Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Redactor

REDACTOR RESPONSABIL LA LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

2018

136. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant / V. Gladchi ; sub red. acad. Gh. Duca. - Chișinău : CEP USM, 2018. - 212 p. - ISBN 978-9975-71-996-4.

2017

135. Centenar Sfatul Ţării : 1917-2017 : Materialele conf. şt. intern., Chişinău, 21 noiem. 2017 / coord. : Gheorghe Cliveti [et al.]; col. red. : Gheorghe Duca [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Acad. Română [et al.]. - Chişinău : Lexon-Prim, 2017. - 800 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-139-54-0.

134. Ecological & Environmental Chemistry - 2017 : The 6th Intern. Conf., March 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chișinău : Pontos, 2017. - 252 p.

133. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges : Материалы междунар. конф., Тирасполь, 26-27 окт. 2017 г. / науч. и ред. ком. : Георге Дука [et al.]; ред. : Илья Тромбицкий. - Тирасполь : Eco-TIRAS, 2017. - 484 p. - ISBN 978-9975-66-591-9. - http://www.eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf

2016

132. Mediul și dezvoltarea durabilă : conf. șt. naț. cu participare int., ed. a 3-a, consacrată aniversării a 80 de ani de la nașterea prof. univ., dr. habilitat Alexandru Lungu, 6-8 oct. 2016 : materiale / com. șt. : Eduard Coropceanu, Gheorghe Duca, Andrian Delinschi [et al.] ; Univ. de Stat din Tiraspol, Inst. de Geologie și Seismologie al AȘM. - Chişinău : US Tiraspol, 2016. - 358 p. - ISBN 978-9975-76-170-3.

2015

131. Academicieni şi membri corespondenţi = Academicians and Corresponding Members, 2015 / col. de red. : Gheorghe Duca, Mihai Cimpoi, Teodor Furdui, Aurelia Hanganu, Constantin Manolache ; red. şt. : Gheorghe Duca ; red. : Mihai Cimpoi ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan" (Inst.), 2015. - 191 p. - ISBN 978-9975-3044-0-5.

130. Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova / col. red. : Gheorghe Duca (preş.), Lazăr Chirică (vicepreş.), Ion Toderaş [et al.] ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică, Inst. de Zoologie. - Ed. a 3-a. - Chişinău : Ştiinţa, 2015. - 490 p. - ISBN 978-9975-67-998-5.

129. Conservation of Plant Diversity : Intern. Scientific Symp. dedicated to the 65th anniversary of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova, 28-30 Sept. 2015 / Academy of Sciences of Moldova, Botanical Garden (Inst.) ; progr. com. : Gheorghe Duca, Aurelian Gulea, Alexandru Teleuţă [et al.] ; org. com. : Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Vitalie Mîţu [et al.]. - Chişinău : S. n., 2015. - 127 p. - ISBN 978-9975-3036-8-2.

128. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The 18-th Intern. Conf. (Dedicated to the memory of the professor Constantin Turta and professor Mihail Revenco), 8-9 Oct. 2015 / intern. advisory board : Gheorghe Duca (chairman), Sergey Aldoshin, Serghei Andronati [et al.] ; org. com. : Gheorghe Duca (chairman), Aurelian Gulea (co-charman), Vasile Lozan (co-chairman) [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry, State Univ. of Moldova, Inst. of Applied Physics [et al.] : book of abstr. - Chişinău : S. n., 2015. - 161 p. - ISBN 978-9975-71-692-5.

2014

127. Chimie : Mică enciclopedie / Dumitru Batîr ; red. şt. : Gheorghe Duca ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 528 p. - ISBN 978-9975-4239-7-7.

126. Competenţa ecologică în formarea iniţială a profesorului de chimie / Lidia Calmuţchi ; rec. : Gh. Duca, E. Melentiev ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. - Chişinău : UST, 2014. - 159 p. - Bibliogr.: p. 153-155 (59 tit.). - ISBN 978-9975-76-141-3.

125. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 4 dec. 2014, ed. a XIII-XIV-a : rez. comunic. / com. şt. : Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Maria Gonţa, Tudor Lupaşcu ; com. org. : Elena Bunduchi [et al.] ; resp. de ed. : Maria Gonţa ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 90 p. - ISBN 978-9975-71-594-2.

124. Conservation of plant diversity = Conservarea diversităţii plantelor : Intern. Sci. Symp., 3rd ed., 22-24 May 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Botanical Garden (Inst.), Univ. of the Acad. of Sciences of Moldova ; progr. com. : Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă, Aurelian Gulea [et al.] ; org. com. : Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Eugeniu Alexandrov [et al.]. - Chişinău : S. n., 2014. - 133 p. - ISBN 978-9975-62-370-4. - http://www.gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Simpozionul_2014.pdf

123. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova : abstr. of communic. / intern. advisory board : Gheorghe Duca [et al.] ; org. com. : Tudor Lupascu, Pavel Vlad, Constantin Turta [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry, The Chemical Soc. of the Republic of Moldova. - Chişinău : Inst. of Chemistry, 2014. - 229 p. - ISBN 978-9975-62-371-1. - http://chem.asm.md/files/u1/PDF-Abstract.pdf

122. Management of Water Quality in Moldova / ed. by Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2014. - 241 p. - (Water Science and Technology Library ; Vol. 69). - ISBN ISBN 978-3-319-02707-4. - http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-02708-1

121. 2nd International Conference on Microbial Biotechnology, Oct. 9-10, 2014, Chisinau, Moldova / intern. advisory com. : Gheorghe Duca, Valeriu Rudic, Aurelian Gulea ; sci. progr. com.: Liliana Cepoi [et al.] ; Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Microbiology and Biotechnology, Soc. for Microbiology of Moldova. - Chişinău : S. n., 2014. - 208 p. - ISBN 978-9975-4432-8-9.

120. Microelectronics and Computer Science : The 8th Int. Conf. & The 5th Conf. of Physicists of Moldova, 22-25 Oct. 2014 : proceedings / eds. : V. Canţer, I. Balmus ; intern. advisory com. : Ion Bostan (chairman), Gheorghe Duca (chairman), Maia Sandu [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Technical Univ. of Moldova. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. - 494 p. - (The 50th anniversary of Technical University of Moldova). - ISBN 978-9975-45-329-5. - http://icmcs.utm.md/volumul/index.htm http://icmcs.utm.md/volumul/Volume%201/index.htm

119. The 5th Conference of the Physicists of Moldova, 22-25 Oct. 2014 : Abstr. / com. şt. onorific : Gh. Duca, I. Bostan, V. Moscalenco [et al.] ; com. org. : Valeriu Canţer, Ion Tighineanu [et al.] ; Acad. of Science of Moldova. - Chişinău : S. n., 2014. - 116 p. - http://sfm.asm.md/cfm2014/cfm%202014%20abstracts.pdf

2013

118. Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova = Scientific community of the Republic of Moldova : ghid informativ / consultant : Gheorghe Duca ; resp. ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : S. n., 2013. - 80 p.

117. Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора = Transboundary Dniester River Basin Management in Frames of a Nea River Basin Treaty : Materialele conf. intern., 20-21 sept. 2013 / ed. : Ilia Trombiţki ; col. şt. : Gheorghe Duca, Serghei A. Andoronati, Ion Toderaş [et al.] ; Asoc. Intern. a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS". - Chişinău : Eco-Tiras, 2013. - 504 p. - ISBN 978-9975-66-353-3.

2012

116. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 7 dec. 2012, ed. a XII-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova, Fac. De Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică ; com. şt. : Gheorghe Duca, Mihai Revenco, Viorica Gladchi [et al.] ; resp. de ed. : Maria Gonţa. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 116 p. - ISBN 978-9975-71-324-5.

115. Ecological Chemistry : The V Intern. Conf.-Symp., 60th Anniversary of Academician, Professor Gheorghe Duca dedicated, 2-3 March 2012 : Abstr. Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca ; conf. secretariat : Lidia Romanciuc ; org. com. : Viorica Gladchi (head), Tudor Lupascu, Maria Gonta ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 177 p. - ISBN 978-9975-71-097-8.

114. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The XVIIth Intern. Conf. : book of abstr., 24-26 Oct. 2012 / intern. advisory board : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2012. - 228 p. - ISBN 978-9975-62-327-8.

113. Protecţia plantelor - probleme şi perspective = Защита растений - проблемы и перспективы : simpoz. şt. intern., Chişinău, 30-31 oct. 2012 / com. org. intern. : Gh. Duca (preş.) [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Intern. Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants [et al.]. - Chişinău : S. n., 2012. - 550 p. - (Информ. бюл. ВПРС МОББ ; 41). - ISBN 978-9975-56-069-6.

112. Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate / Anatol Eremia, Vitalie Ciobanu, Alexandru Furtună [et al.]; coord. şi red. şt. : Gheorghe Duca, Ion Hadârcă; resp. ed. : Constantin Manolache ; rec. : Maria Duca, Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2012. - 320 p. - ISBN 978-9975-4307-5-3.

111. Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Victor Balmuş ; coord. şt. : Ion Guceac, Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Chişinău : Lexon Prim, 2012. - 312 p. - ISBN 978-9975-4436-2-3.

2011

110. Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane = Microbiologic biotechnology - the scientific intensive domain of modern knowledge = Микробиологическая биотехнология - наукоемкое направление современных знаний : Сonf. Şt. Intern., Chişinău, 6-8 iul. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Iniţiativa Centrală Europeană ; com. şt. : Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.]. - Chişinău : S. n., 2011. - 236 p. - ISBN 978-9975-106-78-8.

109. Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Guvernul Rep. Moldova ; com. prog. : Valeriu Lazăr, Mihai Moldovanu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : IEFS, 2011. - 212 p. - ISBN 978-9975-4295-7-3

108. Environmental Capacity Building : program & proc. of the Intern. conf., Bucharest, Romania, 11-13 Nov. 2011 / Balkan Environmental Assoc.(B.EN.A.), The Romanian Academy, European Center of Excellence for the Environment „Dunarea de Jos" Univ. of Galati ; ed. by Fokion K. Vosniakos [et al.] ; intern. sci. com. : I. Haiduc, G. Duca, E. Vespremeanu [et al.]. - Constanţa : Punct Ochit, 2011. - 75 p. - ISBN 978-606-8035-37-6.

107. Flora Basarabiei (plantele superioare spontane) : în 6 vol. / com. naţ. pentru ed. monogr. : Gheorghe Duca, Gheorghe Şalaru, Tudor Furdui [et al.] ; resp. de red. : Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Min. Mediului, Soc. de Botanică din Moldova. - Chişinău : Universul, 2011. - ISBN 978-9975-47-057-5.

106. ICNBME-2011. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, Chisinau, 7-8 July 2011 : proceedings / eds. : Ion Tiginyanu, Victor Sontea ; honorary chairmans : Ion Ababii, Ion Bostan, Gheorghe Duca ; Acad. of Sciences of Moldova, Technical Univ. of Moldova, State Medical and Pharmaceutical Univ. „N. Testemitanu", Moldavian Society of Biomedical Engineering. - Chişinău : Technical Univ. of Moldova, 2011. - 460 p. - ISBN 978-9975-66-239-0.

105. Microelectronics and Computer Science [ICMCS-2011] : Proc. of the 7th Intern. Conf., Chişinău, 22-24 Sept. 2011 / eds. : V. Kanţer, I. Balmus ; intern. advisory com. : Ion Bostan (chairman), Gheorghe Duca (chairman), Pavel Filip [et al.] ; Technical Univ. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova [et al.]. - Chişinău : U.T.M., 2011. - 470 p. - ISBN 978-9975-45-174-1.

104. Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova = The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Educaţiei, Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca, Gheorghe Ciocanu, Teodor Furdui [et al.]. - Chişinău : S. n., 2011. - 316 p. - ISBN 978-9975-105-52-1.

103. Produse vinicole secundare : [monogr.] / în red. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Chişinău : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.

102. Republica Moldova: ediţie enciclopedică / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov [et al.]. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2011. - 800 p. - ISBN 978-975-9520-4-0.

101. Ursu, Andrei. Solurile Moldovei / Andrei Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2011. - 324 p. - Bibliogr.: p. 303-319 (447 tit.). - (Col. Academica ; 7 / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]). - ISBN 978-9975-67-647-2.

2010

100. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 25 noiem. 2010, ed. a XI-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca, Mihai Revenco, Viorica Gladchi [et al.]. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 112 p. - ISBN 978-9975-71-022-0.

99. Conservarea diversităţii plantelor : materialele simpoz. şt. intern. consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 7-9 oct. 2010 / com. şt. : Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Alexandru Teleuţă [et al.] ; com. org. : Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Eugeniu Alexandrov [et al.]. - Chişinău : S. n., 2010. - 656 p. - ISBN 978-9975-105-42-2.

98. Grigore Vieru, poetul / coord. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Alex Ştefănescu [et al.] ; resp. ed. : Mihai Papuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. - 464 p. - (Col. Academica ; 6 / consiliul coord. : Gheorghe Duca, Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]). - ISBN 978-9975-67-502-4.

97. Maria Bieşu - vocaţie şi destin artistic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor ; coord. şi red. şt. : Violina Galaicu ; resp. ed. : Aurelian Danilă. - Chişinău : S. n., 2010. - 418 p. - (Col. Academica ; 7 / consiliul coord. : Gheorghe Duca, Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]). - ISBN 978-9975-9702-8-0.

96. Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; red. şt. : Ion Toderaş ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. - 200 p. - Bibliogr.: p. 196 (27 tit.). - (Lumea animală a Moldovei / com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca, Andrei Negru [et al.] ; Vol. 1). - ISBN 978-9975-67-721-9.

95. Plante cu flori - III. Clasa Liliopsida: Subclasele: Alismatidae, Liliidae, Arecidae / aut.-coord. : Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Postolache, Alexandru Teleuţă ; red. şt. : Gheorghe Postolache ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. - 184 p. - Bibliogr.: p. 181 (30 tit.). - (Lumea vegetală a Moldovei / com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca, Andrei Negru [et al.] ; Vol. 4). - ISBN 978-9975-67-719-6.

94. Telecommunications, Electronics and Informatics : proc. of the 3rd Intern. Conf., 20-23 May 2010 / ed. : V. Kantser, S. Andronic ; intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Andrei Andrieş [et al.] ; org. com. : Serghei Andronic (chairman), Ion Balmuş, Victor Ababii [et al.] ; Technical Univ. of Moldova ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chişinău : UTM, 2010. - ISBN 978-9975-45-082-9. - Vol. 1. - 450 p. - ISBN 978-9975-45-135-2 ; Vol. 2. - 464 p. - ISBN 978-9975-45-136-9.

93. Водные ресурсы бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона / Акад. Наук Молдовы ; отв. ред. : Георге Дука. - Chişinău : S. n., 2010. - 80 р. - ISBN 978-9975-4135-0-3. - http://www.eco-tiras.org/books/Dniester-round-table-2010-May-Vadul-lui-V...

2009

92. Conferinţa fizicienilor din Moldova, CFM-2009, 26-28 noiem. 2009 : abstracts / Soc. Fizicienilor din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM, Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM ; com. şt. onorific : Gh. Duca, I. Bostan, A. Andrieş [et al.] ; com. org. : V. Canţer, I. Tighineanu (co-preş.), L. Culiuc [et al.]. - Chişinău : S. n., 2009. - 196 p. - http://sfm.asm.md/cfm2009/

91. ICT+ Information and Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 18-21 May 2009, 1st ed. / org. com. : Pavel Buceatchi, Gheorghe Duca (co-chairs) [et al.] ; Nat. Commission of the Republic of Moldova for UNESCO. - Chişinău : S. n., 2009. - 216 p. - ISBN 978-9975-66-134-8.

90. International Conference dedicated to the 50th aniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, 26-28 May 2009 : book of abstr. / intern. advisory board : Gheorghe Duca (chairmans) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2009. - 244 p. - ISBN 978-9975-62-258-5.

89. Microelectronics and Computer Science : proc. of the 6th Intern. Conf., 1-3 Oct. 2009 / intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Hans Hartnagel [et al.] ; program com. : Valeriu, Canţer, Valerian Dorogan, Ion Tighineanu [et al.] ; org. com. : Ion Balmuş, Serghei Andronic, Victor Ababii [et al.] ; Technical Univ. of Moldova, Acad. of Science of Moldova, RENAM Public Assoc. [et al.]. - Chişinău : U.T.M., 2009. - Vol. 1. - 524 p. - ISBN 978-9975-45-122-2.

88. Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : conf. şt. naţ. cu participare intern. consacrată celei de-a 50 aniversării de la fondarea Secţiei de Microbiologie, 5-6 oct. 2009 / com. şt. intern. : Gheorghe Duca (preş.), Teodor Furdui, D. G. Zveaghinţev [et al.] ; com. org. : Valeriu Rudic [et al.]. - Chişinău : S. n., 2009. - 201 p. - ISBN 978-9975-106-41-2.

87. Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : materialele conf. şt.-practice intern., 21-22 sept. 2007 / col. red. : Gheorghe Papuc, Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare", Asoc. Pentru Protecţia Bunurilor Culturale din Rep. Moldova. - Chişinău : S. n., 2009. - 290 p. - ISBN 978-9975-930-84-0.

86. Republica Moldova: ediţie enciclopedică : ed. consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov [et al.] ; com. naţ. : Mariana Şlapac (preş.), Ion Jarcuţchi, Mircea Bologa [et al.]. - Chişinău : „Enciclopedia Moldovei", 2009. - 736 p. - Bibliogr.: p. 721-729. - ISBN 978-975-9520-0-2.

85. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development / ed. by Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2009. - 308 p. - (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). - ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) ; 978-90-481-2903-4 (online). - doi:10.1007/978-90-481-2903-4.

2008

84. Academicianul Boris Melnic : Tainele ştiinţei despre om / Valeriu Cozma ; red. şt. : Gheorghe Duca. - Chişinău : CEP USM, 2008. - 229 p. - ISBN 978-9975-70-478-6.

83. Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII / Andrei Eşanu, Ion Druţă, Haralambie Corbu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. - 604 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. V). - ISBN 978-9975-67-610-6.

82. Fenomenul artistic Ion Druţă / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : Mihail Dolgan. - Chişinău : S. n., 2008. - 756 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. IV). - ISBN 978-9975-78-645-4.

81. Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a Uniunii Europene = Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная Рамочная Директива Европейского Союза = Transboundary Dniester River Basin Management and the EU Water Framework Directive : materialele conf. intern., 2-3 oct. 2008 / col. red. : Serghei A. Andoronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu [et al.]. - Chişinău : S. n., 2008. - 392 p. - ISBN 978-9975-66-089-1.

80. Procedee fotochimice şi catalitice în protecţia mediului / Mariana Neamţu ; ref. şt. : Gheorghe Duca, Gelu Boenceanu. - Iaşi : Ed. PIM ; Chişinău : Cardidact, 2008. - 146 p. - Bibliogr.: p. 126-146. - ISBN 978-606-520-215-3.

79. Radio electronics, Informatics and Technology : proc. of the 1st Intern. Conf., 15-16 Oct., 2008 / intern. advisory com. : Yurii Eliseev, Mihail Vladov, Valentin Krimov, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : UTM, 2008. - 310 p. - ISBN 978-9975-45-092-8.

78. Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic States, 18-21 Sept. 2008 : abstracts / org. com. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2008. - 44 p. - ISBN 978-9975-62-236-3.

77. Telecommunications, Electronics and Informatics : proc. of the 2nd Intern. Conf., 15-18 May 2008 / intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca (chairmans) [et al.]. - Chişinău : UTM, 2008. - Vol. 1. - 2008. - 520 p. - ISBN 978-9975-45-083-6 ; Vol. 2. - 2008. - 462 p. - ISBN 978-9975-45-083-6.

2007

76. Achievements and Perspectives of Modern Chemistry : The IInd Intern. Conf. of the Chemical Society of the Republic of Moldova, 1-3 Oct. 2007 : abstr. of commun. / Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2007. - 154 p.

75. Cod de bune practici agricole / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. Proiectul Controlul Poluării în Agricultură ; elab. : Serafim Andrieş [et al.] ; red. şt. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Mediul Ambiant, 2007. - 108 p. - Bibliogr.: p. 95-97 (40 tit.). - ISBN 9975-9774-5-6.

74. Eugen Doga : compozitor, academician / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 416 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. III). - ISBN 978-9975-67-295-5.

73. International Conference of Young Researches, 9 Nov. 2007, ed. V : book of abstr. / sci. com. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2007. - 240 p. - ISBN 978-9975-62-196-0.

72. Păsări / Andrei Munteanu, Tudor Cozari, Nicolae Zubcov ; red. şt. : Mina Lozanu ; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 215 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 3). - ISBN 978-9975-67-164-4.

71. Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; com. naţ. pentru ed. col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 195 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 1). - ISBN 978-9975-67-597-0.

2006

70. Academia de Ştiinţe a Moldovei : Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord. ed. : D. Dragnev, I. Jarcuţchi. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 492 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. 2). - ISBN 978-9975-67-557-4.

69. 15 ani de independenţă a Republicii Moldova : materialele conf. şt. intern., 22 aug. 2006 / col. de red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2006. - 168 p. - ISBN 978-9975-62-080-2.

68. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : Conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 12 mai 2006, ed. a X-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2006. - 102 p. - ISBN 978-9975-70-002-3.

67. International Conference of Young Researches, dedicated to the 60-th anniversary of Academy of Sciences of Moldova, 10 Nov. 2006, ed. IV : sci. abstr. / sci. com. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 212 p. - ISBN 978-9975-67-599-0.

66. V International Conference on Information Technologies, 31 May-2 June 2005 : Abstracts on BIT + / conf. chair : Gheorghe Duca. - Chişinău : MoldInfoNet, 2006. - Vol. 5. - 122 p. - ISBN 978-9975-9728-4-0.

65. VI International Conference on Information Technologies, 11-13 Apr. 2006 : Abstracts on BIT + / conf. chair : Gheorghe Duca. - Chişinău : MoldInfoNet, 2006. - Vol. 6. - 162 p. - ISBN 978-9975-9728-5-7.

64. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : H. Corbu [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 432 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : acad. Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. 1). - ISBN 978-9975-67-556-7.

63. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The XVth Intern. Conf. : The XVIIth Reading in memory of Acad. A. Ablov : book of abstr., 27 Sept.-1 Oct. 2006 / coord. : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2006. - 204 p. - ISBN 978-9975-62-066-6.

62. Plante cu flori - II / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 208 p. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 3). - ISBN 978-9975-67-535-2.

61. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях европейской интеграции : materiale ale conf. teoretico-şt. intern., 28 ian. 2006 / sub red. : Gheorghe Duca, Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S. n., 2006. - 1054 p. - ISBN 978-9975-78-017-9.

60. Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat pe anul 2006 / resp. : Gheorghe Duca, Boris Gaina // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - Ed. spec. - 2006. - 25 aug. - 168 p.

2005

59. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 28 apr. 2005, ed. a IX-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2005. - 83 p. - ISBN 9975-70-533-2.

58. Ciuperci. Plante fără flori / Adam Begu, Ştefan Manic, Vasile Şalaru, Gheorghe Simonov ; com. naţ. pentru editare : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2005. - 204 p. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 1). - ISBN 9975-67-469-0.

57. Comunităţile rurale şi renaşterea satului : teze şi comunic. conf. naţ., 28 febr. 2005 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. org. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 244 p. - ISBN 975-62-135-x.

56. Conferinţa fizicienilor din Moldova, 19-20 oct. 2005 : rez. lucrărilor / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 194 p.

54. Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii : materialele conf. intern., 6-7 oct. 2005 / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. şt.-org. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 232 p.

53. Ecological Chemistry: Latest Advances : The Third Intern. Conf., 20-21 May 2005 : book of proceedings / edit. by : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2005. - 792 p. - ISBN 9975-62-134-1.

52. Ecological Chemistry : The Third Intern. Conf., 20-21 Mai 2005 : abstracts / com. org. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2005. - 564 p. - ISBN 9975-62-133-3.

51. Energetica Moldovei-2005 : Conf. intern., 21-24 sept. 2005 : rapoarte / com. org. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 756 p. - ISBN 9975-62-145-7.

50. Méthodes électrochimiques de contrôle et destruction des polluants organiques et inorganiques : Table Ronde ELCONDES, Acad. des Sciences de Moldavie, 21-22 May 2005 : cahier ELCONDES : contributions scientifiques / com. şt. : M. Jitaru, Gh. Duca, B. Koumanova [et al.]. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005. - 264 p. - ISBN 973-686-712-9.

49. Plante cu flori - I / Andrei Negru, Ana Ştefîrţa, Valentina Cantemir, Gheorghe Gânju ; com. naţ. pentru editare : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2005. - 204 p. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 2). - ISBN 9975-67-450-x.

48. Epurarea apelor vinicole uzate în bioreactor de tip filtru anaerob / Ion Suman ; art. este prezentat de acad. Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2005. - Nr 2. - P. 149-156.

47. СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии : межгос. cпец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005 : офиц. кат. / com. org. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 134 p.

2004

46. ACTES du séminaire d´animation regionale (Region Europe Centrale et Occidentale) SAR-2004 : Maitrise et gestion de la qualite dans l´industrie alimentaire / com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Tehnica-Info, 2004. - 380 p. - ISBN 9975-63-233-5.

45. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a VIII-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2004. - 88 p. - ISBN 9975-70-395-X.

44. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. 1-2 / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Ed. spec. - Bucureşti : GENEZE, 2004. - 811 p. - ISBN 973-9099-80-7.

43. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. VI. Contemporanii de ieri şi mâine: A-Z / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; coord. spec. : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2004. - 436 p. - ISBN 973-9099-19-X.

42. Managementul integral al resurselor naturale din bazinul transfrontalier al fluviului Nistru = Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра = Integrated management of natural resources in the transboundary Dniester river bazin : materialele conf. intern., 16-17 sept. 2004 / com. org. : E. Zubcov, I. Boian, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Eco-TIRAS, 2004. - 394 p. - ISBN 9975-9830-4-9.

41. Mamifere / Andrei Munteanu, Mina Lozanu ; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2004. - 132 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 4). - ISBN 9975-67-416-x.

40. National Implementation Plan for the Stockholm Convention on persistent organic pollutants / Min. of Ecology and Natural Resources of the Republic of Moldova ; com. coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2004. - 80 p. - ISBN 9975-67-446-1.

39. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice - baza dezvoltării durabile a economiei naţionale : conf. şt. rep., 16 iun. 2004 : teze şi comunic. / col. red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : AGEPI, 2004. - 277 p. - ISBN 9975-911-47-1.

2003

38. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a VII-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2003. - 96 p.

37. Peşti. Amfibieni. Reptile / Tudor Cozari, Marin Usatâi, Mihail Vladimirov ; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2003. - 152 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 2). - ISBN 9975-67-310-4.

36. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. IV. Contemporanii: A-I / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2003. - 565 p. - ISBN 973-9099-80-7.

35. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. V. Contemporanii: K-Z / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2003. - 566 p. - ISBN 973-9099-81-7.

34. Environment for Europe : Fifth Ministerial Conf., Kiev, 21-23 May 2003 / statements : Vardan Ayvazyan, ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Kyiv : UNECE, 2003. - http://www.unece.org/env/efe/Kiev/proceedings/files.pdf/Otherdocs/Report...

33. Republic of Moldova: State of the Environment Report 2002 : [pentru uzul specialiştilor în domeniu] / Inst. of Ecology ; coord. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Mediul Ambiant, 2003. - 115 p. - Bibliogr.: p. 114 (48 tit.). - ISBN 9975-9774-2-1.

32. Starea mediului în Republica Moldova în anul 2002 : (Raport naţional) : [pentru uzul specialiştilor în domeniu] / Inst. Naţ. de Ecologie ; coord. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Mediul Ambiant, 2003. - 144 p. - Bibliogr. p. 140-141 (48 tit.). - ISBN 9975-9774-0-5.

31. Ghid clinic de oncologie / Gheorghe Ţîbîrnă ; colab. : Gheorghe Ghidirim, Gonstantin Ţîbîrnă, Gheorghe Duca ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu", Inst. Oncologic. - Chişinău : Universul, 2003. - 828 p. - Bibliogr.: p. 815-821.

30. Теоретические и практические аспекты электрохимической обработки воды / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева ; науч. ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : CE USM, 2003. - 415 p. - ISBN 9975-70-375-5.

2002

29. Advances and Prospects of Ecological Chemistry : Proc. of the Second Intern. Conf. on Ecological Chemistry, 11-12 Oct. 2002 / com. org. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2002. - 207 p. - ISBN 9975-67-310-4.

28. Basmele văzduhului / Alina Buga, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 25 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").
20. Ploi acide / Alina Buga, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 17 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

27. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a VI-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2002. - 60 p. - ISBN 9975-70-130-2.

26. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. 1 / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2002. - 567 p. - ISBN 973-9099-30-0.

25. Apa şi sănătatea / Nelly Goreaceva, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 40 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

24. National Report of the implementation of Agenda 21 in the Republic of Moldova / com. coord. : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2002. - 54 p. - Bibliogr.: 10 tit.

23. The Second International Conference on Ecological Chemistry, 11-12 Oct. 2002 : abstracts / com. org. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2002. - 375 p. - ISBN 9975-67-311-2.

22. S.O.S.! Natura în pericol! / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica Gladchi, Elena Bunduchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 29 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

21. Вода и здоровье / Нелли Горячева, Виорика Гладки ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 40 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

20. Кислотные дожди / Алина Буга, Виорика Гладки, Нелли Горячева, Елена Бундуки ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 18 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

19. Сохраним природу чтобы выжить / Нелли Горячева, Виорика Гладки, Елена Бундуки, Алина Буга ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 35 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

18. Тайны небесного океана / Алина Буга, Виорика Гладки, Нелли Горячева, Елена Бундуки ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 31 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

2001

17. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a V-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 2001. - 62 p.

16. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. III. P-Z / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2001. - 524 p. - ISBN 973-9099-29-7.

15. Apa şi sănătatea / Nelly Goreaceva, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca ; NOVIB. - Chişinău : S. n., 2001. - 35 p.

14. Вода и здоровье / Нелли Горячева, Виорика Гладки ; ред. : Г. Г. Дука ; NOVIB. - Chişinău : S. n., 2001. - 38 p.

2000

13. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. studenţească, ed. a IV-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 2000. - 42 p.

12. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. II. G-O / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2000. - 499 p. - ISBN 973-9099-29-7.

11. Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă : Moldova XXI / consult. şt. : Ion Dediu, Gheorghe Duca, Simion Toma, Sergiu Chircă. - Chişinău : S. n., 2000. - 129 p. - ISBN 9975-900-60-7.

1999

10. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. studenţească, ed. a III-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 1999. - 57 p.

9. Starea mediului ambiant în Republica Moldova: Opinia unor organizaţii nonguvernamentale / red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : AGEPI, 1999. - 136 p. - ISBN 9975-9536-6-2.

1998

8. Estimarea şi managementul riscului chimic : conf. şt. studenţească, 25 mar. 1998, ed. a II-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 1998. - 38 p.

7. Impactul mediului ambiant asupra sănătăţii / Maria Gonţa, Ion Şalaru, Dumitru Sireţanu, Liubov Vasilos ; red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 1998. - 69 p.

6. Studiul mediului înconjurător: Dimensiuni europene / Evelina Popovici ; ref. şt. : Gheorghe Duca, Matei Macoveanu. - Iaşi : Ed. Univ. „Al. I. Cuza", 1998. - 367 p. - ISBN 973-9312-33-0.

1997

5. Estimarea şi managementul riscului chimic : materialele conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 29 mar. 1997 / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 1997. - 49 p.

1995

4. Self - purification processes in natural waters / ed. by Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 1995. - 256 p.

1991

3. Tudoreanu, C. I. Termodinamica : (lucrare didactică) / C. I. Tudoreanu, V. G. Isac ; red. resp. : Gheorghe Duca. - Chişinău : U.S.M., 1991. - 149 p.

1988

2. Reacţiile de oxido-reducere : exerciţii şi probleme cu rezolvări : lucrare metodică / alcăt. : V. G. Isac, M. S. Popov ; red. resp. : Gheorghe Duca. - Chişinău : U.S.M., 1988. - 61 p. - (Cu charact. chir.).

1984

1. Окислительно-восстановительный катализ комплексами переходных металлов : методические разработки к спец. практикуму «Реакционноспособность координационных соединений» для студентов хим. фак. / сост. : В. Г. Исак, А. Я. Сычев ; отв. ред. : Г. Г. Дука. - Кишинев : КГУ, 1984. - 76 p. - Bibliogr.: p. 71-74 (74 tit.).