Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Conferirea titlului de DHC al Academiei de Ştiinţe din Rusia dlui acad. Gheorghe Duca