Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

La mulţi ani pentru maestrul Ion Ungureanu, Doctor Honoris Causa al AŞM

Mult stimate maestre Ion Ungureanu,

Cu prilejul celor 75 de ani, vârstă extrem de frumoasă şi semnificativă prin conţinutul ei, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi eu personal Vă exprimăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine, sentimente de recunoştinţă şi preţuire pentru eforturile depuse de Dumneavoastră pe tărâmul artei teatrale şi regizorale, dar şi pentru dragostea cu care transmiteţi generaţiei tinere cunoştinţele şi experienţa acumulată de-a lungul anilor.

Să aveţi numai bucurii de la cei dragi inimii, respectul colegilor de breaslă şi recunoştinţa celor ce vor vrea să însuşească adevărata lecţie de patriotism, de comportare etică şi civică oferite de Domnia Voastră!

Fie ca roadele inspiraţiei creatoare să Vă bucure încă mulţi, mulţi ani, contribuind la prosperarea Patriei noastre - Republica Moldova!

Maestre, cu binecuvântarea bunului Dumnezeu, să ne trăiţi mulţi ani întru toţi fericiţi!

Acad. Gheorghe DUCA, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Chişinău, 2 august 2010