Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Declaraţia de la Chişinău

semnată de acad. Gheorghe Duca – preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prof. dr. Emil Constantinescu – fostul preşedinte al României şi acad. Eugen Doga – compozitor, publicată la, 5 februarie 2010, în ziarul JURNAL de Chişinău.

Semnatarii anunţă fondarea la Chişinău a Sfatului Oamenilor de Ştiinţă şi Cultura Originari din actuala Republica MOLDOVA (Basarabia şi Transnistria), care are drept scop prioritar: sensibilizarea şi mobilizarea elitei intelectuale din diaspora stiintifică şi culturală în vederea accelerării procesului de aderare a RM la UE.

Descarcă Declaraţia...