Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Activitatea organizatorică

ORGANIZAREA CONFERINȚELOR INTERNAȚIONALE

2020 ICMSEM Conferinta internationala: "Managementul stiintei si managementul ingineriei", Editia XIV, Chisinau, Moldova, 31 iulie-1 august, 2020

2017 A șasea Conferinţă internatională ”Chimia Ecologică și chimia mediului”, Chişinau, Moldova, 1-4 martie 2017.

2016 Conferința festivă consacrată aniversării a 70 de ani de la fondarea AȘM, și evenimentul de promovare "Science Slam-8", 12 iunie, 2016

2016 Atelier de lucru privind elaborarea strategiilor de specializare inteligentă (S3) adresat țărilor non-UE/ "S3 Design Learning Workshop" Regional Workshop on Smart Specialisation (S3), Chișinău, 18-18 februarie, 2016.

2016 "Science Slam-6", Eveniment de promovare, Chișinău, 8 martie, 2016.

2016 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 13-20 mai, 2016

2016 "Science Slam-7", Eveniment de promovare, Chișinău, 12 iulie, 2016.

2016 Seminarul regional "Finanţarea cercetării bazată pe performanțe - către sisteme naționale de cercetare și inovare mai eficiente în regiunea Dunării", 23 iunie, 2016

2016 Noaptea Cercetătorilor-2016, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 23 septembrie, 2016.

2016 "Science Slam-5", Marea Finală, Eveniment de promovare, Chișinău, 28 ianuarie, 2016.

2015 "Atragerea Diasporei Stiintifice in cadrul sectorului de Cercetare-Dezvoltare din Moldova", Eveniment public, Chișinău, 24 martie, 2015

2015 Clubul “Ştiinţă şi Business”, Domeniul eficienţei energetice", Eveniment pentru crearea parteneriatelor știință-business, Chișinău, 26 martie, 2015

2015 Zilele Europei în Moldova, Chișinău, 10-17 mai, 2015

2015 "Science Slam-2", Eveniment de promovare, Chișinău, 28 mai, 2015.

2015 “Noaptea Cercetătorilor-2015” Eveniment de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 25 septembrie, 2015.

2015 "Science Slam-3", Eveniment de promovare, Chișinău, 8 octombrie, 2015.

2015 International & National Science Days within the Academy of Sciences of Moldova European Union Framework Programme for Research and Innovation HORIZON 2020, Compania informațională, Chișinău, 9-12 noiembrie, 2015

2015 "Science Slam-4", Eveniment de promovare, Chișinău, 8 decembrie, 2015.

2014 Atelierul de lucru regional cu participarea ţărilor Parteneriatului Estic (EaP) "Evaluarea şi Expertiza pentru Excelenţa Ştiinţifică în Regiunea EaP", Chișinău, 7-8 mai,

2014 Zilele Europei in Moldova, Chișinău, 9-14 mai, 2014

2014 "Science Slam-1", Eveniment de promovare, Chișinău, 30 mai, 2014

2014 Forul moldo-român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul științei și educației"

2013 Evenimentul regional de lansare a Programului Cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont 2020'', cu participarea dlui Robert-Jan SMITS, Director general al Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare şi Inovare și reprezentanții țărilor Parteneriatului Estic, Chișinău, 17 martie, 2013.

2013 Noaptea Cercetătorilor-2013, evenimentul de promovare a imaginii științei în societate, organizat cu suportul Comisiei Europene, Chișinău, 27 septembrie, 2013

2012 A cincea Conferinţă internatională “Chimia Ecologică”, Chişinau, Moldova, 1-4 martie 2012.

2012 Ședința a III-a a Comisiei moldo-polone pentru cooperare economică, Chișinău, Republica Moldova

2012 Conferința științifică republicană „Chimia ecologică și estimarea riscului chimic", ediția a XII-a, Chișinău, Republica Moldova

2011 Conferinţa Naţională "Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri", Chişinău, 10 noiembrie 2011

2010 Conferinţa Internaţională „Apa - istorie, resurse, perspective", Chişinău, 5-6 noiembrie 2010.

2009 Conferinţa Internaţională dedicată aniversării de 50 de ani a Înfiinţării Institutului de Chimie al AŞM, 26-28 mai 2009.

2009 EU-EECA cooperation in Human Genomics and related Health issues, Chisinau, Republic of Moldova, 28-29 aprilie 2009.

2009 IV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств, Chişinău, 23-25 septembrie 2009.

2008 Conferinţa internaţională pentru statele Europei Centrale şi de Sud-Est, Caucaziene, CSI, Ţările Balcanice şi Baltice "Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei", Chişinău, Moldova, 19-20 septembrie 2008.

2008 Atelierul de lucru "Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă" în cadrul Programului NATO "Ştiinţa pentru pace şi securitate", Chişinău, Moldova, 9-10 octombie 2008.

2008 Conferinţa ştiinţifică internaţională "Cantemireştii - o celebră dinastie din secolele XVII-XVIII", Chişinău, Moldova, 28-29 noiembrie 2008.

2007 Conferinţa Internaţională a Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est "Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor", Chişinau, Moldova, 4-5 mai 2007.

2007 A doua Conferinţă internaţională a Societăţii în Chimie a Republicii Moldova, Chişinau, Moldova, 1-3 octombrie 2007.

2006 Conferinţa Internaţională "Ipsilanti, Filipidis - protagonişti ai istoriei moldo-greceşti", Chişinău, Moldova, 25 iunie 2006.

2006 Conferinţa ştiinţifica "15 ani de independenţă a Republicii Moldova", Chişinău, Moldova, 22 august 2006.

2006 A V-ea Conferinţă Internaţională ştiinţifico-practică "Problemele ecologico-chimice ale Nistrului", Odesa, Ucraina, 4-6 octombrie 2006.

2006-2008 Şedinţe ale Clubului Naţional "Parteneriat Ştiinţă şi Business", Chişinău, Moldova:

2005 A treia Conferinţă internatională în Chimia Ecologică, Chişinau, Moldova, 20-21 mai 2005.

2005 Conferinţa internaţională "Oportunităţi pentru implementarea şi comercializarea rezultatelor ştiinţifice în domeniul farmaceuticii şi echipamentului medical", Chişinu, Moldova, 24 februarie 2005.

2005 Conferinta Internationala a Chimiei Coordinative, Chişinău, Moldova, 20-24 iunie 2005.

2005 Simpozion internaţional "Transfer tehnologic în ingineria electronică, materiale multifuncţionale şi mecanică fină", Chişinau, Moldova, 17 septembrie 2005.

2005 Conferinţa Internaţională "Energetica Moldovei-2005", Chişinău, Moldova, 21-24 septembrie 2005.

2005 Conferinţa internaţională "Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară", Chişinău, Moldova, 10-11 iunie 2005.

2004 Conferinta "Oportunitatile Colaborarii Internationale pentru Dezvoltarea Stiintei si a Tehnologiilor noi in Moldova", Chişinău, Moldova, 13-14 octombrie 2004.

2003 Conferinta internationala privind activitatea CRDF din SUA in țările member ale CSI, Chişinău, Moldova, 7-10 aprilie 2003.

2002 A doua Conferinţă internatională “Chimia Ecologică”, Chişinău, Moldova, 11-12 octombrie 2002.

1995 Prima Conferinţă internatională “Chimia Ecologică”, Chişinau, Moldova, 1-4 octombrie 1995.

1991-2017 Conferinţe ştiinţifice pentru doctoranzi şi studenţi “Chimia Ecologică şi Estimări ale Riscului Chimic, anual în aprilie.

 

Înapoi spre domeniile de activitate...