Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

A fost lansată monografia „Produse vinicole secundare”

În cea de-a doua zi a lucrărilor Conferinţei ştiinţifico-practice „Vinul în mileniul III - probleme actuale în vinificaţie", care s-a desfăşurat la Chişinău, în zilele de 24-26 noiembrie 2011, a avut loc lansarea monografiei colective „Produse vinicole secundare", în redacţia academicianului Gheorghe Duca.

Manifestarea a fost moderată de către preşedintele Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri, prof. Constantin Sîrghi, care a menţionat importanţa apariţiei unei atare monografii ştiinţifice pentru ramura vinicolă şi, nu în ultimul rând, pentru economia naţională. Moderatorul a ţinut să sublinieze conţinutul bine ajustat al monografiei, argumentarea ştiinţifică temeinică, dar şi profesionalismul autorilor care au lucrat cu determinare la elaborarea unui volum de unicat - lucru care putea fi realizat doar sub îndrumarea acad. Gheorghe Duca.

O trecere în revistă a cuprinsului monografiei a fost făcută de către dr.hab., prof. Rodica Sturza, directorul general al Centrului Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice.

Prof. Rodica Sturza a solicitat întreprinderilor să ia cunoştinţă de această monografie, fiind sigură că fiecare din cei interesaţi de acest domeniu va găsi ceva util în ea, exprimând şi opinia că ar fi extrem de benefic, dacă aceste tehnologii elaborate vor fi implementate cât mai curând în practică.

„Lucrarea este unică şi extrem de inovatoare. Asemenea lucrare, asemenea sinteză completă lipseşte în lume", a remarcat dr., conf. Liviu Vacarciuc, care susţine că a consultat toată literatura de specialitate şi informaţia de ramură. Domnia sa a sugerat ca această monografie să fie o carte pe masa fiecărui specialist din domeniu, reiterând ideea implementării lucrării în practica vinicolă.

Prof. Anatol Bălănuţă a subliniat că este o monografie unde tehnologiile sunt ştiinţific argumentate foarte profund, pentru prima dată în această direcţie.

Acad. Teodor Furdui, prim-vicepreşedintele AŞM a exprimat onoarea de a participa la prezentarea unei monografii atât de necesare. „Prezentarea monografiei ne face o deosebită plăcere şi pentru faptul ca la pregătirea ei a participat preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, acad. Boris Gaina, dr.hab. prof. Sturza, dr.hab., prof. Maria Gonţa şi alţi specialişti, care, într-adevăr, sunt personalităţi în domeniu", a menţionat prim-vicepreşedintele AŞM.

În final, acad. Gheorghe Duca, în redacţia căruia a apărut monografia, a adus mulţumiri organizatorilor Conferinţei, pentru organizarea lansării monografiei, care este rezultatul unor cercetări colective multianuale în domeniul prelucrării produselor secundare şi a deşeurilor din ramura vitivinicolă.

Acad. Gheorghe Duca a exprimat regretul că în ţară s-a acordat o atenţie din partea comunității ştiinţifice, a existat entuziasmul, dar mai puţin s-a acordat o atenţie practică acestor produse. Generalizând cele expuse, Domnia sa a menţionat faptul că se propun soluţii pertinente pentru o parte din problemele prelucrării complexe şi aprofundate a produselor vinicole secundare, cu tratarea tuturor deşeurilor.

Monografia a fost elaborată prin contribuţia mai multor colective de cercetători, precum: Institutul de Chimie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Culegerea are menirea să ajute eventualul producător în alegerea corectă a regimurilor tehnologice, poate servi şi drept ghid practic pentru ingineri si tehnologi, ca material didactic pentru studenţii de la chimie, tehnologie alimentara, biochimie, ecologie, agrochimie etc.

 

 

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM