Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Brevete de invenție

BREVETE DE INVENTIE

2020

166. Procedeu de deodorizare a deşeurilor organice. Covaliov, V.; Sachevici, V.; Covaliova, O.; Rusnac, A.; Poleschuk, Gh. Cerere de brevet MD a2020 0014. 2020-02-18.

2018

165. Utilizare a (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos Macaev, Fliur, Zveaghinţeva, Marina, Stângaci, Eugenia, Pogrebnoi, Serghei, Duca, Gheorghe. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr. 8804 din 2017.08.10, Brevet de invenție Nr. 4519, eliberat la 2018. 05.31.

164. Procedeu de sinteza a 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei. Macaev, Fliur; Zveaghinţeva, Marina; Stângaci, Eugenia; Pogrebnoi, Serghei; Duca, Gheorghe. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr. 8772, din 2017. 06.29. Brevet de invenție Nr. 4505 C1, eliberat la 2018. 03.31.

163. Procedeu de obţinere a (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei. Macaev, Fliur; Zveaghinţeva, Marina; Stângaci, Eugenia; Pogrebnoi, Serghei; Duca, Gheorghe. Brevet de invenție Nr 4515 C1, eliberat la 2018.04.30.

2017

162. (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona - compus cu acţiune antituberculoasă şi procedeul de obţinere a acesteia. Macaev, Fliur; Zveaghinţeva, Marina; Stângaci, Eugenia; Pogrebnoi, Serghei; Duca, Gheorghe. (Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr.8787, din 2017. 07.17.

161. Procedeu de obținere mixixantofilei din biomasacianobacteriei Spirulina platensis. Bulimaga, V.; Rudic, V.; Pisov, M.; Denisov, L.; Gonța, M.; Duca, Gh. Brevet de invenție, Nr.4360, din 2016 02.

160. Procedeu de conjugare a alfa-glucanilor cu streptomicină : br. inv. 4482 MD : Int. Cl. A61K 47/56, A61K 47/50, A61P 31/04, C07H 15/238, C08B 31/06, C08B 37/02, C08L 3/06 / Ştefan Robu, Viorel Prisacari, Albert Ivancic, Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2016 0149 ; data depozit. 2016.12.23 ; data publ. 2017.05.31, BOPI Nr 5/2017.

159. Procedeu de obţinere a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei : br. inv. 4515 MD : Int. Cl. C07D 249/08, A61K 31/4196, A61P 31/06 / F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2016 0145 ; data depozit. 2016.12.21 ; data publ. 2017.09.30, BOPI Nr 9/2017.

158. Procedeu de sinteză a 3,3-dimetil-1-(1H1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei : br. inv. 4505 MD : Int. Cl. C07D 249/08, C07C 49/04, A61K 31/4196, A61P 31/06 / F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2016 0146 ; data depozit. 2016.12.21 ; data publ. 2017.08.31, BOPI Nr 8/2017.

157. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos : br. inv. 4519 MD : Int. Cl. A61K 31/4196, A61K 31/33, A61P 31/06, C07D 249/08 / F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2017 0068 ; data depozit. 2016.12.21 ; data publ. 2017.10.31, BOPI Nr 10/2017

2016

156. Compusul 2-(propiltio)-5H-[1,3,4]tiadiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onă, care manifestă activitate antituberculoasă şi procedeu de sinteză a acestuia : br. inv. 4404 MD : Int. Cl. C07D 513/04, C07D 239/95, C07D 285/14, A61K 31/517, A61K 31/433, A61P 31/06 / Fliur Macaev, Serghei Pogrebnoi, Marina Zveaghinţeva, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca; solicitantul Inst. de Chimie al AŞM. - Nr depozit. a 2015 0028 ; data depozit. 2015.03.18 ; data publ. 2016.02.29, BOPI Nr 2/2016.

155. Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene : br. inv. 4399 MD : Int. Cl. A61K 31/345, C07D 307/70, A61K 31/79, A61K 47/32, A61P 31/04 / Ştefan Robu, Viorel Prisacari, Gheorghe Duca, Vitalie Filip ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2015 0029 ; data depozit. 2015.02.19 ; data publ. 2016.02.29, BOPI Nr 2/2016.

2015

154. Procedeu de obţinere a biohidrogenului şi biometanului : br. inv. 4362 MD : Int. Cl.: C02F 3/28, C02F 11/04, C01B 3/02, C02F 103/20, C02F 103/32, C12P 5/02, C07C 9/04, B01D 53/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2014 0019 ; data depozit.2014.03.04 ; data publ. 2015.08.31, BOPI Nr 8/2015

153. Procedeu de obţinere a mixoxantofilei din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis : br. inv. 4360 MD : Int. Cl. C12P 23/00, B01D 11/00, A61K 36/02, C12N 1/12 / Valentina Bulimaga, Valeriu Rudic, Maria Pisov, Lidia Dencicov, Maria Gonţa, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2013 0066 ; data depozit. 2013.09.23 ; data publ.2015.07.31, BOPI Nr 7/2015.

152. Procedeu de reciclare a deşeurilor de mase plastice organice : br. inv. 949 MD : Int. Cl. B29B 17/00, B09B 3/00 / Fliur Macaev, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca, Serghei Bujor ; solicitantul Inst. de Chimie al AŞM, SRL "UISPAC". - Nr depozit. a 2013 0042 ; data depozit. 2013.07.05 ; data publ. 2015.09.30, BOPI Nr 9/2015.

2014

151. Procedeu de obţinere a nanocompozitelor pe bază de nanotuburi din dioxid de titan şi instalaţie pentru realizarea acestuia : br. inv. 4294 MD : B82B 3/00, C01G 23/047, B01J 21/06, H01L 21/00 / Victor Covaliov, Boris Găină, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza ; solicitantul Univ. de Stat din Moldov,. - Nr depozit. a 2013 0007 ; data depozit. 2013.02.06 ; data publ. 2014.07.31, BOPI Nr 7/2014.

150. Procedeu de purificare a biohidrogenului de impurităţi gazoase : br. inv. 784 MD : Int. Cl. B01D 53/14, B01D 53/52, B01D 53/62, C01G 3/14, C07C 215/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2013 0199 ; data depozit. 2012.03.29 ; data publ. 2014.06.30, BOPI Nr 6/2014.

149. Procedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia : br. inv. 4283 MD : Int. Cl. C12H 1/00, C12H 1/12, A23L 3/32, C07C 29/141, C25B 3/04, C25B 9/06, C25B 9/08, C25B 11/03, C25B 11/06, C25B 11/08 / Victor Covaliov, Boris Găină, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0007 ; data depozit. 2012.01.06 ; data publ. 2014.04.30, BOPI Nr 4/2014.

2013

148. Procedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice : br. inv. 4217 MD : Int. Cl. C12P 3/00, C01B 3/02, C02F 3/28, C02F 101/30, C02F 103/32, C07C 13/62, C07J 71/00, C07C 35/12, C07C 13/21, C07C 403/24 / Victor Covaliov, Valentin Bobeică, Olga Covaliova, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0010 ; data depozit. 2012.01.23 ; data publ. 2013.04.30, BOPI Nr 4/2013.

147. Procedeu de obţinere a sclareoloxidului : br. inv. 4209 MD : Int. Cl C07D 311/92, C07B 33/00, C07B 41/04, C07C 35/36, C07C 35/36, C07C 33/03 / Veaceslav Kulciţki, Gheorghe Duca, Nicon Ungur, Tatiana Sîrbu, Mihai Colţa, Irina GOLOSOV ; solicitantul Inst. de Chimie al AŞM. - Nr depozit. a 2012 0036 ; data depozit. 2012.03.30 ; data publ. 2013.03.31, BOPI Nr 3/2013.

146. Procedeu de purificare a biohidrogenului de impurităţile gazoase : cerere de br. inv. a 2012 0034 MD : Int. Cl. B01D 53/14, B01D 53/52, B01D 53/62, C01G 3/14, C07C 215/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0034 ; data depozit. 2012.03.29 ; data publ. 2013.09.30, BOPI Nr 9/2013.

145. Procedeu de stabilizare a produselor de la distilarea alcoolului : cerere de br. inv. a 2012 0007 MD : Int. Cl. A23L 3/32 / Victor Covaliov, Boris Găina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0007 ; data depozit. 2012.01.06 ; data publ. 2013.08.31, BOPI Nr 8/2013.

2012

144. Agitator-dozator de gaze : br. inv. 4171 MD : Int. Cl. B01F 5/06, G01F 1/22, B01F 3/02, B01F 15/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Valentin Sliusarenco ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo". - Nr depozit. a 2011 0084 ; data depozit. 2011.10.10 ; data publ. 2012.06.30, BOPI Nr 6/2012.

143. Instalaţie pentru obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor metilici ai acizilor : br. inv. 4165 MD : Int. Cl. B01J 19/18, B01D 37/02, B01F 5/04, B01F 5/16, B01F 13/10, C10L 1/02, C07C 67/02, C11C 3/10 / Valentin Sliusarenco, Victor Covaliov, Iurii Kontievski, Vladimir Eriomenco, Leonid Galeru, Petru Butucea, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca, Veaceslav Popel, Ion Lacusta, Mircea Bernic, Grigore Ganea ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2010 0133 ; data depozit. 2010.11.22 ; data publ. 2012.04.30, BOPI Nr 4/2012.

142. Instalaţie pentru obţinerea metanului şi a adaosului furajer : br. inv. 4156 MD : Int. Cl. C02F 11/04, C02F 3/28, C12F 3/10, A23K 1/06, C07H 23/00, B01D 53/34 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Vladimir Nenno, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2011 0060 ; data depozit. 2011.06.02 ; data publ. 2012.03.31, BOPI Nr 3/2012.

141. Procedeu de fermentare anaerobă a deşeurilor organice lichide : br. inv. 4189 MD : Int. Cl. C02F 11/04, C02F 101/30, C07C 11/21, C07C 13/28 / Victor Covaliov, Valentin Bobeică, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno, Irina Senicovscaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2011 0075 ; data depozit. 2011.07.15 ; data publ. 2012.12.31, BOPI Nr 12/2012

140. Procedeu de obţinere a adaosului furajer, conţinând vitamina B12, şi a metanului : br. inv. 4176 MD : Int. Cl. A23K 1/06, A23L 1/302, C12F 3/10, C07F 15/06, C12P 5/02, C12P 19/42, C07H 23/00, C07C 9/04, A61K 36/21 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2011 0061 ; data depozit. 2011.06.02 ; data publ. 2012.07.31, BOPI Nr 7/2012.

139. Procedeu de obţinere a brevicolinei-bază din Carex brevicollis D. C. : br. inv. 4146 MD : Int. Cl. C07D 209/04, C07D 209/10, C07D 401/14, C07G 5/00, A61K 36/89, A61P 15/04 / Fliur Macaev, Felix Şepeli, Diana Şepeli, Marina Zveaghinţeva, Oxana Şepeli, Natalia Susman, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2011 0013 ; data depozit. 2011.02.04 ; data publ. 2012.01.31, BOPI Nr 1/2012.

2011

138. Electrolizor compact pentru obţinerea hidrogenului : br. inv. 322 MD : Int. Cl. C25B 1/02, C25B 1/06, C25B 11/03, C25B 11/04, C25B 11/10, C01B 3/02, B01D 53/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2010 0096 ; data depozit. 2010.05.24 ; data publ. 2011.01.31, BOPI Nr 1/2011.

137. Instalaţie pentru regenerarea cartuşului cu cărbune activ sau cu absorbanţi minerali, utilizat pentru epurarea apei de compuşi organic : br. inv. 320 MD : Int. Cl. C01B 31/08, C02F 1/28, C02F 101/30 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2010 0095 ; data depozit. 2010.05.24 ; data publ. 2011.01.31, BOPI Nr 1/2011.

136. Procedeu de pregătire a apelor reziduale de la complexe de porcine destinate pentru fertilizarea şi irigarea câmpurilor agricole : cerere de br. inv. a 2009 0128 MD : Int. Cl. C02F 9/00, C02F 9/04, C02F 9/12, C02F 9/14, C02F 1/58, C02F 1/48, C02F 1/24, C02F 3/02, C02F 3/14, C02F 3/32, C02F 1/20, C02F 101/30, A01G 25/00 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vladimir Filipciuc, Vladimir Nenno, Irina Senicovscaia, Alexandru Mihailenco ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo". - Nr depozit. a 2009 0128 ; data depozit. 2009.11.23 ; data publ. 2011.06.30, BOPI Nr 6/2011.

135. Sistem de prelucrare biochimică a deşeurilor organice de la fermele zootehnice : br. inv. 417 MD : Int. Cl. C02F 3/02, C02F 1/74, C02F 1/50, C02F 9/02, C02F 9/14, C02F 103/20 / Alexandr Mihailenco, Andrei Palamarciuc, Maria Sandu, Andrei Petruşin, Vasile Harea, Ghenadie Cernei, Gheorghe Duca, Valerii Liubiţchi, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Vladimir Nenno, Victor Zubarev, Serghei Corolicov, Tatiana Mihailenco, Denis Mihailenco ; solicitantul Alexandr Mihailenco. - Nr depozit. s 2011 0102 ; data depozit. 2010.03.23 ; data publ. 2011.09.30, BOPI Nr 9/2011.

2010

134. Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin : br. inv. 295 MD : Int. Cl. C12G 1/02, C12G 3/12, C07C 57/15, C07C 59/42 / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; solicitantul Inst. Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Nr depozit. s 2010 0106 ; data depozit. 2010.06.07 ; data publ. 2010.11.30, BOPI Nr 11/2010.

133. Procedeu de tratare biochimică a vinasei : br. inv. 4041 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/36, C02F 103/32, C02F 101/30 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vitalie JALBĂ, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0277 ; data depozit. 2008.11.10 ; data publ. 2010.05.31, BOPI Nr 5/2010.

132. Soluţie pentru transformarea produselor de coroziune : br. inv. 4019 MD : Int. Cl. C23C 22/08, C23C 22/12, C23C 22/17, C23G 1/02, C23G 1/08, C01C 3/12 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca, Aliona Mereuţă ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0279 ; data depozit. 2008.11.11 ; data publ. 2010.02.28, BOPI Nr 2/2010.

131. Utilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei in calitate de remediu antituberculos : br. inv. 4009 MD : Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/395, A61K 31/4045, A61K 31/435, A61K 31/437, A61P 31/06 / Fliur Macaev, Eugenia Stângaci, Daniela Duca, Gheorghe Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2008 0198 ; data depozit. 2008.07.15 ; data publ. 2010.01.31, BOPI Nr 1/2010.

2009

130. Compus cu proprietăţi antioxidante : br. inv. 3979 MD : Int. Cl. C08H 5/00, C07D 311/30, C08F 8/06, C07C 37/60, A61P 39/06 / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Lucian Lupaşcu, Maria Giurginca, Aurelia Meghea ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2008 0247 ; data depozit. 2008.09.30 ; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

129. Instalaţie de epurare a biogazului cu regenerarea dioxidului de carbon : br. inv. 67 MD : Int. Cl. B01D 47/02, F17C 3/00, C07C 9/04, C01B 31/20 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2008 0017 ; data depozit. 2008.11.10 ; data publ. 2009.08.31, BOPI Nr 8/2009.

128. Instalaţie pentru distrucţia fotocatalitică combinată a substanţelor organice biochimic greu degradabile : br. inv. 41 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/14, C02F 1/74, C02F 9/08 / Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2009 0034 ; data depozit. 2009.03.25 ; data publ. 2009.06.30, BOPI Nr 6/2009.

127. Instalaţie pentru prelucrarea anaerobă a borhotului de la vinificaţie : br. inv. 3994 MD : Int. Cl. C02F 1/46, C02F 1/32, C02F 11/04, C02F 3/00, C02F 101/30, C02F 103/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vitalii Jalbă, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0241 ; data depozit. 2008.09.18 ; data publ. 2009.12.31, BOPI Nr 12/2009.

126. Procedeu de demetalizare a materiei prime vinicole şi procedeu de obţinere a reagentului pentru realizarea acestuia : br. inv. 3814 MD : Int. Cl. C12H 1/10, C12F 3/00, B09B 3/00, C01C 3/12, A62D 3/30, A62D 3/33, A62D 3/36, A62D 101/24 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0067 ; data depozit. 2008.03.06 ; data publ. 2009.01.31, BOPI Nr 1/2009.

125. Procedeu de obţinere a acoperirilor fotocatalitice active : br. inv. 3806 MD : Int. Cl. B01J 21/06, B01D 29/00, C23C 18/34, C23C 18/52, C25D 11/34 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Mihail Ivanov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0174 ; data depozit. 2007.06.13 ; data publ. 2009.01.31, BOPI Nr 1/2009.

124. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers carbon : br. inv. 3977 MD : Int. Cl. C01G 23/047, C01G 23/08, C25B 1/00, B82B 3/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Iurii Polucarov, Gheorghe Duca, Mihail Ivanov, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0278 ; data depozit. 2008.11.11 ; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

123. Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri : br. inv. 51 MD : Int. Cl. C11B 1/06, C11B 1/08, B09B 3/00, A23L 1/212, A23P 1/06 / Eugen Iorga, Gheorghe Duca, Vladimir Verbanov, Inesa Soboleva, Elena Nojac, Diana Crucirescu ; solicitantul Inst. Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Nr depozit. s 2009 0034 ; data depozit. 2009.03.25 ; data publ. 2009.07.31, BOPI Nr 7/2009.

122. Procedeu de tratare a plantelor cu o compoziţie fungicidă cu descompunere accelerată : br. inv. 3827 MD : Int. Cl. A01N 25/32, A62D 3/30, A01N 59/08, A01N 59/16, A01N 37/02, C01G 23/047, A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0079 ; data depozit. 2007.03.22 ; data publ. 2009.02.28, BOPI Nr 2/2009.

2008

121. Aparat pentru activarea aerului în motoarele cu ardere interne : br. inv. 3630 MD : Int. Cl. F02M 27/04, F02M 27/06, H01F 7/02 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Şibaiev ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0070 ; data depozit. 2007.03.21 ; data publ. 2008.06.30, BOPI Nr 6/2008.

120. Centrifugă pentru separarea suspensiilor : br. inv. 3651 MD : Int. Cl. B04B 1/00, B04B 5/10, B04B 9/12, B04B 11/05, C02F 1/465 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0172 ; data depozit. 2007.06.13 ; data publ. 2008.07.31, BOPI Nr 7/2008.

119. Filtru pentru epurarea apei : br. inv. 3680 MD : Int. Cl. B01D 24/28, B01D 25/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0250 ; data depozit. 2007.09.14 ; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008.

118. Filtru pentru înlăturarea impurităţilor mecanice din lichide : br. inv. 3647 MD : Int. Cl. B01D 24/28, B01D 25/00, B01D 33/48 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0249 ; data depozit. 2007.09.14 ; data publ. 2008.07.31, BOPI Nr 7/2008.

117. Instalaţie pentru distrugerea fotocatalitică a compuşilor organici greu degradabili : br. inv. 3682 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/74, C02F 9/08, C02F 101/30 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0190 ; data depozit. 2007.07.06 ; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008 (Partea I).

116. Instalaţie pentru epurarea electrofotocatalitică complexă a apei de compuşi organici stabili : br. inv. 3726 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/461, B01D 39/16, B01D 71/02 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Victor Cocicodan, Vladislav Goncearuc ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0173 ; data depozit. 2007.06.13 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

115. Pesticid pentru stropirea plantelor şi procedeu de preparare a acestuia : br. inv. 3668 MD : Int. Cl. A01N 59/20, A01N 25/02, A01P 7/04 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Vitalii Jalbă ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0066 ; data depozit. 2008.03.06 ; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008 (Partea I).

114. Procedeu de denocivizare a deşeurilor obţinute în urma demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu : br. inv. 3731 MD : Int. Cl. C12F 3/00, B09B 3/00, A62D 3/30, A62D 3/36, A62D 101/20, C01C 3/12 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0076 ; data depozit. 2008.03.18 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

113. Procedeu de descompunere accelerat a pesticidelor pentru stropirea plantelor : cerere de br. inv. a 2007 0079 MD : Int. Cl. A01N 25/32, A62D 3/30, A01N 59/16, A01N 37/02, C01G 23/047, C12P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0079 ; data depozit. 2007.03.22 ; data publ. 2008.11.30, BOPI Nr 11/2008 (Partea I).

112. Procedeu de obţinere a compoziţiei fungicide ultradisperse : br. inv. 3583 MD : Int. Cl. A01N 59/20, A01N 59/06, A01N 25/04, A01P 3/00, A01G 1/00, A01G 17/00 / Gheorghe Duca, Boris Grăjdieru, Aliona Mereuţă, Nicolae Pamujac. - Nr depozit. a 2008 0035 ; data depozit. 2008.02.12 ; data publ. 2008.05.31, BOPI Nr 5/2008.

111. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers : br. inv. 3535 MD : Int. Cl. B82B 1/00, B82B 3/00, C01G 23/047, C01G 23/053, C01G 23/07, C01G 23/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0072 ; data depozit. 2007.03.21 ; data publ. 2008.03.31, BOPI Nr 3/2008.

110. Procedeu de obţinere a suplimentului vitamino-proteic furajer pentru animale : br. inv. 3716 MD : Int. Cl. A23K 1/06, C12F 3/10, B09B 3/00, A23L 1/302 / Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0031 ; data depozit. 2008.02.04 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

109. Procedeu de obţinere electrochimică a hidrogenului : br. inv. 3488 MD : Int. Cl. C25B 1/02, C25B 1/10, C25B 11/03, C25B 11/12, B01J 21/02, B01J 23/75 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0009 ; data depozit. 2007.01.17 ; data publ. 2008.01.31, BOPI Nr 1/2008.

108. Procedeu de regenerare fotocatalitică a cărbunelui activ uzat : br. inv. 3376 MD : Int. Cl. B01J 20/34, C01B 31/08 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 242 ; data depozit. 2007.09.06 ; data publ. 2008.12.31, BOPI Nr 12/2008.

107. Reactor fotocatalitic pentru epurarea apei de substanţe poluante : br. inv. 3728 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/58, B01D 29/33, B01D 71/02, B01J 35/10, B01J 23/44, B01J 23/755, B01J 21/06, B01J 23/06, B01J 23/72, B01J 23/14 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Ivanov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0050 ; data depozit. 2007.02.26 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

2007

106. Bioreactor anaerob : br. inv. 3272 MD : Int. Cl. C02F 3/00, C02F 11/04 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Ion Suman, Ion Ioneţ, Vasile Sîrbu, Tudor Mereuţa, Gheorghe Duca, Ion Plugaru ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit a 2005 0358 ; data depozit. 2005.12.05 ; data publ. 2007.03.31, BOPI Nr 3/2007.

105. Dispozitiv pentru epurarea gazelor industriale de particule solide şi funingine : br. inv. 163 MD : Int. Cl. B01D 45/02, B01D 45/08, B01D 45/18, B01D 47/02, B01D 53/14, B01D 53/78 / Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. u 2007 0016 ; data depozit. 2007.07.06 ; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

104. Dispozitiv pentru ionizarea gazelor : br. inv. 3262 MD : Int. Cl. H05H 1/34 / Alexandru Crăciun, Oleg Corşac, Gheorghe Duca, Tudor Sajin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0368 ; data depozit. 2005.12.08 ; data publ. 2007.02.28, BOPI Nr 2/2007.

103. Dispozitiv pentru obţinerea suspensiilor activate electrochimic pentru tratarea plantelor : br. inv. 3335 MD : Int. Cl. A01N 25/04, C02F 1/46, B01J 19/00, A01N 59/20 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Gheorghe Duca, Anatol Puşneac ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0207 ; data depozit. 2006.08.07 ; data publ. 2007.06.30, BOPI Nr 6/2007.

102. Instalaţie pentru deshidratarea sedimentelor din apele reziduale : br. inv. 3367 MD : Int. Cl. C02F 9/02, C02F 9/04, C02F 1/52, C02F 11/14, C02F 101/30, C02F 103/32 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0204 ; data depozit. 2006.08.07 ; data publ. 2007.07.31, BOPI Nr 7/2007.

101. Procedeu de denocivizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin albastru de Berlin : br. inv. 3412 MD : Int. Cl. A62D 3/30, A62D 3/35, A62D 3/36, A62D 3/38, A62D 101/20, B09B 3/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Boris Gaina, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0012 ; data depozit. 2007.01.17 ; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

100. Procedeu de descompunere accelerat a pesticidelor pentru stropirea plantelor : cerere de br. inv. a 2007 0079 MD : Int. Cl. A01N 63/00, C12N 1/20, C12P 39/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0079 ; data depozit. 2007.03.22.

99. Procedeu de obţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă : br. inv. 3347 MD : Int. Cl. C11C 3/10, C10L 1/02, C07C 67/02, B01F 3/08 / Ion Hăbăşescu, Gheorghe Duca, Valerian Cerempei, Lilea Sîsoeva, Iurii Molotcov, Denis Ruschin ; solicitantul Inst. de tehnică agricolă „MECAGRO". - Nr depozit. a 2006 0294 ; data depozit. 2006.12.26 ; data publ. 2007.06.30, BOPI Nr 6/2007.

98. Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate : br. inv. 3321 MD : Int. Cl. C05F 5/00, B09B 3/00, C01C 3/12 / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Simion Toma, Boris Boincean, Valerian Bejan ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0128 ; data depozit. 2005.05.04 ; data publ. 2007.05.31, BOPI Nr 5/2007.

97. Procedeu de obţinere a membranelor metalice barometrice pentru procese fotocatalitice : br. inv. 3413 MD : Int. Cl. B01D 61/14, B01D 67/00, B01B 71/02, B01J 19/12, C25D 1/02, C22G 19/03, C22G 19/07, C01G 33/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Victor Cocikodan, Gheorghe Duca, Vladislav Goncearuc ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0205 ; data depozit. 2006.08.07 ; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

96. Procedeu de obţinere a unui îngrăşământ organo-mineral combinat : br. inv. 3402 MD : Int. Cl. C05F 3/00, C05F 5/00, B09B 3/00, B03D 1/02 / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Boris Gaina, Irina Senicovscaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0008 ; data depozit. 2007.01.17 ; data publ. 2007.09.30, BOPI Nr 9/2007.

2006

95. Instalaţie pentru epurarea fotocatalitică a apei de substanţe organice : br. inv. 3149 MD : Int. Cl. C02F 1/32, B01J 35/02, C25D 3/50, B01J 35/10 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Jilles Mailhot, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0276 ; data depozit. 2005.09.15 ; data publ. 2006.09.30, BOPI Nr 9/2006.

94. Instalaţie pentru obţinerea electrochimică a suspensiilor : br. inv. 3167 MD : Int. Cl. C02F 1/46, B01J 19/00, A01N 59/16 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0083 ; data depozit. 2004.04.08 ; data publ. 2006.10.31, BOPI Nr 10/2006.

93. Metanic anaerob pentru epurarea apelor reziduale : br. inv. 3062 MD : Int. Cl. C02F 3/28, C02F 1/32, C02F 1/48, C02F 1/72, C02F 101/30, C02F 103/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vasile Onica, Ion Suman ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0281 ; data depozit. 2004.11.29 ; data publ. 2006.05.31, BOPI Nr 5/2006.

92. Procedeu de cultivare a bacteriilor lactice (variante) : br. inv. 2969 MD : A23C 9/12; C12N 1/02; C12N 11/02; C12N 11/14; C12R 1/225; C12R 1/46 / Abdelkrim Azzouz, Tudor Sajin, Ileana Denisa Nistor, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0245 ; data depozit. 2004.10.04 ; data publ. 2006.02.28, BOPI Nr 2/2006.

91. Procedeu de degradare a deşeurilor greu degradabile obţinute de la distilarea alcoolului : br. inv. 3078 MD : Int. Cl. C02F 1/78 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0166 ; data depozit. 2005.06.13 ; data publ. 2006.06.30, BOPI Nr 6/2006.

90. Procedeu de obţinere a membranelor catalitice şi procedeu de epurare a soluţiilor apoase de impurităţi organice greu degradabile : br. inv. 3165 MD : Int. Cl. B01J 37/02, B01J 21/02, B01J 23/30, B01J 23/755, C02F 1/32, B01D 29/35, C04B 35/111, B01D 39/20 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Mihail Ivanov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0275 ; data depozit. 2005.09.15 ; data publ. 2006.10.31, BOPI Nr 10/2006.

89. Procedeu de purificare a apelor reziduale : br. inv. 3050 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 9/04, C02F 9/12, C02F 9/14, C02F 11/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Suman, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0299 ; data depozit. 2004.12.27 ; data publ. 2006.05.31, BOPI Nr 5/2006.

88. Procedeu de tratare a viţei de vie (variante) : br. inv. 3178 MD : Int. Cl. A01N 25/32, A01N 43/76, A01N 59/16, A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Ion Dragalin, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Angela Cincilei, Valerian Bejan, Ion Osipov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0076 ; data depozit. 2006.03.02 ; data publ. 2006.11.30, BOPI Nr 11/2006.

2005

87. Instalaţie pentru obţinerea lichidului activat electrochimic : cerere de br. inv. a 2004 0083 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0083 ; data depozit. 2004.04.08 ; data publ. 2005.11.30, BOPI Nr 11/2005.

86. Procedeu de epurare biochimică a apelor reziduale : br. inv. 2771 MD : Int. Cl. C02F 11/02, 3/28 / Dumitru Ungureanu, Petru Brîjatîi, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Anatolii Cişlaru, Ion Suman, Ion Ioneţ ; solicitanţii Soc. de acţiuni „Carmez", Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0005 ; data depozit. 2003.12.29 ; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005.

85. Procedeu de epurare biochimică anaerobă - aerobă a apelor reziduale : br. inv. 2795 MD : Int. Cl. C02F 3/30 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Boris Gaina, Gheorghe Duca ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Univ. Tehnică a Moldovei. - Nr depozit. a 2004 0221 ; data depozit. 2004.09.15 ; data publ. 2005.06.30, BOPI Nr 6/2005 (Partea I).

84. Procedeu de epurare galvanochimică a apelor reziduale şi instalaţie galvanocoagulantă pentru realizarea acestuia : br. inv. 2724 MD : Int. Cl. C02F 1/463 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Solojenkin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0006 ; data depozit. 2003.12.29 ; data publ. 2005.03.31, BOPI Nr 3/2005.

83. Procedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor : br. inv. 2757 MD : Int. Cl. A01N 25/04 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Margarita Prohin, Boris Gaina ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0084 ; data depozit. 2004.04.08 ; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005.

82. Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate cu folosirea sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin fero-ferocianuri : cerere de br. inv. a 2005 0128 MD : Int. Cl. C05F 5/00 / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Simion Toma, Boris Boincean, Valerian Bejan ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0128 ; data depozit. 2005. 04.05.

81. Procedeu de tratare a plantelor : br. inv. 2867 MD : Int. Cl. A01N 25/32, C02F 1/461 / Victor Covaliov, Valerii Streleţ, Olga Covaliova, Boris Gaina, Angela Cincilei, Gheorghe Duca, Ion Dragalin ; solicitanţii Firma de producere şi comerţ „Bioprotect", Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0262 ; data depozit. 2004.11.08 ; data publ. 2005.10.31, BOPI Nr 10/2005.

80. Procedeu şi dispozitiv de epurare a apei potabile în condiţii casnice : br. inv. 2940 MD : Int. Cl. C02F 1/48, 1/28, 9/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Univ. Tehnică a Moldovei. - Nr depozit. a 2004 0223 ; data depozit. 2004.09.15 ; data publ. 2005.12.31, BOPI Nr 12/2005.

79. Procedeu şi instalaţie pentru purificarea biogazului de hidrogen sulfurat : br. inv. 2767 MD : Int. Cl. B01D 53/34, 53/48, C02B 11/04 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Ion Suman, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0063 ; data depozit. 2004.03.25 ; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005.

2004

78. Aparat pentru extragerea lichid-lichid : br. inv. 2422 MD : Int. Cl. B01D 11/04, C02F 1/26 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Ion Suman, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0288 ; data depozit. 2002.12.10 ; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004.

77. Instalaţie pentru epurarea apei de impurităţi organice : br. inv. 2425 MD : Int. Cl. C02F 1/32, 1/48 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0014 ; data depozit. 2003.01.15 ; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004.

76. Instalaţie pentru obţinerea electrochimică a hipocloritului de natriu : br. inv. 2529 MD : Int. Cl. C25B 1/26, 9/12, C02F 1/467 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0227 ; data depozit. 2002.09.09 ; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004.

75. Procedeu de epurare a apei de impurităţi organice : br. inv. 2497 MD : Int. Cl. C02F 1/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Dragalin, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0013 ; data depozit. 2003.01.15 ; data publ. 2004.07.31, BOPI Nr 7/2004.

74. Procedeu de epurare a scurgerilor superficiale de produse petroliere şi instalaţie pentru realizarea lui : br. inv. 2554 MD : Int. Cl. B01J 20/10 / Victor Covaliov, Cornel Cojocaru, Olga Covaliova, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0266 ; data depozit. 2002.11.05 ; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004.

73. Procedeu de neutralizare a sedimentului ce conţine albastru de Berlin : br. inv. 2584 MD : Int. Cl. B09B 3/00, C09C 1/26, C01C 3/12, C12F 3/00 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Aliona Mereuţă, Ion Suman, Nicolae Taran, Maria Gonţa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0007 ; data depozit. 2003.12.29 ; data publ. 2004.10.31, BOPI Nr 10/2004.

72. Procedeu de obţinere a adsorbentului şi procedeu de demetalizare a produselor industriei vinicole cu utilizarea acestuia : br. inv. 2356 MD : Int. Cl. B01J 20/00, C12H 1/04, B01D 15/00 / Olga Covaliova, Aliona Mereuţă, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0276 ; data depozit. 2002.11.15 ; data publ. 2004.01.31, BOPI Nr 1/2004.

71. Procedeu de obţinere a lichidului magnetic : br. inv. 2560 MD : Int. Cl. C25B 3/12, 1/46, H01F 1/28 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0130 ; data depozit. 2002.04.24 ; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004.

70. Procedeu de obţinere directă a acidului tartric din produsele vinicole secundare : br. inv. 2407 MD : Int. Cl. C07C 51/42, 51/43 / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Liviu Vacarciuc ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0295 ; data depozit. 2002.12.23 ; data publ. 2004.03.31, BOPI Nr 3/2004.

69. Procedeu de purificare a acidului tartric : br. inv. 2428 MD : Int. Cl. C07C 51/42, 51/43 / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Tamara Ceban, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0275 ; data depozit. 2002.11.15 ; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004.

68. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile : br. inv. 2615 MD : Int. Cl. F23D 14/18, F23C 11/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0076 ; data depozit. 2003.03.06 ; data publ. 2004.11.30, BOPI Nr 11/2004.

67. Procedeu şi instalaţie de epurare a gazelor de eşapament : br. inv. 2522 MD : Int. Cl. B01D 53/00, 53/54, 53/74, C01B 17/04, 21/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0267 ; data depozit. 2002.11.05 ; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004.

66. Procedeu şi instalaţie de epurare aerobă a apelor reziduale : br. inv. 2524 MD : Int. Cl. C02F 3/02, 3/26 / Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Victor Covaliov, Ion Suman, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Ioneţ ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0118 ; data depozit. 2003.05.19 ; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004.

2003

65. Adsorber în mai multe trepte : br. inv. 2261 MD : Int. Cl. B01J 74/06, C02F 1/48 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0277 ; data depozit. 2002.11.15 ; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003.

64. Instalaţie pentru epurarea electrochimică a apelor reziduale de impurităţi organice : br. inv. 2121 MD : Int. Cl. C02F 1/461, C02F 101:30, B03C 1/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman. - Nr depozit. a 2001 0163 ; data depozit. 2001.05.25 ; data publ. 2003.03.31, BOPI Nr 3/2003.

63. Procedeu de activare a apei : br. inv. 2281 MD : Int. Cl. C02F 1/48 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0272 ; data depozit. 2002.11.11 ; data publ. 2003.10.31, BOPI Nr 10/2003 (Partea I).

62. Procedeu de ardere a combustibilului lichid de hidrocarbură : br. inv. 2268 MD : Int. Cl. F23K 5/02, B01J 21/16, 23/74, C10L 1/10 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0169 ; data depozit. 2001.03.30 ; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003.

61. Procedeu de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia : br. inv. 2334 MD : Int. Cl. C02F 3/28, C12M 1/02, 1/04, 1/107 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman, Ion Ioneţ ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0213 ; data depozit. 2002.08.30 ; data publ. 2003.12.31, BOPI Nr 12/2003 (Partea I).

60. Procedeu de obţinere a dihidroxifumaratului acid de sodiu : br. inv. 2147 MD : Int. Cl. C07C 59/42 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran, Aliona Mereuţă, Viorica Iambarţev; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0097 ; data depozit. 2002.03.15 ; data publ. 2003.04.30, BOPI Nr 4/2003.

2002

59. Instalaţie pentru epurarea apelor reziduale : br. inv. 2017 MD : Int. Cl. C02F 9/00 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Joseph Malina, Gheorghe Duca, Ion Suman; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0321 ; data depozit. 2001.10.11 ; data publ. 2002.10.31, BOPI Nr 10/2002.

58. Material solid de lubrifiere : br. inv. 1924 MD : Int. Cl. C10M 125/04, C10N 50:08 / Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Carolina Pelipeţcaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0290 ; data depozit. 2001.09.11 ; data publ. 2002.05.31, BOPI Nr 5/2002.

57. Procedeu de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere : br. inv. 1939 MD : Int. Cl. B01D 53/54, 53/48, C01B 17/04, 21/04 / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Cleopatra Botez, Svetlana Crăciun, Serghei Dmitriev ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0291 ; data depozit. 2001.09.11 ; data publ. 2002.06.30, BOPI Nr 6/2002.

2001

56. Dispozitiv pentru tratarea catalitică a emisiilor gazoase : br. inv. 1654 MD : Int. Cl. F01N 3/00, 3/08, 3/10 / Victor Covaliov, Nina Gheorghe, Gheorghe Duca, Doru Tatar, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0234 ; data depozit. 1999.09.06 ; data publ. 2001.04.30, BOPI Nr 4/2001.

55. Instalaţie pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere adsorbite pe sorbent magnetizat : br. inv. 1809 MD : Int. Cl. C02F 1/40, 1/48, E02B 15/04 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0116 ; data depozit. 2000.07.13 ; data publ. 2001.12.31, BOPI Nr 12/2001.

54. Lichid de ungere-răcire pentru prelucrarea mecanică a metalelor : br. inv. 1763 MD : Int. Cl. C10M 125/10, 173/02, 103/00, C10N 40:20, 40:22 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Carolina Pelipeţcaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0035 ; data depozit. 2001.02.08 ; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001.

53. Lubrifiant de placare a metalelor : br. inv. 1790 MD : Int. Cl. F 1, C 10 M 125/04, C 10 N 10:08, 30:06, 50:10 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0212 ; data depozit. 2000.12.19 ; data publ. 2001.11.30, BOPI Nr 11/2001.

52. Lubrifiant de placare a metalelor : br. inv. 1791 MD : Int. Cl. C10M 125/04, C10N 10:08, 30:06, 50:10 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Tudor Sajin, Victor Moraru ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0005 ; data depozit. 2000.12.28 ; data publ. 2001.11.30, BOPI Nr 11/2001.

51. Lubrifiant solid de placare a metalelor : br. inv. 1746 MD : Int. Cl. C10M 125/10, C10N 30:06, 30:08, 50:08 / Victor Moraru, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Tudor Sajin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0211 ; data depozit. 2000.12.18 ; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001.

50. Procedeu de ardere a hidrocarburii lichide : br. inv. 1750 MD : Int. Cl. F23D 14/18 / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0022 ; data depozit. 2000.01.31 ; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001.

49. Procedeu de dezinfectare a apei : br. inv. 1636 MD : Int. Cl. C02F 1/32, 1/46 / Olga Covaliova, Riad M. M. Saleh, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0285 ; data depozit. 1999.11.30 ; data publ. 2001.03.31, BOPI Nr 3/2001.

48. Procedeu de epurare a apelor naturale de fluor : br. inv. 1760 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Riad M. M. Saleh, Vera Matveevici ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0127 ; data depozit. 1999.04.08 ; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001.

47. Procedeu de neutralizare a deşeurilor obţinute ca rezultat al demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu : br. inv. 1618 MD : Int. Cl. C12F 3/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ala Reznic, Elena Barcari ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0086 ; data depozit. 1999.02.26 ; data publ. 2001.02.28, BOPI Nr 2/2001.

46. Procedeu de obţinere a agentului adsorbant de carbon : br. inv. 1758 MD : Int. Cl. C01B 31/12, 31/08, B01J 20/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Elena Spinei, Veaceslav Goncear ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0107 ; data depozit. 1999.02.12 ; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001.

45. Procedeu de obţinere a sorbentului carbomineral şi procedeu de demetalizarea a vinurilor brute cu utilizarea lui : br. inv. 1747 MD : Int. Cl. C12H 1/04, B01D 15/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Nicolae Taran, Iurie Madan, Aliona Mereuţă ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0087 ; data depozit. 1999.02.26 ; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001.

44. Procedeu de purificare a apelor reziduale de ionii metalelor grele : br. inv. 1649 MD : Int. Cl. C02F 1/62 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0123 ; data depozit. 1999.03.17 ; data publ. 2001.04.30, BOPI Nr 4/2001.

43. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile : br. inv. 1622 MD : Int. Cl. F23D 14/18 / Tudor Sajin, Ioan Gheorghiu, Alexandru Crăciun, Andrian Angheluţ-Manus, Gheorghe Duca, Aurel Gaba ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0130 ; data depozit. 1999.04.16 ; data publ. 2001.02.28, BOPI Nr 2/2001.

42. Procedeu şi instalaţie pentru obţinerea de materiale electrodice cu proprietăţi modificate : br. inv. 115546 RO : Int. Cl. C25B 11/04, 11/10, 17/10, 11/16 / Igor Creţescu, Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valeriu Goncearuc, Jana Bobanova, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi". - Nr depozit. 98-00660 ; data depozit. 1998.03.03 ; data publ. 2001.08.31, BOPI Nr 8/2001.

2000

41. Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere magnetizate : br. inv. 1416 MD : Int. Cl. C02F 1/40, 1/48, E02B 15/04 / Victor Covaliov, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0218 ; data depozit. 1998.11.11 ; data publ. 2000.02.29, BOPI Nr 2/2000.

40. Aparat pentru obţinerea galvanochimică a coagulanţilor : br. inv. 1479 MD : Int. Cl. C02F 1/463, C01F 7/56 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Scripcaru ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0070 ; data depozit. 1998.03.17 ; data publ. 2000.05.31, BOPI Nr 5/2000.

39. Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice : br. inv. 1540 MD : Int. Cl. C02F 1/48, 1/40 / Olga Covaliova, Riad M. M. Saleh, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0267 ; data depozit. 1999.11.23 ; data publ. 2000.09.30, BOPI Nr 9/2000.

38. Material magnetic solid de lubrifiere : br. inv. 1561 MD : Int. Cl. C10M 125/04 / Alexandru Crăciun, Victor Moraru, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0036 ; data depozit. 2000.02.21 ; data publ. 2000.11.30, BOPI Nr 11/2000.

37. Material solid de lubrifiere : br. inv. 1575 MD : Int. Cl. C10M 125/10 / Alexandru Crăciun, Victor Moraru, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0032 ; data depozit. 2000.02.11 ; data publ. 2000.12.31, BOPI Nr 12/2000.

1999

36. Dispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic : br. inv. 1180 MD : Int. Cl. F23D 14/18 / Alexandru Crăciun, Aurel Gaba, Tudor Sajin, Nicolai Jaloba, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0278 ; data depozit. 1997.10.14 ; data publ. 1999.03.31, BOPI Nr 3/1999.

35. Procedeu de extragere a metalelor colorate din precipitatele apelor reziduale : br. inv. 1173 MD : Int. Cl. C02F 11/14 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0100 ; data depozit. 1998.04.24 ; data publ. 1999.03.31, BOPI Nr 3/1999.

34. Procedeu de obţinere a coagulantului : br. inv. 1153 MD : Int. Cl. C02F 1/463 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0099 ; data depozit. 1998.04.24 ; data publ. 1999.02.28, BOPI Nr 2/1999.

33. Procedeu de obţinere a coagulantului care conţine aluminiu : br. inv. 1232 MD : Int. Cl. C02F 1/52, 1/463, C01F 7/42 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi, Alexandru Scripcaru ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Soc. de acţiuni „Carmez". - Nr depozit. 97-0217 ; data depozit. 1997.08.04 ; data publ. 1999.05.31, BOPI Nr 5/1999.

32. Procedeu de regenerare a cromului din precipitatele apelor reziduale : br. inv. 1152 MD : Int. Cl. B01J 8/18, C02F 11/06, C22B 7/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0104 ; data depozit. 1998.05.05 ; data publ. 1999.02.28, BOPI Nr 2/1999.

1998

31. Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice : br. inv. 920 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Olga Covaliova, Igor Creţescu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Matei Macoveanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0326 ; data depozit. 1996.11.04 ; data publ. 1998.02.28, BOPI Nr 2/1998.

30. Procedeu de obţinere a sorbentului magnetic plutitor : br. inv. 1021 MD : Int. Cl. B01J 20/06, 20/12, 20/20, 20/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Elena Spinei, Tatiana Daţco, Riad M. M. Saleh, Veaceslav Zelenţov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0205 ; data depozit. 1997.07.23 ; data publ. 1998.09.30, BOPI Nr 9/1998.

29. Procedeu de purificare a apelor naturale de hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realizarea lui : br. inv. 1023 MD : Int. Cl. C02F 1/461, 1/20 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0182 ; data depozit. 1997.07.02 ; data publ. 1998.09.30, BOPI Nr 9/1998.

28. Procedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice şi a sucurilor : br. inv. 1010 MD : Int. Cl. C12H 1/04 / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Dionis Urâtu, Elena Achimova. - Nr depozit. 97-0314 ; data depozit. 1997.02.01 ; data publ. 1998.08.31, BOPI Nr 8/1998.

1997

27. Metodă de determinare a concentraţiilor optime ale soluţiilor stimulatorilor de creştere a plantelor : br. inv. 741 MD : Int. Cl. A01N 25/00-25/02 / Maria Duca, Cristinel Zănoagă, Angela Port, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0159 ; data depozit. 1996.07.10 ; data publ. 1997.06.30, BOPI Nr 6/1997.

26. Procedeu de determinare a fitohormonilor : br. inv. 788 MD : Int. Cl. G01N 30/00, 30/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Oleg Budeanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0067 ; data depozit. 1996.03.20 ; data publ. 1997.07.31, BOPI Nr 7/1997.

25. Procedeu de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor : br. inv. 705 MD : Int. Cl. B01J 23/76 / Victor Covaliov, Constantin Turtă, Olga Covaliova, Valeriu Dolgopolov, Gheorghe Duca, Valentin Şofranschi ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Asoc. de Ecologie Industrială a RM, Inst. de Chimie al AŞM. - Nr depozit. 96-0018 ; data depozit. 1996.02.08 ; data publ. 1997.04.30, BOPI Nr 4/1997.

24. Procedeu de purificare a apei potabile de nitriţi : br. inv. 806 MD : Int. Cl. C02F 1/70 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Iurie Subotin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0027 ; data depozit. 1997.01.29 ; data publ. 1997.08.31, BOPI Nr 8/1997.

23. Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor reziduale impurificate cu substanţe organice greu biodegradabile : br. inv. 841 MD : Int. Cl. C02F 1/48 / Olga Covaliova, Igor Creţescu, Valeriu Goncearuc, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0048 ; data depozit. 1996.02.28 ; data publ. 1997.09.30, BOPI Nr 9/1997.

1996

22. Electrolit pentru electrosedimentarea aliajelor de nichel-fosfor : br. inv. 529 MD : Int. Cl. C25D 3/56 / Iurii Gorodeţchi, Leonid Cotogoi, Gheorghe Duca. - Nr depozit. 95-0217 ; data depozit. 1995.04.04 ; data publ. 1996.04.30, BOPI Nr 4/1996.

21. Procedeu de confecţionare a anozilor rezistenţi la uzură : br. inv. 594 MD : Int. Cl. C25B 11/10 / Victor Covaliov, Valeriu Goncearuc, Olga Covaliova, Igor Creţescu, Mircea Bologa, Gheorghe Duca ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM. - Nr depozit. 95-0263 ; data depozit. 1995.06.05 ; data publ. 1996.07.31, BOPI Nr 7/1996.

20. Procedeu de obţinere a biogazului : br. inv. 619 MD : Int. Cl. C12P 5/02 / Diana Juc, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0342 ; data depozit. 1995.07.07 ; data publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996.

19. Procedeu de obţinere a sorbentului carbono-mineral : br. inv. 375 MD : Int. Cl. B01J 20/00 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Liliana Popa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0241 ; data depozit. 1995.05.03 ; data publ. 1996.01.31, BOPI Nr 1/1996.

18. Procedeu de obţinere a sorbentului carbono-mineral : br. inv. 588 MD : Int. Cl. B01J 20/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Maxim Zelionâi, Radu Radoveţ ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0419 ; data depozit. 1995.12.19 ; data publ. 1996.07.31, BOPI Nr 7/1996.

17. Procedeu de purificare a apei potabile de nitrit-ion : br. inv. 456 MD : Int. Cl. C02F 1/70 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0213 ; data depozit. 1995.03.28 ; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996.

16. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat : br. inv. 450 MD : Int. Cl. A01C 1/00 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0420 ; data depozit. 1995.12.19 ; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996.

15. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat : br. inv. 451 MD : Int. Cl. A01C 1/00, A01N 37/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0011 ; data depozit. 1996.01.24 ; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996.

14. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat : br. inv. 597 MD : Int. Cl. A01C 1/00, A01N 37/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0044 ; data depozit. 1996.02.28 ; data publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996.

13. Procedeu şi dispozitiv de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor : br. inv. 481 MD : Int. Cl. B01J 11/32 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Constantin Turtă, Olga Covaliova, Valentin Şofranschi, Elena Sarua ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0021 ; data depozit. 1996.02.13 ; data publ. 1996.10.31, BOPI Nr 10/1996.

1995

12. Procedeu de obţinere electrochimică a coagulantului : br. inv. 352 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Liliana Popa, Petru Brîjatîi ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0247 ; data depozit. 1995.04.17 ; data publ. 1995.12.31, BOPI Nr 12/1995.

11. Способ стимулирования роста растений : пат. 2025926 RU : МПК7 А01C 1/00, A01N 59/20 / Г. Г. Дука, Р. Д. Бунеску, Л. С. Романчук, Ю. И. Скурлатов ; заявитель Кишиневский Гос. Ун-т. - Nr 4873094/15 ; заявлено 1990.07.26 ; опубл. 1995.01.09, Бюл. Изобрет. Nr 1/1995.

1994

10. Compoziţie pentru tratarea seminţelor înainte de însămânţare : br. inv. 40 MD : Int. Cl. A01N 59/16 / V. Isac, L. Romanciuc, S. Chilimininov, Gheorghe Duca, Dumitru Batîr, S. Lisnic ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 94-0053 ; data depozit. 1994.02.24 ; data publ. 1994.08.31, BOPI Nr 7-8/1994.

1993

9. Состав для предпосевной обработки семян : а. с. 1833711 SU : МКИ3 А01N 59/16 / В. Г. Исак, Л. С. Романчук, С. В. Кильмининов, Г. Г. Дука, Д. Г. Батыр, С. П. Лисник. - Nr 4910409/15 ; заявл. 1991.02.11 ; опубл. 1993.08.15, Бюл. Изобрет. Nr 30/1993.

1991

8. Способ стабилизации виноградного сусла : а. с. 1621504 SU / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев. - Опубл. 1991.01.15, Бюл. Изобрет. Nr 2/1991. - (De uz intern).

7. Фильтр для очистки питьевой воды : а. с. 1633681 SU / Г. Г. Дука, Г. И. Руссу, В. Н. Попа. - Опубл. 1991.03.07, Бюл. Изобрет. Nr 9/1991. - (De uz intern).

1990

6. Способ стимулирования роста растений : а. с. 1544334 SU : МКИ3 А01N 59/20, A01C 1/00 / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев, Л. С. Романчук, Л. Н. Кайряк, Л. С. Эрнестова, М. В. Дука, Е. В. Штамм ; заявители Кишиневский Гос. Ун-т, Ин-т химической физики АН СССР. - Nr 4425709/31-15 ; заявл. 1988.04.11 ; опубл. 1990.02.23, Бюл. Изобрет. Nr 7/1990.

1988

5. Способ интенсификации очистки сточных вод с применением УФ-облучения : а. с. 1412412 SU / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм [et al.]. - Опубл. 1988.07.23, Бюл. Изобрет. Nr 27/1988. - (De uz intern).

4. Способ получения кислой натриевой соли дигидроксифумарной кислоты : а. с. 1391032 SU / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов. - Опубл. 1988.04.23, Бюл. Изобрет. Nr 15/1988. - (De uz intern).

3. Способ получения пищевого красителя : а. с. 1431570 SU / Г. Г. Дука, С. Авакянц, С. Черепнин. - Опубл. 1988.10.15, Бюл. Изобрет. Nr 38/1988. - (De uz intern).

1987

2. Способ стабилизации виноматериалов : а. с. 1325897 SU : МКИ3 С12Н 1/02 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Т. А. Постолатий, М. В. Гонца ; заявитель Кишиневский Гос. Ун-т. - Опубл. 1987.07.23, Бюл. Изобрет. Nr 27/1987. - (De uz intern).

1985

1. Способ стабилизации виноматериалов : a. с. 1159946 SU : МКИ3 С12Н 1/00 / А. Я. Сычев, Т. А. Постолатий, Г. Г. Дука, М. В. Гонца ; заявитель Кишиневский Гос. Ун-т. - Nr 3667487/28-13 ; заявл. 1983.10.31 ; опубл. 1985.06.07, Бюл. Изобрет. Nr 21/1985.