Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Timpul: Cuvânt despre coleg. Savantul Teodor Furdui la vârsta împlinirilor

2010-05-07

 

În acest mijloc de primăvară, la 9 mai, colegul nostru, savant cu renume în domeniul fiziologiei şi sanocreatologiei, academicianul Teodor FURDUI, prim-vicepreşedinte al AŞM, împlineşte 75 de ani şi peste 50 de ani de activitate ştiinţifică.

Aruncând o privire retrospectivă asupra vieţii domniei sale, ea nu pare a se deosebi de cea a multor savanţi din ţara noastră. S-a născut acolo, unde, vorba lui Lucian Blaga, dăinuie veşnicia, într-un sătuc din nordul republicii – Dumitreni, azi raionul Floreşti. Ademenit de misterele cunoaşterii, a studiat iniţial la Şcoala pedagogică din or. Bălţi, pe care a absolvit-o în îndepărtatul an 1954. Apoi paşii l-au purtat spre capitală, la Facultatea de biologie a Universităţii de Stat din Chişinău. A fost unul dintre cei mai buni absolvenţi ai promoţiei 1959. Aici, la facultate, s-a înfrăţit cu munca de cercetare.

Totuşi, acad. Teodor Furdui se deosebeşte de mulţi colegi de ai săi prin faptul că şi-a consacrat cu dăruire totală întreaga activitate ştiinţifică şi organizatorică cercetării academice. A parcurs calea de muncă de la un simplu laborant pînă la cea de director de institut. Din martie 2004 exercită funcţia de prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Manifestând o grijă părintească faţă de cadrele tinere din cercetare, a pregătit 35 de doctori şi 8 doctori habilitaţi în biologie, medicină şi psihologie, care azi constituie nucleul şcolii ştiinţifice academice din Republica Moldova în domeniul fiziologiei stresului, adaptării şi sanocreatologiei. De asemenea, efectuează cercetări în domeniul dereglărilor funcţionale şi fiziologiei sistemului endocrin. Este primul savant care a iniţiat în fosta URSS cercetări ştiinţifice în acest domeniu. Totodată, academicianul Teodor Furdui, graţie clarviziunii sale proverbiale, a intuit şi a fondat un nou domeniu în biomedicină – sanocreatologia, al cărei obiectiv este elaborarea teoriei şi practicii creării şi menţinerii dirijate a sănătăţii omului.

Realizările sale ştiinţifice obţinute de-a lungul anilor s-au materializat în circa 500 de lucrări, inclusiv 12 monografii. Este autor a 10 recomandări pentru implementare şi a 7 brevete de invenţie.

A contribuit în mod deosebit la promovarea imaginii Academiei de Ştiinţe a Moldovei pe arena internaţională, fiind iniţiatorul şi organizatorul unui şir de simpozioane internaţionale.

Eforturile omagiatului au fost înalt apreciate atît în ţară, cît şi departe de hotarele ei. S-a învrednicit de titlul de „Om Emerit”, a fost decorat cu Ordinul „Gloria Muncii” şi „Ordinul Republicii”, deţine Medalia Societăţii Unionale a Fiziologilor „I.P. Pavlov” şi alte distincţii prestigioase. Este membru al Academiei de Ştiinţe din New York, membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Energo-informative, membru al Academiei Internaţionale de Pace, membru al Academiei Balcanice de Ştiinţe ale Noilor Culturi şi Dezvoltării Durabile, membru al Academiei Ecologice Române, membru de onoare al Societăţii Fiziologilor din Rusia, vicepreşedinte al Societăţii Fiziologilor din ţările CSI, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău.

La cei 75 de ani ai săi, fiind plin de energie şi forţă de muncă, entuziasmat de primele realizări în revitalizarea sferei ştiinţei şi inovării din Republica Moldova, acad. Teodor Furdui este pentru noi toţi un exemplu demn de urmat de slujire a hramului spiritual al neamului.

În calitate de prim-vicepreşedinte şi coordonator al Secţiei de Ştiinţe ale Naturii şi Vieţii, Dumnealui este în căutarea de noi forme şi metode de lucru în vederea sporirii eficienţei cercetărilor şi valorificării potenţialului ştiinţific existent, sporirii impactului realizărilor ştiinţifice asupra dezvoltării ţării. A iniţiat, cu titlu de noutate, constituirea unui Centru de menţinere dirijată a sănătăţii şi prelungire a vieţii omului.

Cu prilejul frumoasei aniversări, Vă doresc, mult stimate domnule academician, prosperare şi viaţă îndelungată, bucurii de la toţi cei care Vă sunt în preajmă, respectul colegilor şi recunoştinţa discipolilor. Fie ca entuziasmul tineresc şi forţele creatoare să Vă aducă satisfacţia împlinirii în calitate de prim-vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe, profesor universitar, cercetător în domeniul sanocreatologiei şi să se fructifice cu noi realizări relevante întru binele ţării.

Gheorghe DUCA,
preşedinte al Academiei
de Ştiinţe a Moldovei,
academician