Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Republica Moldova se alătură Programului de Cercetare al UE

Bruxelles, 11 octombrie 2011. Astăzi, Uniunea Europeană și Moldova au stabilit legături mai strânse în domeniul cercetării și inovării. Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul European pentru Cercetare, Inovare și Știință și Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, au semnat un Memorandum de Înțelegere privind asocierea Moldovei la Programul Cadru 7 al UE pentru cercetare (PC7). Acest fapt va permite savanților, instituțiilor de cercetare, universităților și întreprinderilor din Moldova să colaboreze cu partenerii lor din întreaga Europă în domenii cheie de cercetare, consolidându-și astfel propriul potențial și excelența științifică. În termeni practici, aceștia vor putea concura pe poziție de parteneri egali cu colegii lor din statele membre ale UE în vederea obținerii finanțării pentru cercetare. La rândul său, Moldova va contribui la bugetul global al PC7, calculat în baza PIB-ului național. Republica Moldova va deveni cea de-a 14-ea țară asociată la PC7.

Comisarul Geoghegan-Quinn a salutat semnarea MÎ, declarând că "Astăzi, acest acord este abia începutul unui parteneriat de lungă durată, care va aduce beneficii atât Republicii Moldova, cât și întregii comunități științifice europene. Împreună, noi putem depăși marile provocări legate de sistemul de sănătate, transportul ecologic și securitatea energetică cu care se confruntă societățile noastre."

Cooperarea sectorială sporită cu Moldova, cu statele Parteneriatului Estic și regiunea lărgită a Politicii Europene de Vecinătate, prin facilitarea participării acestora la programele UE, reprezintă un aspect cheie al recentei comunicări 'Un nou răspuns la o Vecinătate în schimbare', publicată de Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și Comisia Europeană. PC7 va fi primul program al UE la care Republica Moldova va participa cu drepturi depline. Republica Moldova va deveni și prima țară aflată în Parteneriatului Estic și a doua țară acoperită de Politica Europeană de Vecinătate care se va asocia la PC7.

Asocierea este cea mai eficientă formă de cooperare internațională în domeniul cercetării și inovării dintre UE și statele non membre ale UE. Începând cu 1 ianuarie 2012, Republica Moldova se va asocia în mod oficial la PC7. Vorbind în termeni practici, cercetătorii din Moldova se vor asocia tuturor apelurilor PC7 care sunt actualmente lansate, deoarece acestea sunt finanțate din bugetul pentru anul financiar 2012. Țările asociate la PC7 sunt: Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Insulele Feroe, FRIM, Islanda, Israel, Liechtenstein, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveția și Turcia.

Source: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/moldova_association_fp7_ro.pdf