Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Săptămîna: Organizator şi apărător al ştiinţei

Săptămîna, nr.7 (999), 17.02.2012