Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

Unimedia: 3 mln Euro, aduse în ţară de comunitatea ştiinţifică din Moldova

Odată cu asocierea Republicii Moldova la cel de-al şaptelea Program Cadru al Comunității Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică și activități demonstrative (2007-2013) (PC7), comunitatea ştiinţifică din ţara noastră a participat la numeroase concursuri internaţionale. Astfel, potrivit preşedintelui Academiei de Ştiinţe, Gheorghe Duca, instituţiile din Moldova au reuşit să aducă în ţară circa 3 mln Euro, informează UNIMEDIA.

„Instituţiile din Moldova au participat până în prezent la 35 de proiecte în cadrul programului PC7 atrăgând în ţară 3 mln Euro. Cele mai active instituţii în această privinţă sunt Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică din Moldova, Reţeaua Naţională pentru Ştiinţă şi Educaţie din Moldova – RENAM. Ca urmare a implementării acestor proiecte s-a intensificat semnificativ interacţiunea comunităţii ştiinţifice cu experţii şi cercetătorii europeni, s-au creat condiţii necesare pentru accesul la noi surse de cunoştinţe”, a declarat Gheorghe Duca.

Totodată, preşedintele Academiei de Ştiinţe a subliniat că anul 2013 reprezintă o etapa de tranziţie către următorul program cadru al UE, intitulat generic: Orizont 2020. „Fiind încurajaţi de rezultatele obţinute de cercetătorii noştri în cadrul PC7 dorim să continuăm aprofundarea procesului de integrare în Spaţiul European de Cercetare, prin asocierea la Orizont 2020. Programul va reprezenta un instrument cheie pentru punerea în aplicare a iniţiativei emblematice a UE – O Uniune a inovării”, a mai subliniat Gheorghe Duca menţionând că în acest sens a fost creat Comitetul Naţional Orizont 2020 în componenţa căruia se regăsesc reprezentanţi ai diverselor autorităţi publice centrale, dar şi membri ai societăţii civile care pregăti premizele necesare.

„Pentru a crea condiţii necesare de participare în programele europene Academia de Ştiinţe a Moldovei a pregătit un pachet de reforme care au rolul să sporească calitatea cercetării din ţara noastră în contextul european în care ne aflăm. Dezvoltarea strategică, sporirea eficienţei cercetării, sporirea impactului sectorului cercetare-dezvoltare asupra societăţii, pregătirea cadrelor şi instruirea continuă reprezintă cele patru direcţii strategice ale reformelor pe care le implementăm”, a adăugat academicianul.

Sursa: unimedia.info