). - ISBN 9975-70-108-6.

15. Redox Catalysis and Ecological Chemistry / Gh. Duca, Yu. Scurlatov, A. Sycev. - Chişinău : CE USM, 2002. - 316 p. - Bibliogr.: p. 291-316 (500 tit.). - ISBN 9975-70-170-1.

14. Tehnologii moderne de ardere şi de reducere a emisiilor poluante în atmosferă / Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Aurel Gaba, Lucian Păunescu ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 223 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - (Termoenergetica şi ingineria mediului ambiant). - ISBN 9975-70-077-2.

13. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 1 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. - Chişinău : CE USM, 2002. - 442 р. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-109-4.

12. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 2 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. - Chişinău : CE USM, 2002. - 332 р. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-168-X.

2001

11. Auditul ecologic / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, A. Jolondovschi. - Chişinău : Şearec-Com S.R.L., 2001. - 260 p. - Bibliogr.: p. 256-258 (34 tit.). - ISBN 9975-9592-7-X.

10. Procese redox în mediul ambiant / Gheorghe Duca, Cristinel Zanoagă, Maria Duca, Viorica Gladchi ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. - Chişinău : USM, 2001. - 382 p. - Bibliogr.: p. 360-382 (381 tit.). - ISBN 9975-70-076-4.

9. Экологический аудит / Г. Г. Дука, О. В. Ковалева, А. Н. Жолондовский, В. В. Ковалев. - Chişinău : Şearec-Com S.R.L., 2001. - 278 p. - Bibliogr.: p. 274-276. - (Химия и технология защиты окружающей среды). - ISBN 9975-9592-5-3.

1999

8. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 1999. - 305 p. - Bibliogr.: p. 295-305 (217 tit.). - (Chimia şi ingineria mediului). - ISBN 973-685-016-1.

1997

7. Chimia, stresul şi tumoarea / Boris Melnic, Gheorghe Ţâbârnă, Gheorghe Duca, Simona Corina Gica. - Chişinău : Universul, 1997. - 237 p. - Bibliogr.: p. 228-237 (147 tit.). - ISBN 9975-944-01-9.

6. Epurarea avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili / Matei Macoveanu, Carmen Teodosiu, Gheorghe Duca. - Iaşi : Ed. „Gheorghe Asachi", 1997. - 196 p. - (Chimia şi ingineria mediului). - ISBN 973-9178-43-X.

5. Poluarea în industria metalurgică şi chimică / Gheorghe Nica, Gheorghe Duca. - Iaşi : Ed. „Performantica", 1997. - 204 p. - Bibliogr.: p. 166-170 (92 tit.). - ISBN 973-97813-7-3.

1995

4. Self - purification processes in natural waters / Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 1995. - 256 p.

1989

3. Химия и жизнь воды / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука. - Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. - 124 р. - ISBN 5-362-00126-4.

1986

2. Экологическая химия сточных вод в условиях МССР / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм. - Кишинев : МолдНИИНТИ, 1986. - 54 р. - Bibliogr. p. 47-54 (97 tit.).

1983

1. Каталитические реакции и охрана окружающей среды / А. Я. Сычев, С. О. Травин, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов ; отв. ред. : Д. Г. Батыр. - Кишинев : Штиинца, 1983. - 272 р. - Bibliogr.: p. 258-271 (461 tit.).