Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Metodă originală de obţinere a energiei din apă

În premieră, în Moldova m.c. Constantin Turtă, acad. Gheorghe Duca, prof. Nicanor Barbă, dr. Alic Barba şi drd. Ion Marin, în cadrul Programului de Stat „Cercetări ştiinţifice şi de management ale calităţii apelor” au obţinut un catalizator care poate fi utilizat în tehnica fotochimică de obţinere a hidrogenului din apă.

Această metoda originală este bazată pe principiul procesului de fotosinteză şi ar putea constitui un pas important în obţinerea energiei din apă, care este o sursă inepuizabilă a combustibilul viitorului – hidrogenul.

Informaţii suplimentare:

Telefon: Tel.73-97-55

m.c. Constantin TURTĂ