Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Redactor

REDACTOR RESPONSABIL LA LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE

2018

136. Transformările catalitice și starea redox a mediului ambiant / V. Gladchi ; sub red. acad. Gh. Duca. - Chișinău : CEP USM, 2018. - 212 p. - ISBN 978-9975-71-996-4.

2017

135. Centenar Sfatul Ţării : 1917-2017 : Materialele conf. şt. intern., Chişinău, 21 noiem. 2017 / coord. : Gheorghe Cliveti [et al.]; col. red. : Gheorghe Duca [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Acad. Română [et al.]. - Chişinău : Lexon-Prim, 2017. - 800 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-139-54-0.

134. Ecological & Environmental Chemistry - 2017 : The 6th Intern. Conf., March 2-3, 2017 : Abstract Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chișinău : Pontos, 2017. - 252 p.

133. Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра: платформа для сотрудничества и современные вызовы = Transboundary Dniester River Basin Management: Platform for Cooperation and Current Challenges : Материалы междунар. конф., Тирасполь, 26-27 окт. 2017 г. / науч. и ред. ком. : Георге Дука [et al.]; ред. : Илья Тромбицкий. - Тирасполь : Eco-TIRAS, 2017. - 484 p. - ISBN 978-9975-66-591-9. - http://www.eco-tiras.org/books/dniester_web.pdf

2016

132. Mediul și dezvoltarea durabilă : conf. șt. naț. cu participare int., ed. a 3-a, consacrată aniversării a 80 de ani de la nașterea prof. univ., dr. habilitat Alexandru Lungu, 6-8 oct. 2016 : materiale / com. șt. : Eduard Coropceanu, Gheorghe Duca, Andrian Delinschi [et al.] ; Univ. de Stat din Tiraspol, Inst. de Geologie și Seismologie al AȘM. - Chişinău : US Tiraspol, 2016. - 358 p. - ISBN 978-9975-76-170-3.

2015

131. Academicieni şi membri corespondenţi = Academicians and Corresponding Members, 2015 / col. de red. : Gheorghe Duca, Mihai Cimpoi, Teodor Furdui, Aurelia Hanganu, Constantin Manolache ; red. şt. : Gheorghe Duca ; red. : Mihai Cimpoi ; resp. de ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan" (Inst.), 2015. - 191 p. - ISBN 978-9975-3044-0-5.

130. Cartea Roşie a Republicii Moldova = The Red Book of the Republic of Moldova / col. red. : Gheorghe Duca (preş.), Lazăr Chirică (vicepreş.), Ion Toderaş [et al.] ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică, Inst. de Zoologie. - Ed. a 3-a. - Chişinău : Ştiinţa, 2015. - 490 p. - ISBN 978-9975-67-998-5.

129. Conservation of Plant Diversity : Intern. Scientific Symp. dedicated to the 65th anniversary of the Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova, 28-30 Sept. 2015 / Academy of Sciences of Moldova, Botanical Garden (Inst.) ; progr. com. : Gheorghe Duca, Aurelian Gulea, Alexandru Teleuţă [et al.] ; org. com. : Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Vitalie Mîţu [et al.]. - Chişinău : S. n., 2015. - 127 p. - ISBN 978-9975-3036-8-2.

128. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The 18-th Intern. Conf. (Dedicated to the memory of the professor Constantin Turta and professor Mihail Revenco), 8-9 Oct. 2015 / intern. advisory board : Gheorghe Duca (chairman), Sergey Aldoshin, Serghei Andronati [et al.] ; org. com. : Gheorghe Duca (chairman), Aurelian Gulea (co-charman), Vasile Lozan (co-chairman) [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry, State Univ. of Moldova, Inst. of Applied Physics [et al.] : book of abstr. - Chişinău : S. n., 2015. - 161 p. - ISBN 978-9975-71-692-5.

2014

127. Chimie : Mică enciclopedie / Dumitru Batîr ; red. şt. : Gheorghe Duca ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 528 p. - ISBN 978-9975-4239-7-7.

126. Competenţa ecologică în formarea iniţială a profesorului de chimie / Lidia Calmuţchi ; rec. : Gh. Duca, E. Melentiev ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Chimie. - Chişinău : UST, 2014. - 159 p. - Bibliogr.: p. 153-155 (59 tit.). - ISBN 978-9975-76-141-3.

125. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 4 dec. 2014, ed. a XIII-XIV-a : rez. comunic. / com. şt. : Gheorghe Duca, Viorica Gladchi, Maria Gonţa, Tudor Lupaşcu ; com. org. : Elena Bunduchi [et al.] ; resp. de ed. : Maria Gonţa ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Dep. Chimie Industrială şi Ecologică. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 90 p. - ISBN 978-9975-71-594-2.

124. Conservation of plant diversity = Conservarea diversităţii plantelor : Intern. Sci. Symp., 3rd ed., 22-24 May 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Botanical Garden (Inst.), Univ. of the Acad. of Sciences of Moldova ; progr. com. : Gheorghe Duca, Alexandru Teleuţă, Aurelian Gulea [et al.] ; org. com. : Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Eugeniu Alexandrov [et al.]. - Chişinău : S. n., 2014. - 133 p. - ISBN 978-9975-62-370-4. - http://www.gradinabotanica.asm.md/sites/default/files/Simpozionul_2014.pdf

123. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova : abstr. of communic. / intern. advisory board : Gheorghe Duca [et al.] ; org. com. : Tudor Lupascu, Pavel Vlad, Constantin Turta [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Chemistry, The Chemical Soc. of the Republic of Moldova. - Chişinău : Inst. of Chemistry, 2014. - 229 p. - ISBN 978-9975-62-371-1. - http://chem.asm.md/files/u1/PDF-Abstract.pdf

122. Management of Water Quality in Moldova / ed. by Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2014. - 241 p. - (Water Science and Technology Library ; Vol. 69). - ISBN ISBN 978-3-319-02707-4. - http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-02708-1

121. 2nd International Conference on Microbial Biotechnology, Oct. 9-10, 2014, Chisinau, Moldova / intern. advisory com. : Gheorghe Duca, Valeriu Rudic, Aurelian Gulea ; sci. progr. com.: Liliana Cepoi [et al.] ; Acad. of Sci. of Moldova, Inst. of Microbiology and Biotechnology, Soc. for Microbiology of Moldova. - Chişinău : S. n., 2014. - 208 p. - ISBN 978-9975-4432-8-9.

120. Microelectronics and Computer Science : The 8th Int. Conf. & The 5th Conf. of Physicists of Moldova, 22-25 Oct. 2014 : proceedings / eds. : V. Canţer, I. Balmus ; intern. advisory com. : Ion Bostan (chairman), Gheorghe Duca (chairman), Maia Sandu [et al.] ; Acad. of Sciences of Moldova, Technical Univ. of Moldova. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. - 494 p. - (The 50th anniversary of Technical University of Moldova). - ISBN 978-9975-45-329-5. - http://icmcs.utm.md/volumul/index.htm http://icmcs.utm.md/volumul/Volume%201/index.htm

119. The 5th Conference of the Physicists of Moldova, 22-25 Oct. 2014 : Abstr. / com. şt. onorific : Gh. Duca, I. Bostan, V. Moscalenco [et al.] ; com. org. : Valeriu Canţer, Ion Tighineanu [et al.] ; Acad. of Science of Moldova. - Chişinău : S. n., 2014. - 116 p. - http://sfm.asm.md/cfm2014/cfm%202014%20abstracts.pdf

2013

118. Comunitatea ştiinţifică a Republicii Moldova = Scientific community of the Republic of Moldova : ghid informativ / consultant : Gheorghe Duca ; resp. ed. : Constantin Manolache ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : S. n., 2013. - 80 p.

117. Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора = Transboundary Dniester River Basin Management in Frames of a Nea River Basin Treaty : Materialele conf. intern., 20-21 sept. 2013 / ed. : Ilia Trombiţki ; col. şt. : Gheorghe Duca, Serghei A. Andoronati, Ion Toderaş [et al.] ; Asoc. Intern. a Păstrătorilor Rîului „Eco-TIRAS". - Chişinău : Eco-Tiras, 2013. - 504 p. - ISBN 978-9975-66-353-3.

2012

116. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 7 dec. 2012, ed. a XII-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova, Fac. De Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică ; com. şt. : Gheorghe Duca, Mihai Revenco, Viorica Gladchi [et al.] ; resp. de ed. : Maria Gonţa. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 116 p. - ISBN 978-9975-71-324-5.

115. Ecological Chemistry : The V Intern. Conf.-Symp., 60th Anniversary of Academician, Professor Gheorghe Duca dedicated, 2-3 March 2012 : Abstr. Book / ed. and conf. chairman : Gheorghe Duca ; conf. secretariat : Lidia Romanciuc ; org. com. : Viorica Gladchi (head), Tudor Lupascu, Maria Gonta ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 177 p. - ISBN 978-9975-71-097-8.

114. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The XVIIth Intern. Conf. : book of abstr., 24-26 Oct. 2012 / intern. advisory board : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2012. - 228 p. - ISBN 978-9975-62-327-8.

113. Protecţia plantelor - probleme şi perspective = Защита растений - проблемы и перспективы : simpoz. şt. intern., Chişinău, 30-31 oct. 2012 / com. org. intern. : Gh. Duca (preş.) [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Intern. Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants [et al.]. - Chişinău : S. n., 2012. - 550 p. - (Информ. бюл. ВПРС МОББ ; 41). - ISBN 978-9975-56-069-6.

112. Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate / Anatol Eremia, Vitalie Ciobanu, Alexandru Furtună [et al.]; coord. şi red. şt. : Gheorghe Duca, Ion Hadârcă; resp. ed. : Constantin Manolache ; rec. : Maria Duca, Demir Dragnev, Ion Jarcuţchi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2012. - 320 p. - ISBN 978-9975-4307-5-3.

111. Administrarea şi autoadministrarea sferei ştiinţei şi inovării în Republica Moldova / Victor Balmuş ; coord. şt. : Ion Guceac, Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Chişinău : Lexon Prim, 2012. - 312 p. - ISBN 978-9975-4436-2-3.

2011

110. Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane = Microbiologic biotechnology - the scientific intensive domain of modern knowledge = Микробиологическая биотехнология - наукоемкое направление современных знаний : Сonf. Şt. Intern., Chişinău, 6-8 iul. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie, Iniţiativa Centrală Europeană ; com. şt. : Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Valeriu Rudic [et al.]. - Chişinău : S. n., 2011. - 236 p. - ISBN 978-9975-106-78-8.

109. Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri : Conf. Naţ., 10 noiem. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Guvernul Rep. Moldova ; com. prog. : Valeriu Lazăr, Mihai Moldovanu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : IEFS, 2011. - 212 p. - ISBN 978-9975-4295-7-3

108. Environmental Capacity Building : program & proc. of the Intern. conf., Bucharest, Romania, 11-13 Nov. 2011 / Balkan Environmental Assoc.(B.EN.A.), The Romanian Academy, European Center of Excellence for the Environment „Dunarea de Jos" Univ. of Galati ; ed. by Fokion K. Vosniakos [et al.] ; intern. sci. com. : I. Haiduc, G. Duca, E. Vespremeanu [et al.]. - Constanţa : Punct Ochit, 2011. - 75 p. - ISBN 978-606-8035-37-6.

107. Flora Basarabiei (plantele superioare spontane) : în 6 vol. / com. naţ. pentru ed. monogr. : Gheorghe Duca, Gheorghe Şalaru, Tudor Furdui [et al.] ; resp. de red. : Andrei Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Min. Mediului, Soc. de Botanică din Moldova. - Chişinău : Universul, 2011. - ISBN 978-9975-47-057-5.

106. ICNBME-2011. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. German-Moldovan Workshop on Novel Nanomaterials for Electronic, Photonic and Biomedical Applications, Chisinau, 7-8 July 2011 : proceedings / eds. : Ion Tiginyanu, Victor Sontea ; honorary chairmans : Ion Ababii, Ion Bostan, Gheorghe Duca ; Acad. of Sciences of Moldova, Technical Univ. of Moldova, State Medical and Pharmaceutical Univ. „N. Testemitanu", Moldavian Society of Biomedical Engineering. - Chişinău : Technical Univ. of Moldova, 2011. - 460 p. - ISBN 978-9975-66-239-0.

105. Microelectronics and Computer Science [ICMCS-2011] : Proc. of the 7th Intern. Conf., Chişinău, 22-24 Sept. 2011 / eds. : V. Kanţer, I. Balmus ; intern. advisory com. : Ion Bostan (chairman), Gheorghe Duca (chairman), Pavel Filip [et al.] ; Technical Univ. of Moldova, Acad. of Sciences of Moldova [et al.]. - Chişinău : U.T.M., 2011. - 470 p. - ISBN 978-9975-45-174-1.

104. Probleme actuale ale organizării şi autoorganizării sistemului de cercetare-dezvoltare în Republica Moldova = The current problems of organization and self-organization of research and development system in the Republic of Moldova : materialele conf. şt., Chişinău, 8 apr. 2011 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Min. Educaţiei, Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca, Gheorghe Ciocanu, Teodor Furdui [et al.]. - Chişinău : S. n., 2011. - 316 p. - ISBN 978-9975-105-52-1.

103. Produse vinicole secundare : [monogr.] / în red. : Gheorghe Duca ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Chişinău : Ştiinţa, 2011. - 352 p. - (Ştiinţă şi Inovare). - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-67-794-3.

102. Republica Moldova: ediţie enciclopedică / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov [et al.]. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2011. - 800 p. - ISBN 978-975-9520-4-0.

101. Ursu, Andrei. Solurile Moldovei / Andrei Ursu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2011. - 324 p. - Bibliogr.: p. 303-319 (447 tit.). - (Col. Academica ; 7 / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]). - ISBN 978-9975-67-647-2.

2010

100. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 25 noiem. 2010, ed. a XI-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca, Mihai Revenco, Viorica Gladchi [et al.]. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 112 p. - ISBN 978-9975-71-022-0.

99. Conservarea diversităţii plantelor : materialele simpoz. şt. intern. consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice (Institut) a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 7-9 oct. 2010 / com. şt. : Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Alexandru Teleuţă [et al.] ; com. org. : Alexandru Teleuţă, Maricica Colţun, Eugeniu Alexandrov [et al.]. - Chişinău : S. n., 2010. - 656 p. - ISBN 978-9975-105-42-2.

98. Grigore Vieru, poetul / coord. : Mihai Cimpoi ; col. red. : Mihai Cimpoi, Eugen Simion, Alex Ştefănescu [et al.] ; resp. ed. : Mihai Papuc ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. - 464 p. - (Col. Academica ; 6 / consiliul coord. : Gheorghe Duca, Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]). - ISBN 978-9975-67-502-4.

97. Maria Bieşu - vocaţie şi destin artistic / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor ; coord. şi red. şt. : Violina Galaicu ; resp. ed. : Aurelian Danilă. - Chişinău : S. n., 2010. - 418 p. - (Col. Academica ; 7 / consiliul coord. : Gheorghe Duca, Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.]). - ISBN 978-9975-9702-8-0.

96. Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; red. şt. : Ion Toderaş ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. - 200 p. - Bibliogr.: p. 196 (27 tit.). - (Lumea animală a Moldovei / com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca, Andrei Negru [et al.] ; Vol. 1). - ISBN 978-9975-67-721-9.

95. Plante cu flori - III. Clasa Liliopsida: Subclasele: Alismatidae, Liliidae, Arecidae / aut.-coord. : Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Postolache, Alexandru Teleuţă ; red. şt. : Gheorghe Postolache ; Min. Mediului al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fondul Ecologic Naţ. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2010. - 184 p. - Bibliogr.: p. 181 (30 tit.). - (Lumea vegetală a Moldovei / com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca, Andrei Negru [et al.] ; Vol. 4). - ISBN 978-9975-67-719-6.

94. Telecommunications, Electronics and Informatics : proc. of the 3rd Intern. Conf., 20-23 May 2010 / ed. : V. Kantser, S. Andronic ; intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Andrei Andrieş [et al.] ; org. com. : Serghei Andronic (chairman), Ion Balmuş, Victor Ababii [et al.] ; Technical Univ. of Moldova ; Acad. of Sciences of Moldova. - Chişinău : UTM, 2010. - ISBN 978-9975-45-082-9. - Vol. 1. - 450 p. - ISBN 978-9975-45-135-2 ; Vol. 2. - 464 p. - ISBN 978-9975-45-136-9.

93. Водные ресурсы бассейна реки Днестр - предпосылка устойчивого развития населенных пунктов региона / Акад. Наук Молдовы ; отв. ред. : Георге Дука. - Chişinău : S. n., 2010. - 80 р. - ISBN 978-9975-4135-0-3. - http://www.eco-tiras.org/books/Dniester-round-table-2010-May-Vadul-lui-V...

2009

92. Conferinţa fizicienilor din Moldova, CFM-2009, 26-28 noiem. 2009 : abstracts / Soc. Fizicienilor din Moldova, Inst. de Fizică Aplicată al AŞM, Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM ; com. şt. onorific : Gh. Duca, I. Bostan, A. Andrieş [et al.] ; com. org. : V. Canţer, I. Tighineanu (co-preş.), L. Culiuc [et al.]. - Chişinău : S. n., 2009. - 196 p. - http://sfm.asm.md/cfm2009/

91. ICT+ Information and Communication Technologies-2009 : proc. of the Intern. Conf., 18-21 May 2009, 1st ed. / org. com. : Pavel Buceatchi, Gheorghe Duca (co-chairs) [et al.] ; Nat. Commission of the Republic of Moldova for UNESCO. - Chişinău : S. n., 2009. - 216 p. - ISBN 978-9975-66-134-8.

90. International Conference dedicated to the 50th aniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova, 26-28 May 2009 : book of abstr. / intern. advisory board : Gheorghe Duca (chairmans) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2009. - 244 p. - ISBN 978-9975-62-258-5.

89. Microelectronics and Computer Science : proc. of the 6th Intern. Conf., 1-3 Oct. 2009 / intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca, Hans Hartnagel [et al.] ; program com. : Valeriu, Canţer, Valerian Dorogan, Ion Tighineanu [et al.] ; org. com. : Ion Balmuş, Serghei Andronic, Victor Ababii [et al.] ; Technical Univ. of Moldova, Acad. of Science of Moldova, RENAM Public Assoc. [et al.]. - Chişinău : U.T.M., 2009. - Vol. 1. - 524 p. - ISBN 978-9975-45-122-2.

88. Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei : conf. şt. naţ. cu participare intern. consacrată celei de-a 50 aniversării de la fondarea Secţiei de Microbiologie, 5-6 oct. 2009 / com. şt. intern. : Gheorghe Duca (preş.), Teodor Furdui, D. G. Zveaghinţev [et al.] ; com. org. : Valeriu Rudic [et al.]. - Chişinău : S. n., 2009. - 201 p. - ISBN 978-9975-106-41-2.

87. Protecţia juridică a valorilor culturale în Republica Moldova : materialele conf. şt.-practice intern., 21-22 sept. 2007 / col. red. : Gheorghe Papuc, Gheorghe Duca, Simion Carp [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Acad. „Ştefan cel Mare", Asoc. Pentru Protecţia Bunurilor Culturale din Rep. Moldova. - Chişinău : S. n., 2009. - 290 p. - ISBN 978-9975-930-84-0.

86. Republica Moldova: ediţie enciclopedică : ed. consacrată împlinirii a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc / col. red. : Gh. Duca (preş.), A. Andrieş, A. Atanassov [et al.] ; com. naţ. : Mariana Şlapac (preş.), Ion Jarcuţchi, Mircea Bologa [et al.]. - Chişinău : „Enciclopedia Moldovei", 2009. - 736 p. - Bibliogr.: p. 721-729. - ISBN 978-975-9520-0-2.

85. The Role of Ecological Chemistry in Pollution Research and Sustainable Development / ed. by Ali Müfit Bahadir, Gheorghe Duca. - Dordrecht : Springer, 2009. - 308 p. - (NATO Science for Peace and Security Ser. C: Environmental Security). - ISBN 978-90-481-2901-0 (Print) ; 978-90-481-2903-4 (online). - doi:10.1007/978-90-481-2903-4.

2008

84. Academicianul Boris Melnic : Tainele ştiinţei despre om / Valeriu Cozma ; red. şt. : Gheorghe Duca. - Chişinău : CEP USM, 2008. - 229 p. - ISBN 978-9975-70-478-6.

83. Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII / Andrei Eşanu, Ion Druţă, Haralambie Corbu [et al.] ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2008. - 604 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. V). - ISBN 978-9975-67-610-6.

82. Fenomenul artistic Ion Druţă / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : Mihail Dolgan. - Chişinău : S. n., 2008. - 756 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. IV). - ISBN 978-9975-78-645-4.

81. Managementul bazinului transfrontalier al fl. Nistru şi Directiva-Cadru Apelor a Uniunii Europene = Управление бассейном трансграничной реки Днестр и Водная Рамочная Директива Европейского Союза = Transboundary Dniester River Basin Management and the EU Water Framework Directive : materialele conf. intern., 2-3 oct. 2008 / col. red. : Serghei A. Andoronati, Gheorghe Duca, Tudor Lupaşcu [et al.]. - Chişinău : S. n., 2008. - 392 p. - ISBN 978-9975-66-089-1.

80. Procedee fotochimice şi catalitice în protecţia mediului / Mariana Neamţu ; ref. şt. : Gheorghe Duca, Gelu Boenceanu. - Iaşi : Ed. PIM ; Chişinău : Cardidact, 2008. - 146 p. - Bibliogr.: p. 126-146. - ISBN 978-606-520-215-3.

79. Radio electronics, Informatics and Technology : proc. of the 1st Intern. Conf., 15-16 Oct., 2008 / intern. advisory com. : Yurii Eliseev, Mihail Vladov, Valentin Krimov, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : UTM, 2008. - 310 p. - ISBN 978-9975-45-092-8.

78. Science & Education Policies : Intern. Conf. for the Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic States, 18-21 Sept. 2008 : abstracts / org. com. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2008. - 44 p. - ISBN 978-9975-62-236-3.

77. Telecommunications, Electronics and Informatics : proc. of the 2nd Intern. Conf., 15-18 May 2008 / intern. advisory com. : Ion Bostan, Gheorghe Duca (chairmans) [et al.]. - Chişinău : UTM, 2008. - Vol. 1. - 2008. - 520 p. - ISBN 978-9975-45-083-6 ; Vol. 2. - 2008. - 462 p. - ISBN 978-9975-45-083-6.

2007

76. Achievements and Perspectives of Modern Chemistry : The IInd Intern. Conf. of the Chemical Society of the Republic of Moldova, 1-3 Oct. 2007 : abstr. of commun. / Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2007. - 154 p.

75. Cod de bune practici agricole / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare, Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale. Proiectul Controlul Poluării în Agricultură ; elab. : Serafim Andrieş [et al.] ; red. şt. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Mediul Ambiant, 2007. - 108 p. - Bibliogr.: p. 95-97 (40 tit.). - ISBN 9975-9774-5-6.

74. Eugen Doga : compozitor, academician / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 416 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. III). - ISBN 978-9975-67-295-5.

73. International Conference of Young Researches, 9 Nov. 2007, ed. V : book of abstr. / sci. com. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2007. - 240 p. - ISBN 978-9975-62-196-0.

72. Păsări / Andrei Munteanu, Tudor Cozari, Nicolae Zubcov ; red. şt. : Mina Lozanu ; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 215 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 3). - ISBN 978-9975-67-164-4.

71. Nevertebrate / aut. coord. : Ion Toderaş, Mihail Vladimirov, Zaharia Neculiseanu ; com. naţ. pentru ed. col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2007. - 195 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 1). - ISBN 978-9975-67-597-0.

2006

70. Academia de Ştiinţe a Moldovei : Istorie şi contemporaneitate. 1946-2006 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; coord. ed. : D. Dragnev, I. Jarcuţchi. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 492 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. 2). - ISBN 978-9975-67-557-4.

69. 15 ani de independenţă a Republicii Moldova : materialele conf. şt. intern., 22 aug. 2006 / col. de red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2006. - 168 p. - ISBN 978-9975-62-080-2.

68. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : Conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 12 mai 2006, ed. a X-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2006. - 102 p. - ISBN 978-9975-70-002-3.

67. International Conference of Young Researches, dedicated to the 60-th anniversary of Academy of Sciences of Moldova, 10 Nov. 2006, ed. IV : sci. abstr. / sci. com. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 212 p. - ISBN 978-9975-67-599-0.

66. V International Conference on Information Technologies, 31 May-2 June 2005 : Abstracts on BIT + / conf. chair : Gheorghe Duca. - Chişinău : MoldInfoNet, 2006. - Vol. 5. - 122 p. - ISBN 978-9975-9728-4-0.

65. VI International Conference on Information Technologies, 11-13 Apr. 2006 : Abstracts on BIT + / conf. chair : Gheorghe Duca. - Chişinău : MoldInfoNet, 2006. - Vol. 6. - 162 p. - ISBN 978-9975-9728-5-7.

64. Membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei : Dicţionar (1961-2006) / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; col. red. : H. Corbu [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 432 p. - (Col. „Academica" / consiliul coord. : acad. Gheorghe Duca (preş.) [et al.] ; Vol. 1). - ISBN 978-9975-67-556-7.

63. Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry : The XVth Intern. Conf. : The XVIIth Reading in memory of Acad. A. Ablov : book of abstr., 27 Sept.-1 Oct. 2006 / coord. : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2006. - 204 p. - ISBN 978-9975-62-066-6.

62. Plante cu flori - II / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. naţ. pentru editare col. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2006. - 208 p. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 3). - ISBN 978-9975-67-535-2.

61. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane în condiţiile integrării europene = Актуальные проблемы общественно-гуманитарных наук в условиях европейской интеграции : materiale ale conf. teoretico-şt. intern., 28 ian. 2006 / sub red. : Gheorghe Duca, Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S. n., 2006. - 1054 p. - ISBN 978-9975-78-017-9.

60. Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat pe anul 2006 / resp. : Gheorghe Duca, Boris Gaina // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - Ed. spec. - 2006. - 25 aug. - 168 p.

2005

59. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 28 apr. 2005, ed. a IX-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2005. - 83 p. - ISBN 9975-70-533-2.

58. Ciuperci. Plante fără flori / Adam Begu, Ştefan Manic, Vasile Şalaru, Gheorghe Simonov ; com. naţ. pentru editare : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2005. - 204 p. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 1). - ISBN 9975-67-469-0.

57. Comunităţile rurale şi renaşterea satului : teze şi comunic. conf. naţ., 28 febr. 2005 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. org. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 244 p. - ISBN 975-62-135-x.

56. Conferinţa fizicienilor din Moldova, 19-20 oct. 2005 : rez. lucrărilor / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 194 p.

54. Diminuarea impactului hazardelor naturale şi tehnogene asupra mediului şi societăţii : materialele conf. intern., 6-7 oct. 2005 / Min. Ecologiei şi Resurselor Naturale, Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. şt.-org. : Constantin Mihailescu, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 232 p.

53. Ecological Chemistry: Latest Advances : The Third Intern. Conf., 20-21 May 2005 : book of proceedings / edit. by : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2005. - 792 p. - ISBN 9975-62-134-1.

52. Ecological Chemistry : The Third Intern. Conf., 20-21 Mai 2005 : abstracts / com. org. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2005. - 564 p. - ISBN 9975-62-133-3.

51. Energetica Moldovei-2005 : Conf. intern., 21-24 sept. 2005 : rapoarte / com. org. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 756 p. - ISBN 9975-62-145-7.

50. Méthodes électrochimiques de contrôle et destruction des polluants organiques et inorganiques : Table Ronde ELCONDES, Acad. des Sciences de Moldavie, 21-22 May 2005 : cahier ELCONDES : contributions scientifiques / com. şt. : M. Jitaru, Gh. Duca, B. Koumanova [et al.]. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005. - 264 p. - ISBN 973-686-712-9.

49. Plante cu flori - I / Andrei Negru, Ana Ştefîrţa, Valentina Cantemir, Gheorghe Gânju ; com. naţ. pentru editare : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2005. - 204 p. - (Lumea vegetală a Moldovei ; Vol. 2). - ISBN 9975-67-450-x.

48. Epurarea apelor vinicole uzate în bioreactor de tip filtru anaerob / Ion Suman ; art. este prezentat de acad. Gheorghe Duca // Bul. Acad. de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. - 2005. - Nr 2. - P. 149-156.

47. СНГ: наукоемкая продукция и высокие технологии : межгос. cпец. выставка-форум, 9-12 нояб. 2005 : офиц. кат. / com. org. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2005. - 134 p.

2004

46. ACTES du séminaire d´animation regionale (Region Europe Centrale et Occidentale) SAR-2004 : Maitrise et gestion de la qualite dans l´industrie alimentaire / com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Tehnica-Info, 2004. - 380 p. - ISBN 9975-63-233-5.

45. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a VIII-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2004. - 88 p. - ISBN 9975-70-395-X.

44. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. 1-2 / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Ed. spec. - Bucureşti : GENEZE, 2004. - 811 p. - ISBN 973-9099-80-7.

43. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. VI. Contemporanii de ieri şi mâine: A-Z / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; coord. spec. : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2004. - 436 p. - ISBN 973-9099-19-X.

42. Managementul integral al resurselor naturale din bazinul transfrontalier al fluviului Nistru = Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра = Integrated management of natural resources in the transboundary Dniester river bazin : materialele conf. intern., 16-17 sept. 2004 / com. org. : E. Zubcov, I. Boian, Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : Eco-TIRAS, 2004. - 394 p. - ISBN 9975-9830-4-9.

41. Mamifere / Andrei Munteanu, Mina Lozanu ; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2004. - 132 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 4). - ISBN 9975-67-416-x.

40. National Implementation Plan for the Stockholm Convention on persistent organic pollutants / Min. of Ecology and Natural Resources of the Republic of Moldova ; com. coord. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2004. - 80 p. - ISBN 9975-67-446-1.

39. Valorificarea rezultatelor ştiinţifice - baza dezvoltării durabile a economiei naţionale : conf. şt. rep., 16 iun. 2004 : teze şi comunic. / col. red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : AGEPI, 2004. - 277 p. - ISBN 9975-911-47-1.

2003

38. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a VII-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2003. - 96 p.

37. Peşti. Amfibieni. Reptile / Tudor Cozari, Marin Usatâi, Mihail Vladimirov ; com. naţ. pentru ed. col. : Gheorghe Duca (preş.) [et al.]. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2003. - 152 p. - (Lumea animală a Moldovei ; Vol. 2). - ISBN 9975-67-310-4.

36. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. IV. Contemporanii: A-I / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2003. - 565 p. - ISBN 973-9099-80-7.

35. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. V. Contemporanii: K-Z / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2003. - 566 p. - ISBN 973-9099-81-7.

34. Environment for Europe : Fifth Ministerial Conf., Kiev, 21-23 May 2003 / statements : Vardan Ayvazyan, ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Kyiv : UNECE, 2003. - http://www.unece.org/env/efe/Kiev/proceedings/files.pdf/Otherdocs/Report...

33. Republic of Moldova: State of the Environment Report 2002 : [pentru uzul specialiştilor în domeniu] / Inst. of Ecology ; coord. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Mediul Ambiant, 2003. - 115 p. - Bibliogr.: p. 114 (48 tit.). - ISBN 9975-9774-2-1.

32. Starea mediului în Republica Moldova în anul 2002 : (Raport naţional) : [pentru uzul specialiştilor în domeniu] / Inst. Naţ. de Ecologie ; coord. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Mediul Ambiant, 2003. - 144 p. - Bibliogr. p. 140-141 (48 tit.). - ISBN 9975-9774-0-5.

31. Ghid clinic de oncologie / Gheorghe Ţîbîrnă ; colab. : Gheorghe Ghidirim, Gonstantin Ţîbîrnă, Gheorghe Duca ; Min. Sănătăţii al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu", Inst. Oncologic. - Chişinău : Universul, 2003. - 828 p. - Bibliogr.: p. 815-821.

30. Теоретические и практические аспекты электрохимической обработки воды / В. В. Ковалев, О. В. Ковалева ; науч. ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : CE USM, 2003. - 415 p. - ISBN 9975-70-375-5.

2002

29. Advances and Prospects of Ecological Chemistry : Proc. of the Second Intern. Conf. on Ecological Chemistry, 11-12 Oct. 2002 / com. org. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2002. - 207 p. - ISBN 9975-67-310-4.

28. Basmele văzduhului / Alina Buga, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 25 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").
20. Ploi acide / Alina Buga, Elena Bunduchi, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 17 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

27. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a VI-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : CE USM, 2002. - 60 p. - ISBN 9975-70-130-2.

26. Enciclopedia marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. 1 / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2002. - 567 p. - ISBN 973-9099-30-0.

25. Apa şi sănătatea / Nelly Goreaceva, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 40 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

24. National Report of the implementation of Agenda 21 in the Republic of Moldova / com. coord. : Gheorghe Duca (chairman) [et al.]. - Chişinău : S. n., 2002. - 54 p. - Bibliogr.: 10 tit.

23. The Second International Conference on Ecological Chemistry, 11-12 Oct. 2002 : abstracts / com. org. : Gheorghe Duca. - Chişinău : Î.E.P. Ştiinţa, 2002. - 375 p. - ISBN 9975-67-311-2.

22. S.O.S.! Natura în pericol! / Nelly Goreaceva, Alina Buga, Viorica Gladchi, Elena Bunduchi ; red. : Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 2002. - 29 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

21. Вода и здоровье / Нелли Горячева, Виорика Гладки ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 40 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

20. Кислотные дожди / Алина Буга, Виорика Гладки, Нелли Горячева, Елена Бундуки ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 18 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

19. Сохраним природу чтобы выжить / Нелли Горячева, Виорика Гладки, Елена Бундуки, Алина Буга ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 35 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

18. Тайны небесного океана / Алина Буга, Виорика Гладки, Нелли Горячева, Елена Бундуки ; ред. : Г. Г. Дука. - Chişinău : S. n., 2002. - 31 p. - (Biblioteca ecologică „TERRA NOSTRA").

2001

17. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. rep. a tinerilor cercet., ed. a V-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 2001. - 62 p.

16. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. III. P-Z / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : ..., Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2001. - 524 p. - ISBN 973-9099-29-7.

15. Apa şi sănătatea / Nelly Goreaceva, Viorica Gladchi ; red. : Gheorghe Duca ; NOVIB. - Chişinău : S. n., 2001. - 35 p.

14. Вода и здоровье / Нелли Горячева, Виорика Гладки ; ред. : Г. Г. Дука ; NOVIB. - Chişinău : S. n., 2001. - 38 p.

2000

13. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. studenţească, ed. a IV-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 2000. - 42 p.

12. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească, de-a lungul timpului. Vol. II. G-O / coord. : Ion Văduva-Poenaru ; realizatori pe domenii : Gheorghe Duca [et al.]. - Bucureşti : GENEZE, 2000. - 499 p. - ISBN 973-9099-29-7.

11. Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă : Moldova XXI / consult. şt. : Ion Dediu, Gheorghe Duca, Simion Toma, Sergiu Chircă. - Chişinău : S. n., 2000. - 129 p. - ISBN 9975-900-60-7.

1999

10. Chimia ecologică şi estimarea riscului chimic : conf. şt. studenţească, ed. a III-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 1999. - 57 p.

9. Starea mediului ambiant în Republica Moldova: Opinia unor organizaţii nonguvernamentale / red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : AGEPI, 1999. - 136 p. - ISBN 9975-9536-6-2.

1998

8. Estimarea şi managementul riscului chimic : conf. şt. studenţească, 25 mar. 1998, ed. a II-a : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 1998. - 38 p.

7. Impactul mediului ambiant asupra sănătăţii / Maria Gonţa, Ion Şalaru, Dumitru Sireţanu, Liubov Vasilos ; red. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : S. n., 1998. - 69 p.

6. Studiul mediului înconjurător: Dimensiuni europene / Evelina Popovici ; ref. şt. : Gheorghe Duca, Matei Macoveanu. - Iaşi : Ed. Univ. „Al. I. Cuza", 1998. - 367 p. - ISBN 973-9312-33-0.

1997

5. Estimarea şi managementul riscului chimic : materialele conf. şt. rep. a tinerilor cercet., 29 mar. 1997 / Univ. de Stat din Moldova ; com. şt. : Gheorghe Duca [et al.]. - Chişinău : U.S.M., 1997. - 49 p.

1995

4. Self - purification processes in natural waters / ed. by Gheorghe Duca. - Chişinău : S. n., 1995. - 256 p.

1991

3. Tudoreanu, C. I. Termodinamica : (lucrare didactică) / C. I. Tudoreanu, V. G. Isac ; red. resp. : Gheorghe Duca. - Chişinău : U.S.M., 1991. - 149 p.

1988

2. Reacţiile de oxido-reducere : exerciţii şi probleme cu rezolvări : lucrare metodică / alcăt. : V. G. Isac, M. S. Popov ; red. resp. : Gheorghe Duca. - Chişinău : U.S.M., 1988. - 61 p. - (Cu charact. chir.).

1984

1. Окислительно-восстановительный катализ комплексами переходных металлов : методические разработки к спец. практикуму «Реакционноспособность координационных соединений» для студентов хим. фак. / сост. : В. Г. Исак, А. Я. Сычев ; отв. ред. : Г. Г. Дука. - Кишинев : КГУ, 1984. - 76 p. - Bibliogr.: p. 71-74 (74 tit.).