Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

La mulţi ani pentru Primadona Maria Bieşu!

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, însoţit de vicepreşedintele AŞM, dr.hab. Mariana Şlapac şi proaspătul director al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM, dr. hab. Aurelian Dănilă, au felicitat-o, astăzi, 3 august, pe Primadona Operei Naţionale Maria Bieşu, cu ocazia jubileului de 75 de ani.

„Noi nu doar Vă simpatizăm şi Vă adorăm, noi Vă iubim cu adevărat”, a spus preşedintele AŞM în mesajul de felicitare adresat omagiatei, exprimând recunoştinţă pentru dăruirea cu care a lucrat, pentru viaţa consacrată fără rezerve artei, culturii, „lumii mirifice a muzicii”, prin aceasta devenind „un viu exemplu de muncă şi devotament”.

Cuvintele frumoase şi urările de sănătate ale acad. Gheorghe Duca au fost urmate de o adevărată surpriză. Este vorba de volumul „Maria Bieşu – vocaţie şi destin artistic”, volumul cu numărul şapte din prestigioasa serie „Academica”, ediţie ce conţine texte inedite, fundamentale ştiinţifice, care au apărut pentru prima dată în Republica Moldova, ce îi scot în evidenţă talentul de interpretă absolut neobişnuit. Volumul conţine o bibliografie, de asemenea, inedită, ce include mai multe titluri noi şi un bloc impresionant de fotografii, dintre care unele sunt publicate pentru prima dată.

De asemenea, preşedintele AŞM i-a făcut o invitaţie Mariei Bieşu pe data de 14 septembrie curent, ziua în care, la Academia de Ştiinţe a Moldovei, va fi lansat acest volum.

Impresionată de această surpriză, Maria Bieşu a exprimat cuvinte de mulţumire preşedintelui AŞM, întregii comunităţi ştiinţifice, dar şi grupului de autori care a lucrat la această ediţie pentru gestul de excepţie din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Eugenia Tofan,
Centrul Media, AŞM