Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Experienţă profesională

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2019-present Membru al omisie de experti ANACEC

2011-present Presedinte al Societatii Chimistilir din Republica Moldova

2011-present Professor, Facultatea de Fizica și Chimie, Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir"

2006-prezent Directorul Centrului "Chimie Fizică și Anorganică"

2004-2018 Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

1994-2016 Președinte al Consiliului Științific Specializat pentru Confirmarea Titlului de Doctor în Științe

1992-1998 Șeful Catedrei Chimie Industrială și Ecologică a Universității de Stat din Moldova

1992-1995 Decan al Facultății de Ecologie a Universității Internaționale din Moldova

1992-2006 Președinte al Comitetului Republican pentru Decernarea Premiilor pentru Tineret în Domeniul Științei și Tehnicii

1992-1998 Directorul Centrului de Cercetări în Domeniul Chimiei Aplicate și Ecologice a Universității de Stat din Moldova

1990-1992 Profesor Asociat la Universitatea din Roma "La Sapienza", Italia

1988-1992 Șeful Catedrei de Chimie Fizică a Universității de Stat din Moldova

ACTIVITATE PUBLICĂ

2014 Semnarea și implementarea Acordului de asociere al Republicii Moldova la Programul Cadru ale UE pentru cercetare și inovare ORIZONT 2020 (2014-2020)

2011 Semnarea și implementarea Memorandumului de înțelegere privind participarea Republicii Moldova în Programul Cadru Șapte ale UE pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013)

2006-2015 Preşedinte al Consiliului Guvernamental pentru Energie Regenerabilă

2005-2006 Preşedinte al comisiei de supraveghere a implementării acordului de concesiune REDECO în Moldova

2005-2013 Președinte al Consiliului de Administrare al Fondului de susținere a Ştiinţei în Republica Moldova

2004-2018 Membrul Guvernului Republicii Moldova

2003-2004 Co-președinte al Convenției Dunărene

2003-2005 Coordonator national al Republicii Moldova pentru implementarea Programului de aprovizionare cu apă finanțat de la Banca Mondială

2001-2018 Co-președinte al Comisiei Interstatale Moldo-Poloneze

2001-2004 Ministru al Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului din Moldova

2000 Semnarea și implementarea Acordului Internațional pentru cooperare în știință și tehnologie între Republica Moldova și Fundația SUA pentru cercetare și dezvoltare (CRDF - U.S.Civilian Research and Development Foundation

2000-prezent Consul de Onoare al Greciei în Republica Moldova

1998-2001 Președinte al Comisiei pentru Cultură, Știință, Învățământ, Tineret și Mijloace de Informare în Masă a Parlamentului Republicii Moldova

1998-2006 Expert la Programul European FP6 - INTAS

1994-2017 Membru al Consiliului Științific din Republica Moldova pentru conferirea titlului „Doctor în Științe în chimie și protecția mediului

1992-2003 Președintele al Consiliului de conferire a Primiilor Republicii Moldova pentru tineri în știință și tehnologie

ACTIVITATE LEGISLATIVĂ

2017 Foaia de Parcurs Națională: Integrarea Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare (ERA)

2014 Strategia națională de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în anul 2020

2013 Planul Național de Acțiuni-3: Implementarea Programului cadru al UE pentru Cercetare și inovare ORIZONT 2020

2012 Elaborarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova până în 2020: Moldova Cunoașterii

2012 Reforma domeniului științei și inovării, elaborarea amendamentelor la cadrul legal a domeniului științei și inovării

2011 Planul Național de Acțiuni-2: Asocierea Republcii Moldova la Programul cadru al UE pentru cercetare și inovare ORIZONT 2020

2008 Planul Național de Acțiuni-1: Excelența în Cunoaștere privind pregătirea asocierii Republicii Moldova la Programul cadru Șapte al UE

2005-2006 Elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea industriei Republicii Moldova

2004-2005 Elaborarea cadrului legal pentru sinergia dintre business și cercetare-dezvoltare, Legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare

2000-2004 Reforma domeniului științei și inovării, elaborarea și promovarea Codului cu privire la știință și novare