Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Omul de ştiinţă

Societăţile şi civilizaţiile au rezistat şi s-au dezvoltat în măsura în care au răspuns adecvat provocărilor istoriei. Republica Moldova, fiind un stat tînăr, în curs de construcţie şi consolidare, va reuşi să se afirme numai dacă se va implica plenar în procesele asumate privind dezvoltarea economică şi integrarea europeană.

În această ordine de idei, un rol important revine dezvoltării bazate pe ştiinţă şi pe cunoaştere. Domeniul de cercetare şi inovare şi, implicit, Academia de Ştiinţe a Moldovei are misiunea de a fi promotor al acestor obiective.

Consider că Academia de Ştiinţe a Moldovei trebuie să valorifice pe deplin potenţialul său în ceea ce priveşte dezvoltarea ştiinţei în Republica Moldova, iar statul, la rîndul său, să stimuleze dezvoltarea cercetării şi să contribuie la transpunerea în practică a realizărilor ştiinţifice.

Apreciez succesele înregistrate de către forul academic suprem al ţării, drept dovadă fiind şi asocierea, începînd cu anul 2012, la Programul Uniunii Europene Cadru 7. Aceasta va însemna integrarea Republicii Moldova în spaţiul de cercetare ştiinţifică al UE şi va marca nu doar o nouă etapă în dezvoltarea ştiinţei în ţara noastră, ci va fi, fără îndoială, un pas sigur spre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

În acest sens, exprim cuvinte de recunoştinţă faţă de eforturile depuse de către preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, academicianul Gheorghe Duca.

Popasul jubiliar al domnului academician nu este decît un prilej pentru Domnia sa nu atît ca să facă bilanţuri, cît să accelereze cursul de dezvoltare a ştiinţei din Republica Moldova.

La mulţi ani, domnule academician Gheorghe Duca, şi cît mai multe noi orizonturi cucerite de Dumneavoastră şi de Academia de Ştiinţe pe care o conduceţi.

Vlad FILAT,
Prim-ministru al Republicii Moldova

Sursa: www.saptamina.md, 27.02.2012