Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Brevete de invenție

BREVETE DE INVENTIE

2022

167. BLONSCHI, V., GLADCHI, V., DUCA, Gh. Metodă de determinare a concentrației grupelor –SH în apele de suprafață. In: Salonul Internațional de Invenții și Inovațiii „Traian Vuia” ,Timișoara-România, ediția a VIII –a, 08-10 octombrie 2022. Medalie de aur.

2020

166. Procedeu de deodorizare a deşeurilor organice. Covaliov, V.; Sachevici, V.; Covaliova, O.; Rusnac, A.; Poleschuk, Gh. Cerere de brevet MD a2020 0014. 2020-02-18.

2018

165. Utilizare a (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos Macaev, Fliur, Zveaghinţeva, Marina, Stângaci, Eugenia, Pogrebnoi, Serghei, Duca, Gheorghe. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr. 8804 din 2017.08.10, Brevet de invenție Nr. 4519, eliberat la 2018. 05.31.

164. Procedeu de sinteza a 3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei. Macaev, Fliur; Zveaghinţeva, Marina; Stângaci, Eugenia; Pogrebnoi, Serghei; Duca, Gheorghe. Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr. 8772, din 2017. 06.29. Brevet de invenție Nr. 4505 C1, eliberat la 2018. 03.31.

163. Procedeu de obţinere a (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei. Macaev, Fliur; Zveaghinţeva, Marina; Stângaci, Eugenia; Pogrebnoi, Serghei; Duca, Gheorghe. Brevet de invenție Nr 4515 C1, eliberat la 2018.04.30.

2017

162. (Z)-4,4-Dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ona - compus cu acţiune antituberculoasă şi procedeul de obţinere a acesteia. Macaev, Fliur; Zveaghinţeva, Marina; Stângaci, Eugenia; Pogrebnoi, Serghei; Duca, Gheorghe. (Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului, nr.8787, din 2017. 07.17.

161. Procedeu de obținere mixixantofilei din biomasacianobacteriei Spirulina platensis. Bulimaga, V.; Rudic, V.; Pisov, M.; Denisov, L.; Gonța, M.; Duca, Gh. Brevet de invenție, Nr.4360, din 2016 02.

160. Procedeu de conjugare a alfa-glucanilor cu streptomicină : br. inv. 4482 MD : Int. Cl. A61K 47/56, A61K 47/50, A61P 31/04, C07H 15/238, C08B 31/06, C08B 37/02, C08L 3/06 / Ştefan Robu, Viorel Prisacari, Albert Ivancic, Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2016 0149 ; data depozit. 2016.12.23 ; data publ. 2017.05.31, BOPI Nr 5/2017.

159. Procedeu de obţinere a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei : br. inv. 4515 MD : Int. Cl. C07D 249/08, A61K 31/4196, A61P 31/06 / F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2016 0145 ; data depozit. 2016.12.21 ; data publ. 2017.09.30, BOPI Nr 9/2017.

158. Procedeu de sinteză a 3,3-dimetil-1-(1H1,2,4-triazol-1-il)butan-2-onei : br. inv. 4505 MD : Int. Cl. C07D 249/08, C07C 49/04, A61K 31/4196, A61P 31/06 / F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2016 0146 ; data depozit. 2016.12.21 ; data publ. 2017.08.31, BOPI Nr 8/2017.

157. Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos : br. inv. 4519 MD : Int. Cl. A61K 31/4196, A61K 31/33, A61P 31/06, C07D 249/08 / F. Macaev, M. Zveaghinţeva, E. Stângaci, S. Pogrebnoi, Gh. Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2017 0068 ; data depozit. 2016.12.21 ; data publ. 2017.10.31, BOPI Nr 10/2017

2016

156. Compusul 2-(propiltio)-5H-[1,3,4]tiadiazolo[2,3-b]chinazolin-5-onă, care manifestă activitate antituberculoasă şi procedeu de sinteză a acestuia : br. inv. 4404 MD : Int. Cl. C07D 513/04, C07D 239/95, C07D 285/14, A61K 31/517, A61K 31/433, A61P 31/06 / Fliur Macaev, Serghei Pogrebnoi, Marina Zveaghinţeva, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca; solicitantul Inst. de Chimie al AŞM. - Nr depozit. a 2015 0028 ; data depozit. 2015.03.18 ; data publ. 2016.02.29, BOPI Nr 2/2016.

155. Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene : br. inv. 4399 MD : Int. Cl. A61K 31/345, C07D 307/70, A61K 31/79, A61K 47/32, A61P 31/04 / Ştefan Robu, Viorel Prisacari, Gheorghe Duca, Vitalie Filip ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2015 0029 ; data depozit. 2015.02.19 ; data publ. 2016.02.29, BOPI Nr 2/2016.

2015

154. Procedeu de obţinere a biohidrogenului şi biometanului : br. inv. 4362 MD : Int. Cl.: C02F 3/28, C02F 11/04, C01B 3/02, C02F 103/20, C02F 103/32, C12P 5/02, C07C 9/04, B01D 53/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2014 0019 ; data depozit.2014.03.04 ; data publ. 2015.08.31, BOPI Nr 8/2015

153. Procedeu de obţinere a mixoxantofilei din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis : br. inv. 4360 MD : Int. Cl. C12P 23/00, B01D 11/00, A61K 36/02, C12N 1/12 / Valentina Bulimaga, Valeriu Rudic, Maria Pisov, Lidia Dencicov, Maria Gonţa, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2013 0066 ; data depozit. 2013.09.23 ; data publ.2015.07.31, BOPI Nr 7/2015.

152. Procedeu de reciclare a deşeurilor de mase plastice organice : br. inv. 949 MD : Int. Cl. B29B 17/00, B09B 3/00 / Fliur Macaev, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca, Serghei Bujor ; solicitantul Inst. de Chimie al AŞM, SRL "UISPAC". - Nr depozit. a 2013 0042 ; data depozit. 2013.07.05 ; data publ. 2015.09.30, BOPI Nr 9/2015.

2014

151. Procedeu de obţinere a nanocompozitelor pe bază de nanotuburi din dioxid de titan şi instalaţie pentru realizarea acestuia : br. inv. 4294 MD : B82B 3/00, C01G 23/047, B01J 21/06, H01L 21/00 / Victor Covaliov, Boris Găină, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza ; solicitantul Univ. de Stat din Moldov,. - Nr depozit. a 2013 0007 ; data depozit. 2013.02.06 ; data publ. 2014.07.31, BOPI Nr 7/2014.

150. Procedeu de purificare a biohidrogenului de impurităţi gazoase : br. inv. 784 MD : Int. Cl. B01D 53/14, B01D 53/52, B01D 53/62, C01G 3/14, C07C 215/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2013 0199 ; data depozit. 2012.03.29 ; data publ. 2014.06.30, BOPI Nr 6/2014.

149. Procedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia : br. inv. 4283 MD : Int. Cl. C12H 1/00, C12H 1/12, A23L 3/32, C07C 29/141, C25B 3/04, C25B 9/06, C25B 9/08, C25B 11/03, C25B 11/06, C25B 11/08 / Victor Covaliov, Boris Găină, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0007 ; data depozit. 2012.01.06 ; data publ. 2014.04.30, BOPI Nr 4/2014.

2013

148. Procedeu de obţinere anaerobă a biohidrogenului din deşeuri organice : br. inv. 4217 MD : Int. Cl. C12P 3/00, C01B 3/02, C02F 3/28, C02F 101/30, C02F 103/32, C07C 13/62, C07J 71/00, C07C 35/12, C07C 13/21, C07C 403/24 / Victor Covaliov, Valentin Bobeică, Olga Covaliova, Vladimir Nenno, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0010 ; data depozit. 2012.01.23 ; data publ. 2013.04.30, BOPI Nr 4/2013.

147. Procedeu de obţinere a sclareoloxidului : br. inv. 4209 MD : Int. Cl C07D 311/92, C07B 33/00, C07B 41/04, C07C 35/36, C07C 35/36, C07C 33/03 / Veaceslav Kulciţki, Gheorghe Duca, Nicon Ungur, Tatiana Sîrbu, Mihai Colţa, Irina GOLOSOV ; solicitantul Inst. de Chimie al AŞM. - Nr depozit. a 2012 0036 ; data depozit. 2012.03.30 ; data publ. 2013.03.31, BOPI Nr 3/2013.

146. Procedeu de purificare a biohidrogenului de impurităţile gazoase : cerere de br. inv. a 2012 0034 MD : Int. Cl. B01D 53/14, B01D 53/52, B01D 53/62, C01G 3/14, C07C 215/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0034 ; data depozit. 2012.03.29 ; data publ. 2013.09.30, BOPI Nr 9/2013.

145. Procedeu de stabilizare a produselor de la distilarea alcoolului : cerere de br. inv. a 2012 0007 MD : Int. Cl. A23L 3/32 / Victor Covaliov, Boris Găina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Stiţiuc, Vladimir Nenno, Rodica Sturza ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2012 0007 ; data depozit. 2012.01.06 ; data publ. 2013.08.31, BOPI Nr 8/2013.

2012

144. Agitator-dozator de gaze : br. inv. 4171 MD : Int. Cl. B01F 5/06, G01F 1/22, B01F 3/02, B01F 15/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Valentin Sliusarenco ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo". - Nr depozit. a 2011 0084 ; data depozit. 2011.10.10 ; data publ. 2012.06.30, BOPI Nr 6/2012.

143. Instalaţie pentru obţinerea biocombustibilului pe baza esterilor metilici ai acizilor : br. inv. 4165 MD : Int. Cl. B01J 19/18, B01D 37/02, B01F 5/04, B01F 5/16, B01F 13/10, C10L 1/02, C07C 67/02, C11C 3/10 / Valentin Sliusarenco, Victor Covaliov, Iurii Kontievski, Vladimir Eriomenco, Leonid Galeru, Petru Butucea, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca, Veaceslav Popel, Ion Lacusta, Mircea Bernic, Grigore Ganea ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2010 0133 ; data depozit. 2010.11.22 ; data publ. 2012.04.30, BOPI Nr 4/2012.

142. Instalaţie pentru obţinerea metanului şi a adaosului furajer : br. inv. 4156 MD : Int. Cl. C02F 11/04, C02F 3/28, C12F 3/10, A23K 1/06, C07H 23/00, B01D 53/34 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Vladimir Nenno, Valentin Bobeică, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2011 0060 ; data depozit. 2011.06.02 ; data publ. 2012.03.31, BOPI Nr 3/2012.

141. Procedeu de fermentare anaerobă a deşeurilor organice lichide : br. inv. 4189 MD : Int. Cl. C02F 11/04, C02F 101/30, C07C 11/21, C07C 13/28 / Victor Covaliov, Valentin Bobeică, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno, Irina Senicovscaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2011 0075 ; data depozit. 2011.07.15 ; data publ. 2012.12.31, BOPI Nr 12/2012

140. Procedeu de obţinere a adaosului furajer, conţinând vitamina B12, şi a metanului : br. inv. 4176 MD : Int. Cl. A23K 1/06, A23L 1/302, C12F 3/10, C07F 15/06, C12P 5/02, C12P 19/42, C07H 23/00, C07C 9/04, A61K 36/21 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Valentin Bobeică ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2011 0061 ; data depozit. 2011.06.02 ; data publ. 2012.07.31, BOPI Nr 7/2012.

139. Procedeu de obţinere a brevicolinei-bază din Carex brevicollis D. C. : br. inv. 4146 MD : Int. Cl. C07D 209/04, C07D 209/10, C07D 401/14, C07G 5/00, A61K 36/89, A61P 15/04 / Fliur Macaev, Felix Şepeli, Diana Şepeli, Marina Zveaghinţeva, Oxana Şepeli, Natalia Susman, Veaceslav Boldescu, Gheorghe Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2011 0013 ; data depozit. 2011.02.04 ; data publ. 2012.01.31, BOPI Nr 1/2012.

2011

138. Electrolizor compact pentru obţinerea hidrogenului : br. inv. 322 MD : Int. Cl. C25B 1/02, C25B 1/06, C25B 11/03, C25B 11/04, C25B 11/10, C01B 3/02, B01D 53/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2010 0096 ; data depozit. 2010.05.24 ; data publ. 2011.01.31, BOPI Nr 1/2011.

137. Instalaţie pentru regenerarea cartuşului cu cărbune activ sau cu absorbanţi minerali, utilizat pentru epurarea apei de compuşi organic : br. inv. 320 MD : Int. Cl. C01B 31/08, C02F 1/28, C02F 101/30 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2010 0095 ; data depozit. 2010.05.24 ; data publ. 2011.01.31, BOPI Nr 1/2011.

136. Procedeu de pregătire a apelor reziduale de la complexe de porcine destinate pentru fertilizarea şi irigarea câmpurilor agricole : cerere de br. inv. a 2009 0128 MD : Int. Cl. C02F 9/00, C02F 9/04, C02F 9/12, C02F 9/14, C02F 1/58, C02F 1/48, C02F 1/24, C02F 3/02, C02F 3/14, C02F 3/32, C02F 1/20, C02F 101/30, A01G 25/00 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vladimir Filipciuc, Vladimir Nenno, Irina Senicovscaia, Alexandru Mihailenco ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo". - Nr depozit. a 2009 0128 ; data depozit. 2009.11.23 ; data publ. 2011.06.30, BOPI Nr 6/2011.

135. Sistem de prelucrare biochimică a deşeurilor organice de la fermele zootehnice : br. inv. 417 MD : Int. Cl. C02F 3/02, C02F 1/74, C02F 1/50, C02F 9/02, C02F 9/14, C02F 103/20 / Alexandr Mihailenco, Andrei Palamarciuc, Maria Sandu, Andrei Petruşin, Vasile Harea, Ghenadie Cernei, Gheorghe Duca, Valerii Liubiţchi, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Vladimir Nenno, Victor Zubarev, Serghei Corolicov, Tatiana Mihailenco, Denis Mihailenco ; solicitantul Alexandr Mihailenco. - Nr depozit. s 2011 0102 ; data depozit. 2010.03.23 ; data publ. 2011.09.30, BOPI Nr 9/2011.

2010

134. Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin : br. inv. 295 MD : Int. Cl. C12G 1/02, C12G 3/12, C07C 57/15, C07C 59/42 / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; solicitantul Inst. Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Nr depozit. s 2010 0106 ; data depozit. 2010.06.07 ; data publ. 2010.11.30, BOPI Nr 11/2010.

133. Procedeu de tratare biochimică a vinasei : br. inv. 4041 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/36, C02F 103/32, C02F 101/30 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vitalie JALBĂ, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0277 ; data depozit. 2008.11.10 ; data publ. 2010.05.31, BOPI Nr 5/2010.

132. Soluţie pentru transformarea produselor de coroziune : br. inv. 4019 MD : Int. Cl. C23C 22/08, C23C 22/12, C23C 22/17, C23G 1/02, C23G 1/08, C01C 3/12 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca, Aliona Mereuţă ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0279 ; data depozit. 2008.11.11 ; data publ. 2010.02.28, BOPI Nr 2/2010.

131. Utilizarea 1-metil-4-(N-metilaminobutil-4)-β-carbolinei in calitate de remediu antituberculos : br. inv. 4009 MD : Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/395, A61K 31/4045, A61K 31/435, A61K 31/437, A61P 31/06 / Fliur Macaev, Eugenia Stângaci, Daniela Duca, Gheorghe Duca ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2008 0198 ; data depozit. 2008.07.15 ; data publ. 2010.01.31, BOPI Nr 1/2010.

2009

130. Compus cu proprietăţi antioxidante : br. inv. 3979 MD : Int. Cl. C08H 5/00, C07D 311/30, C08F 8/06, C07C 37/60, A61P 39/06 / Tudor Lupaşcu, Gheorghe Duca, Lucian Lupaşcu, Maria Giurginca, Aurelia Meghea ; solicitantul Inst. de Chimie al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Nr depozit. a 2008 0247 ; data depozit. 2008.09.30 ; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

129. Instalaţie de epurare a biogazului cu regenerarea dioxidului de carbon : br. inv. 67 MD : Int. Cl. B01D 47/02, F17C 3/00, C07C 9/04, C01B 31/20 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2008 0017 ; data depozit. 2008.11.10 ; data publ. 2009.08.31, BOPI Nr 8/2009.

128. Instalaţie pentru distrucţia fotocatalitică combinată a substanţelor organice biochimic greu degradabile : br. inv. 41 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/14, C02F 1/74, C02F 9/08 / Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. s 2009 0034 ; data depozit. 2009.03.25 ; data publ. 2009.06.30, BOPI Nr 6/2009.

127. Instalaţie pentru prelucrarea anaerobă a borhotului de la vinificaţie : br. inv. 3994 MD : Int. Cl. C02F 1/46, C02F 1/32, C02F 11/04, C02F 3/00, C02F 101/30, C02F 103/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Vitalii Jalbă, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0241 ; data depozit. 2008.09.18 ; data publ. 2009.12.31, BOPI Nr 12/2009.

126. Procedeu de demetalizare a materiei prime vinicole şi procedeu de obţinere a reagentului pentru realizarea acestuia : br. inv. 3814 MD : Int. Cl. C12H 1/10, C12F 3/00, B09B 3/00, C01C 3/12, A62D 3/30, A62D 3/33, A62D 3/36, A62D 101/24 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0067 ; data depozit. 2008.03.06 ; data publ. 2009.01.31, BOPI Nr 1/2009.

125. Procedeu de obţinere a acoperirilor fotocatalitice active : br. inv. 3806 MD : Int. Cl. B01J 21/06, B01D 29/00, C23C 18/34, C23C 18/52, C25D 11/34 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Mihail Ivanov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0174 ; data depozit. 2007.06.13 ; data publ. 2009.01.31, BOPI Nr 1/2009.

124. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers carbon : br. inv. 3977 MD : Int. Cl. C01G 23/047, C01G 23/08, C25B 1/00, B82B 3/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Iurii Polucarov, Gheorghe Duca, Mihail Ivanov, Vladimir Nenno ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0278 ; data depozit. 2008.11.11 ; data publ. 2009.11.30, BOPI Nr 11/2009.

123. Procedeu de prelucrare a seminţelor de struguri : br. inv. 51 MD : Int. Cl. C11B 1/06, C11B 1/08, B09B 3/00, A23L 1/212, A23P 1/06 / Eugen Iorga, Gheorghe Duca, Vladimir Verbanov, Inesa Soboleva, Elena Nojac, Diana Crucirescu ; solicitantul Inst. Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Nr depozit. s 2009 0034 ; data depozit. 2009.03.25 ; data publ. 2009.07.31, BOPI Nr 7/2009.

122. Procedeu de tratare a plantelor cu o compoziţie fungicidă cu descompunere accelerată : br. inv. 3827 MD : Int. Cl. A01N 25/32, A62D 3/30, A01N 59/08, A01N 59/16, A01N 37/02, C01G 23/047, A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0079 ; data depozit. 2007.03.22 ; data publ. 2009.02.28, BOPI Nr 2/2009.

2008

121. Aparat pentru activarea aerului în motoarele cu ardere interne : br. inv. 3630 MD : Int. Cl. F02M 27/04, F02M 27/06, H01F 7/02 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Şibaiev ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0070 ; data depozit. 2007.03.21 ; data publ. 2008.06.30, BOPI Nr 6/2008.

120. Centrifugă pentru separarea suspensiilor : br. inv. 3651 MD : Int. Cl. B04B 1/00, B04B 5/10, B04B 9/12, B04B 11/05, C02F 1/465 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0172 ; data depozit. 2007.06.13 ; data publ. 2008.07.31, BOPI Nr 7/2008.

119. Filtru pentru epurarea apei : br. inv. 3680 MD : Int. Cl. B01D 24/28, B01D 25/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0250 ; data depozit. 2007.09.14 ; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008.

118. Filtru pentru înlăturarea impurităţilor mecanice din lichide : br. inv. 3647 MD : Int. Cl. B01D 24/28, B01D 25/00, B01D 33/48 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0249 ; data depozit. 2007.09.14 ; data publ. 2008.07.31, BOPI Nr 7/2008.

117. Instalaţie pentru distrugerea fotocatalitică a compuşilor organici greu degradabili : br. inv. 3682 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/74, C02F 9/08, C02F 101/30 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0190 ; data depozit. 2007.07.06 ; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008 (Partea I).

116. Instalaţie pentru epurarea electrofotocatalitică complexă a apei de compuşi organici stabili : br. inv. 3726 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/461, B01D 39/16, B01D 71/02 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Victor Cocicodan, Vladislav Goncearuc ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0173 ; data depozit. 2007.06.13 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

115. Pesticid pentru stropirea plantelor şi procedeu de preparare a acestuia : br. inv. 3668 MD : Int. Cl. A01N 59/20, A01N 25/02, A01P 7/04 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina, Vitalii Jalbă ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0066 ; data depozit. 2008.03.06 ; data publ. 2008.08.31, BOPI Nr 8/2008 (Partea I).

114. Procedeu de denocivizare a deşeurilor obţinute în urma demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu : br. inv. 3731 MD : Int. Cl. C12F 3/00, B09B 3/00, A62D 3/30, A62D 3/36, A62D 101/20, C01C 3/12 / Victor Covaliov, Vladimir Nenno, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Boris Gaina ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0076 ; data depozit. 2008.03.18 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

113. Procedeu de descompunere accelerat a pesticidelor pentru stropirea plantelor : cerere de br. inv. a 2007 0079 MD : Int. Cl. A01N 25/32, A62D 3/30, A01N 59/16, A01N 37/02, C01G 23/047, C12P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0079 ; data depozit. 2007.03.22 ; data publ. 2008.11.30, BOPI Nr 11/2008 (Partea I).

112. Procedeu de obţinere a compoziţiei fungicide ultradisperse : br. inv. 3583 MD : Int. Cl. A01N 59/20, A01N 59/06, A01N 25/04, A01P 3/00, A01G 1/00, A01G 17/00 / Gheorghe Duca, Boris Grăjdieru, Aliona Mereuţă, Nicolae Pamujac. - Nr depozit. a 2008 0035 ; data depozit. 2008.02.12 ; data publ. 2008.05.31, BOPI Nr 5/2008.

111. Procedeu de obţinere a dioxidului de titan nanodispers : br. inv. 3535 MD : Int. Cl. B82B 1/00, B82B 3/00, C01G 23/047, C01G 23/053, C01G 23/07, C01G 23/08 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0072 ; data depozit. 2007.03.21 ; data publ. 2008.03.31, BOPI Nr 3/2008.

110. Procedeu de obţinere a suplimentului vitamino-proteic furajer pentru animale : br. inv. 3716 MD : Int. Cl. A23K 1/06, C12F 3/10, B09B 3/00, A23L 1/302 / Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2008 0031 ; data depozit. 2008.02.04 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

109. Procedeu de obţinere electrochimică a hidrogenului : br. inv. 3488 MD : Int. Cl. C25B 1/02, C25B 1/10, C25B 11/03, C25B 11/12, B01J 21/02, B01J 23/75 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0009 ; data depozit. 2007.01.17 ; data publ. 2008.01.31, BOPI Nr 1/2008.

108. Procedeu de regenerare fotocatalitică a cărbunelui activ uzat : br. inv. 3376 MD : Int. Cl. B01J 20/34, C01B 31/08 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 242 ; data depozit. 2007.09.06 ; data publ. 2008.12.31, BOPI Nr 12/2008.

107. Reactor fotocatalitic pentru epurarea apei de substanţe poluante : br. inv. 3728 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 1/58, B01D 29/33, B01D 71/02, B01J 35/10, B01J 23/44, B01J 23/755, B01J 21/06, B01J 23/06, B01J 23/72, B01J 23/14 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Mihail Ivanov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0050 ; data depozit. 2007.02.26 ; data publ. 2008.10.31, BOPI Nr 10/2008 (Partea I).

2007

106. Bioreactor anaerob : br. inv. 3272 MD : Int. Cl. C02F 3/00, C02F 11/04 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Ion Suman, Ion Ioneţ, Vasile Sîrbu, Tudor Mereuţa, Gheorghe Duca, Ion Plugaru ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit a 2005 0358 ; data depozit. 2005.12.05 ; data publ. 2007.03.31, BOPI Nr 3/2007.

105. Dispozitiv pentru epurarea gazelor industriale de particule solide şi funingine : br. inv. 163 MD : Int. Cl. B01D 45/02, B01D 45/08, B01D 45/18, B01D 47/02, B01D 53/14, B01D 53/78 / Alexandru Crăciun, Tudor Sajin, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. u 2007 0016 ; data depozit. 2007.07.06 ; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

104. Dispozitiv pentru ionizarea gazelor : br. inv. 3262 MD : Int. Cl. H05H 1/34 / Alexandru Crăciun, Oleg Corşac, Gheorghe Duca, Tudor Sajin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0368 ; data depozit. 2005.12.08 ; data publ. 2007.02.28, BOPI Nr 2/2007.

103. Dispozitiv pentru obţinerea suspensiilor activate electrochimic pentru tratarea plantelor : br. inv. 3335 MD : Int. Cl. A01N 25/04, C02F 1/46, B01J 19/00, A01N 59/20 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Vitalii Jalbă, Gheorghe Duca, Anatol Puşneac ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0207 ; data depozit. 2006.08.07 ; data publ. 2007.06.30, BOPI Nr 6/2007.

102. Instalaţie pentru deshidratarea sedimentelor din apele reziduale : br. inv. 3367 MD : Int. Cl. C02F 9/02, C02F 9/04, C02F 1/52, C02F 11/14, C02F 101/30, C02F 103/32 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0204 ; data depozit. 2006.08.07 ; data publ. 2007.07.31, BOPI Nr 7/2007.

101. Procedeu de denocivizare a sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin albastru de Berlin : br. inv. 3412 MD : Int. Cl. A62D 3/30, A62D 3/35, A62D 3/36, A62D 3/38, A62D 101/20, B09B 3/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Boris Gaina, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0012 ; data depozit. 2007.01.17 ; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

100. Procedeu de descompunere accelerat a pesticidelor pentru stropirea plantelor : cerere de br. inv. a 2007 0079 MD : Int. Cl. A01N 63/00, C12N 1/20, C12P 39/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Vitalii Jalbă, Ion Dragalin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0079 ; data depozit. 2007.03.22.

99. Procedeu de obţinere a esterilor metilici din ulei de rapiţă : br. inv. 3347 MD : Int. Cl. C11C 3/10, C10L 1/02, C07C 67/02, B01F 3/08 / Ion Hăbăşescu, Gheorghe Duca, Valerian Cerempei, Lilea Sîsoeva, Iurii Molotcov, Denis Ruschin ; solicitantul Inst. de tehnică agricolă „MECAGRO". - Nr depozit. a 2006 0294 ; data depozit. 2006.12.26 ; data publ. 2007.06.30, BOPI Nr 6/2007.

98. Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate : br. inv. 3321 MD : Int. Cl. C05F 5/00, B09B 3/00, C01C 3/12 / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Simion Toma, Boris Boincean, Valerian Bejan ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0128 ; data depozit. 2005.05.04 ; data publ. 2007.05.31, BOPI Nr 5/2007.

97. Procedeu de obţinere a membranelor metalice barometrice pentru procese fotocatalitice : br. inv. 3413 MD : Int. Cl. B01D 61/14, B01D 67/00, B01B 71/02, B01J 19/12, C25D 1/02, C22G 19/03, C22G 19/07, C01G 33/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Victor Cocikodan, Gheorghe Duca, Vladislav Goncearuc ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0205 ; data depozit. 2006.08.07 ; data publ. 2007.10.31, BOPI Nr 10/2007.

96. Procedeu de obţinere a unui îngrăşământ organo-mineral combinat : br. inv. 3402 MD : Int. Cl. C05F 3/00, C05F 5/00, B09B 3/00, B03D 1/02 / Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Boris Gaina, Irina Senicovscaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2007 0008 ; data depozit. 2007.01.17 ; data publ. 2007.09.30, BOPI Nr 9/2007.

2006

95. Instalaţie pentru epurarea fotocatalitică a apei de substanţe organice : br. inv. 3149 MD : Int. Cl. C02F 1/32, B01J 35/02, C25D 3/50, B01J 35/10 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Jilles Mailhot, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0276 ; data depozit. 2005.09.15 ; data publ. 2006.09.30, BOPI Nr 9/2006.

94. Instalaţie pentru obţinerea electrochimică a suspensiilor : br. inv. 3167 MD : Int. Cl. C02F 1/46, B01J 19/00, A01N 59/16 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0083 ; data depozit. 2004.04.08 ; data publ. 2006.10.31, BOPI Nr 10/2006.

93. Metanic anaerob pentru epurarea apelor reziduale : br. inv. 3062 MD : Int. Cl. C02F 3/28, C02F 1/32, C02F 1/48, C02F 1/72, C02F 101/30, C02F 103/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Vasile Onica, Ion Suman ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0281 ; data depozit. 2004.11.29 ; data publ. 2006.05.31, BOPI Nr 5/2006.

92. Procedeu de cultivare a bacteriilor lactice (variante) : br. inv. 2969 MD : A23C 9/12; C12N 1/02; C12N 11/02; C12N 11/14; C12R 1/225; C12R 1/46 / Abdelkrim Azzouz, Tudor Sajin, Ileana Denisa Nistor, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0245 ; data depozit. 2004.10.04 ; data publ. 2006.02.28, BOPI Nr 2/2006.

91. Procedeu de degradare a deşeurilor greu degradabile obţinute de la distilarea alcoolului : br. inv. 3078 MD : Int. Cl. C02F 1/78 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0166 ; data depozit. 2005.06.13 ; data publ. 2006.06.30, BOPI Nr 6/2006.

90. Procedeu de obţinere a membranelor catalitice şi procedeu de epurare a soluţiilor apoase de impurităţi organice greu degradabile : br. inv. 3165 MD : Int. Cl. B01J 37/02, B01J 21/02, B01J 23/30, B01J 23/755, C02F 1/32, B01D 29/35, C04B 35/111, B01D 39/20 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Mihail Ivanov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0275 ; data depozit. 2005.09.15 ; data publ. 2006.10.31, BOPI Nr 10/2006.

89. Procedeu de purificare a apelor reziduale : br. inv. 3050 MD : Int. Cl. C02F 1/32, C02F 9/04, C02F 9/12, C02F 9/14, C02F 11/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Suman, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0299 ; data depozit. 2004.12.27 ; data publ. 2006.05.31, BOPI Nr 5/2006.

88. Procedeu de tratare a viţei de vie (variante) : br. inv. 3178 MD : Int. Cl. A01N 25/32, A01N 43/76, A01N 59/16, A01P 3/00 / Victor Covaliov, Boris Gaina, Ion Dragalin, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Angela Cincilei, Valerian Bejan, Ion Osipov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2006 0076 ; data depozit. 2006.03.02 ; data publ. 2006.11.30, BOPI Nr 11/2006.

2005

87. Instalaţie pentru obţinerea lichidului activat electrochimic : cerere de br. inv. a 2004 0083 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Dumitru Ungureanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0083 ; data depozit. 2004.04.08 ; data publ. 2005.11.30, BOPI Nr 11/2005.

86. Procedeu de epurare biochimică a apelor reziduale : br. inv. 2771 MD : Int. Cl. C02F 11/02, 3/28 / Dumitru Ungureanu, Petru Brîjatîi, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Anatolii Cişlaru, Ion Suman, Ion Ioneţ ; solicitanţii Soc. de acţiuni „Carmez", Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0005 ; data depozit. 2003.12.29 ; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005.

85. Procedeu de epurare biochimică anaerobă - aerobă a apelor reziduale : br. inv. 2795 MD : Int. Cl. C02F 3/30 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Boris Gaina, Gheorghe Duca ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Univ. Tehnică a Moldovei. - Nr depozit. a 2004 0221 ; data depozit. 2004.09.15 ; data publ. 2005.06.30, BOPI Nr 6/2005 (Partea I).

84. Procedeu de epurare galvanochimică a apelor reziduale şi instalaţie galvanocoagulantă pentru realizarea acestuia : br. inv. 2724 MD : Int. Cl. C02F 1/463 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Solojenkin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0006 ; data depozit. 2003.12.29 ; data publ. 2005.03.31, BOPI Nr 3/2005.

83. Procedeu de obţinere a fungicidului lichid pentru stropirea plantelor : br. inv. 2757 MD : Int. Cl. A01N 25/04 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Margarita Prohin, Boris Gaina ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0084 ; data depozit. 2004.04.08 ; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005.

82. Procedeu de obţinere a îngrăşămintelor combinate cu folosirea sedimentelor cleioase din vinificaţie ce conţin fero-ferocianuri : cerere de br. inv. a 2005 0128 MD : Int. Cl. C05F 5/00 / Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Victor Covaliov, Boris Gaina, Simion Toma, Boris Boincean, Valerian Bejan ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2005 0128 ; data depozit. 2005. 04.05.

81. Procedeu de tratare a plantelor : br. inv. 2867 MD : Int. Cl. A01N 25/32, C02F 1/461 / Victor Covaliov, Valerii Streleţ, Olga Covaliova, Boris Gaina, Angela Cincilei, Gheorghe Duca, Ion Dragalin ; solicitanţii Firma de producere şi comerţ „Bioprotect", Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0262 ; data depozit. 2004.11.08 ; data publ. 2005.10.31, BOPI Nr 10/2005.

80. Procedeu şi dispozitiv de epurare a apei potabile în condiţii casnice : br. inv. 2940 MD : Int. Cl. C02F 1/48, 1/28, 9/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Univ. Tehnică a Moldovei. - Nr depozit. a 2004 0223 ; data depozit. 2004.09.15 ; data publ. 2005.12.31, BOPI Nr 12/2005.

79. Procedeu şi instalaţie pentru purificarea biogazului de hidrogen sulfurat : br. inv. 2767 MD : Int. Cl. B01D 53/34, 53/48, C02B 11/04 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Ion Suman, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0063 ; data depozit. 2004.03.25 ; data publ. 2005.05.31, BOPI Nr 5/2005.

2004

78. Aparat pentru extragerea lichid-lichid : br. inv. 2422 MD : Int. Cl. B01D 11/04, C02F 1/26 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Ion Suman, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0288 ; data depozit. 2002.12.10 ; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004.

77. Instalaţie pentru epurarea apei de impurităţi organice : br. inv. 2425 MD : Int. Cl. C02F 1/32, 1/48 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0014 ; data depozit. 2003.01.15 ; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004.

76. Instalaţie pentru obţinerea electrochimică a hipocloritului de natriu : br. inv. 2529 MD : Int. Cl. C25B 1/26, 9/12, C02F 1/467 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0227 ; data depozit. 2002.09.09 ; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004.

75. Procedeu de epurare a apei de impurităţi organice : br. inv. 2497 MD : Int. Cl. C02F 1/32 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Ion Dragalin, Gilles Mailhot, Michele Bolt, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0013 ; data depozit. 2003.01.15 ; data publ. 2004.07.31, BOPI Nr 7/2004.

74. Procedeu de epurare a scurgerilor superficiale de produse petroliere şi instalaţie pentru realizarea lui : br. inv. 2554 MD : Int. Cl. B01J 20/10 / Victor Covaliov, Cornel Cojocaru, Olga Covaliova, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0266 ; data depozit. 2002.11.05 ; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004.

73. Procedeu de neutralizare a sedimentului ce conţine albastru de Berlin : br. inv. 2584 MD : Int. Cl. B09B 3/00, C09C 1/26, C01C 3/12, C12F 3/00 / Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Victor Covaliov, Aliona Mereuţă, Ion Suman, Nicolae Taran, Maria Gonţa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2004 0007 ; data depozit. 2003.12.29 ; data publ. 2004.10.31, BOPI Nr 10/2004.

72. Procedeu de obţinere a adsorbentului şi procedeu de demetalizare a produselor industriei vinicole cu utilizarea acestuia : br. inv. 2356 MD : Int. Cl. B01J 20/00, C12H 1/04, B01D 15/00 / Olga Covaliova, Aliona Mereuţă, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0276 ; data depozit. 2002.11.15 ; data publ. 2004.01.31, BOPI Nr 1/2004.

71. Procedeu de obţinere a lichidului magnetic : br. inv. 2560 MD : Int. Cl. C25B 3/12, 1/46, H01F 1/28 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0130 ; data depozit. 2002.04.24 ; data publ. 2004.09.30, BOPI Nr 9/2004.

70. Procedeu de obţinere directă a acidului tartric din produsele vinicole secundare : br. inv. 2407 MD : Int. Cl. C07C 51/42, 51/43 / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Liviu Vacarciuc ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0295 ; data depozit. 2002.12.23 ; data publ. 2004.03.31, BOPI Nr 3/2004.

69. Procedeu de purificare a acidului tartric : br. inv. 2428 MD : Int. Cl. C07C 51/42, 51/43 / Aliona Mereuţă, Corneliu Oniscu, Tamara Ceban, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0275 ; data depozit. 2002.11.15 ; data publ. 2004.04.30, BOPI Nr 4/2004.

68. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile : br. inv. 2615 MD : Int. Cl. F23D 14/18, F23C 11/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0076 ; data depozit. 2003.03.06 ; data publ. 2004.11.30, BOPI Nr 11/2004.

67. Procedeu şi instalaţie de epurare a gazelor de eşapament : br. inv. 2522 MD : Int. Cl. B01D 53/00, 53/54, 53/74, C01B 17/04, 21/04 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0267 ; data depozit. 2002.11.05 ; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004.

66. Procedeu şi instalaţie de epurare aerobă a apelor reziduale : br. inv. 2524 MD : Int. Cl. C02F 3/02, 3/26 / Olga Covaliova, Dumitru Ungureanu, Victor Covaliov, Ion Suman, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Ioneţ ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2003 0118 ; data depozit. 2003.05.19 ; data publ. 2004.08.31, BOPI Nr 8/2004.

2003

65. Adsorber în mai multe trepte : br. inv. 2261 MD : Int. Cl. B01J 74/06, C02F 1/48 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Aliona Mereuţă, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0277 ; data depozit. 2002.11.15 ; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003.

64. Instalaţie pentru epurarea electrochimică a apelor reziduale de impurităţi organice : br. inv. 2121 MD : Int. Cl. C02F 1/461, C02F 101:30, B03C 1/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman. - Nr depozit. a 2001 0163 ; data depozit. 2001.05.25 ; data publ. 2003.03.31, BOPI Nr 3/2003.

63. Procedeu de activare a apei : br. inv. 2281 MD : Int. Cl. C02F 1/48 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0272 ; data depozit. 2002.11.11 ; data publ. 2003.10.31, BOPI Nr 10/2003 (Partea I).

62. Procedeu de ardere a combustibilului lichid de hidrocarbură : br. inv. 2268 MD : Int. Cl. F23K 5/02, B01J 21/16, 23/74, C10L 1/10 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0169 ; data depozit. 2001.03.30 ; data publ. 2003.09.30, BOPI Nr 9/2003.

61. Procedeu de epurare anaerobă a apelor reziduale şi dispozitiv pentru realizarea acestuia : br. inv. 2334 MD : Int. Cl. C02F 3/28, C12M 1/02, 1/04, 1/107 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Gheorghe Duca, Joseph Malina, Ion Suman, Ion Ioneţ ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0213 ; data depozit. 2002.08.30 ; data publ. 2003.12.31, BOPI Nr 12/2003 (Partea I).

60. Procedeu de obţinere a dihidroxifumaratului acid de sodiu : br. inv. 2147 MD : Int. Cl. C07C 59/42 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Nicolae Taran, Aliona Mereuţă, Viorica Iambarţev; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2002 0097 ; data depozit. 2002.03.15 ; data publ. 2003.04.30, BOPI Nr 4/2003.

2002

59. Instalaţie pentru epurarea apelor reziduale : br. inv. 2017 MD : Int. Cl. C02F 9/00 / Victor Covaliov, Dumitru Ungureanu, Olga Covaliova, Joseph Malina, Gheorghe Duca, Ion Suman; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0321 ; data depozit. 2001.10.11 ; data publ. 2002.10.31, BOPI Nr 10/2002.

58. Material solid de lubrifiere : br. inv. 1924 MD : Int. Cl. C10M 125/04, C10N 50:08 / Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca, Alexandru Crăciun, Carolina Pelipeţcaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0290 ; data depozit. 2001.09.11 ; data publ. 2002.05.31, BOPI Nr 5/2002.

57. Procedeu de reducere a emisiilor de oxizi de azot şi sulf din gazele de ardere : br. inv. 1939 MD : Int. Cl. B01D 53/54, 53/48, C01B 17/04, 21/04 / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Cleopatra Botez, Svetlana Crăciun, Serghei Dmitriev ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0291 ; data depozit. 2001.09.11 ; data publ. 2002.06.30, BOPI Nr 6/2002.

2001

56. Dispozitiv pentru tratarea catalitică a emisiilor gazoase : br. inv. 1654 MD : Int. Cl. F01N 3/00, 3/08, 3/10 / Victor Covaliov, Nina Gheorghe, Gheorghe Duca, Doru Tatar, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0234 ; data depozit. 1999.09.06 ; data publ. 2001.04.30, BOPI Nr 4/2001.

55. Instalaţie pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere adsorbite pe sorbent magnetizat : br. inv. 1809 MD : Int. Cl. C02F 1/40, 1/48, E02B 15/04 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0116 ; data depozit. 2000.07.13 ; data publ. 2001.12.31, BOPI Nr 12/2001.

54. Lichid de ungere-răcire pentru prelucrarea mecanică a metalelor : br. inv. 1763 MD : Int. Cl. C10M 125/10, 173/02, 103/00, C10N 40:20, 40:22 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Carolina Pelipeţcaia ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0035 ; data depozit. 2001.02.08 ; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001.

53. Lubrifiant de placare a metalelor : br. inv. 1790 MD : Int. Cl. F 1, C 10 M 125/04, C 10 N 10:08, 30:06, 50:10 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Victor Moraru; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0212 ; data depozit. 2000.12.19 ; data publ. 2001.11.30, BOPI Nr 11/2001.

52. Lubrifiant de placare a metalelor : br. inv. 1791 MD : Int. Cl. C10M 125/04, C10N 10:08, 30:06, 50:10 / Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Tudor Sajin, Victor Moraru ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2001 0005 ; data depozit. 2000.12.28 ; data publ. 2001.11.30, BOPI Nr 11/2001.

51. Lubrifiant solid de placare a metalelor : br. inv. 1746 MD : Int. Cl. C10M 125/10, C10N 30:06, 30:08, 50:08 / Victor Moraru, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Svetlana Crăciun, Tudor Sajin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0211 ; data depozit. 2000.12.18 ; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001.

50. Procedeu de ardere a hidrocarburii lichide : br. inv. 1750 MD : Int. Cl. F23D 14/18 / Tudor Sajin, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0022 ; data depozit. 2000.01.31 ; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001.

49. Procedeu de dezinfectare a apei : br. inv. 1636 MD : Int. Cl. C02F 1/32, 1/46 / Olga Covaliova, Riad M. M. Saleh, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0285 ; data depozit. 1999.11.30 ; data publ. 2001.03.31, BOPI Nr 3/2001.

48. Procedeu de epurare a apelor naturale de fluor : br. inv. 1760 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Riad M. M. Saleh, Vera Matveevici ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0127 ; data depozit. 1999.04.08 ; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001.

47. Procedeu de neutralizare a deşeurilor obţinute ca rezultat al demetalizării vinurilor cu hexacianoferat(II) de potasiu : br. inv. 1618 MD : Int. Cl. C12F 3/00 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Ala Reznic, Elena Barcari ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0086 ; data depozit. 1999.02.26 ; data publ. 2001.02.28, BOPI Nr 2/2001.

46. Procedeu de obţinere a agentului adsorbant de carbon : br. inv. 1758 MD : Int. Cl. C01B 31/12, 31/08, B01J 20/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Elena Spinei, Veaceslav Goncear ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0107 ; data depozit. 1999.02.12 ; data publ. 2001.10.31, BOPI Nr 10/2001.

45. Procedeu de obţinere a sorbentului carbomineral şi procedeu de demetalizarea a vinurilor brute cu utilizarea lui : br. inv. 1747 MD : Int. Cl. C12H 1/04, B01D 15/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Nicolae Taran, Iurie Madan, Aliona Mereuţă ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0087 ; data depozit. 1999.02.26 ; data publ. 2001.09.30, BOPI Nr 9/2001.

44. Procedeu de purificare a apelor reziduale de ionii metalelor grele : br. inv. 1649 MD : Int. Cl. C02F 1/62 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0123 ; data depozit. 1999.03.17 ; data publ. 2001.04.30, BOPI Nr 4/2001.

43. Procedeu şi instalaţie de ardere a gazelor combustibile : br. inv. 1622 MD : Int. Cl. F23D 14/18 / Tudor Sajin, Ioan Gheorghiu, Alexandru Crăciun, Andrian Angheluţ-Manus, Gheorghe Duca, Aurel Gaba ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0130 ; data depozit. 1999.04.16 ; data publ. 2001.02.28, BOPI Nr 2/2001.

42. Procedeu şi instalaţie pentru obţinerea de materiale electrodice cu proprietăţi modificate : br. inv. 115546 RO : Int. Cl. C25B 11/04, 11/10, 17/10, 11/16 / Igor Creţescu, Victor Covaliov, Olga Covaliova, Valeriu Goncearuc, Jana Bobanova, Matei Macoveanu, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi". - Nr depozit. 98-00660 ; data depozit. 1998.03.03 ; data publ. 2001.08.31, BOPI Nr 8/2001.

2000

41. Aparat pentru epurarea suprafeţei apei de produse petroliere magnetizate : br. inv. 1416 MD : Int. Cl. C02F 1/40, 1/48, E02B 15/04 / Victor Covaliov, Alexandru Crăciun, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0218 ; data depozit. 1998.11.11 ; data publ. 2000.02.29, BOPI Nr 2/2000.

40. Aparat pentru obţinerea galvanochimică a coagulanţilor : br. inv. 1479 MD : Int. Cl. C02F 1/463, C01F 7/56 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Alexandru Scripcaru ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0070 ; data depozit. 1998.03.17 ; data publ. 2000.05.31, BOPI Nr 5/2000.

39. Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice : br. inv. 1540 MD : Int. Cl. C02F 1/48, 1/40 / Olga Covaliova, Riad M. M. Saleh, Gheorghe Duca, Victor Covaliov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 99-0267 ; data depozit. 1999.11.23 ; data publ. 2000.09.30, BOPI Nr 9/2000.

38. Material magnetic solid de lubrifiere : br. inv. 1561 MD : Int. Cl. C10M 125/04 / Alexandru Crăciun, Victor Moraru, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0036 ; data depozit. 2000.02.21 ; data publ. 2000.11.30, BOPI Nr 11/2000.

37. Material solid de lubrifiere : br. inv. 1575 MD : Int. Cl. C10M 125/10 / Alexandru Crăciun, Victor Moraru, Svetlana Crăciun, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. a 2000 0032 ; data depozit. 2000.02.11 ; data publ. 2000.12.31, BOPI Nr 12/2000.

1999

36. Dispozitiv de ardere a combustibilului hidrocarburic : br. inv. 1180 MD : Int. Cl. F23D 14/18 / Alexandru Crăciun, Aurel Gaba, Tudor Sajin, Nicolai Jaloba, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0278 ; data depozit. 1997.10.14 ; data publ. 1999.03.31, BOPI Nr 3/1999.

35. Procedeu de extragere a metalelor colorate din precipitatele apelor reziduale : br. inv. 1173 MD : Int. Cl. C02F 11/14 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0100 ; data depozit. 1998.04.24 ; data publ. 1999.03.31, BOPI Nr 3/1999.

34. Procedeu de obţinere a coagulantului : br. inv. 1153 MD : Int. Cl. C02F 1/463 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0099 ; data depozit. 1998.04.24 ; data publ. 1999.02.28, BOPI Nr 2/1999.

33. Procedeu de obţinere a coagulantului care conţine aluminiu : br. inv. 1232 MD : Int. Cl. C02F 1/52, 1/463, C01F 7/42 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Petru Brîjatîi, Alexandru Scripcaru ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Soc. de acţiuni „Carmez". - Nr depozit. 97-0217 ; data depozit. 1997.08.04 ; data publ. 1999.05.31, BOPI Nr 5/1999.

32. Procedeu de regenerare a cromului din precipitatele apelor reziduale : br. inv. 1152 MD : Int. Cl. B01J 8/18, C02F 11/06, C22B 7/04 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 98-0104 ; data depozit. 1998.05.05 ; data publ. 1999.02.28, BOPI Nr 2/1999.

1998

31. Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice : br. inv. 920 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Olga Covaliova, Igor Creţescu, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Matei Macoveanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0326 ; data depozit. 1996.11.04 ; data publ. 1998.02.28, BOPI Nr 2/1998.

30. Procedeu de obţinere a sorbentului magnetic plutitor : br. inv. 1021 MD : Int. Cl. B01J 20/06, 20/12, 20/20, 20/30 / Victor Covaliov, Olga Covaliova, Gheorghe Duca, Elena Spinei, Tatiana Daţco, Riad M. M. Saleh, Veaceslav Zelenţov ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0205 ; data depozit. 1997.07.23 ; data publ. 1998.09.30, BOPI Nr 9/1998.

29. Procedeu de purificare a apelor naturale de hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realizarea lui : br. inv. 1023 MD : Int. Cl. C02F 1/461, 1/20 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0182 ; data depozit. 1997.07.02 ; data publ. 1998.09.30, BOPI Nr 9/1998.

28. Procedeu pentru demetalizarea băuturilor alcoolice şi a sucurilor : br. inv. 1010 MD : Int. Cl. C12H 1/04 / Nicolae Taran, Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Dionis Urâtu, Elena Achimova. - Nr depozit. 97-0314 ; data depozit. 1997.02.01 ; data publ. 1998.08.31, BOPI Nr 8/1998.

1997

27. Metodă de determinare a concentraţiilor optime ale soluţiilor stimulatorilor de creştere a plantelor : br. inv. 741 MD : Int. Cl. A01N 25/00-25/02 / Maria Duca, Cristinel Zănoagă, Angela Port, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0159 ; data depozit. 1996.07.10 ; data publ. 1997.06.30, BOPI Nr 6/1997.

26. Procedeu de determinare a fitohormonilor : br. inv. 788 MD : Int. Cl. G01N 30/00, 30/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Oleg Budeanu ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0067 ; data depozit. 1996.03.20 ; data publ. 1997.07.31, BOPI Nr 7/1997.

25. Procedeu de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor : br. inv. 705 MD : Int. Cl. B01J 23/76 / Victor Covaliov, Constantin Turtă, Olga Covaliova, Valeriu Dolgopolov, Gheorghe Duca, Valentin Şofranschi ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Asoc. de Ecologie Industrială a RM, Inst. de Chimie al AŞM. - Nr depozit. 96-0018 ; data depozit. 1996.02.08 ; data publ. 1997.04.30, BOPI Nr 4/1997.

24. Procedeu de purificare a apei potabile de nitriţi : br. inv. 806 MD : Int. Cl. C02F 1/70 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa, Iurie Subotin ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 97-0027 ; data depozit. 1997.01.29 ; data publ. 1997.08.31, BOPI Nr 8/1997.

23. Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor reziduale impurificate cu substanţe organice greu biodegradabile : br. inv. 841 MD : Int. Cl. C02F 1/48 / Olga Covaliova, Igor Creţescu, Valeriu Goncearuc, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0048 ; data depozit. 1996.02.28 ; data publ. 1997.09.30, BOPI Nr 9/1997.

1996

22. Electrolit pentru electrosedimentarea aliajelor de nichel-fosfor : br. inv. 529 MD : Int. Cl. C25D 3/56 / Iurii Gorodeţchi, Leonid Cotogoi, Gheorghe Duca. - Nr depozit. 95-0217 ; data depozit. 1995.04.04 ; data publ. 1996.04.30, BOPI Nr 4/1996.

21. Procedeu de confecţionare a anozilor rezistenţi la uzură : br. inv. 594 MD : Int. Cl. C25B 11/10 / Victor Covaliov, Valeriu Goncearuc, Olga Covaliova, Igor Creţescu, Mircea Bologa, Gheorghe Duca ; solicitanţii Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM. - Nr depozit. 95-0263 ; data depozit. 1995.06.05 ; data publ. 1996.07.31, BOPI Nr 7/1996.

20. Procedeu de obţinere a biogazului : br. inv. 619 MD : Int. Cl. C12P 5/02 / Diana Juc, Gheorghe Duca ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0342 ; data depozit. 1995.07.07 ; data publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996.

19. Procedeu de obţinere a sorbentului carbono-mineral : br. inv. 375 MD : Int. Cl. B01J 20/00 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Liliana Popa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0241 ; data depozit. 1995.05.03 ; data publ. 1996.01.31, BOPI Nr 1/1996.

18. Procedeu de obţinere a sorbentului carbono-mineral : br. inv. 588 MD : Int. Cl. B01J 20/00 / Olga Covaliova, Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Maxim Zelionâi, Radu Radoveţ ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0419 ; data depozit. 1995.12.19 ; data publ. 1996.07.31, BOPI Nr 7/1996.

17. Procedeu de purificare a apei potabile de nitrit-ion : br. inv. 456 MD : Int. Cl. C02F 1/70 / Gheorghe Duca, Maria Gonţa ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0213 ; data depozit. 1995.03.28 ; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996.

16. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat : br. inv. 450 MD : Int. Cl. A01C 1/00 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0420 ; data depozit. 1995.12.19 ; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996.

15. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat : br. inv. 451 MD : Int. Cl. A01C 1/00, A01N 37/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0011 ; data depozit. 1996.01.24 ; data publ. 1996.08.31, BOPI Nr 8/1996.

14. Procedeu de tratare a seminţelor de fasole înainte de semănat : br. inv. 597 MD : Int. Cl. A01C 1/00, A01N 37/02 / Maria Duca, Gheorghe Duca, Angela Port ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0044 ; data depozit. 1996.02.28 ; data publ. 1996.11.30, BOPI Nr 11/1996.

13. Procedeu şi dispozitiv de obţinere a catalizatorului pentru purificarea gazelor : br. inv. 481 MD : Int. Cl. B01J 11/32 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Constantin Turtă, Olga Covaliova, Valentin Şofranschi, Elena Sarua ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 96-0021 ; data depozit. 1996.02.13 ; data publ. 1996.10.31, BOPI Nr 10/1996.

1995

12. Procedeu de obţinere electrochimică a coagulantului : br. inv. 352 MD : Int. Cl. C02F 1/46 / Victor Covaliov, Gheorghe Duca, Olga Covaliova, Liliana Popa, Petru Brîjatîi ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 95-0247 ; data depozit. 1995.04.17 ; data publ. 1995.12.31, BOPI Nr 12/1995.

11. Способ стимулирования роста растений : пат. 2025926 RU : МПК7 А01C 1/00, A01N 59/20 / Г. Г. Дука, Р. Д. Бунеску, Л. С. Романчук, Ю. И. Скурлатов ; заявитель Кишиневский Гос. Ун-т. - Nr 4873094/15 ; заявлено 1990.07.26 ; опубл. 1995.01.09, Бюл. Изобрет. Nr 1/1995.

1994

10. Compoziţie pentru tratarea seminţelor înainte de însămânţare : br. inv. 40 MD : Int. Cl. A01N 59/16 / V. Isac, L. Romanciuc, S. Chilimininov, Gheorghe Duca, Dumitru Batîr, S. Lisnic ; solicitantul Univ. de Stat din Moldova. - Nr depozit. 94-0053 ; data depozit. 1994.02.24 ; data publ. 1994.08.31, BOPI Nr 7-8/1994.

1993

9. Состав для предпосевной обработки семян : а. с. 1833711 SU : МКИ3 А01N 59/16 / В. Г. Исак, Л. С. Романчук, С. В. Кильмининов, Г. Г. Дука, Д. Г. Батыр, С. П. Лисник. - Nr 4910409/15 ; заявл. 1991.02.11 ; опубл. 1993.08.15, Бюл. Изобрет. Nr 30/1993.

1991

8. Способ стабилизации виноградного сусла : а. с. 1621504 SU / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев. - Опубл. 1991.01.15, Бюл. Изобрет. Nr 2/1991. - (De uz intern).

7. Фильтр для очистки питьевой воды : а. с. 1633681 SU / Г. Г. Дука, Г. И. Руссу, В. Н. Попа. - Опубл. 1991.03.07, Бюл. Изобрет. Nr 9/1991. - (De uz intern).

1990

6. Способ стимулирования роста растений : а. с. 1544334 SU : МКИ3 А01N 59/20, A01C 1/00 / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, А. Я. Сычев, Л. С. Романчук, Л. Н. Кайряк, Л. С. Эрнестова, М. В. Дука, Е. В. Штамм ; заявители Кишиневский Гос. Ун-т, Ин-т химической физики АН СССР. - Nr 4425709/31-15 ; заявл. 1988.04.11 ; опубл. 1990.02.23, Бюл. Изобрет. Nr 7/1990.

1988

5. Способ интенсификации очистки сточных вод с применением УФ-облучения : а. с. 1412412 SU / Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов, Е. В. Штамм [et al.]. - Опубл. 1988.07.23, Бюл. Изобрет. Nr 27/1988. - (De uz intern).

4. Способ получения кислой натриевой соли дигидроксифумарной кислоты : а. с. 1391032 SU / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Ю. И. Скурлатов. - Опубл. 1988.04.23, Бюл. Изобрет. Nr 15/1988. - (De uz intern).

3. Способ получения пищевого красителя : а. с. 1431570 SU / Г. Г. Дука, С. Авакянц, С. Черепнин. - Опубл. 1988.10.15, Бюл. Изобрет. Nr 38/1988. - (De uz intern).

1987

2. Способ стабилизации виноматериалов : а. с. 1325897 SU : МКИ3 С12Н 1/02 / А. Я. Сычев, Г. Г. Дука, Т. А. Постолатий, М. В. Гонца ; заявитель Кишиневский Гос. Ун-т. - Опубл. 1987.07.23, Бюл. Изобрет. Nr 27/1987. - (De uz intern).

1985

1. Способ стабилизации виноматериалов : a. с. 1159946 SU : МКИ3 С12Н 1/00 / А. Я. Сычев, Т. А. Постолатий, Г. Г. Дука, М. В. Гонца ; заявитель Кишиневский Гос. Ун-т. - Nr 3667487/28-13 ; заявл. 1983.10.31 ; опубл. 1985.06.07, Бюл. Изобрет. Nr 21/1985.