Gheorghe DUCA, academician

doctor habilitat în chimie, profesor universitar
Președintele Societății de Chimie din Republica Moldova

Republica Moldova
Home CV

În dialog cu Președintele Acaemiei de Științe a Republicii Moldova, Academician Gheorghe Duca de Vitalie Răileanu

În dialog cu Președintele Acaemiei de Științe a Republicii Moldova, Academician Gheorghe Duca de Vitalie Răileanu

”În dialog cu Omul - și despre Om. Interviuri și schițe de portret” de Vitalie Răileanu, Editura Grafema Libris, Chișinău, pag. 9-12