Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Republica Moldova
Home Harta site-ului CV

FELICTARE!

12.12.2011

Academician Gheorghe DUCA, Preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pentru merite considerabile în dezvoltarea ştiinţei din ţara noastră şi susţinerea domeniului de cercetare şi pregătire a cadrelor în cultura fizică şi sport, s-a învrednicit de prestigiosul titlu Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. O hotărâre în acest sens a fost adoptată în unanimitate de către Senatul Universităţii în ziua de 8 decembrie 2011.

Cu ocazia evenimentului, colegii din Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei vin cu urări de bine şi noi realizări întru slava Patriei noastre - Republica Moldova!