Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

Iniţiativa preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca: „Studierea obligatorie a limbii engleze în toate instituţiile de învăţământ”

În condiţiile în care R. Moldova a declarat aderarea la Uniunea Europeană drept prioritate a politicii sale externe, acest obiectiv trebuie realizat prin instrumente integraţioniste concrete, practice şi cu bătaie lungă pentru R. Moldova. Între acestea, comunicarea directă în limba engleză, nu prin traducător, constituie instrumentul-cheie de accelerare a proceselor de apropiere a R. Moldova de UE, SUA, Japonia, China şi întreaga comunitate internaţională.

COMUNICAREA înseamnă înainte de toate CUNOAŞTERE, care l-a rândul ei determină: schimbare de mentalitate, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, preluarea experienţei colegilor de breaslă din străinătate, progres tehnico-ştiinţific, impulsionarea schimburilor comercial-economice, dezvoltarea turismului, participarea cetăţenilror moldoveni la diverse concursuri şi reuniuni internaţionale şi sporirea vizibilităţii R. Moldova în plan mondial, purtarea unor negocieri profesioniste, pe picior de egalitate, a demnitarilor moldoveni cu guvernele altor state şi nu în ultimul rând – deschidere spre valorile universale, înţelegere, toleranţă interetnică.

Pornind de la câteva întrebări simple, precum: Cum ne integrăm în familia democraţiei occidentale? Ce cultură şi competenţă vor avea viitorii noştri guvernanţi? Cum asigurăm un viitor prosper pentru toţi cetăţenii R. Moldova? Suntem pregătiţi să facem faţă noilor provocări ale mileniului?, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca a lansat, în cadrul şedinţei Comisiei Generale Guvernamentale pentru Integrare Europeană, ideea introducerii în toate instituţiile de învăţământ a studierii obligatorii a limbii engleze.

Potrivit acad. Gheorghe Duca, aceasta trebuie să devină o prioritate a politicii interne a R. Moldova din perspectiva aderării la Uniunea Europeană, or, comunicarea de la om la om va constitui chezăşia succesului în comunicarea de la Guvern la Guvern. Preşedintele AŞM a declarat ziariştilor că datoria statului nu este să dea totul de-a gata şi încă şi bani de buzunar, ci de a crea oportunităţi (studii, condiţii, legi etc.), astfel încât cetăţeanul singur să-şi câştige bucata de pâine şi să prospere. „Trebuie să pornim de la realităţile zilei de azi, să le dăm tuturor tinerilor această oportunitate, de a cunoaşte engleza, limba vorbită pe toate continentele, considerată şi limba businessului performant, ca să-şi croiască singuri viitorul, să câştige bani aici, în R. Moldova, atât pentru ei, cât şi pentru ţară!”, a specificat preşedintele AŞM.

Notăm că iniţiativa acad. Gheorghe Duca are la bază propria experienţă de profesor universitar în Italia, SUA, Cehia, dar şi de reprezentant al Guvernului R. Moldova în procesul de negocieri cu Comisia Europeană privind integrarea comunităţii ştiinţifice autohtone în spaţiul european de cercetare. Faptul că R. Moldova este primul stat din CSI care va adera în curând la spaţiul de cercetare al UE, vorbeşte de la sine. Un alt pas concret întreprins în scopul asigurării unei participări mai active a savanţilor noştri la concursurile anunţate de Programul Cadru 7 (pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică al UE) îl constituie dispoziţia preşedintelui AŞM, care prevede obligativitatea cunoaşterii limbii engleze la angajarea în funcţiile publice de conducere şi cele de cercetare.

Centrul Media al AŞM