Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Acad. Gheorghe DUCA: Felicitare de Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Cu prilejul celei de-a 64-a aniversări de la fondarea primelor instituţii de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, aducem sincere şi cordiale felicitări tuturor cercetătorilor şi oamenilor de ştiinţă din ţară, antrenaţi în activităţile din Parlament, Guvern, ministere, economia reală şi alte sfere, precum şi cadrelor ştiinţifico-didactice din învăţământul universitar şi postuniversitar.

Vă dorim, stimaţi colegi, sănătate, eficienţă în cercetare şi inovare, fidelitate spiritului de patriotism corporativ, consolidarea eforturilor comunităţii ştiinţifice din institutele academice, universităţi, instituţiile ramurale de cercetare şi din cele affiliate, pentru a veni cu noi contribuţii inedite şi valoroase întru dezvoltarea unei societăţi bazată pe cunoaştere, validarea reuşită a rezultatelor obţinute pe arena internaţională, asocierea la spaţiul comun european de cercetare şi inovare, valorificarea oportunităţilor oferite de aria internaţională de cercetare.

La mai mult şi la mai mare!

Academician Gheorghe DUCA,

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei