Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Scrisoarea prof.univ.dr. Dr.H.C. Ion Petrescu, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei adresată academicianului Gheorghe Duca

Excelenţei sale
Domnului Academician Gheorghe Duca
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei


Mult stimate Domnule Academician Gheorghe Duca,

Într-o zi atât de bogată în semnificaţii pentru Domnia Voastră şi pentru noi cei ce ne-aţi adunat în jurul Academiei de Ştiinţe a Modovei, se cuvin a fi reamintite câteva versuri ale unui poet drag nouă:

"Eram copil, trecea zăpada
Eu cu tristeţe o priveam
Mi se părea că iarna trece
Mi se părea dar eu treceam"

Înţelepciunea versurilor amintite vrea să ne sublinieze că timpul, indiferent dacă se revarsă el peste noi sau dacă ne mişcăm noi în interiorul lui, ne marcheză pe noi, oamenii. Există însă şi oameni care marchează ei timpul prin care trec. În această categorie vă încadraţi Domnia Voastră, Domnule Academician Gheorghe Duca.

Matricea profesională a Domniei Voastre este constituită din intersecţia Omului cu lumea în care trăieşte, confluenţă văzută din perspectiva ştiinţifico - academică.

Prin întreaga Dv. operă ştiinţifică, realizată şi recunoscută de autorităţile competente în domeniu, exemplul de conduită în viaţă şi în societate aţi configurat "Modelul Gheorghe Duca" pentru toţi cei care doresc să-l urmeze şi să contribuie la făurirea unei societăţi a bunăstării în viziunea a ceea ce am îmbrăţişat cu toţii: "dezvoltarea durabilă".

Şi mai ales, prin gândirea Dv. strategică aţi ridicat Academia de Ştiinţe a Moldovei pe culmi ce atrag respectul naţional şi internaţional.

Gândul care îmi însoţeşte urarea de sănătate mai adaugă şi dorinţa de a obţine noi succese în conducerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei. M-am convins deja că de la un timp nu mai aveţi cu cine să vă întreceţi. Puteţi concura doar cu realizările Dv. Continuaţi, deci, pe această cale.

La mulţi şi fericiţi ani, cu profund respect şi alese sentimente, mult stimate Domnule Academician Gheorghe Duca.


Prof.univ.dr. Dr.H.C. Ion Petrescu
Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Braşov

23.04.2013