Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

UNESCO este gata să deschidă în RM un Centru regional de Excelenţă

2010-05-26

Acad. Gheorghe Duca si ministrul albanez al Educaţiei şi Ştiinţei, Myqerem Tafaj

UNESCO este gata să deschidă în R. Moldova un Centru regional de Excelenţă, menit să asigure conectarea ţării noastre la procesele de dezvoltare, care au loc în Sud-Estul Europei cu sprijinul Uniunii Europene. Această experienţa a interacţiunii cu instituţiile europene, de care beneficiază în mod special ţările Vest-balcanice, fiind una foarte importantă din perspectiva asocierii R. Moldova la UE.

Extinderea reţelei Centrelor regionale de Excelenţă a fost decisă în cadrul Conferinţei internaţionale Consolidarea cercetării şi învăţământului superior în Sud-Estul Europei. De la cooperarea bilaterală la cea paneuropeană, organizată de Biroul regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa, în colaborare cu Ministerul albanez al Educaţiei şi Ştiinţei, care s-a desfăşurat recent la Tirana, capitala Albaniei.

Scopul acestei reuniuni internaţionale a fost identificarea unor mecanisme de consolidare a comunităţii ştiinţifice din regiune şi interacţiunea acesteia cu spaţiul european de cercetare. Conştientizând creşterea rolului ştiinţei în procesul de dezvoltare şi modernizare a ţărilor din Sud-Estul Europei, participanţii la Conferinţă au optat pentru consolidarea capacităţilor interne prin implicarea cercetătorilor naţionali în proiecte ştiinţifice internaţionale şi prin extinderea reţelei Centrelor regionale de Excelenţă. S-a discutat, de asemenea, despre necesitatea stabilirii parteneriatelor regionale în vederea participării la programele de cercetare europene.

Biroul regional UNESCO a invitat la acest eveniment preşedinţi ai Academiilor de ştiinţe, miniştri responsabili de cercetare, experţi în domeniul educaţiei şi cercetării din cadrul mai multor organizaţii internaţionale, personalităţi din domeniul ştiinţei. R. Moldova a fost reprezentată de preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca.

În cadrul reuniunii, acad. Gheorghe Duca, membru al Guvernului R. Moldova, a avut un şir de întrevederi bilaterale cu participanţii la Conferinţă, dar şi cu reprezentanţii ţării-gazdă. Între acestea menţionăm: discuţiile cu directorul Biroului regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa, cu ministrul Educaţiei şi Ştiinţei al Albaniei, cu vicepreşedintele şi secretarul ştiinţific al Academiei de Ştiinţe din Albania, cu rectorul Universităţii Tehnice din Tirana. Preşedintele AŞM a avut, totodată, discuţii consistente cu reprezentanţii Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare privind asocierea R. Moldova la Programul Cadru 7 al UE.

Oficialii Uniunii Europene au apreciat înalt eforturile Guvernului de la Chişinău privind integrarea europeană a R. Moldova, în mod special, ale premierului Vladimir Filat şi ale viceprim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Iurie Leancă, asigurând Chişinăul că după finalizarea negocierilor, conform angajamentelor anterioare, R. Moldova va deveni prima ţară din Europa de Est asociată la Programul Cadru 7 al UE.

În cadrul Conferinţei a avut loc un eveniment inedit: lanasarea publicaţiei Science and Education Policies in Central and Eastern Europe, Balkans, Caucasus and Baltic Countries. Între autorii acestei iniţiative - directorul Biroului regional UNESCO pentru Ştiinţă şi Cultură în Europa, Engelbert Ruoss şi preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Gheorghe Duca.

Centrul Media al AŞM