Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca participă la Forul Mondial al Ştiinţei de la Budapesta

17.11.2011

Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, acad. Gheorghe Duca, directorul Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic, dr. Ghenadie Cernei, şi Ambasadorul Alexandru Codreanu au participat la Forul Mondial al Ştiinţei–2011 din Budapesta. Cea de-a V-a ediţie a Forului, întitulat „Peisajul ştiinţific în schimbare: provocări şi oportunităţi”, s-a desfăşurat în perioada 17-19 noiembrie curent, fiind organizat de către Academia de Ştiinţe a Ungariei, UNESCO şi Consiliul Internaţional pentru Ştiinţă. În context, au fost evocate schimbările fundamentale ale peisajului mondial al cercetării din ultimul deceniu, marcînd debutul unei noi ere a ştiinţei. Această eră aduce cu sine provocări şi oportunităţi cu implicaţii majore la nivel politic şi social. Complexitatea sporită a marilor provocări, inclusiv creşterea populaţiei, schimbarea climatică, securitatea alimentară, deficitul resurselor energetice, catastrofele naturale şi tehnologice, epidemiile şi dezvoltarea durabilă necesită asumarea de noi roluri de către instituţiile ştiinţifice din lume. La finele Forului a fost adoptată Declaraţia privind „Noua eră a ştiinţei globale”, incluzînd şi recomandări privind activitatea responsabilă şi etică a cercetării şi inovării, dialogul sporit cu societatea privind subiectele de cercetare, promovarea colaborării internaţionale în domeniul ştiinţei. Forul a reunit mai mult de 400 de participanţi şi fost deschis de către Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Ungariei, Prim-ministrul Ungariei şi Directorul General al UNESCO.

Sursa: http://www.ungaria.mfa.md/activitatea-curenta-ambasada/489646/