Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Monografii

MONOGRAFII

2020


65. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Computing / Jiuping Xu, Gheorghe Duca, Syed Ejaz Ahmed, Fausto Pedro Garcia Marquez, Asaf Hajiyev. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2020. vol.1191 - 819 Pages. - ISSN:2194-5357, E-ISSN: 2194-5365, ISBN:978-3-030-49888-7, E-ISBN: 978-3-030-49889-4. DOI: 10.1007/978-3-030-49889-4.

64. Proceedings of the Fourteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Computing / Jiuping Xu, Gheorghe Duca, Syed Ejaz Ahmed, Fausto Pedro Garcia Marquez, Asaf Hajiyev. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2020. vol.1190 - 845 Pages. - ISSN:2194-5357, E-ISSN: 2194-5365, ISBN:978-3-030-49828-3, E-ISBN: 978-3-030-49829-0. DOI: 10.1007/978-3-030-49829-0.

63. Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry. Gheorghe Duca (Academy of Sciences of Moldova, Moldova) and Ashok Vaseashta (International Clean Water Institute, USA & New Jersey City University, USA & Academy of Sciences of Moldova, Moldova), 2020, 649 Pages.ISBN13: 9781799812418,ISBN10: 1799812413, EISBN13: 9781799812432,DOI: 10.4018/978-1-7998-1241-8

2019

62. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Coimputing / Jiuping Xu, Syed Ejaz Ahmet, Fang Lee Cooke, Gheorghe Duca. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2019. vol.1002 - 783 p. - ISBN 978-3-030-21254-4; 978-3-030-21255-1.

61. Proceedings of the Thirteenth International Conference on Management Science and Engineering Management. Advances in Intelligent Systems and Coimputing / Jiuping Xu, Syed Ejaz Ahmet, Fang Lee Cooke, Gheorghe Duca. - Cham, Switzerland. Ed. Springer Nature Switzerland AG, 2019. vol.1001 - 825 p. - ISBN 978-3-030-21247-6; 978-3-030-21248-3.

60. Knowledge Society (Turk) / Gheorghe Duca. - Baki. Ed:Kitab Mutэrcim-Poligrafiya Mэrkэzindэ, 2019, 304p. - ISBN 978-9952-4713-6-6.

2018

59. Inlaturarea colorantilor si sufractantilor din apele reziduale textile / Mateevici V., Gonta M., Iambartev V., Duca Gh..- Chisinau: CEP-USM, 2018, 162 p., ISBN 978-9975-71-980-3.

58. Chimia ecologica si a mediului / Gheorghe Duca, Tudor Lupascu, Elena Nicolau, Maria Gonta. - Chisinau: Ed.Biotehdesign, 2018, 248 p. - ISBN 978-9975-108-51-5.

57. Clima si apele de suprafata / Maria Nedealcov, Violeta Ivanov, Gheorghe Duca. - Chisinau : Ed. Artpoligraf, 2018, 205 p. - ASBN 978-9975-3278-0-0.

56. Uniti prin stiinta. Editie dedicata Centenarului Unirii / Gheorghe Duca, Ioan-Aurel Pop. - Bucuresti-Cluj Napoca-Chisinau: Ed. Academia Romana, Centrul de studii Transilvane, Presa Universitara Clujeana, 2018. - 392 p. - ISBN 978-606-8694-89-4; 978-606-37-0465-9.

55. Chimia ecologica a apei. Standarde si indicatori de calitate / Gheorghe Duca, Elena Nicolau. - Chisinau:  Ed. Biotehdesign, USDC, 2018. - 78 p. - ISBN 978-9975-108-58-4.

54. Compounds and Materials for Drug Development and Biomedical Applications / Gheorghe Duca, Fliur Macaev. -București ; Brăilă : Ed. Academiei Române ; ISTROS, 2018. - 310 p. - ISBN 978-973-27-2944-1. - 978-606-654-297-5.

53. Managementul timpului: Timpul ca resursă strategică pentru organizație și om / Gheorghe Duca, Grigore Belostecinic, Ion Petrescu. - București : Ed. Expert, 2018. - Vol. 1. - 375 p. - ISBN 978-973-618-422-2. - ISBN 978-973-618-423-9.

52. Managementul timpului: Managementul timpului, știință omniprezentă în viziune academică / Gheorghe Duca, Grigore Belostecinic, Ion Petrescu. - București : Ed. Expert, 2018. - Vol. II. - 391 p. - ISBN 978-973-618-422-2. - ISBN 978-973-618-424-6.

2017

51. Ecological & Environmental Chemistry - 2017 : The 6th Intern. Conf., March 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chișinău : Pontos, 2017. - 252 p.

50. Зеленая энергия»: инновационные экобиотехнологии и комбинированные реакторы. Антология изобретений / В. Ковалев, Г. Дука, О. Ковалева ; АН Молдовы, Ин-т Химии, Науч.-исслед. Центр Прикладной и экологической химии Молдавского Гос. Ун-та. - Кишинэу : CEP USM, 2017. - 504 p. - ISBN 978-9975-71-902-5.

49. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges : Материалы междунар. конф., Тирасполь, 26-27 окт. 2017 г. / науч. и ред. ком. : Георге Дука [et al.]; ред. : Илья Тромбицкий. - Тирасполь : Eco-TIRAS, 2017. - 484 p. - ISBN 978-9975-66-591-9. - http://www.eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf

2016

48. La interfaţa timpurilor / Gheorghe Duca ; coord. : Maria Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan" (Inst.). - Chişinău : Ştiinţa, 2016. - 496 p. - (Academica; Vol. 11). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975- 67-965-7.

2015

47. Managementul academic / Gheorghe Duca, Ion Petrescu ; resp. ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan" (Inst.) a AŞM, 2015. - 680 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. şi în note. - ISBN 978-9975-3073-7-6.

2014

46. Management of Water Quality in Moldova / Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2014. - 241 p. - (Water Science and Technology Library ; Vol. 69). - ISBN 978-3-319-02707-4. - http://www.springer.com/environment/pollution+and+remediation/book/978-3... http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-02708-1

2013

45. Procese şi aparate / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţa, Natalia Marchitan ; Univ. Acad. De Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Fizică şi Chimie. - Chişinău : S. n., 2013. - 180 p. - Bibliogr.: p. 179-180 (39 tit.). - ISBN 978-9975-4122-1-6.

2012

44. Homogeneous Catalysis with Metal Complexes: Fundamentals and Applications / Gheorghe Duca. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - XII, 478 p. : 276 ill. - (Springer Series in Chemical Physics ; Vol. 102). - ISBN 978-3-642-24628-9. - http://www.springer.com/chemistry/book/978-3-642-24628-9

43. Enoxil - preparat ecologic pentru sănătatea omului / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Valeriu Rudic, Veaceslav Gonciar, Evelina Popovici, Gheorghe Nemţoi, Lucian Lupaşcu, Alexandru Gonţa, Sergiu Cerlat, Nina Ţâmbaliuc Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Chimie, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", Univ. Al. I. Cuza, Iaşi ; coord. : Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Veaceslav Gonciar :. - Chişinău : S. n., 2012. - 256 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-304-9.

2011

42. Metode de reducere a emisiilor poluante ale motoarelor cu ardere internă / Alexandru Craciun, Gheorghe Duca, Vladimir Ene ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. - Chişinău : CEP USM, 2011. - 136 p. - Bibliogr.: p. 129-132 (64 tit.).

41. Produse vinicole secundare / Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Chişinău : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.

40. Dicţionar poliglot de chimie ecologică / Gheorghe Duca ; resp. ed. : Constantin Manolache ; rec. : Matei Macoveanu, Tudor Lupaşcu ; coord. etimologică : Valentina Negru ; red. : Silvia Donici ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2011. - 680 p. - Bibliogr.: p. 680. - ISBN 978-9975-4307-1-5.

2010

39. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la Dreptul european în domeniul valorificării durabile şi managementului resurselor de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu, Oleg Bogdevici, Petru Cocîrţă, Diana Porubin, Ala Climov, Ilie Teacă, Ilia Trombiţchi, Iordanca-Rodica Iordanov, Oleg Cadocinicov, Igor Serotila ; coord. şi red. şt. : Ion Guceac ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 368 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-054-1.

38. Enoxilul - preparat ecologic pentru protecţia plantelor / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Chimie, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor [et al.] ; coord. : Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Galina Lupaşcu ; monogr. elab. de Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Galina Lupaşcu, Pavel Vlad, Veaceslav Kulciţki, Victor Crivceanschi, Elena Saşco, Svetlana Gavzer, Lucian Lupaşcu, Vitalie Cebanu, Boris Gaina, Andrei Midari. - Chişinău : S. n., 2010. - 136 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-274-5.

37. Водные ресурсы бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона / Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2010. - 80 р. - ISBN 978-9975-4135-0-3.

2009

36. Contribution to Knowledge Society / Gheorghe Duca ; trad. din lb. română : Olga Kovaliova. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2009. - 280 p. - (Col. „Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-636-6.

35. Culturi vegetale şi potenţial energetic / Adam Begu, Vladimir Brega, Gheorghe Duca, Stela Drucioc, Victor Donea ; red. şt. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Inst. de Ecologie şi Geografie. - Chişinău : „Bons Offices" SRL, 2009. - 168 p. - Bibliogr.: p. 144-153 (210 tit.). - ISBN 978-9975-80-225-3.

34. Chimia ecologică a nitraţilor, nitriţilor şi N-nitrozoaminelor / Maria Gonţa, Gheorghe Duca ; Univ. de Stat din Moldova, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2009. - 268 p. - Bibliogr.: p. 225-254 (524 tit.). - ISBN 978-9975-70-866-1.

33. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development / Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2009. - 308 p. - (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). - ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) ; 978-90-481-2903-4 (online). - doi:10.1007/978-90-481-2903-4.

2008

32. На пути к обществу, основанному на знаниях (Knowledge Society) / Георге Дука ; trad. din lb. română : Rodica Cujbă. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. - 304 p. - (Col. „Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-014-2.

2007

31. Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere (Knowledge Society) / Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 288 p. - (Col. „Strategia schimbării"). - ISBN 978-9975-67-235-1.

30. Controlul chimic al mediului / Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. Catedra Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2007. - 232 p. - Bibliogr.: p. 232 (27 tit.). - ISBN 978-9975-70-136-5.

29. Основы процессов обезвреживания экологически вредных отходов виноделия / Виктор Ковалев, Ольга Ковалева, Георгий Дука, Борис Гаина ; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т [et al.]. - Chişinău : S. n., 2007. - 344 p. - Bibliogr.: p. 332-343 (137 tit.). - ISBN 978-9975-62-188-5.

2006

28. Managementul deşeurilor / Gheorghe Duca, Tatiana Ţugui ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Regional de Mediu-Moldova. - Chişinău : S. n., 2006. - 248 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-62-167-0.

2005

27. Environmental economics / Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă, Constantin Mihailescu, Aliona Stratan ; Min. of Ecology and Natural Resources, The World Bank, NGO „Ecospectru". - Chişinău : CEP USM, 2005. - 140 p. - Bibliogr.: p. 136-138 (58 tit.). - ISBN 9975-64-039-7.

2004

26. Poluanţi organici persistenţi: Starea actuală şi evaluarea capacităţilor de monitoring în Republica Moldova / Gh. Duca, V. Cazac, G. Gîlcă. - Chişinău : F.E.-P. „Tipografia Centrală", 2004. - 52 p. - Bibliogr.: p. 52 (16 tit.). - ISBN 9975-78-333-3.

25. Гидрохимия малых рек Республики Молдова / Н. В. Горячева, Г. Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. Фак. Химии и Хим. Технологии. Кафедра Индустриальной и Экологической Химии. - Chişinău : CE USM, 2004. - 288 р. - Bibliogr.: p. 282-285 (66 tit.). - ISBN 9975-70-471-9.

24. Экологически чистое винодельческое производство / Георге Дука, Борис Гаина, Ольга Ковалева, Виктор Ковалев, Мария Гонца ; АН Молдовы, Молд. Гос. Ун-т, Нац. Ин-т Виноградарства и Виноделия Молдовы. - Chişinău : Ştiinţa, 2004. - 430 р. - Bibliogr.: p. 424-427 (89 tit.). - ISBN 9975-67-472-0.

2003

23. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu ; Univ. de Stat din Moldova. - Ed. a 2-a, revăz. - Chişinău : CE USM, 2003. - 304 p. - Bibliogr.: p. 293-304 (231 tit.). - ISBN 9975-70-255-4.

22. Starea factorilor de mediu din Republica Moldova / Gheorghe Duca, Ion Stoleru, Alexandru Teleuţă ; Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al RM, Banca Mondială, ONG „Ecospectru" [et al.]. - Chişinău : Grafema Libris, 2003. - 79 p. - Bibliogr.: p. 79 (18 tit.). - ISBN 9975-9737-7-9.

21. Ingineria mediului în energetică / Tudor Sajin, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Cleopatra Botez ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2003. - 293 p. - Bibliogr.: p. 279-288 (127 tit.). - ISBN 9975-70-244-9.

20. Poluarea şi protecţia atmosferei / Gheorghe Duca, Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Igor Mardari ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2003. - 212 p. - Bibliogr.: p. 201-208 (104 tit.). - ISBN 9975-70-298-8.

19. Economia mediului şi dezvoltarea durabilă / Alexandru Teleuţă, Gheorghe Duca, Aliona Stratan. - Chişinău : Centrul Editorial U.A.S.M, 2003. - 190 p. - Bibliogr.: p. 188-189. - ISBN 9975-946-62-3.

2002

18. Concepţia politicii de mediu a Republicii Moldova = Концепция экологической политики Республики Молдова = Concept of the Environmental Policy of the Republic of Moldova / Min. Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Centrul Regional de Mediu Moldova, Proiectul Tacis „Asistenţă şi implementarea Politicii de Mediu şi a PNAM în CSI" ; elaborarea : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2002. - 42 p. - ISBN 9975-900-80-1.

17. Ecological Chemistry / Gheorghe Duca, Iu. Scurlatov ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 289 p. - Bibliogr.: p. 271-279 (215 tit.). - ISBN 9975-70-172-8.

16. Procese de poluare şi autoepurare a apelor naturale / Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Lidia Romanciuc ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 144 p. - Bibliogr.: p. 134-144 (179 tit.). - ISBN 9975-70-108-6.

15. Redox Catalysis and Ecological Chemistry / Gh. Duca, Yu. Scurlatov, A. Sycev. - Chişinău : CE USM, 2002. - 316 p. - Bibliogr.: p. 291-316 (500 tit.). - ISBN 9975-70-170-1.

14. Tehnologii moderne de ardere şi de reducere a emisiilor poluante în atmosferă / Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Aurel Gaba, Lucian Păunescu ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CE USM, 2002. - 223 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - (Termoenergetica şi ingineria mediului ambiant). - ISBN 9975-70-077-2.

13. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 1 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. - Chişinău : CE USM, 2002. - 442 р. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-109-4.

12. Фундаментальные и прикладные аспекты гомогенного катализа металлокомплексами: Оксидные и пероксидные системы. Vol. 2 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука ; Молд. Гос. Ун-т. - Chişinău : CE USM, 2002. - 332 р. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 9975-70-168-X.

2001

11. Auditul ecologic / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, A. Jolondovschi. - Chişinău : Şearec-Com S.R.L., 2001. - 260 p. - Bibliogr.: p. 256-258 (34 tit.). - ISBN 9975-9592-7-X.

10. Procese redox în mediul ambiant / Gheorghe Duca, Cristinel Zanoagă, Maria Duca, Viorica Gladchi ; Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Chimie. - Chişinău : USM, 2001. - 382 p. - Bibliogr.: p. 360-382 (381 tit.). - ISBN 9975-70-076-4.

9. Экологический аудит / Г. Г. Дука, О. В. Ковалева, А. Н. Жолондовский, В. В. Ковалев. - Chişinău : Şearec-Com S.R.L., 2001. - 278 p. - Bibliogr.: p. 274-276. - (Химия и технология защиты окружающей среды). - ISBN 9975-9592-5-3.

1999

8. Chimie ecologică / Gheorghe Duca, Iurie Scurlatov, Aurelio Misiti, Matei Macoveanu, Mioara Surpăţeanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 1999. - 305 p. - Bibliogr.: p. 295-305 (217 tit.). - (Chimia şi ingineria mediului). - ISBN 973-685-016-1.

1997

7. Chimia, stresul şi tumoarea / Boris Melnic, Gheorghe Ţâbârnă, Gheorghe Duca, Simona Corina Gica. - Chişinău : Universul, 1997. - 237 p. - Bibliogr.: p. 228-237 (147 tit.). - ISBN 9975-944-01-9.

6. Epurarea avansată a apelor uzate conţinând compuşi organici nebiodegradabili / Matei Macoveanu, Carmen Teodosiu, Gheorghe Duca. - Iaşi : Ed. „Gheorghe Asachi", 1997. - 196 p. - (Chimia şi ingineria mediului). - ISBN 973-9178-43-X.

5. Poluarea în industria metalurgică şi chimică / Gheorghe Nica, Gheorghe Duca. - Iaşi : Ed. „Performantica", 1997. - 204 p. - Bibliogr.: p. 166-170 (92 tit.). - ISBN 973-97813-7-3.

1995

4. Self - purification processes in natural waters / Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 1995. - 256 p.

1989

3. Химия и жизнь воды / Ю. И. Скурлатов, Г. Г. Дука. - Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. - 124 р. - ISBN 5-362-00126-4.

1986

2. Экологическая химия сточных вод в условиях МССР / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм. - Кишинев : МолдНИИНТИ, 1986. - 54 р. - Bibliogr. p. 47-54 (97 tit.).

1983

1. Каталитические реакции и охрана окружающей среды / А. Я. Сычев, С. О. Травин, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов ; отв. ред. : Д. Г. Батыр. - Кишинев : Штиинца, 1983. - 272 р. - Bibliogr.: p. 258-271 (461 tit.).