Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Discipolul manifestă consideraţie

Este un gest frumos şi nobil să-ţi exprimi recunoştinţa faţă de cineva care ţi-a apreciat potenţialul ştiinţific şi intelectual, contribuind la ascensiunea ta profesională. Expresia recunoaşterii acestui lucru meritoriu este să-ţi vizitezi îndrumătorul, împărtăşind din bucuriile şi realizările tale.

 

În spiritul acestei frumoase tradiţii, recent, academicianul Gheorghe Duca s-a întîlnit cu discipolul său, dr. Irina Stepanov, care în prezent activează în calitate de cercetător asociat la Centrul de Cancer al Universităţii din Minnesota (SUA), fiind înalt apreciată de savanţii în domeniu.

Dr. Irina Stepanov activează în Statele Unite din 2003 şi cercetează influenţa substanţelor chimice din tutungerie asupra apariţiei maladiilor tumorale. Vizita discipolului de peste ocean a conferit întrevederii şi o conotaţie de cooperare, astfel încît a fost pusă baza colaborării cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în vederea elaborării şi ţinerii unor cursuri comune pentru studenţii universităţii, care vor fi citite în regim on-line.