Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Gheorghe Duca – o viaţă în slujba ştiinţei chimice

Savanţi şi specialişti în domeniul chimiei ecologice din 19 ţări s-au reunit, în zilele de 2-3 martie 2012, la Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru a participa la cea de-a V-a Conferinţă-Simpozion Internaţională „Chimia ecologică - 2012", evenimentul ştiinţific fiind consacrat jubileului de 60 de ani a doctorului habilitat în chimie, academician Gheorghe DUCA.

Peste 250 de participanţi din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Italia, Kazahstan, Letonia, Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Turcia, SUA, Ucraina au pus în discuţie agenda ultimelor realizări în domeniul studierii proceselor fizico-chimice şi biochimice care au loc în apă, atmosferă şi soluri în cazul contaminării lor cu poluanţi de provenienţă antropogenică, acţiunii lor asupra sănătăţii omului şi arealului său, precum şi metodele de contracarare şi diminuare a impactului lor asupra mediului ambiant.

Forul ştiinţific internaţional a fost deschis de către acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, care a salutat colegii chimişti participanţi la manifestarea ştiinţifică, subliniind importanţa acestei întruniri care apropie şi mai mult chimiştii, preocupaţi de problemele ecologice, protecţie a mediului, apei - toate acestea contribuind la creşterea aprecierii publice a chimiei în soluţionarea problemelor mondiale de mediu. În contextul genericului evenimentului, acad. Gheorghe Duca a prezentat un amplu raport privind etapele de dezvoltare a domeniului chimiei ecologice şi cele mai relevante rezultate obţinute în acest domeniu.

Preşedintele Academiei Române, acad. Ionel Haiduc, în luarea sa de cuvânt, a ţinut să menţioneze, întâi de toate, plăcutul prilej de a adresa acad. Gheorghe Duca, la acest moment aniversar, cele mai călduroase şi sincere felicitări, împreună cu urările de sănătate, viaţă îndelungată şi succese în întreaga activitate, în numele colegilor din Academia Română, subliniind că aniversarea a şase decenii de viaţă este popasul necesar pentru a reaminti modul în care acad. Gheorghe Duca a condus şi susţinut dezvoltarea şi promovarea pe plan naţional şi internaţional a cercetării, educaţiei şi culturii, precum şi a celui mai înalt fort de ştiinţă şi cultură din Moldova. „Considerăm că viaţa ştiinţifică din Moldova s-a transformat şi a evoluat odată cu alegerea Dumneavoastră în înalta funcţie de preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei", a remarcat omologul român, care îl apreciază ca pe un profesionist de excepţie în domeniul ştiinţei chimice, pe care o slujeşte o viaţă întreagă cu dăruire şi devotament.

La lucrările conferinţei a participat dr. Claus Ascheron, director al Departamentului literatură ştiinţifică din cadrul editurii „Springer", care i-a făcut o surpriză acad. Gheorghe Duca, prezentându-i cartea „Homogeneous Catalysis with Metal Complexes. Fundamentals and Applications", editată recent de „Springer". Reprezentantul prestigioasei edituri germane i-a înmânat preşedintelui AŞM primul exemplar al monografiei, felicitându-l cu prilejul remarcabilului jubileu.

Felicitări cu prilejul aniversar, însoţite de cuvinte de înaltă apreciere în adresa preşedintelui AŞM au expus acad. Sergey Andronati, Academia Naţională de Ştiinţe a Ucrainei, prof. Janus Lipkowski, Academia de Ştiinţe din Polonia, prof. Mihai Revenco, prorector USM.

Şedinţa plenară a continuat cu prezentarea rapoartelor în expunerea prof. Yury Skurlatov, Academia de Ştiinţe din Rusia, prof. Mufit Bahadir, Germania, acad. Vladislav Goncearuc, Ucraina, acad. Ion Haiduc, România.

Agenda evenimentului a inclus activităţi în cadrul şedinţelor pe secţiuni: Chimia ecologică a apei; Chimia ecologică a atmosferei; Chimia ecologică a solului; Chimia ecologică şi modul sănătos de viaţă; Chimia ecologică şi dezvoltarea durabilă.

Evenimentul a fost organizat cu suportul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Fondului internaţional de colaborare umanitară a statelor-participante ale CSI, Organizaţiei neguvernamentale de cercetare şi dezvoltare MRDA, Universităţii de Stat din Moldova, Institutului de Chimie, Societăţii Chimiştilor din Moldova şi a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Eugenia Tofan, Centrul Media al AŞM

Flux, editia de vineri, nr. 20129 din 07 martie 2012