Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Academicianul Gheorghe Duca - fondatorul şcolii ştiinţifice a chimiei ecologice

Comparativ cu chimia organică, anorganică şi chimia fizică, chimia ecologică este o disciplină nouă. Prima menţionare privind această disciplină a fost făcută în Statele Unite, prin editarea de către Rachel Carson a cărţii memorabile "The Silent Spring" (SUA, 1962), consacrate impactului pesticidelor asupra mediului ambiant. Prima catedră de Chimie ecologică a fost fondată în anul 1972 la Universitatea Tehnică din or. Munchen (Germania) de prof. Friedhelm Korte. El a introdus în circuitul educaţional ecotoxicologia ca interfaţă cu disciplinele ştiinţelor vieţii: biologia, medicina, ştiinţele agrare şi industriei alimentare.

Este necesar de subliniat că această perioadă reprezintă anii de avânt de după cel de-al Doilea Război Mondial; statele din Emisfera de Nord erau preocupate de reorganizarea economiei ruinate şi de stabilizarea sistemelor lor politice. Evident, că aproape nimeni oficial nu acorda atenţie poluării mediului ambiant, ce se producea odată cu dezvoltarea intensivă a economiei. Acestea au fost timpurile, când nivelul de poluare a aerului, apei, solului si a verigii lor din lanţul alimentar atinsese cote maxime; în Vietnam a fost utilizat Agentul Orange, s-au produs dezastrele din Seveso şi accidentele din Bhopal.

Cercetări de performanţă în domeniul poluării mediului şi impactului acesteia asupra vieţii nu se efectuau nici în ţările Europei de Est. Chiar şi în Europa de Vest răsunau rezerve referitor la includerea pe agenda politică a chestiunilor ce ţin de mediul ambiant.

Graţie entuziaştilor de talia lui Rachel Carson, Friedhelm Korte, Gheorghe Duca şi altor renumiţi oameni de ştiinţă şi profesori universitari, chimia ecologică a devenit un domeniu important de cercetare nu numai în Statele Unite ale Americii şi în Europa, dar şi în întreaga lume. De la investigaţii sporadice şi fragmentare, privind doar pesticidele şi ploile acide, ulterior tematica de cercetare a fost orientată spre studierea multidimensională a mediului ambiant şi propunerea unor măsuri adecvate de prevenire a poluării acestuia prin dezvoltarea chimiei şi tehnologiilor prietenoase mediului, educaţiei ecologice şi dezvoltării durabile, fondarea unei organizaţii internaţionale a mediului, care monitorizează acţiunile guvernamentale şi interguvernamentale.

Acad. Gheorghe Duca a studiat chimia în anii şaptezeci; în 1979 a susţinut teza de doctor în domeniul chimiei fizice la Universitatea de Stat din Moldova. Mai târziu, după un stagiu de durată în Rusia, susţine teza de doctor habilitat în domeniul protecţiei mediului, cineticii şi a catalizei (1989) la Universitatea din Odesa. În anul 1990 este confirmat profesor la Universitatea de Stat din Moldova, iar în 2000 a fost ales membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Cariera prof. Gheorghe Duca este tipică pentru pionierii chimiei ecologice. Dumnealui a început cu studierea chimiei fundamentale, pe parcurs extinzându-şi investigaţiile spre implementarea cunoştinţelor acumulate în soluţionarea problemelor de mediu, demonstrând că chimia ecologică este chimia aplicată, prietenoasă mediului ambiant. Astăzi generaţii studenţi se familiarizează chiar de la bun început cu disciplinele de mediu, oportunitate pe care n-am avut-o noi, cei care am studiat chimia cu 30-40 de ani în urmă.

Prof. Gh. Duca este un promotor de succes al comunităţii ştiinţifice a mediului, apreciat la cota maximă de comunitatea ştiinţifică din ţară şi internaţională. Dumnealui a obţinut un număr impunător de menţiuni, distincţii, titluri prestigioase. A fost ales membru de onoare a numeroase academii de ştiinţe şi societăţi ştiinţifice. Realizările sale au fost reflectate în peste 250 de articole în reviste internaţionale, iar cele 69 de cărţi, manuale şi îndrumare pentru lucrări de laborator, care confirmă elocvent contribuţia sa considerabilă şi la pregătirea cadrelor în calitate de profesor universitar.

Impactul acad. Gh. Duca asupra vieţii sociale este unul evident, dacă e să ţinem cont de angajamentele sale ştiinţifice, manageriale şi politice. În perioada anilor 2001-2004 a activat ca ministru al ecologiei, construcţiilor al dezvoltării teritoriului, iar din anul 2004 până în prezent este preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În aceste funcţii, prof. Gh.Duca a orientat societatea spre dezvoltarea durabilă a economiei, a elaborat Codul cu privire la ştiinţă şi Inovare, a reorganizat Academia de Ştiinţe, a stimulat cercetările fundamentale interdisciplinare în domeniile ecologiei, chimiei, biologiei, tehnologiei, ştiinţelor fizice şi sociale, cercetările aplicative şi procesul inovaţional din Republica Moldova.

Graţie eforturilor acad. Gh. Duca, a fost fondat Liceul pentru copii dotaţi şi Universitatea Academică, ca instituţii de învăţământ în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care au fost apreciate înalt de prim-ministrul Republicii Moldova Vladimir Filat în timpul vizitei dumnealui la aceste instituţii de elită.

Pentru prima data l-am întâlnit pe acad. Gh.Duca la Chişinău, când am fost invitat de către Ministerul Federal al Mediului şi Protecţiei Naturii din Berlin să reprezint Germania la Simpozionul "Chimia Ecologică - 2005". Aceasta a fost şi prima mea vizită în Republica Moldova. Am fost surprins de faptul că aici limba de comunicare în ştiinţă pe atunci era încă limba rusă şi a fost necesar de a organiza traducerea simultană pentru participanţii din străinătate. La simpozion, la fel ca şi în grupurile de lucru, am discutat intens despre faptul că un eveniment de nivel internaţional, cu participarea savanţilor din Occident, ar fi mai bine să aibă loc doar în limba engleză, fără necesitatea de traducere.

Atunci prof. Gh.Duca a făcut o constatare remarcabilă: "Simpozion anterior în domeniul chimiei ecologice a avut loc doar în limba rusă, conferinţa actuală este organizată în două limbi. Sper că limba de comunicare a următorului simpozion va fi doar cea engleză".

Acesta a fost punctul de start în colaborarea noastră. Am decis să trecem de la nivelul Moldovei şi al CSI la nivelul Germaniei şi al NATO. Din păcate, n-am putut obţine mijloace financiare suficiente pentru a organiza simpozionul bienal "Chimia ecologică - 2007" în Germania. Totuşi, noi nu ne-am dat bătuţi şi am aplicat cu succes un proiect pentru un grant în cadrul programului NATO SPS (Science for Peace and Security). Acest simpozion a avut loc în 2008, din nou - la Chişinău, dar cu limba de comunicare - engleză şi cu participarea unui număr impunător de participanţi din ţările Europei de Vest.

Pe parcursul ultimilor ani, colaborând cu prof. Gh.Duca, ne-am cunoscut mai bine şi am ajuns la o încredere reciprocă. Astfel, l-am invitat să servească comunitatea ştiinţelor mediului prin asocierea la colegiul de redacţie al revistei "CLEAN - Soil, Air, Water - Journal of Sustainability and Environmental Safety", pe care o editez cu Wiley-Blackwell Publisher. Îi sunt recunoscător pentru contribuţiile valoroase la disciplina noastră - chimia ecologică, precum şi la creşterea prestigiului revistei.

Cu ocazia consemnării a 60 de ani din ziua naşterii şi a peste 40 de ani de activitate didactico-ştiinţifică Vă spunem tradiţionalul la mulţi ani, stimate domnule academician Gheorghe Duca, fondator al chimiei ecologice în Europa!


Muefit Bahadir, Prof., dr.hab. în chimie,
directorul Institutului de Chimie a Mediului din Braunschweig, Germania